Bescherm je kind tegen overheidsmisbruik: unieke geboorteaangifte

Fotografie 123RF

Goes – In juli 2017 vindt een unieke gebeurtenis plaats. Voor het eerst in ons land doet een vader een geboorteaangifte onder voorwaarden. Hiermee willen de ouders hun pasgeboren kind beschermen tegen claims van de overheid die direct bij de aangifte het kind normaal gesproken krijgt opgelegd.

Hoe voorkom jij als ouder dat jouw nakomeling een soldaat, een belastingplichtige of een speculatie object wordt van machthebbers? Bijgaande video doet verslag van deze historische gebeurtenis, hoe Elyah door haar ouders op een legale wijze ontsnapt aan de grip van de Staat.

Vader Schillemans doet aangifte van de geboorte van zijn dochter Elyah op het gemeentehuis van Goes. Ze weegt drie kilo en groeit heel goed. Ze heet Wytske Marly Eliza.

Vader blijkt echter wettelijk gesproken 1 dag te laat aangifte te doen. Hij kan hiervoor worden beboet of zelfs een gevangenisstraf krijgen, want wie geen aangifte doet wordt bedreigd met geweld dit toch te doen.

Hij wil echter slechts onder voorwaarden aangifte doen van de geboorte van zijn dochter, hij wil haar niet ‘verkopen’. De vader wil haar rechten niet verkwanselen die zij heeft als mens, maar veiligstellen. Het toevoegen van voorwaarden aan de geboorteaangifte is een poging om te voorkomen dat voor het kind verplichtingen aangegaan worden waar het kind niet achter staat.

De persoonsregistratie is in 1814 door Napoleon op Nederlands grondgebied ingesteld. Hierdoor werd iedereen verplicht een achternaam te hebben. Het was met name bedoeld om zijn legers aan soldaten te helpen.

De actie van de ouders is niet zonder reden, want per 1 januari 2018 wordt naar verwachting de dienstplicht voor vrouwen ingevoerd. Ook is iedere inwoner van Nederland belastingplichtig en wordt geacht de belastingwet te kennen. Daarnaast wordt het kind geboren met een schuld, namelijk een aandeel in de overheidsschuld. In feite zijn de universele rechten van de mens haar al bij voorbaat ontnomen, zonder dat zij daartegen bezwaar kan maken.

De ouders van Elyah realiseren zich dit en bepalen (onder andere) in de voorwaarden dat

“Vanwege de verplichte aangifte van de geboorte van een vrije mens geboren op het land, wordt deze nieuwe mens gedwongen zich te conformeren aan het anti christelijke sociaal economische Babylonische systeem, beginnende met de enorme schuld die op naam van deze mens aan zijn gecreëerde juridische entiteit met bijbehorend Burger Service Nummer gekoppeld wordt….

Om haar in waarheid en openheid de gelegenheid te geven haar eigen rechten in handen te kunnen nemen heb ik geen andere keuze te tekenen onder voorwaarden en onder dwang om verdere represailles te voorkomen…”

Geboorteaangifte onder voorwaarden, Elyah 2017 bij stadskantoor Goes

Sociaal contract
Als mens gaan onze ouders voor ons in feite een eenzijdig sociaal contract aan met de overheid. Hierdoor zijn we vanaf onze geboorte medeplichtig aan het optreden van de overheid en zijn we verplicht om ons te houden aan de door de overheid ingestelde wetten. We betalen levenslang mee ook aan daden waar we niet achter staan. Denk aan gewelddadig overheidsoptreden van politie, overheid, incasso-diensten waarbij mensen op straat worden gegooid of wetten worden uitgevoerd die tegen de menswaardigheid ingaan.

Meer informatie De soevereine mens

Rob Vellekoop, 27 oktober 2017