Trump botst met de Deep State na ontmoeting met Poetin

Het oog

Op het ogenblik speelt zich een interessante botsing af in de VS tussen president Trump en de Deep State, oftewel tussen de door de kiezers gekozen macht en de ongekozen elite. De vijandelijkheden komen aan het oppervlak in de media en in het Amerikaanse Congres. De kans is klein dat Trump wint, maar hij durft het wel op te nemen tegen de onzichtbare macht die ons bestuurt. Gebeurtenissen in chronologische volgorde.

Volgens een aanzienlijk deel van de Amerikaanse bevolking kunnen we ervan uitgaan dat de werkelijke macht niet bij de president van de VS ligt, maar bij de zogenaamde Deep State of permanente regering. Volksvertegenwoordigers, kabinetten en minister-presidenten zijn van tijdelijke aard, maar de permanente regering is er voortdurend. Deze elite vormt in feite de echte machthebbers, ongeacht de kleur of ideologie van de regering. Zij heersen achter de schermen. Het is de elite die het bankwezen en de militaire macht waaronder de inlichtingendiensten feitelijk aanstuurt.

De media en het onderwijs zijn pijlers om zo min mogelijk de machtsstructuur te veranderen. In dat plaatje zijn oorlogen een manier om de bevolking angstig en daardoor in het gareel te houden. De vrede die Trump met Poetin lijkt te bewerkstelligen is niet in het belang van deze machtsclub. Onderstaand blijkt ook de ongemeen felle reactie die de verzoenende houding van Trump tegenover Poetin tot gevolg heeft. We zien dat ook de massa media wereldwijd met een mond de zaak afwijst. Trump wordt zelfs een ‘verrader’ genoemd, wanneer hij zich niet honderd procent loyaal achter de Amerikaanse inlichtingendiensten plaatst.

Terwijl op zich een kritische houding ten aanzien van deze sneaky diensten heel verstandig is, want wie controleert hen nu eigenlijk? En waarom zou iedereen moeten blind varen op hun oordeel? De deepstate lijkt Trump te corrigeren, maar wat zich verder allemaal in het verborgene afspeelt in Washington kunnen we helaas niet zien. Wel zien we een algemene afwijzing door congresleden, ambtenaren en media. De toekomst zal tonen of Trump ondanks alle tegenwerking de verzoening met Poetin kan gaan voortzetten.

Chronologie van gebeurtenissen vanaf de top in Helsinki

16 juli 2018
Trump en Poetin ontmoeten elkaar in Helsinki. Na het gesprek benadrukken beiden: Rusland heeft niets te maken met de inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016. Trump neemt nadrukkelijk afstand van de conclusies van zijn inlichtingendiensten dat Rusland de Amerikaanse verkiezingen probeerde te beïnvloeden.

16 juli 2018
Washington reageert met afkeer: Republikeinen, Democraten en oud-inlichtingenbazen op de uitlatingen van president Donald Trump. Zij noemen het ‘verraad’, dat Trump zich distantieert van de conclusies van zijn eigen inlichtingendiensten. Trump: ‘Ik zie geen reden waarom het Rusland zou zijn.’

17 juli 2018
Amerikaanse parlementariërs, commentatoren (let op: main stream media) en partijstrategen roepen de adviseurs van Trump op om een punt te zetten achter hun deelname aan zijn regering.

17 juli 2018
De Amerikaanse president Trump zegt dat hij het woordje ‘niet’ was vergeten, tijdens een persconferentie met Poetin in Helsinki over de vermeende Russische hackpoging tijdens de Amerikaanse verkiezingen.
Hiermee lijkt hij echter meer verwarring te zaaien en het heeft er alle schijn van dat hij dit opzettelijk doet. Want in zijn persoonlijke tweets blijft hij positief over de Helsinki-top.

In zijn tweet zegt Trump: “Putin en ik konden goed met elkaar over weg, terwijl velen liever een bokswedstrijd hadden gezien.

18 juli 2018
De Republikeinen werken ondertussen aan een wetsvoorstel ter afschrikking om Rusland zware sancties op te leggen als de Russen zich ‘weer’ mengen in de verkiezingen in het najaar van 2018. De Rusland afkeer zit diep, lijkt het. Een volgende aanvaring tussen Trump en zijn eigen partij lijkt dan ook aanstaande.

19 juli 2018
Trump blijkt Poetin te hebben uitgenodigd voor een bezoek in het najaar in Washington, zonder dat zijn hoogste inlichtingenadviseur dit weet.

20 juli 2018
Trump komt na een storm van kritiek toch terug op een deel van het akkoord met Poetin om Amerikaanse Kremlin-critici door Russen te laten verhoren. Poetin lanceerde dit idee tijdens de top in Helsinki.

Bemoedigend

Het bemoedigende van deze constellatie is in ieder geval dat de VS en Rusland met elkaar praten in plaats van elkaar te bestrijden op het nucleaire slagveld. Het lijkt erop dat de wil er is om vreedzaam met elkaar samen te leven, ook al heerst de oorlogsretoriek nog steeds.

Lees ook:

Deep State volgens Willem Middelkoop

Deep State volgens David Icke

 

Rob Vellekoop, 21 juli 2018