Kabinet teruggefloten, verdragswijziging WHO gaat (nog) niet door

Het kabinet probeerde zonder dat de Tweede Kamer er aan te pas zou komen een verdragswijziging met het WHO door te voeren. Zij zijn teruggefloten door dertig Kamerleden die willen dat de Tweede Kamer hierover gehoord wordt. Dit gebeurde op initiatief van Kamerlid Van Houwelingen (FvD). De belangrijkste wijzigingen staan echter gepland voor mei 2024!

Wetsvoorstel

In het najaar zal Rutte c.s. naar de Tweede Kamer moeten komen met een wetsvoorstel tot wijziging van het verdrag van Nederland met de wereldgezondheidsorganisatie WHO. Dit is het resultaat van de inspanningen van Van Houwelingen die erin slaagde voor 6 juli tenminste dertig Tweede Kamerleden zover te krijgen een debat over deze kwestie aan te vragen.

Forum voor Democratie kreeg steun daarvoor van PVV, SGP, BBB, BVNL en JA21-er Pouw-Verweij. Het debat zal plaatsvinden in het najaar. Het kabinet zal nu eerst met een wetsvoorstel moeten komen voordat de wijziging van het verdrag in werking kan treden.

Op 28 mei namen 194 leden van de WHO tijdens de 76e wereldgezondheidsvergadering (WHA) wijzigingen van de International Health Regulations IHR aan.

Via de World Health Assembly sturen 194 lidstaten de World Health Organization aan. De Assembly bestaat uit de Ministers van Gezondheid van de lidstaten en is ’s werelds hoogste autoriteit op het gebied van gezondheid. De wijzigingen gaan over de effectiviteit van de samenwerking en het vergroten van de reactiesnelheid. (artikel 55 van de IHR).

Agenda

Let op! Er komen nog meer wijzigingen van de IHR en daardoor van het verdrag met Nederland. Een werkgroep binnen de WHO bereidt deze voor. (Agenda)

Tijdens de 77e vergadering (WHA) van de 194 leden in mei 2024 zullen er nieuwe amendementen ter goedkeuring worden voorgelegd. Voor de WHO is 2024 een bijzonder jaar, want…

Door amendementen in te dienen voor aanpassing van de internationale gezondheidsregels is het mogelijk het oude verdrag te veranderen zonder dat een nieuw verdrag moet worden opgesteld. Daarna hoeft slechts de meerderheid van de leden het te accepteren en is het rond. De IHR is het enige internationale verdrag waardoor de World Health Organization (WHO) kan optreden als het belangrijkste wereldwijde surveillance systeem.  Over de amendementen wordt ondertussen in alle geheim onderhandeld, zonder dat de wereldbevolking hierop enige inspraak heeft.

Machtsovername

Het schijnt de bedoeling van de WHO te zijn om tijdens de World Health Assembly (WHA) van 2024 uiterlijk, deze vernieuwde pandemie-overeenkomst rond te krijgen. Het World Council for Health heeft over deze machtsovername een paper geschreven (Lees hier)

De wijzigingsvoorstellen van de internationale gezondheidsregels (IHR) worden aangenomen met meerderheid van stemmen tijdens de WHA. Vervolgens hebben de deelnemende staten binnen 10 maanden de tijd er niet aan deel te nemen. Als ze geen bezwaar maken, dan is de herziene versie automatisch op het land van toepassing.

Naast de wijzigingsvoorstellen is er het pandemieverdrag. Hiervoor is een twee derde meerderheid in de WHA vereist en een ratificatie van het verdrag met het deelnemende land.  Dus volgend jaar zal het parlement het nieuwe pandemieverdrag met de WHO moeten ratificeren.

Echter op basis van artikel 35 van het concept-verdrag kan de overeenkomst op een voorwaardelijke basis al ingaan voor het ratificatieproces.

Het World Council for Health (WCH) waarschuwt dat de amendementen en het pandemieverdrag door de WHO als instrumenten  voor meer samenwerking en het delen van informatie en uitrusting bij een volgende wereldwijde gezondheidscrisis worden gepresenteerd.

Zij kunnen omgezet worden als instrumenten met gecentraliseerde dictaten om instemming aan te moedigen en een kartel te rechtvaardigen gezondheidsproducten oplegt aan de bevolking. Hierdoor kan de macht van wereldgezondheid terecht komen via de WHO bij een paar machtige donors of donorlanden van deze organisatie.
Zoals een aantal hoge inkomenlanden als de VS, China en Duitsland, net als de Bill & Melinda Gates Foundation en de geneesmiddelenindustrie.

Bronnen:

World Council for Health (WCH)
WHO

 

Rob Vellekoop, 24 juni 2023

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.