Het collectieve zelfmoordprogramma

Foto 123rf

Lopen we achter ‘onze’ leiders aan, het pad af naar de ondergang door in te stemmen met het collectieve zelfmoordprogramma van Europa en de VS of gaan we weer geloven in ons eigen kunnen? Durven we nee te zeggen tegen de afbraak van Europa of hebben we daarvoor onvoldoende zelfvertrouwen? Voor de Ommekeer hebben we met elkaar een andere psychologische instelling nodig.

Het collectieve zelfmoordprogramma

Zo lang de meerderheid van de bevolking instemt met de volgende gang van zaken zijn we werkelijk onderweg naar de ondergang.

   1. De poging van de westerse leiders om via Oekraïne de Russen uit te dagen tot een rechtstreekse gewelddadige confrontatie. Als zij daarin slagen dan zal Europa het slagveld zijn.
    Denk aan een dreigende wereldoorlog III. Als de machthebbers met inzet van de media de mensen in de massa op de juiste manier weten te manipuleren zullen ze wel degelijk bereid zijn zich op te offeren voor het ideaal van ‘de vrije wereld’ dat hun wordt voorgehouden. precies op dezelfde manier waarop ze in de beide andere wereldoorlogen massaal hun leven gaven voor een ideaal. (zie G. Lebon in Psychologie van de massa)
    De zogenaamde ‘sneuvelbereidheid’ waarmee de media naar buiten komen met de suggestie dat de helft van de bevolking daar ook achter zou staan, is daarvan een voorbeeld.
   2. Het slopen van honderden stuwdammen in Europa met als gevolg watertekorten bij warm weer en wateroverschotten/overstromingen in koude perioden, en een elektriciteitsvoorziening die in gevaar komt, met als gevolg dus hogere energieprijzen) – (rewildingeurope.com en damremoval.eu).
   3. Het kappen van bossen voor biomassacentrales. Biomassacentrales produceren enorme hoeveelheden CO2, maar er is afgesproken dat we doen alsof de uitstoot neutraal is.
   4. Het petrodollarverdrag tussen de VS en Saoedi-Arabië (SA) is in juni 2024 afgelopen. Hierdoor hebben de Arabieren vanaf 1973 hun olie exclusief in dollars verkocht, dit was de basis van de dollar als wereldvaluta. SA stapt over naar de BRICS-landen. Het westen verliest zeer waarschijnlijk zijn financiële machtspositie in de wereld aan de BRICS-landen.
   5. Afbraak van de kleine en middelgrote landbouwbedrijven, boeren worden uitgekocht onder het mom van de klimaatcrisis. Voedseltekorten en stijgende voedselprijzen dreigen.
   6. Door massa-immigratie naar de VS en Europa wordt de lokale bevolking benadeeld, wat maatschappelijk tot onrust en spanning leidt.<

   7. Toenemende controle en overheersing van de bevolking leidt uiteindelijk tot het kookpunt waarna opstand en verwoesting volgen.

    Het plan is dus het ontmantelen van het actuele systeem ten gunste van de elite, het veroorzaken van maximale economische en sociale chaos en het oprichten van een nieuw financieel systeem zogenaamd om de mensheid te helpen. Deze plannen zijn allemaal terug te lezen in de boeken van Klaus Schwab, de voorzitter en oprichter van het World Economic Forum (WEF), in zijn  boeken ‘The Fourth Industrial Revolution’ en ‘The Great Reset’. De laatste kan je downloaden via onderstaande link. Let ook op de publicatiedatum van The Great Reset. Het is op 9 juni 2020, dat is vier maanden na de wereldwijde lockdown verschenen en geeft al precieze aanwijzingen hoe Covid-19 te gebruiken om de wereld ‘creatief af te breken’  en zoals Schwab dat ziet een nieuwe wereld op te bouwen. The Great Reset, Download hier
    (lees ook The Great Reset is gedoemd te mislukken)

   8. Energiekosten blijven stijgen door talloze klimaatmaatregelen. (terwijl vrije energie alom aanwezig is)
   9. Dodelijke vervuiling van land (pesticiden e.d.), lucht (geo-engineeringsprogramma’s) en water.
   10. Het dempen van het zonlicht. “Zonder dat licht sterven we en sterft onze planeet. Het is de Zon die met ons communiceert via o.a. ons DNA, dat een zender en een ontvanger is.” (Zie Verduisterende praktijken, pagina 168)
   11. Massavaccinatie met covid-19.

Verklaring

De belangrijkste verklaring voor deze zelfmoord met instemming zit in de organisatie van onze samenleving. Door onwetendheid en angst van de bevolking blijven we gevangen in de matrix op onze planeet. De angst wordt dagelijks gevoed door de massamedia, die het ene na het andere (klimaat)rampscenario presenteren. Dankzij het onderwijs blijft de bevolking rondjes draaien binnen de kaders die gesteld zijn.

Hierdoor geloven de meeste mensen bijvoorbeeld dat vrije energie niet bestaat en nemen zij klakkeloos het CO2-verhaal aan. Daarnaast worden critici van het bewind onderdrukt, zodanig zelfs dat we in Nederland dissidenten hebben. Er is 1 verhaal of narratief en daarin moeten we allemaal geloven en dat moet er ook voor zorgen dat we allemaal onze leiders blijven volgen.

Zelfvertrouwen

Het ontbreekt de meeste mensen aan voldoende zelfvertrouwen om bijvoorbeeld het heft in eigen hand te nemen en een zelfvoorzienende gemeenschap te starten of er zich bij aan te sluiten. Kortom door een andere weg in te slaan dan die ons aangeleerd is. Het is een uiterst simpel gegeven: ons is geleerd achter anderen aan te lopen in plaats van zelf een oordeel te vellen of beslissingen te nemen.

Daardoor hebben we onvoldoende vertrouwen in onszelf kunnen opbouwen om onder alle omstandigheden op onszelf te kunnen terugvallen. We blijven liever binnen de veilige bekende omgeving van wat er nu is.

Dat betekent dat de meesten van ons geloven dat we de zaken nu eenmaal niet kunnen veranderen of zelfs verbeteren (‘wie als een dubbeltje geboren wordt, wordt nooit een kwartje’), want we hebben niets te zeggen en ‘we kunnen er toch niets aan doen’.

Dat gebrek aan zelfvertrouwen uit zich doordat we bang zijn om
– onze mening te geven,
– of zelfs een eigen mening te vormen (uit angst dat we het toch niet begrijpen),
– alles wat we geleerd hebben in twijfel te trekken,
– dat wat de massamedia ons voorschotelen niet te geloven.

Assertiviteit

Simpelweg nee-zeggen tegen zaken die ons niet bevallen, dat vindt iedereen moeilijk. We klagen wel veel, want dat is veilig want. Dan komen we niet echt in actie (we blijven achter ons toetsenbord zitten) en kan ons ook niets overkomen.

Kijk maar naar de Japanners die kennen zelfs het woord ‘nee’ niet in hun taal. Langzaam maar zeker zijn wij opgehouden met ‘nee’ te zeggen tegen de altijd maar uitdijende macht van de overheid. We zijn stilzwijgend gaan instemmen. Dat betekent dat we geen ‘nee’ meer hoeven te zeggen. We gaan gewoon door met wat we doen en als er weer nieuwe wetten en verboden komen, doen we net alsof er niets aan de hand is. Want we ‘kunnen er toch niets tegen doen’.

Mensen die assertief zijn komen voor zichzelf op. Die vragen zich voortdurend af of ze het met de gang van zaken eens zijn. En indien dat niet het geval is komen zij in actie, vanuit hun besef van zelfvertrouwen en hun wetenschap van wat ze kunnen.

Dit algemene gebrek aan zelfvertrouwen en assertiviteit vind ik een schrijnende zaak. Het verbaast me dan ook, dat er heel veel gesproken wordt over een groeiend bewustzijn wat nodig is voor iedereen om verder te komen, zonder daarbij stil te staan bij het gebrek aan de inzichten zelfvertrouwen en assertiviteit. Ontbreekt dit dan zullen degenen met een vergroot bewustzijn nog steeds achter leiders en goeroes aanlopen en nog steeds er geen eigen mening en ideeën op nahouden die niet in overeenstemming zijn met de leider of voorganger.

Mensen die onvoldoende zelfvertrouwen hebben en niet assertief genoeg zijn, blijven volgzaam. Zeker, zij zullen klagen, maar dat is stilstand en geen actie.
Aan de volgende negatieve emoties kan je herkennen of je over voldoende zelfvertrouwen beschikt (ontleend aan Trainingsboek Zelfvertrouwen).
Wanneer je bang bent, verdrietig of boos dan ben je uit evenwicht en heb je op dat moment in die situatie niet genoeg vertrouwen in jezelf.

De gang naar beneden dwingt ons allemaal zelfvertrouwen op te bouwen en assertiever te worden. Ben jij daar ook klaar voor?

 

Rob Vellekoop, 15 juni 2024

2 Comments

 1. De BildeRberg-Groep Sloper,
  DeSloper,

  Ik heb hier al meermalen geschreven dat POETIN de klootzak is van het westerse dictaat…en dat zijn er heel wat!

  Dat was al van het begin af aan toen die tot president benoemd werd.
  Alleen Poetin weet hoe het westerse dictaat in elkaar zit…voorbeeld…onze geweldige Tweede Kamer…die lui zeggen dat dat het hart is van onze democratie….het is godverdomme 1 grote slangenkuil!!!
  8 zaken die niet opgelost worden….miljarden liggen er klaar op de plak in Brussel…voor ons het klootjesvolk!!!
  Ons pensioengeld wordt vanuit Nederland door gesluisd naar een Amerikaanse bank!!..en die zeggen tegen ons, het klootjesvolk, dat je langer door moet werken voor hun aanhang.

  Hier in Nerdeland staan er van die mensje op een snelweg te demonstreen voor het —klimaat—….maar voor welk klimaat demonstreren ze nou eigenlijk?

  Voorbeeld…in Duitsland is een autofabriek gebouwd door Musk….hoeveel hectaren bos is daarvoor gekapt???
  Nu recentelijk wordt er WEER een grote hoeveelheid bos gekapt vanwege de uitbreiding van dat autofabriekje.

  HET KLIMAAT????—-WELK KLIMAAT!!!!
  Het enige wat telt is het kapitalistische klimaat..en daar door gaat alles letterlijk en figuurlijk naar de klote.

  het klimaat??….wat dacht je van defensie…wat die allemaal wel niet uitstoten met vliegtuigen/ranks en ander vervoersmiddelen…..daar hoor je NIETS over!

  P FAS EN P FORS is ook bij de reguliere vlieghavens aanwezig.

  De de-dollarisering is in werking gezet en dat is een grote bedreiging van het westerse dictaat!!!

  Er is nog altijd 1 gezegde…
  Kapitalisme maak vele malen meer kapot dan je lief is en door de hebberigheid gaat alles ten onder.

  Ik dank U!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.