Stichting EHS stopt rechtszaak tegen uitrol 5G-frequentie

foto 123rf

Stichting EHS heeft besloten de rechtszaak tegen de uitrol van de 3,5 GHZ-frequentie niet voort te zetten. Dit na rijp beraad en overleg met juridische deskundigen. Ze melden dat zij zich blijven inzetten voor mensen met EHS. En met de erkenning van hiervan onder het VN-verdrag Handicap hebben ze een nieuw en belangrijk gereedschap in handen.

Verzoek om voorlopige voorziening door rechter afgewezen

Op 12 maart heeft de voorzieningenrechter in Rotterdam het verzoek van de Stichting afgewezen. Ze hadden deze voorlopige voorziening gevraagd om ervoor te zorgen dat de veiling van de nieuwe 5G-frequentie voorlopig op pauze werd gezet tot er op het beroep van Stichting EHS was beslist. De voorzieningenrechter oordeelde dat de minister in redelijkheid tot het besluit had kunnen komen en dat 5G zo spoedig mogelijk kon worden uitgerold.

Stichting EHS deelde dit oordeel niet. De rechter voer in zijn besluit volledig op de ICNIRP-richtlijnen terwijl de Stichting uitgebreid had aangevoerd dat deze onvoldoende bescherming boden voor de volksgezondheid in het algemeen en zeker voor kwetsbare mensen met EHS.

Stichting EHS ziet af van verdere procedure

De Stichting tegen elektrostress ziet echter wel af van een verdere beroepsprocedure, EHS zal – als het verder zou gaan – de bestuursrechter ervan moeten overtuigen dat de visie van de officiële organen niet klopt en de wettelijke bescherming tekortschiet. Daarvoor zal een grondig en breed pleidooi gevoerd moeten worden over de stand van de wetenschap en het verweer van ieder van de tegenpartijen zal krachtig zijn. Zeker ook de enorme (economische) belangen die opgevoerd zullen worden als reden voor de uitrol van 3,5 GHZ, bemoeilijken een goede kans van slagen. De financiën die met zo’n beroepsprocedure gepaard gaan, zijn voor de Stichting niet op te brengen.

Blijven inzetten voor mensen met EHS

De stichting gaat door met het zich inzetten voor de positie van mensen met ElektroHyperSensitiviteit. Ze zijn de afgelopen jaren druk bezig geweest met het creëren van een betere basis voor de acceptatie van elektro-overgevoeligheid. Zo is dit als handicap nu erkend door verschillende organisaties en de overheid, zoals het College voor de Rechten van de Mens, Ieder(in) en ook het Ministerie van VWS. Zij hebben aangegeven dat mensen met EHS onder het VN-verdrag Handicap vallen en zich hierop kunnen beroepen.

Mogelijkheden VN-verdrag Handicap

Om de acceptatie nog breder te maken is veel werk te verzetten. Stichting EHS zal zich verder gaan inzetten om het VN-verdrag en de mogelijkheden die het biedt voor mensen met deze handicap meer voor het voetlicht te krijgen. Zij zullen zich daarbij richten op de overheid, op (belangen)organisaties, de medische beroepsgroep en eventueel op specifieke individuele zaken.

Ook roepen ze iedereen die elektro-allergie heeft op, om inclusie in de samenleving te vragen. Waar dit niet lukt, kan een beroep worden gedaan op het VN-verdrag Handicap. Ze zeggen op deze manier samen, met zachte kracht, de ruimte voor EHS steeds groter te maken.

ElektroHyperSensitiviteit of EHS is het verschijnsel dat mensen last hebben van sommige elektromagnetische velden van apparaten of installaties waarbij zij gezondheidsproblemen vertonen die kenmerkend zijn voor deze ziekte. In het algemeen geldt: stralingsbelasting weg, klachten weg (al kan dit enige tijd duren).
Andere namen hiervoor zijn elektrostress, elektro-allergie, elektro(over)gevoeligheid of stralingsgevoeligheid.

Zie website Stichting EHS.nl

3 Comments

 1. Gezondheid is geen item meer

  over beïnvloeding via onbetrouwbare kanalen in combinatie met om privacy-redenen risicovolle dataopslag maken maar weinig mensen zich grote zorgen
  kennelijk is het bezig gehouden worden om maar niet na te hoeven denken is
  een wereldwijde verslaving geworden met als meest in het oog springende effect dat de meeste mensen denken dat zijzelf alleen over de juiste informatie beschikken niemand ontkomt aan deze val

  naar elkaar luisteren lijkt nog het meest op tijdsverlies
  want men moet weer op de smartphone kijken of internet niet
  nieuwe inzichten verkondigt waar je mee kunt scoren in digitaal gezelschap

  mensen die stralingsgevoelig zijn en proberen zichzelf te beschermen worden uitgelachen zonder dat er bij stilgestaan wordt dat hier toch uiteindelijk sprake is van dwangmatig constant onder hoogspanning staan en dit zonder mogelijkheid hieraan te kunnen ontsnappen

  gelukkig is er genoeg onderzoek gedaan om de algemeen heersende ‘zieke’ situatie (namelijk de steeds hoger opgevoerde straling) in kaart te brengen maar er wordt geen enkele weg aangegeven naar een betere situatie

 2. Inderdaad, 5G is niet goed. Ik hoor ook dat heel veel mensen last hebben van oorsuizingen. Dat irritante geluid hangt wel degelijk samen met de nabije locatie van een zendmast met een veel te hoge zend frequentie die meestal ver, ver boven de toegestane norm (!!!) is. Het bewijs hiervoor is, dat ik op andere locaties niet of nauwelijks last van oorsuizen heb, maar thuis gekomen weer volop klachten krijg.

 3. Beste mensen, vechten tegen de oorzaken van electrostress is een groot probleem. Je komt aan het verdienmodel van de veroorzakers. En geld regeert nog steeds. Mijn onderzoek kwam tot het inzicht dat het werken met een “lichtbuis” velen met succes van hun klachten afhelpt. De techniek kun je leren bij het Schumann Instituut. Op de website http://www.nulpuntenergie.net kun je meer informatie vinden. “Ik ben” Frank, energie-wetenschepper

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.