Is ‘Marburg’ een stralingsziekte?

Foto123rf

Een bericht van Piet Tummers

Berichten over een mogelijke verband tussen straling (5G bijvoorbeeld) en een virusuitbraak houden aan. Piet Tummers schrijft erover. 

Kan de ‘Marburg-ziekte’getriggerd worden door 5G in een specifieke frequentie? Ir. Piet Tummers betoogt in dit artikel dat dit zeer goed mogelijk is.

Onlangs vestigde TransitieWeb aandacht op het feit dat er weer meer berichten over ‘virus-uitbraken’ in de media verschijnen. Een naam die daarbij steeds terugkeert is ‘Marburg’. Dit zou een virusinfectie zijn met een verwoestend effect. Het angstaanjagen via de media begint dus weer op gang te komen. Het artikel op TransitieWeb attendeerde op de mogelijkheid dat de Marburg-ziekte een gevolg zou kunnen zijn van straling en wel in het bijzonder een van de nieuwe 5G-frequenties die dit najaar in gebruik worden genomen. Dat betreft dan met name de 18 GHz frequentie. Kan dit verband zo worden gelegd?

Bioresonanties en fysieke symptomen

Al ruim drie jaar geleden ben ik in een artikel op TransitieWeb uitvoerig ingegaan op het thema ziekmakende, niet-natuurlijke elektromagnetische straling en ik heb dit gerelateerd aan bepaalde frequenties.bioresonantie en 5G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit deed ik aan de hand van ‘Frequentie-Basis-Waarden’ gerelateerd aan lichaamsdelen en lichaamsfuncties en aspecten van Leven, uit het boek Bioresonantie volgens Paul Schmidt, Inleiding-Apparatuur-Toepassing. Dit boek van de hand van Dipl. Ing. Dietmar Heimes is voorzien van veel overzichten en lijsten met specifieke frequentietabellen. Heimes is expert op dit gebied en is als professor verbonden aan de universiteit San Paolo Apostolo in Rome (2018).

Bio-resonantie Frequentie-Basis-Waarden

In dit boek geeft Heimes voor de ‘Frequentie-basis-waarden’ 18 en de onder-octaven 4,5 en 9, alsmede voor de boven-octaven 36 en 72, de volgende ‘resonanties’:

Bij 4,5 +/- 0,5
Borstwervels, spierpijn, voorhoofdsbeen, schakelcellen in de hersenen, testikels, botstelsel, zenuwzwakte, huid, slaapsturing, limbisch-centrum. kleine hersenen, haren.

Bij 9,0 +/- 0,5
Beenmerg, bloeduitstorting, zaadproductie-testikels. diverse hersenkronkels / windingen, slagaders van hals oksels en borst, heupbotten

Bij 18 +/- 0,5
Bloedtemperatuur, bekkenzenuwen, bekken, darmen, peristaltiek, spijsverteringskanaal, dijbeen-slagader, diverse aspecten van de mannelijke respectievelijk vrouwelijke geslachtsorganen, diverse voetbeenderen.

Bij 36 +/- 0,5
Allergieën, huid, tong, (slag)aders van voet-scheenbeen-knie, lymfesysteem (buik, lever, alvleesklier, gal, bekken-organen), beenderen van bovenarm en elle boog.
EN de ziekteverwekkers : Nocardia asteroides, Escherichia coli, Besnoitia, Diplococcus pneumoniae, Rota virussen, Rickettsien, Diplococcus diphtheria, Clostridium botulinum, Coxsackie-Virus B-1, Clostridium septicum, Bacillus anthracis 2., Coxsackie-virus B-4 (2.), Bacillus anthracis 3

Bij 72 +/- 0,5
Keel, vele aspecten van de longen, diverse aspecten van de ogen, aders van nieren-milt-lever-hart, borst-gangliën van VI en VII, spieren van bovenste extremiteiten-romp

Opmerking: Eveneens vermeldt dit boek de betreffende resonanties met elementen uit het periodiek systeem: Vanadium op 36,00, Magnesium op 36,25, Nobelium op 71,50, Germanium op 72,25 , Americium op 72,50.

Symptomen Marburg-Virus-Disease (MVD) volgens de WHO

Laten we hier nu eens de symptomen naast leggen van ‘Marburg’, zoals ze op de website van de WHO beschreven staan (NL-vertalingen door Google Translate):

“Ziekte veroorzaakt door het Marburg-virus begint abrupt, met hoge koorts, ernstige hoofdpijn en ernstige malaise. Spierpijn en ?-pijn zijn een veel voorkomend kenmerk. Ernstige waterige diarree, buikpijn en krampen, misselijkheid en braken kunnen op de derde dag beginnen. Diarree kan een week aanhouden.

Er wordt beschreven dat het uiterlijk van patiënten in deze fase ‘spookachtige’ gelaatstrekken vertoont met diepliggende ogen en uitdrukkingsloze gezichten. Ook komt voor dat zij een extreme lethargie vertonen. Tussen twee en zeven dagen na het begin van de symptomen is ook een niet-jeukende uitslag waargenomen.

We gaan verder met de tekst op de website van de WHO:

“Veel patiënten ontwikkelen binnen zeven dagen ernstige hemorragische verschijnselen, en bij fatale gevallen is er doorgaans sprake van bloeding, vaak uit meerdere gebieden. Vers bloed in braaksel en ontlasting gaat vaak gepaard met bloedingen uit de neus, het tandvlees en de vagina. Spontane bloedingen op plaatsen van aderpunctie (waar intraveneuze toegang wordt verkregen om vloeistoffen toe te dienen of bloedmonsters te verkrijgen) kunnen bijzonder lastig zijn.

Tijdens de ernstige fase van de ziekte hebben patiënten hoge koorts gehad. Betrokkenheid van het centrale zenuwstelsel kan leiden tot verwarring, prikkelbaarheid en agressie. Orchitis (ontsteking van de testikels) is incidenteel gemeld in de late fase (15 dagen).
In fatale gevallen treedt de dood gewoonlijk op tussen acht en negen dagen na het begin, meestal voorafgegaan door ernstig bloedverlies en shock.”

‘Marburg’ symptomen

We blijven nog even op de website van de WHO, waar we onder meer deze korte samenvattingen vinden:

Vroege symptomen
Vroege symptomen van MVD kunnen snel na infectie optreden en kunnen bestaan uit hoge koorts, koude rillingen, ernstige hoofdpijn en ernstige vermoeidheid. Spierpijn en -pijn zijn ook veel voorkomende vroege symptomen.
De symptomen worden steeds ernstiger en kunnen bestaan uit misselijkheid, braken, maag- en/of borstpijn, huiduitslag en diarree, die ongeveer een week kunnen aanhouden.

Late symptomen
In latere stadia van de ziekte kunnen bloedingen uit verschillende plaatsen, zoals het tandvlees, de neus en de anus, optreden. Patiënten kunnen last hebben van shock, delirium en orgaan falen.
De meest gemelde MVD-symptomen zijn onder meer:
Koorts, rugpijn, spierpijn, buikpijn, verlies van eetlust, braken, lethargie, uitslag, moeite met slikken, hoofdpijn, diarree, hik, moeite met ademhalen.

Relaties zichtbaar
Het zal zelfs voor een leek niet moeilijk zijn om relaties te zien in de door de WHO vermelde Marburg-symptomen en de opgesomde bioresonantie-effecten bij de Frequentie-Basis-Waarden volgens Paul Schmidt en Dietmar Heimes.

Omtrent de discussie over virussen überhaupt en betreffende de besmettingsmythe wordt verwezen naar een Nederlandstalige samenvatting van het boek ‘The Contigon Myth’ van Dr. Thomas Cowan.

Aanbevolen video

In het kader van het thema van dit artikel verwijs ik naar de onderstaande, recent verschenen video, waarin ook op betreffende gevaren gewezen wordt. Ook worden er maatregelen en ‘remedies’ genoemd om deze omstandigheden het hoofd te bieden.

6 HOUR SYMPOSIUM

Hierin speciaal aanbevolen zijn de bijdragen van ;

Dr. Elizabeth Lee Vliet MD , 1h33’ tot 1h57’. Zij stelt vast dat de symptomen van ‘dergelijke’ ernstige ziektes zich voor 90% overlappen (ca. 1h38’tot 1h40’’). En dat het al lang bekend is dat “All diseases are caused by RADIATION”(ca. 1h43’).

Dr. Ana Maria Mihalcea MD PhD, 3h00’tot 3h29’. Zij vermeldt dat bij proeven met de frequentie 4 Hz al na 6 tot 10 seconden, 40% van de proefpersonen ernstig ziek werden (ca 3h11’).

Conclusie

Zolang er geen grondiger onderzoek is gedaan naar de gezondheidseffecten van diverse typen 5G-straling is ingebruikname van deze technologie onverantwoord. Een moratorium ten aanzien van deze upgrades van het mobiele netwerk is dringend nodig.

Dit artikel verscheen ook op Transitieweb.nl

Meer bronnen

– Dossier 5G

– Het boek Besmettingsmythe, waarom virussen niet de oorzaak van ziektes zijn

– Het boek Bioresonantie

5 Comments

 1. naar mijn gevoel rammelt hier ergens iets. hoogfrequente electronica is een halve eeuw lang mijn vak geweest, zodoende het gevoelsmatig aspect. maar laat me even wat hardop doordenken hierover.

  electronisch gesproken maken we resonators bv door combi’s van spoelen en condensatoren. op die manier kunnen we een 1 megahertz resonator bv in een cubieke centimeter stoppen. met 1 megahertz bedoelen we dan 1 miljoen trillingen per seconde. de golflengte van 1 megahertz is echter 300 meter. dit betekent bijvoorbeeld dat een antenne voor deze frequentie 300 meter lang kan zijn. maar ook sommige harmonischen en sub-harmonischen kunnen resoneren, afhankelijk van de uitvoering.

  als je het over resonanties in mechanische objecten hebt is de frequentie dus een weinig inzichtelijke grootheid, dan neem je liever de golflengte. het verband tussen beide is simpelweg de snelheid van het licht, ook een vorm van radiostraling.

  als je de freqentie wil omzetten in de bijbehorende golflengte is daarvoor een simpele formule, nl: golflengte=lichtsnelheid gedeeld door frequentie ofwel l=c/f.

  ik zeur hier een beetje over door, omdat technische termen tegenwoordig vaak gebruikt worden om niet-technische verhalen te verduidelijken zonder duidelijke expliciete vertaling van het technisch model. op die manier ontstaan juist mistbanken in het begrip, die merkwaardigerwijs bij velen juist resonanties veroorzaken.

  wat is dan resonantie? we kennen twee soorten, serie resonantie, waarbij een object resoneert door op een bepaalde frequentie te reageren met een grote stroom, en parallel resonantie waarbij een grote spanning ontstaat. het gaat daarbij feitelijk om bepaalde frequenties waar een object ‘gevoelig’ voor is en waarbij dan uit het electromagnetisch veld maximaal vermogen wordt opgenomen, dwz energie per seconde. buiten de resonantie frequentie wordt erg weinig opgenomen.

  het blijkt nu dat mechanische objecten resoneren afhankelijk van hun afmetingen. denk aan de al genoemde 1 megahertz antenne van 300 meter lengte. een mens van 2 meter lang zou dus kunnen resoneren op 150 megahertz, de frequentie van een radiogolf met een golflengte van 2m.

  in een mens bevinden zich kleinere structuren die dus afhankelijk van hun afmeting op een hogere frequentie resoneren. een aardige technische toepassing hiervan is het ‘crowd control’ gereedschap, waarmee onze herders ongewenste bevolkingsconcentraties van de straat kunnen vegen. deze apparaten werken op ik meen 39 gigahertz -of was het 69ghz?- waarbij in de menselijke huid resonanties optreden in de zweetkanaaltjes die het zweet uit de kliertjes naar het oppervlak geleiden.

  die kanaaltjes zijn veel korter dan de bijbehorende golflengte van pakweg 5 millimeter, maar ze hebben een spiraalvorm en daardoor lijken ze op spoelen, of helix antennes, waardoor met een kleinere structuur toch resonantie kan optreden. de energie die zo in een kanaaltje verzamelt leidt tot ondraaglijke pijn en dus tot vluchten. het macroscopisch effect doet denken aan een onzichtbare bezem.

  een of andere mengele pervert heeft een mens in een cabine gestopt en daar een breedband hf generator op aangesloten en dan maar draaien aan die knop tot hij gaat gillen. en bingo, daar ligt een nieuw wapen op tafel. deze dingen werden gemaakt in israel. daar moeten vaak mensen worden weggeveegd.

  het artikel waarop ik hier reageer suggereert dat in allerlei lichaamsdelen resonanties kunnen optreden op 5g frequenties. ok, dat zal best wel, 18ghz is pakweg 1,5cm golflengte. een beetje kort voor een dijbeen, maar misschien in de buurt van een vingerkootje? maar hoezo dan, wat is het probleem daarmee?

  de vraag is wat marburg hiermee te maken heeft. gaat het om de symptomen, die ten onrechte aan een niet bestaand virus worden toegeschreven? of bestaat er een virus met soortgelijke symptomen, waaraan al dan niet correct de symptomen worden toegeschreven? of vallen de 5g symptomen mee, maar geeft coincidentie met marburg de doodsklap? of faciliteert 5g marburg, een overigens onschuldig virus, om gevaarlijk te worden?

  het vreemde is dat het citaat uit het duitse boek bij 18ghz ook een aantal ziekteverwekkers vermeldt zonder aan te geven wat de 5g relatie dan is. nog vreemder is de resonantie met elementen uit het periodiek systeem, geen idee wat ik me daarbij moet voorstellen. als het gaat om resonanties op atomair niveau gaan de benodigde frequenties een aantal ordes van grootte omhoog. de golflengte komt dan op fracties van microns, dwz duizendste van een millimeter terecht. dat is beslist geen 5g meer, maar misschien bij 6g? 7g?? 8g???

  er is een aardig boek over de effecten van blootstelling aan niet-ioniserende radiostraling geschreven door arthur firstenberg, het heet “the invisible rainbow, a history of electricity and life”. je kan een gratis textversie downloaden bij archive.org. het boek is nogal stevig gedocumenteerd en mede daardoor erg overtuigend. het praat niet zozeer over resonantie, maar veronderstelt in elk geval als oorzaak van ‘stralingsziekte’ een algemeen effect op cellulair niveau.

  dit sluit precies aan bij het onderzoek van franz adlkofer in opdracht van de eu uit 2003 meen ik. het kostte de eu 2,3 miljoen euro, maar het resultaat was niet politiek acceptabel en er kwam een aanklacht wegens fraude tegen adlkofer, waarvan hij pas vorig jaar werd vrijgesproken. zo kan je blijkbaar 2,3 miljoen euro gemeenschapsgeld in de doofpot doen belanden.

  er zijn over deze kwestie eerdere commentaren op deze site, dus laat me niet in herhaling vallen. zie: https://www.dlmplus.nl/2021/06/18/een-effectieve-stralingsbescherming-aanbrengen-in-vier-stappen/#comment-10573.

  kort samengevat vond adelkofer diverse vormen van chromosoomschade bij stralingsniveaux onder de destijds veilig veronderstelde waarden. deze schade kan ertoe leiden, dat bepaalde enzymen die nodig zijn voor het celmetabolisme niet meer gemaakt kunnen worden, simpelweg doordat de betreffende genetische informatie door een breuk in het cel-dna zoek is geraakt.

  dit levert een keten van narigheid op waarbij het celmetabolisme stil komt te vallen en waardoor bijvoorbeeld geen atp meer wordt aangemaakt. atp is de belangrijkste, want direct inzetbare, energiebron van de cel. hierdoor sterven de mitochondrien, een soort kleine celletjes in de cel die het verschil uitmaken tussen een normale cel en een kankercel en daar ga je dan.

  lang geleden zijn cellen, dwz eencellige organismen geinfiltreerd door andere cellen. parasieten zou je denken, maar het bleek een prachtige symbiose op te leveren, waardoor meercellige wezens mogelijk werden. wanneer deze parasieten, thans bekend als mitochondrien sterven dan stopt de symbiose en blijf je zitten met de oorspronkelijke eencellige organismen, die daardoor buiten het lichaamsverband komen te staan. en dan is het ieder voor zich en god voor ons allen.

  overigens heeft dna ook een spiraalstructuur. het zou kunnen dat daar een aantal resonanties mogelijk zijn die voldoende vermogen concentreren om chomosoombreuken te veroorzaken, conform het gebeuren met de zweetkanaaltjes. dan is de circel rond, dan kan 5g technisch kanker veroorzaken.

  maar dat moet ik eerst wat nader uitzoeken, voorlopig alleen maar speculatie dus. maar ‘resonantie’ als oorzaak van chromosoombreuken, chromosoomresonantie dus, de feitelijke verwekker van stralingsziekten, ligt voorlopig nog op mijn tafel.

  een ander grappig effect, maar dan aan de ingang van het proces, is dat de glucose, die door het celmetabolisme wordt omgezet in atp niet meer verwerkt wordt. dan kan je insuline spuiten zoveel je maar wil, maar als die cel al helemaal strak staat van de glucose is dat zinloos.

  uw cellen zijn ongevoelig voor insuline zegt je dokter dan. daardoor hebt u een hoge suikerspiegel in uw bloed dus u hebt diabetes, een ziekte met onbekende oorzaak.

  en dit is dus de medisch onbekende oorzaak van deze chronische ziekte. het heeft niets met insuline te maken of met wat ze nog meer uit hun duim zuigen. het gaat om chromosoomschade veroorzaakt door een chaos aan allerlei bronnen van radiostraling, waardoor het celmetabolisme gestopt wordt en de glucose domweg niet meer verwerkt wordt. en zo ontstaat een hoge bloedsuikerspiegel en zo komt die suiker dan in je urine terecht.

  volgens firstenberg waren zowel kanker als diabetes 150 jaar geleden onbekende ziektes. door zijn monnikenwerk in allerhande archieven kan hij aantonen dat de groei van deze ziekten precies parallel loopt aan de introductie van met name steeds weer nieuwe varianten van radiostraling. ze komen vaak samen voor, wat een gemeenschappelijke oorzaak kan betekenen.

  en zo leef ik hier in een stad waar 30% van de inwoners erkende diabetes patienten zijn! vind je het gek als je om je heen kijkt en je ziet overal zendmasten, zeker 20 stuks van radio en tv stations, elk met 1 tot 5 kilowatt vermogen of zelfs 10kw, gewoon in woonwijken!

  niemand vind dit vreemd. ik vond het vreemd toen ik hier veertig jaar geleden kwam wonen, maar dat was alleen omdat omroepstations in nederland doorgaans in een groot weiland staan. ik moest gewoon even wennen.

  pas na adlkofer en firstenberg begrijp ik hoe vreemd dit eigenlijk is, het lijkt nu eerder de zoveelste sluwe achterbakse vorm van genocide!

  met de ontwikkeling van de cellulaire telefonie eind vorige eeuw is deze epidemie op een nieuw niveau gebracht. iedereen loopt nu met een steeds actief uhf zendertje in zijn zak en drukt dat soms een tijdje hartstochtelijk tegen zijn hoofd aan. daar ontstaan dan gliomen, hersenkankers, die volgens de deskundigen niets met die telefoon te maken hebben, ook al zitten ze altijd aan de kant waar je je telefoon houdt.

  het axioma zegt namelijk, dat kanker wordt veroorzaakt door mutaties en mutaties kunnen ontstaan door ioniserende straling, dus niet door een relatief laagfrequent telefoon signaal van een paar gigahertz. dat kan hooguit je hersens een beetje opwarmen. dat zeggen ze, de experts. en daarom moest adlkofer de doofpot in. en ook door die vitamine-c flapuit natuurlijk.

  al het kanker onderzoek is daardoor feitelijk vermomd genetisch onderzoek, want dat is de ware goudmijn als je zoekt naar methoden om ongemerkt heel specifieke mensgroepen te vermoorden.

  overigens, al die inwendige bloedingen die hier genoemd worden bij marburg zijn net als bij ebola symptomen van acute scheurbuik door totale uitputting van de vitamine-c voorraad in het lichaam.

  dergelijke ziekten kan je zo stoppen met grote hoeveelheden vitamine-c, doorgaans intraveneus toegediend. en slik liever dagelijks 10 gram of zo, dan krijgen infecties en hart- en herseninfarcten en nog veel meer ellende weinig kans.

 2. Goedendag . nou dit is een artikel naar mijn hart . geweldig .
  Wel heb ik iets toe te voegen aan deze discussie en dat is dat , door alle grafeen die de afgelopen jaren stiekem in mensen zijn ingespoten , daar zat ook grafeen hydroxide bij , de chemicus Andreas Noak , eind 21 vermoord vanwege zijn uiting hierop zei dat het nano scheermesjes zijn . (sommige onderzoekers zagen ook dat graffeen gelaagd was ) wel als er een freqentie komt waarbij het grafeen gaat trillen , dan heb je hetzelfde effect als ebola en marburg . bloedingen van binnen uit . zoek maar op Noak op bitechut .

 3. Nog iets . door de 5G infrastructuur die nu overal in Nederland opgezet wordt, lantaarnpalen 20 meter uit elkaar met daarop een,nu, 5G straatlantaarn, en in de toekomst 6/7/8G , met daarin militaire wapens ,alle palen hebben 16 ampère stoppen….zal een marburg- of ebola-effect de mensen flink laten schrikken ,om zodanig iedereen in openluchtconcentratiekampen te krijgen ,(op kosten van de Nederlander) en om de 15-minuten-steden in Nederland te bewerkstelligen . nog de 60 gig frequentie is zonder vergunning in Nederland te gebruiken . Ik heb gelezen dat de 60 gig de zuurstof molecuul stilzet , maar na het lezen van het bovenstaande ben ik daar niet meer zeker van.
  In sommige steden is alles klaar op grensgebieden tussen 2 wijken, die 15-minuten-wijken zouden kunnen zijn, zie je drie of meer rijen lantaarnpalen naast elkaar , twee op de weg en 1 op het fietspad. Speculatie? Waarom moeten er zoveel lantaarnpalen op de weg staan ? Ik ken de smoes dat de lampen niet sterk genoeg zijn…..

 4. aan hilbert:
  Ik denk dat het veel erger is dan we ons voor willen stellen. elk 5Gbasisstation kan precies op je gericht worden dank zij de zogeheten phased array antennes. Afhankelijk van de bundeling en het elektrisch vermogen van de zender kan het effectief vermogen in de bundel willekeurig groot gemaakt worden. Je zou denken dat die zenders dan verder uit elkaar kunnen staan, maar juist het tegenovergestelde is waar. Waarom?

  In de ruimte kan je willekeurig grote antennestructuren bouwen, waarmee een satelliet vele megawatts aan effectief vermogen op een punt beneden kan richten. Ik las ergens dat het om geostationaire satellieten zou gaan. die staan stil boven het aardoppervlak op 40.000km hoogte. maar dat is een valse voorstelling van zaken, het gaat om 50.000 laagvliegers op slechts een paar honderd kilometer. Waarom zou dat zijn? Inderdaad, voor telecom lijkt het zo inefficiënt.

  Ik moet denken aan die man in Schotland, die een paar jaar geleden al over 5G zei: “it’s a weapon system”. Hij zei het veel mooier dan ik het kan en dat lijkt me inderdaad het hoofddoel. Communicatie is een aardige nevenfunctie en tevens een prachtige dekmantel.

  Stel ik kom daar voorbij fietsen, mijn cel in mijn zak, en het commandocentrum heeft van Rutte opdracht gekregen mij te elimineren, vanwege dat hinderlijke vitamine-c gezeur bij DLMPlus.

  Vergelijk het met de kill list van Obama. Iedere dinsdag vergaderde hij met wat militairen en werd de lijst voor de lopende week samengesteld. Die ging naar de drone-afdeling voor executie en binnen een week lagen daar wat extra lijken in het Midden-Oosten, namelijk de namen op de lijst en een factor aan ‘collateral carnage”. Ja, die mensen daar verkeren vaak in gezelschap van hun hele extended familie en dan ineens boem, allemaal dood. Hoera, we hebben hem, roepen ze dan in Amerika.

  Maar ja, het vraagt in het algemeen wat bewustzijnsvernauwing om in deze tijd voor de overheid te werken.

  Het nieuwe systeem is veel humaner. Ja, als je samen op een bankje zit te vrijen ben je allebei dood, maar dat is ergens ook wel mooi..

  Maar goed, ik was bezig voorbij te fietsen en wat gebeurt, je ziet niks gebeuren, geen antennes die draaien, want ze draaien alleen hun onzichtbare bundel maar, elektronisch, virtueel zou je bijna zeggen. Een aantal lantarenpalen wordt gemobiliseerd om gelijktijdig een willekeurig deel van hun effectief vermogen op mij te richten.

  Alternatief kan ook een aantal van maximaal 25.000 satellieten, die samen gigawatts aan effectief vermogen kunnen projecteren, hetzelfde doen.

  Omdat ik een taaie ouwe kerel ben, zouden ook lantarenpalen en ruimteantennes samen ingezet kunnen worden. Een 5Gsatelliet is een soort lantarenpaal in de ruimte, die het voordeel heeft van een onbeperkt grote antenne-afmeting. Je kan op een beetje normale lantaarnpaal eenmaal geen 100 vierkante meter antenneplaat kwijt.

  Dus wat gebeurt met mij daar, op mijn fiets? Van alles is mogelijk, afhankelijk van duur en sterkte van het signaal en van eventuele obstakels, die de straling in de weg staan.

  Ik zou natuurlijk een kooi van faraday kunnen dragen in de een of andere vorm en dat zou best kunnen helpen. Ik zou ook een hoogfrequent veldsterkte-meter bij me kunnen hebben en bij het eerste piepje een haakse beweging maken, uit de bundel, en mijn telefoon weggooien, daar gaat hij weer..

  Liever zou ik natuurlijk geen 5Gtelefoon bij mij dragen, maar ik denk dat de camera’s aan de lantarenpalen het ook mogelijk maken het systeem met de hand te richten. Misschien een leuke job voor voormalige dronepiloten? Zeven lantarenpalen richten met zeven joysticks. Zit je voor je gevoel wel een beetje voor paal na dat dronebloedbad.

  Maar als ze me raken kan ik nog op drie manieren doodgaan. Het vermogen kan zo groot zijn dat mijn hersens acuut gaar worden gekookt. Ik verspreid dan de prettige geur van verse saté of barbecue.

  De medische verklaring gaat zijn een extreme vorm van acuut alzheimersyndroom, ach hij was toch al oud. Bijna iedereen gaat dat geloven. Overdag doet misschien een zonnesteek het beter.

  Vanwege de mogelijk optredende geuren misschien een idee om dit type aanslag op de stoep van een snackbar te doen plaatsvinden.

  Alternatief kan ik pas een tijdje later overlijden, aan kanker of diabetes en daar kraait verder geen haan naar. Dat is namelijk niets bijzonders in dit tijdsgewricht. Iedereen gaat daaraan dood, de een wat eerder dan de ander.

  Overigens lees ik zojuist dat de overheid steeds veldsterktemetingen doet om te kijken of de maximale waarden niet worden overschreden. Goed van ze hoor, maar daar meten ze gemiddelde veldsterktes, 3 volt per meter en de kans lijkt me groot dat die eerder zal teruglopen door 5G, omdat vrijwel al het vermogen zit in bundels die niet door de meter gaan! Typisch voordegekhouderij dus.

  Goed, ik mijmer maar wat door. klaar dan maar weer.

 5. De BildeRberg-Groep Sloper,
  De Sloper,

  G5 is kei goed en gezond…is veel beter voor de economie…de rest is bijzaak!
  Dag!!!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.