Chaos en verwarring in Kamer over pandemieverdrag met WHO

https://debatdirect.tweedekamer.nl/2024-04-10/zorg-en-gezondheid/plenaire-zaal/effecten-en-gevolgen-van-het-pandemieverdrag-15-00/onderwerp

Tijdens het meer dan vier uur durende kamerdebat over de effecten en gevolgen van het pandemieverdrag tussen Nederland en de wereldgezondheidsorganisatie WHO lijkt de greep naar de wereldmacht van deze organisatie een danige knauw te hebben gekregen als het aan ons land ligt.

BBB

Het debat was aangevraagd door Mona Keijzer namens BBB. Zij vindt dat de Kamer niet kan instemmen met de wijzigingen van de regels van de IHR omdat volgens diens eigen regels een termijn van vier maanden geldt, net als voor de goedkeuring van het pandemieverdrag een termijn van zes maanden nodig is.

Ze vindt dat de minister van Medische Zorg Pia Dijkstra (D66) daarom niet kan instemmen, ‘je moet hiermee niet willen instemmen als je op 10 april 2024 nog geen idee hebt over de definitieve teksten’.

Bushoff van PvdA-GroenLinks is het hier nadrukkelijk mee oneens. Hij vindt dat de kamer de afgelopen twee jaar al talloze keren is geïnformeerd hierover, volgens hem had de Kamer toen al kunnen bijsturen.

Let op: de Kamer had Rutte al bijgestuurd in juni 2023. Bushoff lijkt dit ‘vergeten’ te zijn.
(zie https://www.dlmplus.nl/2023/06/24/kabinet-teruggefloten-verdragswijziging-who-gaat-nog-niet-door/)

Paternotte van D66 snapt het al helemaal niet, want hij ziet nergens in de voorgestelde aanpassingen staan dat er verplichte vaccinaties zullen gaan gelden.

Volgens Keijzer kan hij helemaal niet weten of dit wel dan niet zo is, omdat de definitieve verdragstekst nog niet bekend is, waarover al in mei gestemd moet gaan worden.

Kortom verwarring alom.

Paternotte komt zelfs gewapend met zijn mobiel naar voren met de mededeling dat hij op de site van de WHO in de tekst daarover niets kan vinden.

Keijzer komt hierop later nog hierop terug tegenover de minister. In artikel 24.3 van het verdrag zou iets over de aantasting van de nationale bevoegdheden staan, maar zij heeft het bewuste artikel niet kunnen vinden in de haar toegezonden stukken! Ze verzucht, “Hoe kan je instemmen met een zoekplaatje naar de tekst?”

Autonomie

Voor FvD-lid Gideon van Meijeren is het allemaal duidelijk. Hij meldt dat “Het demissionaire kabinet op het punt staat de totale controle over ons gezondheidsbeleid in het geval van een veronderstelde gezondheidscrisis over te dragen aan de omstreden WHO.” Volgens hem is het straks de WHO die bepaalt welke maatregelen moeten worden opgelegd, zoals quarantaine, isolatie, reisbeperkingen en het digitale vaccinatiepaspoort.

Nu kan de wereldgezondheidsclub slechts aanbevelingen doen voor de risico’s van de volksgezondheid, dat gaat uitgebreid worden tot:”Elk risico met een potentiële impact op de volksgezondheid.” Dat betekent dat klimaat, voedselvoorziening en biodiversiteit beschouwd gaan worden als potentiële gezondheidsrisico’s. In feite kan volgens hem, alles dus als mogelijke dreiging worden aangemerkt. Gezondheid wordt gebruikt als kapstok waaraan alle aspecten van het menselijk leven worden opgehangen, verzucht hij.

Zonder inhoudelijk op zijn beweringen in te gaan, valt Paternotte namens D66 Van Meijeren aan over de financiering van politieke partijen. Hij zet Paternotte echter moeiteloos op zijn plaats, want uit onderzoek is naar voren gekomen dat Forum voor Democratie niet door een buitenlandse mogendheid is gefinancierd.

Bushoff op zijn beurt, plaatst ook een persoonlijke aanval, door te beweren dat Gideon van Meijeren zich bezig houdt met complottheorieën.

SGP

Toch is ook Kamerlid Diederik van Dijk van de SGP niet overtuigd dat het pandemieverdrag onze nationale bevoegdheden op het gebied van de volksgezondheid niet aantast. Letterlijk antwoordt Pia Dijkstra hem ter geruststelling dat er geen aantasting is van de nationale bevoegdheden. Hieraan voegt ze later toe, dat als je een verdrag ondertekent dit juridisch bindend is en dat we als land dan zelf bepalen hoe we dit regelen.

Van Dijk antwoordt dat we ons dan verplichten als lidstaat van de WHO de aanbevelingen wel uit te voeren. De minister probeert dit te temperen met de opmerking dat we als we het verdrag goedkeuren in de Staten-generaal, we steeds uitzonderingen kunnen opnemen.

Motie

Ondanks de verwarring gloort er toch hoop. De Kamer zal volgens de aangenomen motie van Keijzer, Agema (PVV) en Jansen (NSC) pas over de IHR en het pandemieverdrag stemmen nadat er uitstel is verleend. Als ons land dit uitstel niet krijgt dan zullen ze zowel tegen de wijzigingsvoorstellen van de IHR als tegen het pandemieverdrag stemmen. De motie werd met 87 stemmen aangenomen:
PVV 37, NSC 20, BBB 7, CDA 5, SP 5, CU 3, Denk 3, FVD 3, SGP 3 en JA21 1.

In de motie staat voor alle duidelijkheid nog eens opgesomd wat er mis is aan de hele procedure rond de wijziging van de overeenkomsten met de WHO. Het tempo waarmee dit alles tot stand komt is te hoog, waardoor de Kamerleden te weinig tijd hebben om hiermee zorgvuldig om te gaan. De termijn van vier maanden wordt niet aangehouden en het is volstrekt onduidelijk is wat nu eigenlijk het verband tussen de gewijzigde IHR als het nieuwe pandemie-akkoord is.

Zoals ik al schreef in het artikel Pandemieverdrag / IHR blijven levensbedreigend voor iedereen.

Belangrijk verschil is dat verdragen (dus de wijzigingen) met een twee derde meerderheid moeten worden aangenomen door de lidstaten en dat zij dit per land moeten ratificeren, terwijl voor het aanpassen van de IHR slechts een gewone meerderheid nodig is.

Ze overlappen elkaar. De vraag is vullen ze elkaar aan en of kunnen ze elkaar tegenspreken? Zo ja, aan welke van de overeenkomsten zullen de lidstaten zich gebonden voelen? En gaan de verdragsregels voor de IHR-regels? Ik denk dat op dit moment niemand hierop een antwoord kan geven.

Al met al vormen beide overeenkomsten tussen de WHO en de lidstaten een verwarrend geheel, waarvan de uitslag voorlopig nog niet vaststaat. Het is zaak dat de wereldbevolking zich realiseert welk gevaar dreigt om hun regeringen te laten bewegen niet in de machtsovername door de WHO mee te gaan.

Bronnen:

Bekijk hier het volledige debat

Pandemieverdrag / IHR blijven levensbedreigend voor iedereen

Lees ook het artikel van juni 2023 Kabinet teruggefloten, verdragswijziging WHO gaat (nog) niet door

 

Rob Vellekoop, 27 april 2024

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.