Rutte onteigent meer dan 10 miljoen pensioengerechtigden

De regering Rutte onteigent meer dan tien miljoen Nederlanders. Het regime berooft hen van 1.500 miljard aan opgebouwd pensioen met de nieuwe Pensioenwet. Kamerlid Omtzigt komt alle eer toe als de onthuller van deze misdaad. Het volk blijft stil, in afwachting van de aanname van de nieuwe wet door het Parlement, die per juli 2023 zal moeten ingaan.

Uitstel

Minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen hoort in de Tweede Kamer tijdens het plenair debat deze week dat alle partijen behalve VVD, D66, CU, CDA aangevuld met de steun van PvdA en Groen Links de behandeling van de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen willen uitstellen.

De reden voor het uitstel is de onvolledigheid van informatie die door het kabinet aan de Kamer wordt gepresenteerd over de nieuwe Wet.

Wat blijkt? Cijfers ontbreken over de manier waarop de pensioenpot van 1.500 miljard verdeeld gaat worden, met andere woorden de financiële onderbouwing ontbreekt. Desondanks blijkt een meerderheid van de Kamer, dat wil zeggen de regeringspartijen plus PvdA en Groen Links, al te hebben toegezegd dit wetsvoorstel te zullen steunen.

Onteigening

Omtzigt vraagt zich af hoe je een wet kunt behandelen die gaat over de herverdeling van 1.500 miljard euro, de grootste eigendomsoverdracht ooit, zonder dat iemand weet wat hij of zij krijgt.
Het eigendom van de pensioengerechtigden wordt dus overgeheveld zonder dat hen daarvoor om instemming wordt gevraagd. Oftewel zij worden beroofd.

Een al ingegaan pensioenrecht wordt aangepast. Dit is volgens Kamerlid Omtzigt een regelrechte inbreuk op het eigendomsrecht!

De regering acht het voldoende dat het Parlement beoordeelt voor de deelnemers of dit goed gebeurt en verder ligt de verantwoordelijkheid bij de sociale partners en de besturen van de pensioenfondsen. De VVD heeft daar alle vertrouwen in!

Tien miljoen Nederlanders worden volledig buiten spel gezet als het gaat over de zeggenschap van hun opgebouwde vermogen. Als kleine kinderen wordt hun geld afgepakt en buiten spel gezet.

Als waarborg dat dit goed gebeurt, mag het Parlement nu in een noodtempo dit wetsvoorstel goedkeuren, zonder dat zij weten waarvoor ze nu eigenlijk stemmen!

Vragen

Onafhankelijk Kamerlid Omtzigt ontpopt zich als de leraar van de specialisten in de Kamer. Hij komt met doorberekeningen voorzover dat mogelijk is. Omtzigt is de man die ook pleit voor artikelsgewijze behandeling van deze nieuwe wet, omdat deze verregaande consequenties heeft voor de bevolking.

Volgens hem is onbekend hoeveel pensioen iemand krijgt of naar welk bedrag er gestreefd wordt. Evenmin is duidelijk op welke manier de pensioenreserve wordt omgezet in individuele spaarpotjes. De maximale te betalen premie is niet bekend. Laat staan dat helder is op welke manier het pensioen kan variëren in de tijd.

Inflatie

Wel is bekend dat bij de opstelling van de wet is uitgegaan van 2 procent rekenrente en dat de inflatie niet boven de 6 procent uitkomt (terwijl de huidige al op 12 procent staat) gedurende vijftig jaar. Het gehanteerde pensioenmodel houdt volgens Omtzigt geen rekening met hoge inflatie.

Sterker nog de pensioenpremie zal geen vast bedrag meer zijn, maar gaan fluctueren met de beurskoersen en de rente!

Dit terwijl de belangrijkste doelstelling van de nieuwe pensioenwet is de deelnemers uitzicht geven op een koopkrachtig pensioen (het huidige stelsel beweegt al jaren niet mee met de inflatie). Ook zou alles meer transparanter moeten worden en beter gaan passen bij een flexibele arbeidsmarkt.

Bezwaar maken

Mensen wordt niet alleen hun pensioen afhandig gemaakt, maar over de toekenning van hun potje hebben ze evenmin, vindt de regering Rutte, individueel of collectief recht op het maken van bezwaar.

Ze moeten gewoon vertrouwen hebben in de wijsheid van het Parlement en die van de fondsbesturen.

Als de pensioengerechtigde niet eens is met de aan hem toegekende pensioenpot kan hij uitsluitend nog proberen zijn gelijk te halen bij de rechter. Omtzigt verwacht minstens 10.000 rechtszaken daarover en hij denkt dat zij de rechtsspraak volledig zullen laten ontsporen.

De deelnemers krijgen wel een hoorrecht.

Volgens Omtzigt is dit krachteloos, hij zegt:”Ze krijgen niets over hun grootste bezit te zeggen.”

Risico

Al het door werkgevers en werknemers opgebouwde pensioengeld wordt ‘ingevaren’ dat wil zeggen wordt overgedragen naar miljoenen individuele potjes van de pensioengerechtigden. Daardoor komt het risico volledig bij de deelnemers te liggen.

Een mogelijke buffer voor onverwachte risico’s in de toekomst ontbreekt geheel. Dat komt doordat de volledige pot van 1.500 miljard euro wordt herverdeeld over de deelnemers.

Daarnaast hebben nabestaanden het nakijken. Na overlijden komt het individuele potje te vervallen aan de collectiviteit, het kan dus niet worden overgedragen aan de partner.

Tot slot blijkt dat pensioenfondsen de toestemming hebben om te beleggen met geleend geld! Dit is weer een leuk achterdeurtje voor de banken die daardoor hun graantje kunnen meenemen, voorzover ze dat in het nieuwe model al niet doen.

Bekijken

Bekijk zelf de volgende video’s

 

Debat Tweede Kamer 2022-11-02
(Omtzigt vanaf 5.31)

 

Rob Vellekoop, 3 november 2022

 

1 Comment

  1. Hoe zat het ook alweer? 1 DERDE BEVOLKING IS AL DOOD gespoten via de ratten dus volksverraders KOM WE GAAN INTO THE NEXTOORLOG 3 gooi die teringzooi maar plat, ben niet bang Veel geluk.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.