Alternatief nieuws krijgt nieuwe verzamelsite en federatie

Deze week twee in het oog springende initiatieven die erop uit zijn om de leveranciers van alternatief nieuws een steun in de rug te geven, zeker nu Facebook het alternatieve nieuws steeds verder wegstopt in de zoekresultaten op basis van zogenaamde waarheidsclaims. Het recept is een bundeling van krachten via het Dwarsdenkersnetwerk en de Federatie Alternatief Nieuws volgens de initiatiefnemers.

Naast het sinds 2012 actieve Hoezithetnuecht.nl komt er een nieuwe bron van alternatief nieuws bij.

Dwarsdenkersnetwerk.nl

Willem Zweers biedt aan ‘sites waarmee de leden van de machtselite niet zo heel blij zijn’ en waarvoor ze een ‘Hoax-Wijzer hebben bedacht waarin veel collega websites op de verdachtenbank worden gezet voor het verspreiden van “Nep-Nieuws”.Met www.dwarsdenkersnetwerk.nl wil Zweers deze sites gemakkelijker vindbaar maken, ‘voordat de zoekmachines Google en Yahoo ons in de ranking wegduwen’. Hij wenst dat de zoeksite ‘een walhalla van websites gaat worden, gerangschikt op soort waarin voor de argeloze bezoeker “een wereld open gaat”, maar nog altijd zonder advertenties.

De netwerksite is volgens Willem ‘een trefpunt van bezoekers en website-houders alsmede beheerders van video-kanalen op internet in de maatschappijkritische sfeer. Hier is plaats voor complotdenkers, dwarsdenkers, revisionisten, UFO-kenners, Poetin-verstaanders, aanhangers van kritisch vaccineren en alternatieve/complementaire zorg, enzovoort.

Onder het kopje ‘Blogs & Nieuws’ zijn opgenomen de andere kant van de verhalen die in de massamedia verschijnen. Veel van deze sites worden elders gebrandmerkt als Hoax-site of Fake/Nep nieuws. Het zijn nieuwsbronnen die ‘een nachtmerrie zijn voor de machtselite’.

Onder ‘Zorg & Welzijn’ staan een bonte verzameling websites die geen vrienden zijn van de Vereniging tegen kwakzalverij. Dit is de vereniging die zich druk maakt over over geneesmethoden die naar hun zeggen “niet wetenschappelijk bewezen zijn”. Volgens Zweers wijst alles erop ‘dat deze vereniging een spreekbuis is van de Reguliere Geneeswijze alsmede de Farmaceutische Industrie die geen concurrentie dulden’. En voegt hij hieraan toe ‘wat is de tegenwoordige waarde van Wetenschappelijk bewijs als we ons realiseren dat de medische faculteiten in het “vrije” Westen voor een groot deel door de Farmaceutische Industrie worden gefinancierd?’
Daarnaast zijn er nog zeven categorieën waarin de alternatieve websites zijn ondergebracht.

Federatie Alternatief Nieuws

Het wereldje van de alternatief nieuwsvoorzieners is er een van stugge doorbijters, individualisten, rebellen en verzetsstrijders. Een van hun belangrijkste overeenkomsten is het credo ‘Ik zoek het zelf wel uit’. Dit principe gaat zelfs zo ver dat een beroep op samenwerking bijna heiligschennis is.Althans dat is mijn ervaring van een eerdere poging van enkele jaren geleden.

De leveranciers van alternatief nieuws zullen het niet snel toegeven, maar af en toe wat steun kunnen ook zij gebruiken. Daarnaast zijn er steeds meer politieke ontwikkelingen die ertoe neigen alles wat geen main stream nieuws is te muilkorven. Juist daarom wil ik ‘alternatieven’ uitnodigen mee te doen aan de Federatie Alternatief Nieuws en de krachten te bundelen. Bijna iedere nieuwsvoorziener maakt kosten waar hij graag van af wil of in ieder geval drastisch verminderen. Denk aan juridische kosten, website onderhoud, website beveiliging, promotie.  Ook wil hij of zij zo af en toe iemand tegenkomen met dezelfde activiteiten om mee van gedachten te wisselen. “Ik draai nu zo’n zeven jaar mee als alternatief nieuws leverancier en ik kan best eens wat hulp gebruiken, ook dat is mogelijk als we onze krachten bundelen. Daarom roep ik collega’s op zich te organiseren in een federatie. Binnenkort kunnen jullie van mij een uitnodiging verwachten.”

Rob Vellekoop, 12 mei 2018