Genocide of ontwaking

Een bijdrage van Anastha Aurora*

Dit is het afschuwelijke verhaal van volkerenmoord op goedgelovige mensen. Anastha Aurora verzamelde de vreselijke feiten, maar vond ook dat de mensheid wakker aan het worden is!

Waarom deze foto?

 

If you trust the government – you don’t know history.

Het meisje op de foto is Czesława Kwoka, vermoord in vernietigingskamp Auschwitz via een fenol injectie in haar hart. Ze werd geboren uit katholieke ouders in Wólka Złojecka, een klein dorpje in Polen nabij de stad Zamość. In 1942 lanceerden de Nazi’s ‘Aktion Zamość’ met de bedoeling om Poolse gebieden en zo’n 300 steden te ‘germaniseren’ en te koloniseren en de Poolse identiteit en cultuur te vernietigen. Daartoe diende de autochtone, plaatselijke bevolking te worden ‘gescreend’ en ingedeeld in 4 groepen (etnische zuivering). Groepen 1 en 2 bevatten de Polen die konden worden ‘omgevormd’ tot Duitsers. Degenen die ongeschikt waren voor germanisering kwamen in groep 3 (dwangarbeid) of groep 4 (uitroeiing) terecht. Czesława (gevangene nummer 26947) en haar moeder Katarzyna Kwoka (gevangene nummer 26946) werden ingedeeld in groep 4, haar papa werd geëxecuteerd (zoals zoveel Poolse burgers).

Op 13 december 1942 werden beiden gedeporteerd en getransporteerd naar Auschwitz. Op 12 maart 1943, minder dan een maand na de dood van haar moeder, stierf Czesława Kwoka op de leeftijd van 14 jaar. In totaal werden naar schatting 116.000 burgers (waaronder 30.000 kinderen) vermoord als gevolg van ‘Aktion Zamość’. Deze zuiveringsacties vonden in heel Polen plaats en daarnaast werden ook honderduizenden kinderen met een ‘Arisch’ uiterlijk (onder geweld) ontvoerd en naar Duitsland gebracht en in heropvoedingskampen omgevormd tot gehoorzame Duitsers.

De foto werd gemaakt door de gevangene Wilhelm Brasse in opdracht van de Nazi kampleiding die foto’s van de medische experimenten en portretten van de gevangen wilden voor hun archieven. Dit is wat hij schreef over haar:

‘She was so young and so terrified. The girl didn’t understand why she was there and she couldn’t understand what was being said to her. So this woman Kapo (a prisoner overseer) took a stick and beat her about the face. This German woman was just taking out her anger on the girl. Such a beautiful young girl, so innocent. She cried but she could do nothing. Before the photograph was taken, the girl dried her tears and the blood from the cut on her lip. To tell you the truth, I felt as if I was being hit myself but I couldn’t interfere. It would have been fatal for me. You could never say anything.’

Waarom deze foto? Het kon ook gelijk welke andere foto zijn, zelfs een echte gruwelfoto van de ‘Einsatzgruppen’ (de Nazi doodseskaders die het ‘opruimwerk’ deden). Maar 1 foto zegt meer dan onpersoonlijke cijfers over miljoenen doden. Deze foto toont de onschuld die altijd het eerste slachtoffer is van een corrupt bestuur gedreven door machtshonger. ‘Alles van waarde is weerloos’, zei Lucebert al en elk kind en iedere mens zijn waardevol. Czesława werd vermoord door de toenmalige, officiële overheid en door zieke personen die de orders en bevelen van hogerhand gewetenloos uitvoerden.

Te goeder trouw

Velen denken nog steeds dat de overheid altijd ter goeder trouw handelt en dat de wetten en instructies die opgelegd worden voor het bestwil van allen zijn. Maar men vergeet vaak dat de grootste massamoordenaar in de geschiedenis telkens de overheid is, geholpen door een leger van gehersenspoelde ordervolgers. Soms gebeurt het moorden rechtstreeks en bewust, soms onrechtstreeks uit onwetendheid en stupiditeit, soms uit chantage en blinde terreur, maar het gebeurt telkens weer, jaar na jaar en eeuw na eeuw.
Sta even stil bij het keiharde feit dat alle oorlogen (met haar vele onschuldige burgerslachtoffers) altijd gestart werden en worden door de overheden en ‘leiders’ van een land, zelfs al is het een ‘religieuze’ oorlog. Oorlog is niets meer dan gelegaliseerde moord uitgevoerd door gehersenspoelde soldaten zonder empathie in opdracht van een compleet gestoorde overheid. Democide is de officiële naam voor moord door overheden en presidenten op burgers, en hieronder slechts een kleine greep. Hier kun je de volledige lijsten bekijken:

° Native Americans door Europese invasie (vanaf de 16e eeuw) – 100 miljoen
° China onder Mao Ze Dong – 70 miljoen
° Wereldoorlog 2 (1940-1945) – 70 miljoen
° Wereldoorlog 1 (1914-1918) – 18 miljoen
° Rusland onder Jozef Stalin (1928-1953) – 40 miljoen
° Holodomor in Oekraïne (1932-1933) – 7,5 miljoen
° Communistische Oktoberrevolutie in Rusland (1917-1922) – 7 miljoen
° Rusland onder Leonid Brezjnev (1964-1982) – 100.000
° Chili onder Augusto Pinochet (1973-1990) – 40.000
° Congo onder Leopold II (1885-1908) – 15 miljoen
° Turkije onder Enver Pasha (1912-1922) – 3 miljoen
° Armeense genocide (1915-1918) – 1,5 miljoen
° Cambodja onder Pol Pot (1975-1979) – 4 miljoen
° Irak onder Saddam Hussein (1979-2003) – 1 miljoen
° Joegoslavië onder Josip Broz Tito (1945-1980) – 5 miljoen
° Noord Korea onder Kim Il Sung (1948-1987) – 3,5 miljoen
° Hirohito en de Japanse invasie (1937-1945) – 10 miljoen
° Japan onder Tōjō Hideki (1940-1945) – 5 miljoen
° Burundi onder Michel Micombero (1966-1976) – 200.000
° Rwanda onder Jean Kambanda (1994) – 800.000
° Indonesië onder Muhammad Soeharto (1967-1998) – 1 miljoen
° Oeganda onder Idi Amin (1972-1979) – 300.000
° Italië onder Benito Mussolini (1925-1943) – 1 miljoen
° Vietnam onder Ho Chi Minh (1945-1969) – 250.000
° VS en UK vallen Irak aan (2003-2011) – 1 miljoen
° VS valt Vietnam aan (1955-1975) – 4 miljoen
° Koreaanse oorlog (1950-1953) – 3 miljoen
° AIDS en HIV infecties als biologisch wapen (1981-heden) – 33 miljoen
° Spaanse griep door vaccinaties (1918-1919) – 100 miljoen

Chemtrails

Maar naast de open en zichtbare oorlogen is er ook nog een verdoken oorlog die nog meer slachtoffers maakt. We hebben het dan over dingen als glyfosaat in de landbouw, gif op groenten, chemtrails in de lucht, rommelvoedsel in de supermarkten, en een eindeloze hoop anderen dingen die met goedkeuring van de overheid toegestaan en gepromoot worden.

En zoals bekend is de medische industrie niet bezig om mensen te genezen maar wel met ze ziek te maken en ziek te houden. Vaccins zijn een mooi voorbeeld of de ongelofelijke geldkoe genaamd chemo (in oorsprong afkomstig van het giftige mosterdgas) wat zwaar kankerverwekkend is.

De tien stappen van een genocide

De onderzoeker Gregory H. Stanton onderscheidt tien stappen in een genocide.

1. Classificatie: In elke samenleving worden mensen dagelijks in groepen ingedeeld (jong/oud, man/vrouw,…). Maar soms wordt een classificatie zo strikt toegepast dat ze leidt tot een scheiding tussen een ‘wij’ en ‘zij’ groep (rijk/arm, blank/zwart, democraat/republikein,…).
2. Symbolisatie: We delen onze omgeving niet alleen in groepen in maar benoemen die ook en kennen er symbolen aan toe (kentekens, kleding,…). We doen dit zowel met de eigen als met de andere groepen.
3. Discriminatie: Classificatie en symbolisatie worden problematisch wanneer ze een basis vormen voor discriminatie. Dit betekent dat de ene groep door een andere groep systematisch van maatschappelijke rechten en kansen wordt uitgesloten.
4. Ontmenselijking
: In een volgend stadium worden mensen als (vermeend) lid van een groep symbolisch van hun menselijkheid ontdaan. In taal- en beeldgebruik worden ze gelijkgesteld met kwaadaardige dieren, ongedierte, insecten of ziektes.
5. Organisatie: Genocide is geen plots en spontaan gebeuren. Integendeel, het gaat gepaard met een doelgerichte organisatie op een lange termijn, meestal door de staat.
6. Polarisatie: Dankzij georganiseerde campagnes, door het gebruik van propaganda en discriminerende wetgeving worden groepen actief tegen elkaar opgezet.
7. Voorbereiding: De uiteindelijke ‘eindoplossing’ wordt voorbereid. Haatdragende retoriek wordt opgevoerd en maatregelen worden getroffen om de uitroeiing praktisch mogelijk te maken.
8. Vervolging: Leden van een slachtoffergroep worden actief vervolgd. Deze vervolging kan de vorm aannemen van plundering, marteling, opsluiting, uithongering,…
9. Uitroeiing: Leden van de ene groep proberen de geviseerde groep volledig uit te roeien. Dit gebeurt door gerichte en massale moordpartijen, verkrachting, sterilisatie, ontvoering,…Ook hun erfgoed wordt niet gespaard.
10. Ontkenning: Dit is de laatste fase en volgt altijd op de uitroeiing. De daders vernietigen de lichamen en het bewijsmateriaal, bedreigen de getuigen en herschrijven de geschiedenis. De schuld wordt vaak bij de slachtoffergroep gelegd.

Stappenplan

Dit stappenplan vinden we terug bij alle genociden (denk bvb. aan de Joden vervolging in WO2). Ook bij de Covid en vaccinatie hoax zien we dat dit stappenplan wordt gevolgd. Classificatie in niet-gevaccineerden en wel-gevaccineerden, in geteste personen en niet-geteste. Symbolisatie door mondkapjes, smartphone apps en vaccinatiepaspoorten (gezondheidspas). Discriminatie door uitsluiting uit de samenleving voor niet-gevaccineerden.

Ontmenselijking door maatregelen zoals nutteloze testen, nutteloze mondmaskers, afstand houden, bejaarden isoleren, kinderen traumatiseren,…Organisatie van de genocide door WHO, GAVI, big pharma, overheden en ‘experts’. Polarisatie via mediakanalen die fake news en angst verspreiden. Voorbereiding door middel van teststraten en groot opgezette vaccinatie campagnes.

Vervolging van vaccin-weigeraars en opsluiten in quarantaine kampen. Uitroeiing via massale vaccinatie en ‘bewapende’ labo virussen. Ontkenning van het plan tot genocide via vaccin biowapens (de slachtoffers stierven door een virus en niet door de vaccins is de officiële uitleg ).

Eugenetica is de wetenschap om de voortplanting en reproductie van de mensheid te controleren onder meer door geboortebeperking, genocide, abortus, sterilisatie, euthanasie en vaccinatie. Het bekendste voorbeeld is uiteraard het ‘Rassenhygiëne’ programma van Nazi Duitsland.

Ook binnen de hedendaagse elite zijn er voorstanders van eugenetica, waaronder Bill Gates, die zich het recht toe-eigenen om te beslissen over leven en dood van andere mensen.

Teveel mensen

Het mag voor sommigen waanzinnig en absurd klinken maar vele bronnen beweren en bewijzen dat de machthebbers nu opnieuw van plan zijn om vele mensen te liquideren op alle mogelijke manieren. De ‘elite’ heeft namelijk beslist dat er teveel mensen zijn op Aarde om de huidige levensstandaard aan te kunnen houden, mensen die bovendien hun vrijheid en soevereiniteit beginnen te claimen, en 8 miljard wakkere en bewuste burgers zijn een gevaar voor hun macht.
Op de Georgia Guidestones staat dat het ideale aantal bewoners voor ‘hun’ Aarde maximaal 500 miljoen mensen is die gecontroleerd en gemonitord worden via A.I. in smart cities. Dit zou betekenen dat bijna 95% der mensheid dient te ‘verdwijnen’. Maak niet de fout om te denken dat zij hiertoe niet in staat zijn of dat dit verzinsels zijn. Meer nog, de genocide is reeds begonnen, de vereenzaamde bejaarden en de toegenomen zelfmoorden door de waanzinnige Covid maatregelen zijn de eerste slachtoffers.
Maar er komt nog veel meer: algemene verzwakking en ziekte door de mondmaskers, economische rampspoed, systeemcrash, voedseltekorten, hongersnood, dodelijke virussen en vaccins, sterilisatie, abortus en euthanasie,…Het is een totale oorlog tegen de mensheid door middel van gif in alle mogelijke vormen, het vernietigen van de economie en voedselproductie en de psycho-pathologische gevolgen van angst en depressie.
Het hele fake Corona gedoe en het paniek zaaien zijn allemaal afleiding om de massa op een dwaalspoor te zetten en rustig te houden terwijl de slachting bezig is. De Corona maatregelen zijn niets meer dan psychologische oorlogvoering, het breken van de cultuur en unieke identiteit, net als bij de Poolse zuiverings- en heropvoedingsacties. De geschiedenis herhaalt zich telkens weer. De ‘slaven’ worden te gevaarlijk, de grondstoffen raken op, er zijn teveel mensen om nog te kunnen controleren, een depopulatie dringt zich op.
Corona is het rookgordijn voor de wereldwijde machtsovername richting de transhumane politiestaat (The Great Reset, noemen ze het).  China is het proefproject waar nu al iedereen 24/7 gemonitord wordt, waar dissidenten geëxecuteerd en minderheden uitgeroeid worden en er honderden heropvoedingskampen zijn om protesterende burgers te breken. Dit Chinese model wordt de blauwdruk voor de nieuwe wereld orde. De wapens in deze ‘eindstrijd’ zijn niet langer kogels en bommen, maar psychologische, biologische, elektronische en technologische middelen.

2020 is het jaar waarin het systeem zonder liefde in botsing komt met een ontwakende mensheid.

Ja, de mensheid wordt wakker en begint de agenda te doorzien. Dat is goed nieuws. Maar helaas is het momentum nog steeds niet groot genoeg om iedereen mee te krijgen, de cognitieve dissonantie is te groot en velen laten zich elke avond hersenspoelen voor de flatscreen of laten zich injecteren met dodelijk en ziekmakend spul. Bovendien is ‘wakker zijn’ niet genoeg.

Er is een totale en massale burgerlijke ongehoorzaamheid vereist nu het nog kan. Testen en vaccins weigeren is een begin maar niet voldoende, alle maatregelen en vaccinatiepaspoorten dienen onder druk van een wakkere bevolking dadelijk opgeheven te worden en de overheid opgepakt en berecht. Maatregelen en apartheidspassen zijn illegaal en een inbreuk op de mensenrechten, grondwetten en natuurwetten.

Er is geen pandemie (enkel jaarlijkse infecties die ongezonde, zieke en zwaarlijvige mensen treffen) en er speelt een duivelse agenda. Deze tijd vraagt aan iedereen om in kracht en soevereiniteit op te staan en duidelijk afstand te nemen van corrupte regeringen, leugenmedia, big pharma rommel en onmenselijke maatregelen. Indien dit niet gebeurt dan wordt het opnieuw een genocide op een schaal die nog nooit werd gezien. Ontwaken in kracht of ondergaan in slavernij, er is geen tussenweg.

Resist like your life depends on it, because it probably does!

° Vaccines are biological weapons – Aajonus Vonderplanitz
° Nazism, Covid-19 and the destruction of modern medicine – Vera Sharav
° Moderna Patent Slideshow

° The Covid-19 genocide of 2020 – Age of Truth

° Vaccinatie Info
° Covid Database

Dit artikel verscheen ook op Anastha Aurora

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.