Wat is het verschil tussen een regering en een bende?

Dat is de schokkende vraag die Larken Rose aan ons stelt in zijn boek (en hem ook beantwoordt). Vandaar dat ik aan de hand van zijn boek overeenkomsten heb verzameld tussen een misdadigersbende en een regering. Een schokkende reeks termen die hetzelfde betekenen maar omdat ze in het ene rijtje staan ‘goed’ zijn terwijl de acties in het verkeerde rijtje misdadig zijn. Dankzij het sausje van gezag zien misdadige handelingen er ineens veel beter uit.

Bende Regering
Aanvoeren Regeren
In beslag nemen van bezit Boete
Geweld Straf
Geld eisen onder bedreiging van geweld Belastingheffing
Beroving, afpersing Belastingheffing
Moord Straf
Gehoorzaamheid op straffe van geweld Gehoorzaamheid op basis van het geloof in de macht van de regering
Relatie lid – club
(beperkte tijd)
Relatie burger – overheid, (levenslang vanaf geboorte)
Mensen commanderen, intimideren Regelgeving/ rechtshandhaving
Bedreiging Wetgeving
Gebied waarover een bende het recht claimt te heersen Land of natie
Door op zondag in deze buurt een auto te besturen ga je akkoord dat ik jouw auto afpak Door in dit land te wonen, stem je automatisch in met de wetten van dit land

Het gezag is volgens Rose in zijn boek ‘Het meest gevaarlijke bijgeloof’. Daarmee geeft hij feitelijk blijk van een hele optimistische kijk op de zaak. Want als je enkel op basis van geloof een bepaalde samenleving in stand houdt, kan je deze dus net zo gemakkelijk weer veranderen. Het enige dat je daarvoor moet doen is je ervan bewust worden waarom je alle acties van de overheid accepteert. Daarna kan je er bewust toe overgaan samen met  anderen te kiezen voor een nieuwe samenleving met een meer rechtvaardige manier van samenleven.

Dit optimisme verwoordt Larken Rose op de volgende manier:

“..noch bendes, noch coöperaties worden ooit ‘regering’, tenzij de mensen geloven dat ze het recht hebben om te regeren. En wanneer het volk als geheel zich weet te bevrijden van de mythe van ‘gezag’, is er geen revolutie nodig om vrij te zijn; ‘regering’ zal gewoon ophouden te bestaan, omdat de enige plek waar het ooit bestaan heeft, is in de verbeelding van hen die het bijgeloof van ‘gezag’ aanhangen.”

Volgens Rose kunnen mensen rechten die ze niet hebben, ook niet delegeren, dus kan nooit iemand het recht krijgen om te ‘regeren’. Vervolgens ligt er een gigantische uitdaging. En daar zullen veel mensen het spaans benauwd krijgen, zo gewend als ze zijn dat er slechts een plan is waarnaar ze nu leven. Want vervolgens zullen er miljarden individuele plannen zijn. Er zal dus geen enkele leidende gedachte meer zijn (maar nog wel leiders, alleen dan op een andere basis). Ieder persoon zal dus zijn eigen vrije wil en zijn verantwoordelijkheid moeten volgen. Hij kan natuurlijk alleen dan handelen als hij over voldoende zelfvertrouwen beschikt, met andere woorden genoeg durf heeft. Larken Rose gaat uitvoerig hierop in. Een mens bezit uitsluitend zichzelf en er is geen ‘rechtmatige’ meester.

Kortom hij stelt ons voor een gigantische uitdaging, vrij van allerlei kunstmatige barrières die eigenlijk zijn ontstaan door het geloof in gezag. Ik raad je aan je te laten uitdagen, en voor jezelf te bedenken op welke manier jij in de nieuwe situatie je leven zou inrichten.

Het meest gevaarlijke bijgeloof

Rob Vellekoop, 2 april 2018