Teken petitie voor biodiversiteit en voor de natuur

In een petitie roepen tal van organisaties het nieuwe kabinet en volksvertegenwoordigers op om een einde te maken aan de dramatische daling van de biodiversiteit. Iedereen heeft recht op een gezonde leefomgeving én een rijke natuur.  Volgens de initiatiefnemers is het alarmfase ‘rood’ voor de natuur en de biodiversiteit in Nederland.

Recent onderzoek laat zien dat in de afgelopen 27 jaar, 75% van de vliegende insecten is afgenomen. Insecten zijn enorm belangrijk voor het leven op aarde. Het zijn de bestuivers van bloemen en vormen de voornaamste voedselbron van vogels en van veel zoogdieren. Als daar driekwart van verdwijnt, heeft dat een enorme impact op de natuur en uiteindelijk ook op onszelf.

Het nieuwe kabinet wordt opgeroepen om natuur een vanzelfsprekende plek te geven in haar beleid.

Ja, ik teken mee VOOR een rijke natuur: stop de afname van biodiversiteit

Natuurmonumenten:
“Onze insecten sterven massaal. Het aantal insecten is de afgelopen 30 jaar met 75% afgenomen. Daar maken wij ons grote zorgen over. Gifstoffen en de toename van stikstof vernietigen het leefgebied van talloze planten- en diersoorten. De intensieve landbouw speelt hierin een belangrijke rol. In geen ander Europees land is het gebruik van landbouwgif zo intensief als in Nederland.”

Het Duits onderzoek dat aantoont dat de aantallen vliegende insecten met driekwart zijn afgenomen, wijst ook op een verband met de intensieve landbouw. Deze maakt sterk gebruik van kunstmest, gewasbestrijders en pesticiden en stimuleert hierdoor dit probleem. Glyfosaat is de meest gebruikte onkruidbestrijder ter wereld, die het Amerikaanse bedrijf Monsanto in de jaren ’70 op de markt bracht onder de naam Roundup.

Biodiversiteit

De roep om bescherming van de natuur valt samen met het referendumverzoek aan de EU over het verbod op glyfosaat. Een aanvraag hiervoor is door 1,3 miljoen mensen ondertekend.

Volgens onderzoek van Wageningen Universiteit blijkt dat bijna de helft van alle landbouwgrond in Europa een hoog glyfosaat gehalte bevat. Uit deze studie blijkt dat in maar liefst 45 procent van de Europese landbouwgronden glyfosaat is aangetroffen. Volgens prof. Violette Geissen van Bodemfysica en landbeheer, een van de auteurs van bovengenoemde studie:

“En als glyfosaat wordt toegepast in gebieden met sterke winderosie, kunnen ook mensen er direct aan worden blootgesteld. Omdat de stof zich hecht aan zeer kleine deeltjes, kan die gemakkelijk door mensen en dieren worden ingeademd. Er zijn flink negatieve effecten op de bodem-biodiversiteit, het waterleven en de mens na blootstelling aan deze stoffen. Zeker gezien de grote mate waarin wij resten van glyfosaat in bodems overal in Europa hebben aangetroffen, is het niet verstandig de toelating van glyfosaat te verlengen.”

De petitie zal aan de nieuwe minister van Landbouw Carola Schouten (CU) op 31 oktober worden aangeboden. Zij komt als ze er aan gehoor wil geven direct in conflict met de sector waarover zij de scepter zwaait.

Deze petitie is ondersteund door:

 • Achterhoek gifvrij
 • Bijenstichting
 • Bionext
 • Floron
 • Greenpeace
 • Heem
 • IVN
 • KennisCentrum Natuur en Leefomgeving
 • KNNV
 • LandschappenNL
 • Naturalis Biodiversity Center
 • Natuurmonumenten
 • Natuur‐ en Milieufederaties
 • Nederlandse bijenvereniging
 • Nederlandse Bijenhouders Vereniging
 • Natuur & Milieu
 • Milieudefensie
 • RAVON
 • Ranox Natuuraannemer
 • Regelink Ecologie en Landschap
 • Slow Food Nederland
 • Sportvisserij Nederland
 • SoortenNL
 • Stichting Das&Boom
 • Stichting Natuurcollege
 • Stichting Zeldzame Huisdierrassen
 • Teia
 • Trees for all
 • The Pollinators
 • Tuinbranche Nederland
 • Hogeschool Van Hall Larenstein
 • Vakgroep Weelde Wilde
 • Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
 • Vlinderstichting
 • Vogelbescherming Nederland
 • Wereld Natuur Fonds

Rob Vellekoop, 31 oktober 2017