David Icke onthult Deep State via tour door Londen

David Icke analyseert de machtsverhoudingen in de samenleving en publiceert hierover wekelijks video’s. In de video ‘David Icke’s hidden hand tour of London’ illustreert hij zijn analyse van de werkelijke macht aan de hand van een tour langs gebouwen en monumenten in Londen. Hij doet dit met een doel: alleen kennis hierover kan een einde maken aan deze geheime macht die ons bestuurt. Een samenvatting van zijn tour.

Hij laat de ‘piramide van macht’ zien. Hij onderscheidt de wereld die de meeste mensen beschouwen als de ‘echte’ wereld en een parallelle onzichtbare wereld die de echte wereld manipuleert en in feite bestuurt. Je kunt die onzichtbare wereld de ‘deep state’ noemen of de ‘permanente regering’.

Volksvertegenwoordigers, kabinetten en minister-presidenten zijn van tijdelijke aard, maar de permanente regering is er voortdurend. Die permanente regering moeten we volgens Icke in de gaten houden, omdat deze een agenda uitvoert. Zij zijn in feite de echte machthebbers, ongeacht de kleur of ideologie van de regering. Zij heersen achter de schermen.

Hij voert ons langs de werkelijke machtscentra van de wereld.

Buckingham Palace, het paleis van de koningin van Groot-Brittannië.
De koninklijke familie vertegenwoordigt een bloedlijn. Van generatie op generatie erven deze familieleden de troon. Aan de top van de piramide staan mensen die behoren tot deze ‘koninklijke’ bloedlijnen. Zij beheersen bedrijven, banken, regeringen, en dergelijke.
Hij ziet deze elite zoals we dat tegenwoordig noemen, als de ‘een procent’.

David zegt dat het belang van een bloedlijn niet te onderschatten is, immers zegt hij, de enige reden dat koningin Elisabeth II, staatshoofd van dit land kan zijn komt uitsluitend vanwege die bloedlijn.
De mensen van deze bloedlijnen staan aan de top van de hiërarchie die de wereld werkelijk bestuurt.

City of London
Een gigantisch wereldwijd netwerk van geheime genootschappen wordt gebruikt om deze piramide verborgen te houden voor de massa. Ook dit netwerk is opgebouwd in de vorm van een piramide, die varieert in gradatie van geheime tot openlijke genootschappen. Een van de centra van macht is de ‘City of London’ of ‘The City’. Een gebied van een vierkante mijl, het hart van de financiële en bankwereld.

Oorspronkelijk bezat de Orde van de Tempeliers het gebied van de City. Officieel bestaat deze orde niet meer, maar is nu onderdeel van het geheime netwerk.

The Temple
Dit gebied in Londen is vernoemd naar een Tempel van de Tempeliers.
Als je de wetgeving en het bankwezen controleert dan heb je een gigantische basis voor wereldoverheersing.

The Temple Church of de tempel van de ridders
Icke beschouwt de Orde van de Tempeliers als de stichters van het wereldwijde banksysteem.

Motherlodge of Freemasonry (moederloge van de vrijmetselaars)
Ook binnen de vrijmetselarij is een piramide structuur, waarvan elke laag een niveau van kennis vertegenwoordigt. In het centrum van de macht van de vrijmetselarij, vertelt Icke, zijn de leden wel op de hoogte van de geheime macht die de wereld bestuurt. De rest van de club weet uitsluitend wat ze moeten weten en hebben dus beperkte kennis.

Westminster Abbey
Deze kerk heeft zijn eigen plaats binnen het netwerk van de macht. Voor Icke is de kerk eveneens een van de geheime genootschappen, dat wil zeggen de kern. De buitenkant schijnt de leerstellingen van een boek te volgen, maar de binnenkant is bezig met macht. Dat legt de link met een ander machtscentrum van de wereld, namelijk het Vaticaan. Denk daarbij aan andere geheime genootschappen als Opus Dei, Orde van de Jezuiten. In Westminster Abbey worden vorsten al eeuwenlang gekroond. De kerk is eigendom van de Britse koningin. Op deze manier is alles met elkaar verbonden.

Cleopatra’s Needle (de naald van Cleopatra)
Een oorspronkelijke obelisk uit Egypte. Er staat er ook een in Parijs, New York en buiten het Vaticaan. Het zijn mijlpalen van de geschiedenis van de bloedlijnen vanuit het Egyptische tijdperk tot aan de dag van vandaag.

Mithraeum
De tempel van Mithra is opgegraven in Londen, het is een Romeinse god. Het verhaal over deze god vertoont overeenkomsten met het verhaal van Jezus. Icke geeft aan dat dit verhaal met andere namen meer ‘gebruikt’ wordt in de wereld.

Fabian Society
Dit genootschap is in de vorige eeuw opgericht om ‘iets te doen’ voor de arbeidersklasse, onder het banier van het socialisme. Maar, zegt Icke, zoals gebruikelijk werd dit niet geleid door arbeiders maar door de middenklasse met het geld. David Icke ziet dit als een geheim genootschap in zijn kern, omdat ze erg invloedrijk waren in de oprichting van de Labour partij. Ooit bedoeld om op te komen voor de werkende klasse en de armen, maar die steeds meer in plaats daarvan het systeem is gaan vertegenwoordigen.

Chatham House
Het Royal Institution of International Affairs is ooit opgericht door de Round Table. Round Table zette satelietorganisaties op zoals dit Royal Institute in 1920. Daarna werd het Council for Foreign Relations gesticht in 1921 in de VS. Beide organisaties werken nauw samen, met op de achtergrond Rothschilds en de Rockefeller families. Ook de Bilderberg groep (1954) en de Trilateral Commission (1972/1973) en de Club van Rome (1960s). Deze organisaties brengen journalisten, politici, bankiers, zakenmensen en militairen bij elkaar.

Via Round Table organisatie is er zodanig gemanipuleerd dat Israël kon worden gesticht in 1946. (Balfour Declaration, een brief van Balfour aan Rothschild). Op deze manier wordt de wereld werkelijk geregeerd.

Bank of England
Centrale banken worden wereldwijd gecoördineerd door de Bank of Internationale Settlement in Zwitserland. David legt uit wat controle van geld werkelijk betekent. Geld biedt de bezitter meer keuzevrijheid. Geld dicteert keuze. Controle van geld is fundamenteel voor de piramide van macht. Het banksysteem is volgens Icke gebaseerd ‘op een hoax die niet bestaat’, namelijk mensen geld lenen wat  niet bestaat en hen vervolgens ook nog eens rente in rekening brengen over hun lening. (red. Geldcreatie). Tegenover dit geld wat niet bestaat, moet de burger zijn huis, zijn grond, zijn goederen die wel bestaan stellen. Als je het geleende geld plus rente niet terug betaalt, dan kan de bank deze spullen die wel bestaan als compensatie in eigendom nemen. Op deze manier is de welvaart van mensen uit hen gezogen rechtstreeks in de handen van de elite. Dus op deze manier is lucht (geld) van eigenaar omgeruild tegen goederen, land e.d. die wel echt bestaan. Tegelijkertijd wordt er nooit genoeg geld in omloop gebracht, omdat de rente die terugbetaald moet worden over de leningen niet door de banken wordt gecreëerd. Bij recensie blijkt dat er niet genoeg geld is. Dit is het belangrijkste machtsmiddel van de geheime genootschappen, waarmee families van de bloedlijnen dit geheel besturen.

Duke of Wellington
De Duke was de bevelhebber van de Engelsen die tijdens de slag van Waterloo streed tegen Napoleon in 1815. Het huis van Rothschild, Nathan, had een betere inlichtingendienst dan de de Britse regering. Hiervan waren de aandeelhouders op de hoogte. Als de Duke won dan zou de waarde van de aandelen enorm stijgen, bij verlies immens dalen. Rothschild deed alsof hij wist dat de slag verloren was, waardoor de prijzen kelderden en crashten en hij enorme bezittingen voor bijna niets kon opkopen. Daarna bleek dat de Duke had gewonnen en stegen de aandelenprijzen door het plafond. Deze manipulaties worden toegepast tot aan de dag van vandaag. Dit speelt voortdurend in de wereld waarvan de massa niets weet.

Ministerie van Defensie
Kenmerk van het militaire apparaat is dat zij er altijd zijn, ongeacht welke regering of zijn kleur. Het is onderdeel van de permanente regering, de deep state. Op deze manier hebben politici feitelijk geen macht. Het meeste wat militairen doen is meestal onbekend bij politici en bevolking.

New Scotland Yard
Het hoofdkwartier van de politie van Londen, dat is ook een instrument van de permanente regering, omdat het eveneens permanent aanwezig is. In feite dient de politie niet de bevolking maar de top van de piramide.

Hoofdkwartier van MI6
Ook de inlichtingendienst is onderdeel van de deep state volgens David Icke. Ook hier hebben zoals bij defensie en de politiediensten, de mensen in de top van de organisatie kennis van waar de macht werkelijk ligt. Des te verder je afdaalt in deze organisaties, des te minder mensen echt op de hoogte zijn.

Downing Street
Ten slotte komt Icke aan bij de gekozen politici van de volksvertegenwoordiging, letterlijk onderaan de hiërarchie van de werkelijke macht. De bevolking richt de aandacht op de activiteiten van de premier, terwijl deze politici moeten manoeuvreren binnen de beperkingen die de werkelijke macht hen verschaft. De premier, de president van de VS, hebben het niet voor het zeggen, maar de deep state, de permanente regering.

Oorlogsmonument
David zegt als je kijkt naar de resultaten van beide wereldoorlogen dan zie je dat de (zichtbare) wereldmacht zich steeds meer concentreert bij steeds minder landen. Oorlogen dienen het manipuleren van de macht.  Met andere woorden mensen worden gemanipuleerd om oorlogen te voeren door de deep state.

Houses of Parliament
Democratie, volgens David Icke, werkt meestal zo dat er een beperkt aantal partijen met macht zijn. Aangezien deze partijen in de regering geen werkelijke macht hebben, maakt het niet uit welke regeringspartij(en) aan de macht zijn, want de deep state regeert toch. Hierdoor zijn mensen er zo langzamerhand van overtuigd geraakt dat het niet uitmaakt op welke partij zij hun stem uitbrengen.

London School of Economics
Dit instituut is gesticht door de Fabian Society.  Het heeft vele linkse en progressieve politici voortgebracht. George Soros is ook een van zijn leerlingen. Een andere manipulator was David Rockefeller en president John F. Kennedy.
Scholing is absoluut essentieel om het systeem (de geheime machtsstructuur) in stand te houden.

Fleet Street
Fleet Street was ooit het centrum van de krantenindustrie. De media zijn net zoals scholing ontzettend belangrijk om de echte machtsstructuur voor de mensen verborgen te houden. De meeste journalisten, zegt David Icke, weten niets van de zaken die hij in dit verhaal heeft gepresenteerd. De eigenaren zijn echter wel op de hoogte. Wanneer je als journalist deze zaken toch naar buiten zou willen brengen, dan word je ontslagen.

Hyde Park
Tot slot staat David op Speaker’s Corner in Hyde Park, waar mensen op een verhoging kunnen gaan staan en hun mening verkondigen en daarmee een discussie kunnen aangaan met de bezoekers. Karl Marx, Lenin en George Orwell kwamen hier ook. Vrije meningsuiting kan volgens Icke nooit worden toegekend aan een specifieke plaats of zone, het is namelijk de vrijheid je mening te geven. Je kunt echter zeggen wat je wilt, maar er verandert toch niets zolang de permanente wereldwijde regering bestaat.

“We zijn op een punt aangekomen waarop we moeten stoppen met onze eigen slavernij, door niet-gewelddadige, ongehoorzaamheid aan het systeem. Het kan ons alleen maar besturen zolang we onze macht aan hen geven.”

“We moeten stoppen elkaar te bestrijden, onze ogen openen en het opnemen tegen de werkelijke machthebbers, zoals Gandhi of Martin Luther King ook deden.”

“We hoeven niet wakker te worden, maar we moeten heel snel volwassen worden en ophouden ons te gedragen als kleuters, zodat we toestaan dat we tegen elkaar worden uitgespeeld, waardoor we in een Owelliaanse tirannie zijn terechtgekomen.”

“De macht ligt niet in de machtscentra die Icke ons heeft getoond op zijn tour door Londen. Dat zijn de centra aan wie de bevolking de macht heeft gegeven. Stop met het weggeven van onze macht! Stop mee te doen aan onze eigen gevangenschap.”

 

Rob Vellekoop, 3 juli 2018