Dag van de Overwinning #victoryday – vrede lijkt ver weg

Victoryday in Rusland. Het land dat ten koste van 20 miljoen doden de Nazi’s weet te verslaan en terugdrijft naar Berlijn. Vanaf 8 uur denderen tanks door de straten van Moskou, scheren tientallen Migs over het Kremlin en marcheren meer dan 12000 soldaten in uitrusting langs de nieuwe president Poetin.

Poetin benadrukt in zijn toespraak dat hij uit is op vrede. Blijkbaar moet hij zich tot de tanden bewapenen om de zelfbenoemde politieagent van de wereld van zich af te houden. Die agent is bullebak Trump. Hij lijkt er maar niet in te slagen voldoende oorlogen te ontketenen. Iran staat als volgende vijand op het programma.

Ook daar kunnen de wapenfabrikanten hun slag slaan om de agressie van een wereldoverheerser te weerstaan.

Hoe moet dat nu met vrede, terwijl ieder land zich in een nieuwe bewapeningswedlkop laat meeslepen? Is het dan zo onlogisch je te willen verdedigen? Waren 20 miljoen Russische doden te voorkomen? Moeten we de VS dan maar hun gang laten gaan?

 

%

Zeshonderd miiljard aan oorlogsuitgaven in 2018 is voor de VS niet genoeg. Voor 2019 gaan ze richting 7 miljard. Hoeveel oorlogen zullen ze nog voeren voordat een nieuwe V-Day komt en hun legers terugstuurt naar hun eigen land?

De enige die voordeel hebben van oorlogen zijn het bankwezen en de oorlogsindustrie. De banken zullen landen enorme leningen verstrekken om het wapentuig te kunnen kopen. Na een oorlog moet alles herbouwd worden, zodat de banken hiervoor ook de kredietkraan moeten opendraaien.

Dus welke eigenaren, die ook de bezitters van de wereld zijn, worden van oorlogen alleen maar rijker?

Wanneer zij aan hun monopoly tafels een sigaartje roken en nieuwe oorlogen beramen klinkt er duivels gelach op. De eerste jaren van de 21e eeuw zijn een paradijs voor deze aasgieren en het wordt voorlopig nog veel beter.

Toch heet deze dag niet voor niets V-Day. De kennis van de werkelijke machtsverhoudingen in de wereld zal gestaag groeien. De mensheid zal gechipt, gehersenspoeld en uitgebuit worden, maar het bewustzijn groeit tegen de onderdrukking in.

Ooit hoeven er geen tanks meer door de straten van Moskou te rijden. Machtsvertoon zal niet meer nodig zijn, omdat de mensen zich niet langer tegen elkaar laten uitspelen.

Rob Vellekoop, 9 mei 2018