Ontwaak

Een bericht van Anastha Aurora

We leven in bijzondere tijden, nooit gezien op deze planeet. Enkele jaren geleden begon een versneld proces van massaal ontwaken. Mede dankzij het Covid gebeuren, de reacties op de social media en de vele wakkere (en half-wakkere) kanalen en klokkenluiders.

De internettechnologie werd ooit ontwikkeld om de mensheid te controleren, te manipuleren en te indoctrineren (iets wat het nog steeds dagelijks doet), maar het veroorzaakt ook een massale bewustwording op een ongekende schaal. In feite bevinden we ons nu in een stadium waarin we niet langer de luxe hebben om te kiezen. Er blijven namelijk maar enkele opties meer over.

Ofwel ga je door een (vaak pijnlijk) ontwakingsproces. Ofwel blijf je onwetend en betaal je nu en straks de hoogste prijs.

Ontwakingsproces

Iedere ontwaking is uniek, persoonlijk en belangrijk. Misschien wel het belangrijkste proces tijdens het bestaan hier op Aarde. Maar wat is ontwaken nu precies? Eenvoudig gezegd is het een moment van onomkeerbare (Zelf)realisatie of de her-innering over de ware aard van het bestaan en van het ware Zelf (de essentie van wat je bent en wat je niet bent). Het is een subjectief proces van inzicht, intuïtie, zelfopvoeding, schaduwwerk, openbaring en genade waarvoor de handleiding diep in jezelf verborgen zit.

Het is een lange en moeilijke ontdekkingstocht en niet iedereen komt er aan toe. Andere woorden voor dit ontwaken zijn inzien, begrijpen, weten, kennen, ontdekken, herinneren, beseffen, bewust worden,…

Een belangrijke voorwaarde bij elk ontwaken is geduldige zelfobservatie en dat is ook de reden waarom velen (onbewust) kiezen om liever ‘in slaap’ te blijven. Slechts een kleine maar moedige minderheid is bereid om zichzelf te onderwerpen aan het pijnlijke proces van zelfontleding en zelfontplooiing en om de donkere kanten in zichzelf te verlichten, om voorbijgestreefde paradigma’s los te laten en om de leugens en misleidingen te doorzien. Wakker worden uit de Aardse droom is als een keuze maken tussen écht en voluit leven of… weglopen van het leven.

De bijzondere tijdsfase die de mensheid nu ervaart, noopt echter tot een algemene bewustwording. Een nieuw hoofdstuk in het grote kosmische spel is nu gestart.

Lolletje

Ontwaken is geen lolletje, het is een pijnlijk, moeizaam en riskant proces waarbij het oude wereldbeeld volledig uit elkaar valt. Het is moeilijk, want er is geen weg terug eenmaal men het pad naar inzicht loopt. Niet iedereen is bereid om de ruwe en naakte waarheid te kiezen boven de troostende illusie van onwetendheid. Denk aan Cypher in de Matrix film die liever in een illusie blijft leven dan de waarheid te kennen (Ignorance is bliss).

Onwetendheid mag dan misschien wel de makkelijke en eenvoudige weg zijn, toch zal het op de lange duur voor onrust en ontevredenheid zorgen. Wie de illusies van het systeem kiest, krijgt een vals gevoel van echtheid en bescherming en zit opgescheept met de lage frequenties, angsten en psychotische waan van de massa. Er zijn trouwens twee soorten ontwaken:
(1) het ontdekken van de waarheid over de Aardse 3D/4D realiteit en
(2) het spirituele ontwaken tot het metafysische aspect van het bestaan. Beide kunnen samen, apart of na elkaar plaatsvinden en kunnen ingedeeld worden in 13 stadia of niveaus.

Stadia

Level 0: Passiviteit en Onwetendheid – Hier bevinden zich de NPC’s (de Non Player Characters), de ‘figuranten’ die als robotten meedraaien in het systeem, zonder een eigen vrije wil uit te drukken en zonder zelf na te denken. Ze hebben geen besef van iets anders dan de dagelijkse verantwoordelijkheden en vertonen geen interesse of motivatie om iets anders te ontdekken dat de fragiele fundamenten van het veilige leven als slapende slaaf. Wellicht nemen ze straks en zonder vragen te stellen de breinchip van Neuralink en zitten dan als zombies ingeplugd in het netwerk van Google, Apple en Meta waar ze digitaal gestuurd en gecontroleerd worden van geboorte tor dood.

Level 1: Indoctrinatie – De volgende fase is die van indoctrinatie, ten onrechte aangeduid als het niveau van de ‘opgeleiden’. Het zijn de zogenaamde experts en academici die op basis van verkeerde en eenzijdige informatie en zelfs regelrechte mind control een beperkt en vals wereldbeeld aanvaarden, geloven en helaas ook opdringen aan anderen. Een sprekend voorbeeld zijn de pharmavirologen die tijdens de Covid hoax als papegaaien de leugens van de farmaceutische industrie rondbazuinen, angst zaaien en mede verantwoordelijk zijn voor ontelbare vaccindoden. Andere voorbeelden zijn de ordervolgers zoals soldaten die blind uitvoeren wat gestoorde psychopaten beslissen zonder moreel of ethisch besef.

Level 2: Analyse – Sommige mensen besluiten om de informatie die ze op een of andere manier verkrijgen te onderzoeken, te verwerken en te analyseren. Deze mensen beginnen zich vragen te stellen en gaan op zoek naar antwoorden. Dit vraagt wat moed en een open mind want het betekent dat men zijn vastgeroeste overtuigingen in twijfel moet trekken waardoor het oude wereldbeeld verkruimelt. Dit voelt erg ongemakkelijk vanwege de nieuwe antwoorden, overtuigingen, ideeën of opvattingen die in strijd zijn met de oude overtuigingen en geloofssystemen. Wanneer dit te bedreigend voelt, zal men vaak terugvallen op een lager level. Men noemt dit cognitieve dissonantie. Men wordt zich bewust dat de oude overtuigingen, aannames en gedachten verkeerd of voorbijgestreefd zijn. Bij cognitieve dissonantie weigert men de nieuwe informatie te onderzoeken en de eigen mening bij te stellen om zo het oude en vertrouwde wereldbeeld intact te kunnen houden.

Level 3: Conclusies en Logica – Dit is de eerste belangrijke fase tijdens de ontwakingstocht. Er is nu geen weg meer terug, tenzij men alle integriteit wil verliezen. Na een diepgaande analyse van de werkelijkheid (extern) en van zichzelf (intern) komt men tot logische conclusies die nieuwe paradigma’s ontsluieren. Het ontwaken is begonnen.

Heropvoeding

Level 4: Ontwaken – Het proces van ontwaken evolueert door verder onderzoek en door het vermogen om zichzelf te corrigeren (zelfopvoeding en schaduwwerk) en verder te gaan op het pad van ontwikkeling, ontdekking en zelfrealisatie.

Level 5: Heropvoeding – Men begrijpt dat niets is wat het lijkt en dat leugens en misleiding in alle segmenten van de samenleving zijn doorgedrongen. Dit veroorzaakt automatisch een behoefte aan heropvoeding. Men begint alles in vraag te stellen. De noodzaak ontstaat om terug te keren naar de basis van alles en het ontdekken van de (verborgen) waarheid. Het is een langdurig proces en het duurt soms langer dan nodig vanwege de indoctrinatie in de onderwijsinstellingen die 15 jaar onafgebroken duurt. Men dient van nul te beginnen en elke leugen en conditionering te ontleden. De methoden om informatie te verkrijgen, zijn niet langer gemanipuleerde leerboeken of autoriteitsfiguren. Het worden echte wetenschap, logica, onderzoek, intuïtie en experimenten. Men wordt zijn eigen leraar en maakt gebruik van nieuwe en onconventionele bronnen.

Level 6: Heranalyse – Tijdens deze fase wordt alles wat men geleerd heeft na het ontwaken opnieuw verwerkt en geïntegreerd. Dit kan een tijd duren afhankelijk van de informatie, de diepgang van de introspectie in zichzelf en de verwerking van de opgelopen trauma’s (de zogenaamde donkere nachten van de ziel).

Ultieme begrip

Level 7: Helderheid en Waarheid – Men heeft een vrij duidelijk beeld over de (spirituele en materiële) waarheid betreffende wereld, mens en zichzelf.

Level 8: Het Grote Geheel – Dit is het niveau van de meest ruimdenkende en intellectueel flexibele mensen die altijd open en nieuwsgierig blijven. Het is het level van de ware gidsen, echte leraren en egoloze goeroes.

Level 9: Het Ultieme Begrip – Slechts een handvol mensen komt tot het ultieme begrip over de aard van het leven en het universum. Er bestaat een absolute waarheid maar slechts enkele mensen kennen die en hebben een compleet beeld van alles wat is.

Negatieve stadia

Er zijn ook nog 3 ‘negatieve’ stadia
want level 0 van passiviteit en onwetendheid is niet het laagste.

Level -1: Actieve Ontkenning –  Level -1 mensen zijn niet alleen onbewust over de aard van hun realiteit, maar ze gaan nog een stap verder en ze houden zich actief bezig met de ontkenning en afwijzing van alles wat hun bekrompen en beperkte begrip te boven gaat. Deze mensen zijn zo bang voor alles wat nieuw is, dat ze met alle macht zullen vechten tegen iedereen in de andere levels die hun overtuigingen in vraag stellen, bedreigen of aanvallen.

Level -2: Illusie Wereld – Deze mensen creëren een denkbeeldige wereld gebaseerd op ter plekke verzonnen regels. Hun illusie wereld is bedoeld om hun leven te rechtvaardigen en ze weigeren om hun eigen verantwoordelijkheid op te nemen voor alles wat niet werkt in dat leven. Level -2 is een gevaarlijke fase want deze mensen zien hun realiteit als een bedreiging en dat veroorzaakt veel schade en frustratie en leidt uiteindelijk tot het laagste stadium -3: geestesziekte.

Level -3: Geestesziekte – Deze mensen staan zo los van de realiteit dat hun gedrag psychotisch is geworden. Veel van deze mensen verliezen het leven door hun onlogische en gevaarlijke acties. En ze veroorzaken ook veel ellende door hun narcistisch en pathologisch gedrag. Tal van politieke figuren en militaire ordervolgers behoren tot level -2 en level  -3 en zijn de connectie verloren met de realiteit en met hun diepste wezen.

Hoe?

Hoe kun je ontwaken? Het korte antwoord is dat je niet ‘gewekt’ kunt worden door iemand of door iets indien je niet klaar en bereid bent. Zoals de spreuk zegt: ‘de meester verschijnt als de leerling klaar is’. Niet vroeger. Het is een innerlijke beslissing en niemand kan gedwongen worden om te ontwaken. Het is enkel een mogelijkheid voor wie klaar is én er (al dan niet bewust) op zoek naar is. Een goede indicatie (dat het ontwakingsproces op gang komt), is wanneer je begint bewust te worden van wat je niet bent. Je bent niet de programma’s die lopen in je bewustzijn, noch je gedachten, je herinneringen, je gevoelens, je ego, je lichaam,… Zie het Neti Neti artikel voor meer uitleg.

Het is dus ook niet mogelijk om vrienden en familie ‘wakker’ te maken. Want het is een intern gebeuren, en de eerste stap is dat ze leren vertrouwen op hun eigen weten, voelen en intuïtie (in plaats van op externe autoriteiten of propaganda op TV). Deconditioneren dus en dat vraagt moed en openheid. En als buitenstaander kan men het niet forceren, het moet van henzelf komen. Ze moeten de moed hebben om de ‘veiligheid’ van het consensus verhaal los te laten. Het enige wat men kan doen, is focussen op de eigen ontwikkeling en een persoonlijke verdieping van de waarheden… en die waarheid zelf ook leven.

Heel vaak wordt het ontwaken (bij mensen die klaar zijn), getriggerd door een gids, een gebeurtenis of een infobron. Daarom is het vermogen om te luisteren naar en te leren van anderen een essentiële karaktereigenschap. Je kunt niemand dwingen om te veranderen, te transformeren, of te ontwaken.

Men dient alvast een natuurlijke nieuwsgierigheid te hebben en bereid zijn het pad op te gaan. Ontwaken is een bijproduct van logica en ruimdenkendheid (een open mind). Wie denkt de waarheid te weten, dwaalt en zal altijd blijven slapen. ‘Het enige wat ik weet, is dat ik niets weet’, zei de wijsgeer Socrates ooit. En dat nodigt uit om altijd vragen te stellen en verder te zoeken. Ontwaken gaat over jezelf bevrijden van externe en zelfopgelegde gevangenschap in een wereld van leugens en illusies.

Definitie

Zoals gezegd kan de term ‘ontwaken’ wijzen naar 2 dingen (die trouwens vaak samenhangen). Als eerste een spirituele of metafysische ontwaking. Deze kan op verschillende manieren bereikt worden. Door een mystieke ervaring (een Bijna Dood Ervaring of Out of the Body bijvoorbeeld), door een geesteswetenschappelijke scholingsweg te gaan (yoga, meditatie, vedanta,…) of met behulp van psychedelica en planthelpers waaronder paddenstoelen (DMT).

De tweede definitie van ontwaken wijst op het doorzien van de leugens, misleidingen en illusies van het (controle)systeem wat op Aarde draait. Dit ontwaken tot de waarheid over de ware aard van deze fysieke werkelijkheid (de matrix) gebeurt door een open geest te houden, degelijk onderzoek, en het toepassen van logica en échte, onpartijdige wetenschap. Door de Covidhoax en het hele circus daarrond op social media is er bij velen een lichtje beginnen branden en kwam het mondiale ontwaken in een stroomversnelling.

Nu is er sinds enkele decennia een uitgebreid aanbod en ook een lucratieve business ontstaan rond spirituele ontwaking en ‘verlichting’. Het aanbod in de new age wereld aan workshops, cursussen en zelfhulpboeken is niet bij te houden. Er worden allerlei beloftes gedaan die de spirituele zoeker over de brug moeten halen.

Denk aan dingen als ascensie, bevrijding, innerlijke vrede, onvoorwaardelijke liefde, activatie van het volledige menselijke potentieel, kunnen intunen op de Akasha kronieken, een krachtige fysieke gezondheid, mentale stabiliteit, emotionele intelligentie, het aanboren van slapende vermogens, leren aantrekken wat je verlangt, astraal reizen, andere dimensies bezoeken, helderziendheid, constante vreugde ervaren,…

Ontwaken komt dan blijkbaar met een verbazingwekkende lijst aan mogelijkheden waar het ego zich helemaal in kan uitleven, mits betaling uiteraard. En het is bekend dat geld al eeuwenlang een drijfveer is voor oplichting en misleiding. Wees dus heel alert op de valse beloftes uit de new age wereld en van de platte commercie uit de spirituele wereld.

Eenvoudig

Spiritueel ontwaken is in wezen heel eenvoudig de herkenning van wie/wat je in essentie bent, de (permanente) realisatie van het Zelf/Bron. Dus geen boekenwijsheid, new age cursus of richtlijnen van een goeroe maar de eigen, onmiskenbare ervaring van de hogere waarheden. Het moge duidelijk zijn dat een mensheid die de matrixlevels begint te doorzien en ook spiritueel bewuster wordt automatisch ook een nieuwe wereld zal manifesteren.

Dat is trouwens het proces wat zich momenteel afspeelt in deze evolutiefase. Er breekt een nieuw hoofdstuk aan op het Aardse theater. Alsof we samen als mensheid de mogelijkheid krijgen een betere wereld te manifesteren gebaseerd op natuurwetten, overvloed, solidariteit, vrede, respect, verantwoordelijkheid, samenwerking, vrijheid en vooral ook op inzicht in de geestelijke/spirituele grondslag van het leven en van iedere mens.

En de sleutel ligt in het ontwaken voor de eigen innerlijke essentie. Het ligt in de realisatie van de diepste grondslag van het Zijn die in de Advaita literatuur omschreven wordt als Vreugde en Bewustzijn en die manifest wordt op 3D als liefde, waarheid en schoonheid. Of zoals Etty Hillesum het zei tijdens WO2: ‘En ik zie geen andere oplossing, ik zie werkelijk geen andere oplossing dan in je eigen centrum te keren. Ik geloof er niet meer aan, dat we in de buitenwereld iets verbeteren kunnen, wat we niet eerst in ons zelf moeten verbeteren.’ Ontwaak voor jouw ware natuur, en de wereld zal automatisch een afspiegeling worden van die hogere werkelijkheid.

Dit bericht verscheen ook op Anastha Aurora

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.