De supermensen van de regering en de verkiezingen

Duizenden jaren loopt de mens al achter zijn leiders aan. Dit omdat de meesten niet voldoende zelfvertrouwen hebben in zichzelf en dat benoemen als zwakte, luiheid of niet capabel genoeg zijn. Het is een gewoonte geworden, omdat we niet beter weten. Alsof ‘onze’ leiders wel bekwaam en kundig zijn om de wereld in de juiste banen te leiden en te zorgen dat ieder mens zich kan ontplooien en in vrijheid kan leven. Iedere verkiezingsronde opnieuw, heeft de meerderheid van de stemmers er vertrouwen in dat het nu wel goed gaat komen. Terwijl de puinhoop steeds groter wordt.

De basis

De basis voor ons idee dat we ons leven niet in eigen handen kunnen nemen begint al als baby. Dan realiseren we onze afhankelijkheid van onze ouders om gevoed te worden en beschermd. Dat gaat door totdat we het idee krijgen op eigen benen verder te willen gaan. De stap naar zelfstandigheid, naar onafhankelijkheid van de ouders is een enorme duik in het onbekende. Maar gelukkig hebben we semi-ouders in de vorm van de overheid, waarover we geleerd hebben dat zij overal voor zorgen, wat we niet zelf kunnen doen. Zij vervangen, zo denken we in alle goedgelovigheid, dat zij de verantwoordelijkheid van onze ouders overnemen.

Daarom durven we vol vertrouwen adviezen van de overheid te aanvaarden en gehoorzamen we zelfs de meest absurde regeltjes van de staat. Zo luisterde de massa naar de wekelijkse ‘persconferenties’, zeg maar conferences van Rutte en De Jonge, die ons de meest draconische coronamaatregelen oplegden en die nog nagevolgd werden ook. Een betere demonstratie van volgzaamheid dan die tijdens de coronatijd is er niet, al behoort de volgzaamheid om Rutte in een oorlog tegen Rusland te volgen ook tot de top tien van goedgelovigheid.

De overheid is de basis voor volwassenen. Nog steeds, na duizenden jaren van teleurstelling door corruptie en machtsmisbruik, blijven we geloven dat de overheid het goede met ons voor heeft. Met ‘we’ bedoel ik de meesten van ons.

Supermensen

Onze leiders zijn supermensen die de ‘gewone’ mens, die niet de titel van leider draagt, niet is. Deze supermensen lossen al onze problemen op, die wij zelf niet kunnen regelen. Zij zorgen voor de infrastructuur, de belastingheffing waardoor iedereen kan overleven, de zorg voor ouderen en zieken. Kortom zij zijn geweldig, maar niet eerder dan dat zij deze titel krijgen, gehoorzamen wij hen blindelings. Daarvoor zijn het gewoon politici die we niet vertrouwen en waarvan we weten dat ze alles doen om macht te krijgen. O ja, en ze beschermen ons ook tegen de hebzucht van multinationals die steeds meer grip op onze levens krijgen.

Dat is best grappig die metamorfose. Politici doen mee aan de verkiezingen en nadat maanden van gekonkel, die ‘kabinetsformatie’ heet, zijn afgerond, hebben we ineens ministers voor wie we respect hebben en naar wie we luisteren. Het is een soort toverspel, opeens staan er supermensen op het bordes bij de koning, de ministersploeg die voor de persfoto’s even verschijnt.

Verkiezingen

Theoretisch zouden de vierjaarlijkse verkiezingen moeten inhouden een goed- of afkeuring van het politieke beleid. Dat zou het moment kunnen zijn om een falende regering de zak te geven. Maar helaas door toedoen van de (overheidsmedia) of zoals de Amerikanen zeggen ‘corporate media’ waarbij de bevolking dagelijks met leugens wordt bestookt, kan een doorsnee NOS-kijker niet meer beoordelen hoe Rutte en zijn club echt functioneert. Hoogstens barst er af en toe een schandaal naar buiten, dat zelfs de hypotheekjournalisten niet meer kunnen rechtpraten.

De kiezer weet werkelijk niet waarvoor hij stemt, omdat hij niet weet wat de gekozen figuur na de verkiezingen gaat doen. Wordt hij of zij Kamerlid of komt zij misschien in de regering? Komen zij in de ministersploeg en worden ze supermens of nemen ze zitting in de bankjes van het Parlement om te fungeren als stemvee van de zittende regering? Niemand weet het, laat staan de kiezer die een nieuw bestuur moet kiezen, of zoals Rutte dat al honderd jaar zegt:’De kiezer geeft ons zijn mandaat.’

Toch doet het grootste deel van de kiesgerechtigden nog mee aan de poppenkast, om straks er weer achter te komen dat ondanks de frisse tegenwind, Rutte aan zijn tiende kabinet kan beginnen. Hoe is het toch mogelijk? Dat jaar na jaar geschonden vertrouwen. Hoe kan het dat de bevolking in het onmogelijke, in supermensen geloof blijft houden? Niemand weet het.

Kritiek op WEF

Nog opmerkelijker dan het voorgaande verhaal is het optreden van het World Economic Forum. De club waarvan Rutte als een verliefde puber het tasje draagt. Ik lees heel veel kritiek op deze netwerkclub van multinationals en overheden, ook dat ze wereldwijd veel regeringen schijnen te manipuleren. De bevolking ziet alles van een afstand gebeuren, want zeggen ze ‘we kunnen er toch niets aan doen’ en keren vervolgens weer terug naar de realiteit van alledag.

Het verschil tussen het WEF en onze regering is dat de eerste niet gekozen is door de bevolking en de laatste wel. Voor de rest zijn beide organisaties even ondoorzichtig en oncontroleerbaar door het volk. Machteloos staan miljarden langs de zijlijn en keren zich af van het strijdgewoel in de ivoren torens van de macht.

Gelukkig

Gelukkig voor Rutte en zijn club kijkt de massa nog tv, zodat ze tot op de laatste verkiezingsdag nog geïndoctrineerd (lees: belazerd) kunnen worden. Allerlei peilingen voorspellen winst voor deze regeringspartij en wat later weer voor een andere. Het volk moet bespeeld worden en het idee hebben dat alles mogelijk is.

Ja, echt, deze verkiezingen gaan we ertegen aan. Met leuzen als ‘Stem ze weg’, spreken mensen zichzelf nog wat hoop in, want als ‘ze’ (dat is Rutte e.d.) weg zijn, dan wordt alles vanzelf beter. Tja, want dan staan er weer andere supermensen klaar om het roer over te nemen en op grond van het mandaat van de kiezer, gaan ze precies doen wat de bevolking wil! Precies zoals ze al duizenden jaren beloven.

Lees hierover meer in Het Meest Gevaarlijke Bijgeloof, het uitstekende boek van Larken Rose.

Wil je dit artikel delen met anderen?
Stuur het dan per e-mail door en verklein de kans dat het bericht gecensureerd wordt.

Rob Vellekoop, 12 februari 2023

4 Comments

 1. Hallo volksgenoten, boeren burgers en buitenlui,

  Als ik hier schrijf ‘volksgenoten’, tegen hoeveel Nederlanders spreek ik dan? Slechts een handvol! Alle anderen zijn ‘staatsburgers’ .
  Een volk bestaat uit (levende wilsbeschikkende vrije verantwoordelijke) Mensen.
  Een staat is gevuld met slaven die ‘borg staan’ (būrgen) voor de koning en zijn ministers.

  Een volk heeft Mensenrechten onder het volkerenrecht.
  Een staatsburger heeft burgerrechten, en die hebben nul komma nul te maken met levende Mensen en alles met ‘dingen’, met ‘zaken’
  In alle rechtbanken van de koning hier ter lande wordt ‘de zaak Huppeldepup’ uitgeroepen met jouw staast ID. Waar jij als willloze slaaf niets over te zeggen hebt (want die ID is niet van jou omdat jij m niet gemaakt hebt) maar jij als Mens staat wel borg voor al die geldzaken.

  Veel gelijk staatsburgers!
  Zijn er onder jullie ook Mensen die geluk verkiezen? In plaats van ‘gelijk hebben’?
  Want het ene sluit het andere uit.

  Voor wie onder de lezers van de lange mars plus nu vindt dat de tocht door het leven, die lange mars, leuk (of ellendig) doch langgenoeg is geweest, voor alleen hen is deze richting aanwijzer. Mits jij uitgevochten, uitgehandeld, en uitgeburgerd wenst te worden.

  Wil jij echt slaaf (borger) af zijn? Kun of wi jij oprecht Menswaardig leven? Wil je een volksgenoot zijn in een volk hier ter lande? Wil jij jouw ‘Nederlands staatsburgerschap’ inruilen voor vrijheid, verantwoordelijkheid en samen-leven als een dienstbaar man of vrouw of kind? Dienstbaar aan de Schepping/Schepper(van al wat is), en dienstvaar aan je naaste en aan alle overige bewustzijnswezens?

  Voor die enkelen onder die Nederlanders die daar (nu al echt) aan toe zijn heb ik dit goede nieuws te delen: dat kán!

  150 Staten ter wereld hebben in hun United Nations Declaration for Indiginous People ( UNDRIP) toegezegd dat zij naties met inheemse volkeren met rust zullen laten, hen beschermen, hen steunen, en alle aardse verworvenheden eerlijk en in volstrekt gelijkwaardig overleg met elkaar en dus met hen zullen delen.

  Er bestaan op europees grondgebied honderden inheemse stammen, volkeren. Lees astrix en oblix er op na, hoe het er hier bij de germanen uitzag voor dat ‘de romeinen/rome’ haar satanische slavenstaatsrecht over die inheemsen uitrolde!

  De UNDRIP heeft 46 verklaringen aangenomen, die in jip en janneke taal zijn geschreven en te lezen. Heel simpel, herkenbaar, juist.
  Vijf en twintig jarenlang hebben roemloze kanjers van Mensen eraan gewerkt om die caballistisch UN er toe te bewegen om de UNDRIP en bijbehorende Internationale Labor Organisatie (ILO) verdragen te doen bestaan en gelden. Voor hen die in een inheemse natie willen (blijven) bestaan als levende Mens, met mensenrechten en met volkerenrechten. In plaats van ‘bürger’ zijn onder een vaticaanse koning of staatsleidee.

  Nederland heeft de UNDRIP en ilo verdragen als één van de eerste landen getekend. Nederland steunt indigenen/inheemsen/volkeren.
  Nederland heeft daartoe zelf één Rechtbank neergezet in Den Haag: het internationaal strafhof. Opgericht om iedereen op te sluiten die volkenrechtelijke en mensenrechtelijke schendingen doet, als individu of als groep.

  Burgers kunnen daar niet terecht. Burgers zijn dingen en dingen hebben geen mensenrechten.
  Individuen kunnen daar ook niet terecht. En dus ook niet in willem Alexander zijn andere rechtbanken hier ter lande.
  Maar volksgenoten, de jure verenigde Mensen (mannen, vrouwen, kinderen) die kunnen daar àltijd terecht!

  Ondergetekende heeft zijn staatsburgerschap opgezegd. Ondergetekende heeft zijn inheemse volksstatus aangenomen. Ondergetekende maakt nu deel uit van een wereldwijde natie: het inheemse volk germaniten.
  Ondergetekende is (net als de meesten van jullie die dit lezen nu) een directe afstammeling van het UR-Frieze volk. Dat hier rond 700 na Christus (vaticaanse kakender) al van Denemarken tot calais de nutsgenieter op deze bodem was en is. Dus ook al voordat ‘rome’ haar staatsrecht deken over dit gebied uitrolde.

  Ondergetekende is onder die deken uitgekropen, beter: heeft het stukje staatsrecht uit die deken geknipt daar waar hij met diens onvervreemdbare (allodiale) plus volksrechten verblijft hier terlande.
  Ondergetekende is als inheemse weer deel van het indigene volk germaniten en is van al het slechts voor staatsburgers verplichte staatsrecht vrijgesteld. In 150 landen op aarde.
  De UNDRIP en Ilo verdragen maken dit mogelijk, voor hen die 100% in vrede met zichzelf, met hun volksgenoten, maar vooral ook met de staatsburgers kunnen en willen blijven leven. Alleen voor die volstrekt geweldloos denkende en doende mannen en vrouwen en kinderen dus. Want de UNDRIP bescherming die vervalt bij ‘dikke middelvinger denken of doen’, die vervalt bij elke vorm van geweld en van ontering van elk-ander.

  Het dutch communication center nabij Delfgauw heeft nu ook de status gekregen van (hoofd) missiepost van en voor het indigene volk germaniten. In het volkenrecht staat die status boven het staatsrecht, de zgn indemnity status.
  Reeds een vijftal (neven) missieposten ondersteunen deze opdracht en kans om universeel menswaardig levende medemensen vanuit het staatsburgerschap op de enige haalbare en juiste manier naar de zelfverantwoordelijke status van ‘in jure’ volksgenoot over te hevelen.
  Hoe ga jij voorbeeldig leven, als die in het dlmplus bovengenoemde ‘politici’ geen enkel gezag meer op en over jou kunnen uitoefenen, op basis van hun eigen woorden en verklaringen in hun eigen UNDRIP en ILO documenten?
  Kun jij samen-leven en samen-delen met een volk?
  Kun jij in liefde, waarheid, vrede, geweldloos louter juist gedrag (dharma) leven?

  Dan biedt ondergetekende, dankzij ons europese opperhoofd der indigenen volk germaniten (IVG) jou nu die mogelijkheid.
  Eénmalig.
  Je kunt je laten informeren over het ivg en dit bovenstaande eerst. Afgelopen weekend waren er in bruinharen, in eelde en in oudorp informatie bijeenkomsten over. Een week eerder in Wychen, en voordien al in Groningen.

  Meldt je met een verzoek via de holyland de jure assembly bij het comité Wet, en op de zoom (zie Hollandassembly.nl) voor info.
  Of benader eén van de reeds vijf van de acht geopende missieposten in Nederland met jouw interesse en naam.
  Het postadres nabij Delfgauw luidt: IVG, Chirurgijnstraat 7, [2645LE] . En baan jouw individuele weg naar geluk, als deel van een legitiem vreedzaam volk.

  Of ga stemmen bij en voor mijnheer Rutte en Swaab, want dat is het enige alternatief. In dat geval wenst ondergetekende je veel gelijk;)

  NB:
  Indien jij je aansluit bij het indigene volk germaniten ontstaan er nieuwe en menswaardige verantwoordelijkheden. Voor jezelf, voor de ander, voor de natuur / Schepper Schepping.
  Jouw vrije wil is heilig, je kunt altijd terug stappen naar het zo zaligmakende staatsrecht van de koning en zijn ministers en parlementariërs. Je kunt ook uit het volk verbannen worden ingeval van misbehaviour of misbruik, dan verwelkomd Willem Alexander jou eveneens met even open armen als dat ie nu heeft.
  Doch in beider gevallen kun je nooit meer opnieuw terugkomen in het inheemse volk germaniten. Het is geen draaideur, de twee rechtsgebieden (staatsrecht en volkenrecht) kunnen niet dor elkaar worden gehaald.
  Informeer jezelf dus goed. Bv op de infos en via de assembly bijeenkomsten.

  Hartegroet, fri halsa, jullie JohanPeter Teunnissen

 2. “Stem ze weg.”
  Nou, nou, deze mensen beheersen niet eens het Nederlands.
  Want: “Stem hén weg.”
  Je zegt immers ook niet: “Stem zij/hij weg”.
  Nadenken of zélf denken? Ho maar.

  Ja, Larken Rose is een topper; net als Gabor Maté, Ryke Geerd Hamer en Michael Hüter (+ Hans-Joachim Maaz). En anderen.

 3. Twee jaar geleden schreef ik:
  “Al die mensen hier, die geen wortels meer hebben, die al zijn onthecht …”

  Hanz-Joachim Maaz zegt: ” “Man erzeugt abhängige Menschen, man erzeugt
  Konsumenten, man erzeugt Soldaten, man erzeugt Gewalttätigkeit”. En
  dan heeft hij het over “die frühkindliche Prägung”. (Kindercrèches,
  peuterspeelzalen, kleuterscholen) Hoe ver zijn we afgedwaald van een
  natuurlijke manier van [samen]leven? !
  Wie die Politik Menschen konditioniert
  https://www.youtube.com/watch?v=xi1aFJYaXWg (½ uur)

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.