Hoe kan de Nieuwe Wereld eruit zien?

Voor de meeste mensen is het onbestaanbaar dat er überhaupt iets bestaat als een alternatief voor de samenleving die we nu kennen, onder het motto:’We kunnen er toch niets aan veranderen’. Toch presenteer ik hier een van de vele mogelijke alternatieven. Eentje zonder leiders, in de ons bekende betekenis van het woord, dat wel.

Het beeld dat ik heb van de Nieuwe Samenleving is gebaseerd op de ideeën van Larken Rose, die van de Huron en een enkele toevoeging van mezelf. Samen vormen ze een magisch mengsel van menselijkheid en zal door tegenstanders als utopisch worden afgedaan. We trekken ons daar niets van aan. Om een Nieuwe Wereld te kunnen bouwen moeten we eerst door de betonnen muur van vooroordelen heen. Zie dit artikel maar als een drilboor die probeert het gewapend beton te doorbreken.

Net zoals Icke zegt is de oplossing om te komen naar een Nieuwe Wereld, ophouden met instemmen met de huidige. Dat wil zeggen geen gewelddadig verzet, maar eenvoudigweg stoppen met meedoen, of zoals Larken Rose het omschrijft, ‘wanneer mensen ophouden te buigen voor het altaar van de regering, ophouden de spelletjes van tirannen mee te spelen…..zal het probleem vanzelf verdwijnen’.

Larken opent met een verrassende suggestie, om dingen te laten werken binnen onze nieuwe samenleving is geen masterplan nodig, geen ‘autoritaire agenda, maar de vrijwillige interactie van vele mensen, die elk hun eigen waarden en hun eigen geweten volgen’.

Uitdaging

Hij zegt eigenlijk als je het bijgeloof in gezag en autoriteit wegneemt ontstaat er vanzelf een nieuwe maatschappij gebaseerd op hele andere waarden en een andere mens! En dankzij dat gedachtesprongetje is het voor niemand meer mogelijk te regeren. Het recht om te regeren bestaat namelijk niet, het was en is slechts een mythe.

Het aardige van deze nieuwe samenleving is dat we niet kunnen voorzien hoe deze er komt uit te zien. Vanaf dat moment wordt er een beroep gedaan op de enorme vaardigheden die in ieder mens sluimeren en tevoorschijn komen als daar ruimte voor bestaat.

Er zal niet 1 masterplan zijn, maar de wereld zal miljarden individuele plannen kennen. Voor de huidige gecontroleerde mens betekent dit chaos en wanorde. De mens zal zijn eigen wil en verantwoordelijkheid gaan volgen in plaats die van een ander. Met andere woorden het vervolg is slechts een ‘introductie tot een paar manieren waarop de mens zich gaat gedragen als rationeel en vrij wezen. Dit is dus een regelrechte uitdaging voor de mensheid.

Angst

Even voor alle duidelijkheid naast het stoppen met instemmen zullen we iets aan onze angst voor verandering moeten doen. Of zoals Larken Rose het formuleert:”Zelfs slaven kunnen een angst voor bevrijding vertonen.” Als de meeste mensen denken aan een samenleving zonder een heersende klasse schieten ze in een kramp. Rose voorspelt, het concept is zo vreemd aan alles wat ze geleerd hebben, dat ze nauwelijks weten hoe ze dit moeten beginnen zich dat voor te stellen. “We zijn letterlijk bang voor onze vrijheid”.

Die angst is er nog eens extra ingewreven door de dames en heren machthebbers, want zonder ons zal de mensheid lijden, er zal misdaad zijn, armoede, ziekte, milieu, rampen en oorlog.

Rose denkt dat de meesten die iets horen of lezen over een Nieuwe Wereld direct zullen uithalen naar de boodschapper, zo diep is de angst voor het onbekende geworteld. Dus als je nu afhaakt met verder lezen, weet je waar dit vandaan komt: je bent bang.

Praktijk

Ik heb in mijn praktijk voor therapie destijds in België vaak mensen hun grootste vijand angst zien overwinnen en ik mocht hen daarbij helpen. Wat dan het meeste opvalt is dat deze mensen opeens dingen gaan waarnemen die ze voorheen niet eerder zagen. Het is net alsof de wereld voor hen extra dimensies kreeg. Hun zicht op de wereld veranderde danig en werd positiever.

De mist die angst veroorzaakt trekt op en vanuit die mistige omgeving komt meer zicht en inzicht. De verlammende deken verdwijnt. Je krijgt meer zelfvertrouwen om rond te kijken en op onderzoek uit te gaan wat op zich je blik ook weer kan verruimen.

Foto Mirjam de Groot

Zo zal dat ook gaan met mensen die de angst voor een onbekende samenleving gaan overwinnen. Ze zullen opeens veel meer mogelijkheden zien dan ze ooit voor mogelijk hadden gehouden!

Larken Rose voorspelt, iemand gaat in plaats van hiërarchieën van verschillende heersende klassen een wereld zien van gelijkheid in rechten. “Hij ziet een wereld waarin ieder mens zichzelf bezit en komt tot het besef dat hij geen rechtmatige meester heeft, dat er niemand boven hem staat..”

Ook door voortaan verantwoordelijkheid voor je eigen daden te worden, in plaats van te geloven dat je handelt in opdracht van een ander waardoor de verantwoordelijkheid niet bij jou ligt. De uit het bijgeloof in het gezag ontwaakte mens ‘kan de wereld niet langer bekijken als een onbezorgd, onverantwoordelijk kind’, vervolgt Rose verder. Het brengt de mens dus ook dichter bij zijn kern, bij wie hij werkelijk is in plaats van een kloon van zijn meester.

Met andere woorden in een wereld zonder regels zal ieder mens zich laten leiden door zijn eigen geweten. Dat betekent niet dat mensen dan geen domme of kwaadaardige keuzes meer zullen maken of niet agressief kunnen handelen. Hij gaat er zelfs vanuit dat het onderwijzen van gehoorzaamheid de sociale en geestelijke ontwikkeling van kinderen belemmert.

Onderwijs naar volwassenheid

Volgens Rose zal er in een samenleving waar de kinderen het principe van zelfeigenaarschap wordt geleerd in plaats van gehoorzaamheid, meer rechtvaardigheid en vreedzaamheid heersen. Zelfeigenaarschap wil zeggen, dat de mens zichzelf toebehoort. Hij zet dit duidelijk tegenover elkaar, namelijk door aan te geven dat wanneer iedereen op zijn eigen oordeel vertrouwt dit als ‘anarchie’ wordt bestempeld in de oude maatschappij terwijl gehoorzaamheid aan machthebbers, “autoritaire tirannen” benoemd wordt als ‘openbare orde’.

Hij voorziet dat kinderen zullen kunnen opgroeien in een nieuwe samenleving-zonder-gezagsmythe tot verantwoordelijke, denkende volwassenen, tot leden van een vreedzame en productieve gemeenschap.

De meeste mensen in onze huidige samenleving zullen nooit volwassen kunnen worden, omdat ze de wereld blijven zien als een ‘onbegrijpelijk ingewikkelde plaats’ waar een ander verantwoordelijk is. Dit kinderlijke beeld wisselen mensen in een nieuwe samenleving in, voor eentje waarbij zij niet meer de juf roepen of de autoriteiten, maar zelfstandig zullen optreden.

Meer voordelen van een gezagsvrije nieuwe samenleving:

Betere ideeën
Ideeën van miljoenen mensen zullen altijd beter zijn dan die van een handvol politici met ‘hun beperkte kennis en ervaring, die met een masterplan komen en het vervolgens aan iedereen opleggen’.

Minder schade
Als iedereen accepteert de leiding over zichzelf te hebben, zullen goede mensen niet gauw geneigd zijn het werk voor slechte mensen te doen. De schade die een vijandige gezagsdrager door middel van gehoorzame mensen anderen kan aandoen is vele malen groter, dan dat een individu zichzelf kan aandoen.

Meer ruimte tot ontplooiing
Volgens Rose verstoort het geloof in gezag voortdurend mensen die iets in wederzijds voordeel willen organiseren door obstakels als belastingen, vergunningen, inspecties en andere wettelijke belemmeringen.

Veel minder corruptie
Larken Rose vergelijkt daarvoor de ‘overheidshandhavers’ met een particulier beveiligingsbedrijf. Bij een bedrijf kunnen de klanten gewoon stoppen met het betalen van de diensten. De belastingbetaler heeft die mogelijkheid niet. Kostelijk is de vergelijking die hij trekt met een overheid en diens geheime operaties.
Hij zegt dat geen enkele klant het verkooppraatje zou accepteren:”Als jullie ons gewoon enorme sommen geld betalen, zullen we jullie beschermen; we zullen jullie niet vertellen waar jullie voor betalen, en we zullen jullie niet vertellen wat we doen en hoe we het doen”. Met andere woorden geheime operaties die niet in het belang van de mens zijn, maar uitsluitend dienen om de macht te vergroten of te handhaven komen in een nieuwe wereld niet meer voor.

Vreedzaam
Als mensen alleen zelf de verantwoordelijkheid en de risico’s dragen voor het gebruik van geweld, is dit een enorme stimulans om het onderling vreedzaam op te lossen. Nu rennen de mensen naar het gezag die de zaakjes voor hen moet regelen. Het is dan een voordeel geworden om met elkaar overweg te kunnen.

Mensen zijn natuurlijk prima in staat met elkaar door 1 deur te kunnen zonder overheid. Vreedzaam samenleven vereist helemaal geen agressie en dwang. De wereld kan daardoor een stuk vreedzamer worden dan deze in de oude samenleving is.

Opvoeding
Een andere manier van opvoeden, namelijk met elkaar leren omgaan op vrijwillige basis in plaats van blindelings te doen wat van iemand verwacht wordt, zorgt ervoor dat in een nieuwe samenleving de mensen beter met elkaar kunnen samenwerken en -leven.
Ik wil daaraan toevoegen dat we onze kinderen zouden kunnen leren hoe meer psychologisch inzicht in zichzelf te krijgen en vooral ook op welke manier een positief in plaats van een negatief zelfbeeld te ontwikkelen. Een van de instrumenten die we hen zouden kunnen geven is een techniek om zelfvertrouwen op te bouwen die hen kan helpen zich niet door angst te laten leiden. Want als iets onze geschiedenis heeft bepaald dan is het wel angst, die machthebbers voortdurend misbruikt hebben en hiermee nog steeds verdergaan.

Bronnen

Het meest gevaarlijke bijgeloof, Larken Rose
Trainingsboek Zelfvertrouwen, Rob Vellekoop

 

Rob Vellekoop, 26 januari 2024

3 Comments

  1. Dank je voor dit verhelderend wereldbeeld. Het is dichter bij dan dat je denkt. Visualisatie/dagdromen er over versnelt het, dus kom op allemaal.

  2. Angst is inderdaad de grote boosdoener en komt voort uit het vergeten van onze oorsprong die liefde is. Het diepe verlangen daarnaar herinnert ons daaraan als een roep, net zo lang tot de mens daar zijn aandacht aan gaat geven. Dan openen zich bronnen en mogelijkheden die aan het diepe verlangen tegemoet komen. Zoniet, pijn en verdriet zal ons blijven achtervolgen. Verbeter de wereld begin met die van jezelf.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.