10 tips om de insectenstand te redden

Fotografie 123rf

Recent onderzoek laat zien dat in de afgelopen 27 jaar, 75% van de vliegende insecten is afgenomen. Insecten zijn enorm belangrijk voor het leven op aarde. Het zijn de bestuivers van bloemen en vormen de voornaamste voedselbron van vogels en van veel zoogdieren. Als daar driekwart van verdwijnt, heeft dat een enorme impact op de natuur en uiteindelijk ook op onszelf. DLM verzamelt 10 tips waarmee we zelf in actie kunnen komen om de insectenstand te redden.

Tips

1.Teken petitie
In een petitie roepen tal van organisaties het nieuwe kabinet en volksvertegenwoordigers op om een einde te maken aan de dramatische daling van de biodiversiteit. Iedereen heeft recht op een gezonde leefomgeving én een rijke natuur. Volgens de initiatiefnemers is het alarmfase ‘rood’ voor de natuur en de biodiversiteit in Nederland.

2.Natuurbescherming in eigen tuin

3.Gefaseerd maaien van grasland
Zie onderzoek

4.Dode stammen en takken niet zo snel opruimen
Dode stammen en takken zijn zeer waardevol als nestel- en voortplantingsplaats of voedselbron voor allerlei planten en dieren. Op zonnige plekken worden ze gebruikt door bijen en graafwespen. Op beschaduwde plekken kunnen paddenstoelen en zweefvliegen zich er op en in ontwikkelen, evenals allerlei kevers, spinnen en pissebedden. Verwijder dode stammen en takken dus niet uit een park, tuin of natuurterrein.

5.Henk Tennekes: Verbied alle pesticiden

6.Boswachter Rob: laat bladeren liggen

7.Pim Lemmers: help de hommel

8.Meer grasklaver, betekent meer hommels, dus minder maaien

9.Meer bloemen, minder kunstmest

10.Stichting flora en fauna weesp – strooi geen gif en let op aanplant

  • Strooi of spuit geen gif in de tuin, stap af van het idee dat alles wat kruipt en krioelt dood moet.
  • Vlinders, Bijen en andere insecten houden van plantbegroeiing (zie verder bij waardplanten). Door deze in uw tuin te planten, zult u merken dat u veel meer mooie vlinders in uw tuin krijgt en u helpt dan meteen met het in stand houden en vermeerderen van de populatie.

   Waardplanten aanplanten:

    • Peen,
    • Jacobskruid,
    • Barbarakruid,
    • Kruipende Boterbloem,
    • Stalkaars ,
    • Bleke Klaproos,
    • Grate Ratelaar,
    • Koekoeksbloem,
    • Moeraskartelblad

   Heeft een positieve invloed hebben op de insecten stand, wat op zijn beurt weer ten goede komt aan de soorten die afhankelijk zijn van insecten. Denk aan de vleermuizen en zwaluwen, deze soorten eten alleen insecten.

We kunnen met zijn allen veel meer bereiken dan we denken. Waarom zouden we wachten op Den Haag of de gemeente?

Rob Vellekoop, 4 november 2017