De winst van de kredietcrisis van 2008

123rf

Natuurlijk wordt er veel geklaagd over banken en bankiers die niets van de kredietcrisis van 2008 zouden hebben geleerd en op de oude voet zijn doorgegaan. Toch zijn er ook positieve ontwikkelingen  die juist dankzij de crisis zijn ontstaan en als winst voor de bevolking kan worden gezien.

De kredietcrisis is ontstaan in de Verenigde Staten. Er zijn grote mondiale onevenwichtigheden. Zo besparen China en de olieproducerende landen veel geld, zijn er hoge olie-opbrengsten en zijn de financiële markten zwak. Daartegenover staat de VS, waar juist veel belegd en besteed wordt. Hier is een lage rente. Terwijl de huizenprijzen en de aandelenkoersen stijgen. Er is veel financiële vernieuwing zonder het noodzakelijke toezicht op deze producten. Amerikaanse banken raken in de problemen, waarna de kredietcrisis zich wereldwijd als een olievlek verspreidt. Nederlandse banken worden met steun operaties van de overheid met een waarde van 135 miljard overeind gehouden.

Geldcreatie raakt bekend

Het kan niet langer ontkend worden, maar zou toch tot 2015 duren, dat banken geld scheppen uit het niets. Waarbij het geld dat zij scheppen altijd schulden zijn voor derden. De schuldenaren moeten zowel de hoofdsom als de rente terugbetalen. Aan die hoofdsom heeft de bank niets, de geldhoeveelheid neemt af, maar wel aan de rente die zij binnenhalen dankzij hun ‘geldproductie’.

Tot aan de historische hoorzitting in de Tweede Kamer in 2015 , die aan het debat van 2016 vooraf ging, is de exclusieve geldschepping door commerciële banken altijd in alle toonaarden ontkend. Zo wordt de praktijk van geldschepping ook nergens op scholen onderwezen.

Tot op de dag van vandaag kunnen alleen commerciële banken geldscheppen op het moment dat er een schuld aangegaan wordt bij de bank. Geen enkele overheid waar ook ter wereld heeft zichzelf deze bevoegdheid (durven?) gegeven. Meer over geldschepping vind je hier: Boekje open over banken

Met ruime Kamermeerderheid wordt op 29 maart 2016 de motie van Omtzigt (CDA) en Merkies (SP) aangenomen. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) wordt advies gevraagd over de werking van het geldstelsel. De WRR moet daar in ieder geval de voor- en nadelen van alternatieven systemen van geldschepping bij betrekken. Dit doen ze naar alle verwachting in september 2018.

Kamerdebat 2016

De Lange Mars doet over dit memorabele debat in 2016 verslag.

Het debat over geldschepping van woensdag 16 maart 2016 in de Tweede kamer is uitgelopen op een deceptie omdat er niet meer uit komt dan een onderzoek naar de gevolgen van geldschepping. Drie uur lang debatteerden een kleine tien Kamerleden met PvdA-Minister van Financiën Dijsselbloem. Veel gesputter, veel gemaar en toneelstukjes met als resultaat niets om echt enthousiast over te worden. Een veel gehoord argument van de meeste Kamerleden tegen de overheveling van geldcreatie was het risico. Ook Dijsselbloem vindt het risicodeel van het plan van Ons Geld onvoldoende uitgedacht.

Wat niet naar voren werd gebracht als argument door de Kamer voor het weghalen van de geldcreatie bij de banken was de jaarlijkse rente van totaal 8 miljard die de burger als belasting moet ophoesten over de staatsschuld. Als de overheid zelf geld creëert hoeft zij ook geen 8 miljard meer te betalen.

Een tweede punt waarover in alle toonaarden werd gezwegen was de onbeperkte macht van de banken. Zij zijn zo machtig dat de Tweede Kamer niet durft te tornen aan het onwaarschijnlijke cadeau van de geldschepping.

In de Tweede Kamer waren meer toeschouwers op de publieke tribune aanwezig, dan dat er Kamerleden waren. Het onderwerp van de geldcreatie is dankzij het Burgerinitiatief door meer dan 100.000 burgers op de politieke agenda gezet en de stichting Ons Geld heeft het uitgewerkt in een plan om te komen tot het overhevelen van de geldcreatie van de commerciële banken naar de overheid. Fractieleiders van de verschillende partijen liepen er in ieder geval niet warm voor. Hier kan je het letterlijke verslag van het debat lezen.

Bankiers veroordeeld

In IJsland belanden bankiers achter de tralies. Banken zijn weliswaar een macht binnen iedere samenleving, maar de IJslanders stoppen hen toch in de gevangenis. Overigens als enige land.

Het land veroordeelt 36 bankiers voor in totaal 96 jaar celstraf. Alle zaken zijn gelinkt aan de crash van het bankaire systeem van het kleine eiland in 2008. Alle bankdirecteuren zijn tot celstraf veroordeeld. De zwaarste uitgesproken straf is zeven jaar. Begin 2018 moet er nog een zaak afgewikkeld worden.

Volgens Grapevine is er een speciale aanklager belast met de ineenstorting van het banksysteem in 2008. Zijn werk zit er tien jaar later bijna op en hij zal spoedig zijn functie neerleggen.

123rf

Monetaire geldhervorming even wereldnieuws

Tien jaar na de crash van 2008 kunnen de Zwitsers zich zelfs uitspreken over een mogelijk nieuw monetair systeem. Op 10 juni 2018 kunnen zij zich uitspreken in een referendum wie voortaan het geld maakt, de commerciële banken of de centrale bank. Zal Zwitserland als het eerste land ter wereld de bankiers hun uitzonderlijke bron van winst afpakken en het speeltje van de machtigen van de aarde? Helaas kiezen de Zwitsers ervoor niets te veranderen. Maar de eerste scheurtjes in het solide systeem van de geldschepping zijn toegebracht!

Wereldwijd hebben de commerciële banken het privilege van de geldschepping: zo’n 95 procent van al het geld dat in omloop is ontstaat als een cliënt (overheid, bedrijf, particulier) geld leent bij de bank. De initiatiefnemers van het referendum willen deze geldcreatie weghalen bij de banken en overdragen aan de Centrale Bank.

Commerciële banken beogen immers zakelijke belangen en zijn minder geïnteresseerd in stabiliteit, dan in het maken van winst. Daarom zeggen ze is het beter deze taak te geven aan de Centrale Bank (Zwitserse Nationale Bank, SNB) die onder controle staat van het volk terwijl dat nu niet het geval is. Banken varen nog steeds volledig hun eigen koers.

Tegenstanders van het voorstel zijn het parlement, de regering, de voornaamste politieke partijen en organisaties. Zij zeggen dat het riskant is om te pionieren met een monetair systeem, dat nergens anders ter wereld is uitgetest. Ieder weet zo langzamerhand dat dit een beproefd middel is om vernieuwingen tegen te houden. Met hetzelfde argument wordt de invoering van het basis inkomen ook buiten de deur gehouden door allerlei parlementen.

Volgens de directeur van de SNB is het voorstel een ‘onnodig en gevaarlijk experiment’. Op zich is dit natuurlijk een vreemde reactie voor de vertegenwoordiger van het instituut dat na het referendum juist meer macht en invloed op de financiële markten kan krijgen dan hij nu heeft.

Het is wel duidelijk hoe groot de macht van de banken is en van de belanghebbenden, de machtigen van de aarde. Tijdens een peiling begin mei haalden de voorstemmers niet de meerderheid, maar wie gelooft tegenwoordig nog de peilingen, ook de uitkomst hiervan kan gemakkelijk worden beïnvloed.

Commerciële banken hebben overal ter wereld het privilege om geld te scheppen. Iedere euro, dollar of frank die zij uitlenen scheppen zij met een boeking. Uitsluitend het cash geld (biljetten en munten, circa 5% van de geldhoeveelheid die in omloop is) wordt door de centrale bank in omloop gebracht, het overige naar schatting 95% digitale geld creëren de banken uit het niets! De banktegoeden die mensen hebben zijn niet veel meer dan aanspraken op geld bij de bank waar ze een rekening hebben.

Vollgeld-beweging

De voorstanders van de zogenaamde Vollgeld-beweging willen dat alleen de centrale bank geld maakt. Op deze manier komt de eventuele winst uit geldschepping (rente) ook weer bij de bevolking, namelijk bij de overheid terecht. De Centrale Bank leent in dit model dus geld uit aan de banken die het weer kunnen doorlenen. Commerciële banken kunnen dan alleen nog zaken doen met geld dat zij van spaarders, investeerders of de Centrale Bank hebben ontvangen.

De Vollgeld beweging vindt ook dat het afgelopen moet zijn met het opstrijken van winsten door de banken van al dit geschapen geld en dat als het mis gaat de belastingbetaler voor de ellende moet opdraaien.

Net zoals in Nederland twee jaar geleden heel veel ongeloof was toen de geldcreatie werd uitgelegd, zo doet zich hetzelfde voor in die Schweiz. Iedereen die het verhaal hoort van de fantastische geldscheppingscarrousel van de banken weet niet wat hij hoort. Ook hier dringt het besef door over wat er echt aan de gang is.

De letterlijke tekst van het Vollgeld initiatief
1. Alleen de Nationalbank (centrale bank) maakt elektronisch geld.
2. Banken mogen geen eigen geld meer creëren, maar geld uitlenen dat hen ter beschikking is gesteld door spaarders, andere banken of de centrale bank.
3. Nieuw geld brengt de Nationalbank in omloop door uit te lenen aan banken of schuldvrije ter beschikking te stellen aan het land, de cantons of de burgers.

Download gratis e-boek over geldcreatie en banken

Lees hier over Engelse pogingen om via het parlement iets aan geldcreatie te doen.

 

Rob Vellekoop, 14 september 2018

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.