Gemeente Amsterdam houdt 4 miljard meer over

De Gouden Eeuw is terug in Amsterdam, de stad houdt dit echter angstvallig verborgen. De afgelopen jaren heeft de hoofdstad 4 miljard meer overgehouden dan zij in hun jaarstukken laten zien. Accountant Verhoef komt tot deze conclusie nadat de gemeente Amsterdam opnieuw met een misleidende jaarrekening naar buiten is gekomen.

Verhoef schrijft in zijn persbericht dat de gemeente Amsterdam in de jaarrekening van 2017 een voordelig saldo van 91 miljoen euro laat zien, terwijl in werkelijkheid er een overschot van 120 miljoen is.

Hij zegt verder:”Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 1998-2017 een voordelig saldo van 1.345 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekeningen zelf leert dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode een voordelig saldo had van 5.346 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 4.001 miljoen (4 miljard!) euro.”

Verhoef schrijft op zijn website dat het de Amsterdamse gemeenteraad totaal niet interesseert dat de jaarrekening niet klopt.

“Het kwam alleen met de domme opmerking dat een of andere accountant bij de jaarrekeningen goedkeurende accountantsverklaringen heeft gegeven.  Blijkbaar hebben ze daar in Amsterdam nog nooit gehoord van al die andere boekhoudfraudes (WorldCom, Enron, Ahold, etc.) waar ook allemaal goedkeurende accountantsverklaringen bij stonden.

Drs. L.W. Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies. Het NIVRA, de Raad van Tucht van Accountants, Rekenkamer Amsterdam en Rekenkamer Rotterdam bevestigen de uitkomsten van zijn onderzoek.

Als ondernemers, ondernemingen of belastingplichtigen op dezelfde manier als de gemeente hun jaarrekening zouden indienen, zouden ze worden vervolgd voor fraude. Iedereen met een beetje verstand van boekhouden kan in een oogopslag zien dat de jaarrekening van gemeentes en provincies, jaar na jaar fout is en daardoor een vertekening van de financiële situatie geeft.

Het verschil tussen begin en eindvermogen op de balans heet het resultaat (voor de overheid is dit een overschot of een tekort). Bijvoorbeeld in de jaarrekening van Amsterdam over 2017 is het overschot geen 91 miljoen maar 120 miljoen.

Eigen vermogen per 31.12.2017 € 8.174 miljoen
Eigen vermogen per 31.12.2016 € 8.054 miljoen
Dus toename van het eigen vermogen in 2017 is € 120 miljoen.
Met andere woorden er wordt boekhoudkundig gerommeld, want 31 miljoen wordt weggelaten.

Het is natuurlijk onbegrijpelijk dat Nederland qua jaarrekening van gemeentes en provincies het niveau van een bananenrepubliek is genaderd, waar naar behoefte met cijfers wordt gerommeld.

Ieder jaar wordt de omvang van dit gesjoemel groter. Steeds meer politici hebben boter op hun hoofd of wentelen zich in onkunde. Ieder jaar worden politici gewaarschuwd, maar ze zwijgen en komen hiermee niet naar buiten. Dat komt omdat ieder gemeenteraadslid medeplichtig is geworden, al na 1 jaar raadslidmaatschap waarin hij de jaarrekening goedkeurt die hem wordt voorgeschoteld.

Ik heb in de gemeente waar ik woon deze misstand tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen zelf aan de orde gesteld. De reacties hierop waren afschuwelijk.

Die avond ervaar ik een klein beetje hoe Leo Verhoef zich al 20 jaar moet voelen. Weggehoond, geïsoleerd en vernederd, omdat hij de waarheid spreekt die iedere lokale bestuurder slecht uit komt.

Meer informatie Dossier Amsterdam

 

Rob Vellekoop, 22 juni 2018