Kabinet laat Kamervoorzitter een Kamerlid de mond te snoeren

Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de aanpassing van het reglement van orde is naar buiten gebracht dat het kabinet de Kamervoorzitter opdracht heeft gegeven een Kamerlid de mond te snoeren. Blijkbaar reikt de macht van de regering verder dan gezond is voor een ‘democratie’.

Gideon van Meijeren

Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren namens Forum voor Democratie maakt eerst korte metten met het voorstel om het reglement van orde aan te passen door er nadrukkelijk in op te nemen dat een persoon niet bedreigd mag worden. Het heeft volgens Van Meijeren geen enkele zin en werkt zelfs averechts, want zegt hij, ‘door ernaar te streven alle ongeoorloofde uitlatingen expliciet te benoemen en de opsomming verder uit te breiden kan geredeneerd worden dat uitlatingen die niet vermeld staan wel toelaatbaar zijn’.

Zorgwekkend

Van Meijeren (FvD) vindt het echter zorgwekkend dat steeds vaker Kamerleden het woord wordt ontnomen of in hun betoog belemmerd door Kamervoorzitter Bergkamp (D66).

Als voorbeeld haalt hij hiervoor aan dat Baudet tijdens de Algemene Beschouwingen van vorige week niet alleen niet verder mocht praten, maar zelfs niet meer aan het debat mocht deelnemen. Het enige dat de fractievoorzitter van FvD naar voren bracht was dat kabinetslid Kaag bij een bepaald instituut gestudeerd had (lees hier een deel van zijn betoog onder het kopje Aftocht Kaag).

Het FvD Kamerlid trekt uit de actie van de Kamervoorzitter drie conclusies.

Grens

Thierry Baudet zou een grens overschreden hebben. Er is hier volgens Van Meijeren sprake van selectieve verontwaardiging, want andere uitlatingen van Kamerleden worden niet bestraft.
– Wilders werd door Paternotte (D66) de ‘bedrijfspoedel van Poetin’ genoemd.
– Sjoerdsma (D66) viel Van Houwelingen (FvD) persoonlijk aan door hem een ‘Hitlerverheerlijker’ te noemen.
– Klaver (GroenLinks) betitelde Van Meijeren als ‘staatsgevaarlijk’.
– Simons noemde FvD en PVV ‘racistisch en fascistisch’.
In deze gevallen greep Bergkamp niet in. Zij doet dit trouwens ook niet als later tijdens het debat.

Grond

Ook was totaal onduidelijk op welke grond Baudet het woord werd ontnomen, aldus Gideon. De reden die de voorzitter gaf was dat diens uitspraak een ‘complot richting’ de Minister van Financiën was. Hij voegt er fijntjes aan toe dat in het algemeen over complottheorieën gesproken wordt als het niet in lijn is met het regeringsbeleid.

Hij wijst erop dat het nooit verstandig is een mening te onderdrukken of te verbieden omdat deze volgens de meeste mensen niet waar zou zijn. Hij haalt daarvoor het voorbeeld aan van de heer Smid. Zei bijgaand knipsel uit de tijd voor de Tweede Wereldoorlog.

Gemanipuleerd

De derde en belangrijkste conclusie die Van Meijeren trekt uit het incident waarbij de regering de Tweede Kamer tijdens de toespraak van Baudet verliet is die van manipulatie.

Voordat het hele kabinet terug verhuisde naar de coulissen had Kaag al met drukke handgebaren aan de Kamervoorzitter te kennen gegeven dat zij wilde dat de voorzitter in zou grijpen.

Gideon van Meijeren zegt hierover het volgende. Na de uitspraken van Baudet zag de voorzitter helemaal geen reden hem te vragen zijn woorden terug te nemen of het woord te ontnemen. Ze wilde gewoon dat hij zijn betoog zou afronden. Pas, zo vervolgt Gideon, toen het kabinet op schaamteloze wijze de zaal verliet, toen besloot de Kamervoorzitter om die reden het debat te schorsen.

En pas nadat ze na de schorsing door leden van het kabinet werd aangesproken vond ze ineens dat de uitspraken van Baudet wel reden genoeg waren om hem het woord te ontnemen. Toen mocht hij zijn resterende speechtijd ook niet meer afmaken.

Hij trekt dan ook de conclusie dat de regering de Kamer controleert, in plaats van dat het andersom gebeurt. De voorzitter werd gemanipuleerd door de regering! Er is blijkbaar meer vrijheid van meningsuiting buiten de Kamer dan erbinnen.

Rob Vellekoop, 30 september 2022

2 Comments

  1. Het is de primaire taak van de regering Rutte om voor betaalbaar gas te zorgen. Het is NIET de taak van de regering Rutte ons te vertellen hoe koud en kort we moeten douchen en of we daar al dan niet een washandje bij moeten gebruiken.

    Het point of no return is gepasseerd. Ook al zou vanaf nu alles in het werk worden gesteld om onze kapot gegraaide financiële wereld en daarmee onze economie te redden dan is dat niet meer mogelijk.

    Meer dan 70% van de Nederlandse bevolking heeft -na eerst zorgvuldig te hebben nagedacht- in maart 2021 bij de stembus in alle vrijheid voor haar eigen ondergang gekozen.

    Bij zoveel wijsheid past mij slechts een eerbiedig zwijgen.

  2. Gideon van Meijeren is mateloos populair. En dat is niet om niets. Hij heeft Rutte een kapitale uitglijder laten maken, zó erg dat Mark Rutte niet langer de indruk kan corrigeren een handlangers van Klaus Schwab te zijn. Hij heeft Caroline van der Plas prachtig door het ijs laten zakken door haar te ontmaskeren als de gecontroleerde oppositie die zij in werkelijkheid is en hopelijk komt gladjanus Pieter Omtzigt ook nog aan de beurt. Kortom: de ene gluiper na de andere gaat onderuit….

    Gideon, mijn kerel uit één stuk!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.