Alternatieve kankerbehandeling (3): natriumbicarbonaat therapie

Volgens de Italiaanse oncoloog Dr Simoncini is kanker een schimmelinfectie, van met name Candida Albicans, die met natriumbicarbonaat kan worden vernietigd. Hij vindt het de hoogste tijd dat de medische professionals toegeven dat ze theoretisch op het verkeerde spoor zitten. Chemotherapie verzwakt slechts het immuunsysteem, omdat deze medicatie lukraak zowel kanker- als gezonde cellen doodt.

Simoncini stelt dat de oorsprong van kanker niet genetisch is, maar komt van de agressieve schimmel Candida Albicans. Daarom behandelt hij zijn kankerpatiënten met natriumbicarbonaat of baking soda dat een van de sterkste vijanden van schimmels in de natuur is. De oncoloog ziet de schimmel in het lichaam als een epidemische vervuiling. Volgens hem verzwakt chemotherapie het immuunsysteem waardoor de schimmel zich nog verder kan verspreiden, omdat deze medicatie lukraak zowel kanker- als gezonde cellen doodt.

De medische behandeling met natriumbicarbonaat is door de autoriteiten niet toegestaan. Simoncini is geschorst als arts omdat hij natriumbicarbonaat aan zijn patiënten heeft voorgeschreven in plaats van chemo. Door de Italiaanse media is de oncoloog weggezet en belachelijk gemaakt als charlatan en oplichter. In een zaak is hij veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Zijn relatief eenvoudige en goedkope methode stuit op veel weerstand in het medische circuit. Lees meer via zijn website.

Kanker ‘is een schimmel’ 
Simoncini zegt:

“Om precies te zijn, komt deze voort uit een candidakolonie – waarvan we vijf of zes extreem pathogene soorten kennen – die onvermijdelijk met afzonderlijke cellen het lichaam binnendringt, bijvoorbeeld via de voeding, en die gevaarlijk wordt wanneer deze erin slaagt om een grote kolonie te vormen in een orgaan of weefsel dat om enige reden zwak is.

Zwak betekent dat dit niet die weerstand kan bieden die, samen met de werking van het immuunsysteem, zorgt voor de vitaliteit van het gehele lichaam.

Candida heeft dezelfde genetische reeks als een tumor. Zolang de immuunbescherming doeltreffend is, is alles onder controle, maar is dat niet zo dan verschijnt er een kolonie waartegen het lichaam zich probeert te verdedigen door inkapseling die groter wordt als de kolonie toeneemt en dus een grote omvang kan krijgen.

Een orgaan waarvan het diepe bindweefsel is binnengedrongen, beschermt zichzelf door een overproductie van cellen waarmee het probeert om de schimmelkoloniën in te kapselen.

Aan de ene kant zijn er dus de edele weefsels die niet kunnen worden aangevallen en aan de andere kant is er het eenvoudige bindweefsel. Het klierweefsel, dat een tussenvorm is tussen deze beide vormen omdat het een complexe structuur heeft, beschikt over een bepaald inkapselingsvermogen ten opzichte van schimmels en kan zich dus verzetten tegen de invasie daarvan door het verschijnsel goedaardige tumor te produceren.

Hamer en Simoncini
De kwestie van verzwakt weefsel doet denken aan de theorie van dr. Hamer, die stelde dat niet opgeloste conflicten en shocks in de hersenen microbeschadigingen veroorzaken. Er kan worden voorspeld of gecontroleerd welke organen verzwakt zijn en dus gemakkelijk een tumor kunnen ontwikkelen. Volgens de Italiaanse arts is de theorie van Dr Hamer, vooral in diagnostisch opzicht, een theorie die goed kan worden gecombineerd met de behandeling met natriumbicarbonaat.

Geneest Simoncini’s behandeling alle soorten kanker?
Beslist een groot deel, maar niet alle. Een pleurale tumor kan bijvoorbeeld alleen worden behandeld door het aanbrengen van een drainage of een interne katheter, een buikvliestumor moet echter worden bestreden door middel van de rechtstreekse toediening van bicarbonaat in de buikvliesholte. Voor huidtumoren moeten verder verschillende andere types chemische substanties worden gebruikt die niet via de aders kunnen worden toegediend. Leukemie is een probleem waar Simoncini nog aan werkt, omdat dit geen tumor in vaste vorm is.

Metastasen
Volgens het officiële standpunt is metastase de ontwikkeling van enkele kwaadaardige cellen die zich losmaken en verspreiden. Volgens de Italiaan is er dan een schimmelcel in geslaagd een ander orgaan te koloniseren. Hij ziet chirurgie, chemotherapie en bestraling als de eerste oorzaken van metastasering omdat deze het weefsel aantasten waardoor organen vatbaar worden voor een tumorinvasie. Patiënten kunnen echter wel baat kunnen hebben bij de combinatie van chirurgie of bestraling en natriumbicarbonaatoplossingen, omdat dit de behandelde organen steriliseert.

Hoe kan de theorie over kanker zijn gebaseerd op een grove fout?
Simoncini roept zijn collega’s op om na 50 jaar van mislukkingen de moed te hebben om de theorie te herzien. Volgens de officiële theorie wordt kanker veroorzaakt door een ‘reproductieve celverstoring’. Op basis van deze ‘verstoring’ wordt door een aantasting van de genen ( vandaar de genetische theorie) de celgroei gestimuleerd of geremd. Het is vervolgens bekend hoe deze genen de productie van proteïnen en groeifactoren van cellen codificeren, oftewel hier signalen voor afgeven. Dit levert een oneindige genetische causaliteit op waar niet meer uit te komen is.

Chemotherapie? 
Simoncini:”Laten we zeggen dat die niet logisch is… Deze brengt alleen schade toe… Wanneer deze er soms voor zorgt dat een neoplastische massa afneemt, neemt in werkelijkheid alleen het gedeelte aan cellen af die een orgaan of weefsel verdedigen.”

De techniek
De arts brengt een katheter aan in de slagader die naar het aangetaste weefsel loopt en via deze dient hij het grootste gif voor tumorkoloniën toe, namelijk natriumbicarbonaat, rechtstreeks op de massa, met vernietigende gevolgen.

Simoncini’s website

Het boek ‘Natriumbicarbonaat’

Rob Vellekoop, 23 juli 2018