De Nieuwe Mens staat op

Foto R. Vellekoop

Gastbijdrage van Rani Savitri *

Wanneer we mensen verbieden bepaalde dingen te doen, zoals in vele religies gebeurt, maar ook door bijvoorbeeld de overheid, of door ouders bij hun kinderen, dan werkt dit enkel averechts.

Je kunt mensen, volgelingen, kinderen niets verbieden. Wanneer we dingen gaan verbieden dan zorgt dit enkel voor stiekem gedrag, voor leugens en manipulatie, voor schijnheiligheid en bedrog.

Regelmatig zie ik bijvoorbeeld dat men zegt iets niet te doen, maar het vervolgens stiekem wel doet, in het geniep. Wie hou je dan voor de gek? De enige die je voor de gek houdt ben je uiteindelijk altijd zelf.

Verbieden werkt averechts wanneer je er niet werkelijk van doordrongen bent dat het niet goed voor je is om iets te doen, dat je er last van krijgt, dat je door iets toch te doen daar de nadelige gevolgen van zult ondervinden. Dat je ziek wordt van iets bijvoorbeeld, of dat je niet kunt groeien geestelijk, dat je jezelf er mee schaadt of anderen, dat je door iets toch te doen zult lijden en niet werkelijk gelukkig kunt zijn, je beperkt blijft in het bewustzijn, dat je een gevangene blijft, of wat dan ook.

Vaak willen we iets uit onszelf best opgeven, of niet meer doen, omdat we geleerd hebben dat het ons niets gaat brengen, dat het ons problemen gaat opleveren, dat we er niet gelukkig van gaan worden maar juist ongelukkiger.

Wanneer we ons aansluiten bij een bepaalde religie komen daar regels bij kijken. Dit mag wel en dat mag niet. Om een voorbeeld te noemen, de tien geboden.

Wie van de Christenen houdt zich aan deze tien geboden? Er zijn er maar weinigen kan ik je zeggen. Velen zullen zeggen dat zij zich er aan houden, maar dit is onwaar. Het zijn leugens. Ze liegen tegen zichzelf, en bovenal liegen ze tegen God. En God ziet en weet alles…. dus hoe dan ook, men zal ooit naakt voor God staan en dan wordt (iedere) ziel geconfronteerd met alles wat men in het leven gedaan heeft. Je wordt geconfronteerd met je eigen gedrag, met alles wat je nog niet hebt opgelost. Wanneer je hebt gelogen tegen jezelf en tegen God, dan zul je deze leugens zien en weer opnieuw ervaren wanneer je het lichaam verlaat. En op basis van jouw leven, jouw wandel en handel, zal gekeken worden of je in waarheid bent, of dat je niet in waarheid bent.

Het heeft dus geen zin om te liegen, om te zeggen dat je je aan de tien geboden houdt, maar het vervolgens niet hebt gedaan en er zelfs niet eerlijk over kunt zijn. Er zal een nieuw lichaam voor je gereed gemaakt worden op basis van jouw vorige leven, met bijbehorende lessen. Je mag het weer een keer gaan proberen, wie weet begrijp je het dan wel…

Wellicht ga je in het volgende leven wel eerlijk zijn.

Hetzelfde geldt voor andere religies. Bij Hare Krishna is het bijv. niet toegestaan om vlees te eten (gij zult niet doden). Geen verdovende middelen, geen seks buiten het huwelijk, en enkel seks om kinderen te verwekken. Dit zijn beloftes welke worden afgelegd wanneer men geïnitieerd wordt.
Maar wie houden zich aan deze beloften?
Slechts weinigen kan ik je zeggen.

Velen roken stiekem, velen drinken stiekem alcohol, velen hebben toch gewoon seks.. het heeft dus geen zin om beloftes te maken, te zeggen dat je het niet zult doen, en het vervolgens toch te doen..

Dit zorgt er alleen maar voor dat mensen gaan liegen en bedriegen. Dat mensen zich schamen, zich schuldig gaan voelen, dat mensen in plaats van dichter bij God te komen, verder van God vandaan zullen gaan… verwijdert zullen geraken van Hem. Je kunt jezelf niet lang voor de gek houden, en God al helemaal niet. Ben je daar bewust van, niet vanuit angst maar gewoon vanuit intelligentie.

We zien het ook in de maatschappij. Er wordt van alles verboden. Er worden straffen aan verbonden. Wanneer je iets doet wat verboden is, dan volgt er straf. Je ziet het bij de mensen thuis, in gezinnen, op scholen.. overal.

De hele wereld zit zo in elkaar. Verbieden, straffen en belonen.

De oplossing zit hem dus niet in het verbieden van dingen, en tevens niet in het belonen van dingen. Belonen creëert namelijk ook meer ego, meer nijd en lust, men zal meer willen… meer aandacht, meer aanzien, meer macht, meer manipulaties en meer strijd en ongelijkheid. De een is goed hierin en de ander goed daarin… dat maakt iemand niet bijzonder of beter. En toch leert de maatschappij ons dit. Op school, thuis, met clubjes, met studie, met werken. Altijd weer die concurrentie… meer willen, meer, meer… altijd vanuit een tekort, vanuit liefdeloosheid, een grote leegte en eenzaamheid.

De oplossing zit hem (zoals met alles) in de oorzaak van de dingen zoals ze zijn.

Waarom willen mensen dingen doen die niet goed zijn voor hen? Hoe komt dit? Waarom zijn mensen verslaafd? Waarom zijn mensen seks verslaafd, wanhopig op zoek naar liefde, naar drugs? Waarom liegen mensen en waarom stelen mensen, waarom doden en martelen de mensen de dieren en eten ze vervolgens op? Waarom zijn mensen niet gelukkig? Waarom vertoond iemand agressief en crimineel gedrag? Waarom vermoorden mensen andere mensen en dieren? Waarom mishandelen mensen andere levende wezens? Waarom hebben veel mensen geen geld en anderen weer wel? Waarom kan de een goed leren, en waarom de ander niet?

En ga zo nog maar even door… het lijstje is eindeloos.

En tenzij wij ons bewust worden van de oorzaak van de dingen zoals ze zijn, zal er niets veranderen. Wij dienen ons bewust te worden van de oorzaak van de dingen.

Wij dienen niets te verbieden, wij dienen de kinderen te leren wat echte liefde is, wij dienen onszelf te leren kennen, wij dienen te leren wat vrede is, wij dienen (hen) te leren wat gelukzaligheid is, wat waarheid is en wat leugen is. Wij dienen hen te leren van zichzelf te houden en dat zij, ieder op hun eigen manier, prima zijn zoals ze zijn… iedereen is anders, iedereen heeft andere lessen meegekregen, andere gaves, andere kwaliteiten, maar in essentie zijn we allen dezelfde liefde. Laten we ons daar op richten, op dat wat ons verbind in plaats van op dat wat ons scheidt.

Zij mogen eerlijk zeggen wat zij voelen en denken, zij mogen experimenteren met seks, met drugs, met alle stiekeme fantasieën die ieder kind in het hoofdje heeft zitten. Zij mogen heel zijn, zichzelf zijn. Zij hoeven niet hetzelfde te doen als wat de kudde doet, dit is onmogelijk. Daar wordt iedere ziel ongelukkig van… geen wonder dat er zoveel ellende is… wanneer valt het kwartje bij ouders, bij scholen, bij de politiek, bij de leiders in deze wereld. Zoals het nu gaat in de wereld zijn de meeste mensen onbewust. Kinderen zijn onbewust, hun ouders zijn onbewust, de politiek is onbewust, de leiders zijn onbewust.

Het mooie van een bewuste wereld, is dat er wanneer alles er gewoon mag zijn, er helemaal geen behoefte meer is om al deze dingen uit te proberen. Bij het ware zelf is geen leegte, geen tekort.

Enkel het valse zelf wat zo gepromoot wordt in deze wereld wil al deze dingen stiekem in het geniep doen. Het valse zelf heeft deze wereld overgenomen.

Er is angst, haat, onrust, tekort, onvrede, jaloezie, afgunst, lijden, ziekte… etc etc…

En dit is de oorzaak van alle problemen in deze wereld.

Wanneer de kinderen, de mensen, het ware zelf leren kennen, wanneer zij zich bewust worden (door bewuste ouders) van wie zij werkelijk zijn, zal er een nieuwe generatie opstaan, een nieuwe mens.

En deze nieuwe mens hoeft niet gestraft te worden, hoeft niet gecorrigeerd te worden, hoeft niets verboden te worden.

Deze nieuwe mens is verlost van het valse zelf, deze nieuwe mens IS liefde, IS vrede, IS waarheid, IS gelukzaligheid, IS vreugde, IS compassie, IS mededogen…

Deze nieuwe mens is continue gelukkig, continue in extase. En de gevolgen zullen zijn dat deze nieuwe mens een ieder zal verlichten door enkel in diens aanwezigheid te zijn.

Straffen en verboden zijn enkel nodig voor de onbewuste mens, voor de oude mens, voor het ego.

Justitie en politiek zou geleid moeten worden door bewuste mensen, welke de waarheid kennen, over wie zij werkelijk zijn.

En zelfs justitie, politiek, koningen, koninginnen, leiders, zouden niet meer nodig zijn, wanneer de nieuwe mens opstaat.

De nieuwe mens begaat namelijk geen criminele activiteiten, ze heeft enkel lief… ze heeft niets nodig en hoeft niets verboden te worden, zij is zich bewust van de overvloed die in haar leeft. Zij hoeft niet te stelen vanuit een tekort, zij hoeft niet te liegen want zij schaamt zich niet, zij hoeft niet bang te zijn want zij wordt gedragen.

Er zal vrede zijn, er zal eenheid zijn, er zal liefde zijn, er zal gelukzaligheid zijn.

En DIT is het ware koninkrijk waar Jezus over spreekt, waar alle leraren over spreken.

Hier en nu… niet op een plek…. niet in de toekomst of in een ver verleden…. nu.

De nieuwe mens en de nieuwe aarde.
Het koninkrijk van God, verspreid over aarde, een hemel op aarde.

Kom jij ook?
Het is er namelijk al.

En het is prachtig.
I am u (ik ben jou)

❤️❤️❤️
Rani Savitri

2 Comments

 1. Ohm namo narai !

  Tussen 1967 en 1997 ben ik herhaaldelijk dermate onhoffelijk en onbehoorlijk benaderd dat ik u hiervan de verdere details zal besparen .
  Het werd onoverkomelijk toen ik weer met de zelfde zaken te maken kreeg terwijl we net een pril gezinnetje hadden in het begin van de 90er jaren ..
  Een aantal hooggeplaatste personen met hun internationale gevolg in hun kielzog, een groot aantal inmiddels veroordeelde pedofielen, waren destijds in Groningen aan de studie.
  Tot overmaat van ramp kwam ik hierdoor op een 9e cirkel voorstelling terecht.
  Een voorstelling waar (je) je geen voorstelling van kunt maken.
  Als gevolg hiervan kreeg ik 1995 een uiterst ongeloofwaardige en niet te bewijzen diagnose toegeschreven.
  Mijn klachten betroffen mijn ervaringen rond seksueel kindermisbruik en mijn vrees dat mijn kinderen het zelfde lot zou treffen.
  Mijn klachten werden niet serieus genomen.
  In combinatie met dwangmedicatie, het voorafgaande en andere complicaties leidde dit tot agressieve uitingen van mij .
  Dit liep uit op een dwangopname en een veroordeling van mij, eind 1997 .
  Daar werd het allemaal niet veel beter van want ik kreeg telkens weer met dezelfde personen te maken.
  Tot die tijd had ik nog een blanco strafblad.

  Voor, tijdens en na mijn veroordeling waarschuw ik voor 9-11 en Sumatra Tsunami Kerst 2004.
  Begin maart 2004 vertrek ik voor langere tijd naar India en loop daar via Ujjain Khumba mela na die 2004 Kerst tsunami de tempel in.
  Tijdens het Khumb, halverwege 2004 had ik ze daar al verteld over die te verwachtten ´natuurramp´ met Kerst 2004.
  Ik krijg daar dan na die Kerst tsunami in 2004 terecht een mooi baantje in de Tempel.
  Om mij verder te bekwamen in Tsunami´s Aardbevingen en donderbuien .
  Iets wat ik zelf eigenlijk nooit voor mogelijk had gehouden tot en met Kerst 2004.
  Na wat heen en weer gereis ben ik in 2010 weer terug in Nederland.
  Stuitende op een muur van valse onwetendheid en echte onwil .
  Ik had ze hier immers voor vertrek over die Kerst tsunami verteld en later bij een kort verblijf in het slaaphuis eind 2008 over L’Aquila aardbeving April 2009 !?
  Aardbevingen zijn legitiem als gerechtelijke uitspraken ter ondersteuning van Gods dienaren tegen onder andere die van de satan en zijn personeel .

  Na terugkomst in Nederland begin ik een carrière als blogger op internet, mede omdat ik daar als vrijwillig jongerenwerker in 1981 al afspraken over had gemaakt .
  Dit in verband met schrijnende klachten die we destijds kregen van jongeren die met name uit rijksinstellingen waren weggevlucht .
  In verband met een geheimhoudingsverklaring die door sommige sociaal werkers was ondertekend voor de duur van 30 jaar, hadden we dertig jaar later op internet afgesproken.
  In de tijd dat nog bijna niemand een computer had.
  In India en andere landen hadden we inmiddels al veel voorbereidend werk gedaan .
  Vanuit mijn positie in de Tempel kreeg ik daar uiteindelijk in de praktijk nou eenmaal meer voor elkaar dan hier destijds in Nederland.

  Ik ga op de diverse blog sites vrolijk door met tsunami´s , aardbevingen , onweer en vulkanen en ben de gebeurtenissen vaak ver vooruit.
  Inmiddels vrijgegeven rapportjes geven mij hierbij in één beweging meer inzicht in de problematiek.
  Met een korte terugblik hierop refererend aan blogjes als:

  Jammer dat de Pedopausen niet zo goed naar hun Penopauze hebben geluisterd .

  Nog voor Paus Ratzinger als de gesmeerde bliksem het Vaticaan uitvloog, compleet met bliksem inslag en gedonder in het Vaticaan.
  Daaraan toegevoegd het donder en bliksem concert van 2014.
  Te beginnen op 5 December 2013 tot en met 13 november 2014 .
  Onder het motto van: de satan in de Popmuziek ? Alsof de duvel er mee speelt !
  Er worden, zoals vooraf gemeld op en om en nabij speciale datums, feestdagen en met name op Popconcerten beste donderbuien afgeleverd .
  Nauwkeurig bijgehouden op de diverse blogsites.
  Mijn grieven hier in Nederland op de huidige Bananen monarchie, de pedocratie en de door GGZ ers vervangen inquisitie ventilerend .
  Mooi voor een inmiddels gevorderd Tsunami, aardbevings, vulkanen en donder en bliksempredikant .

  Ik beschouw Nederland inmiddels als een middeleeuws inquisitie staatje, een bananen monarchie naar zuid Amerikaans model .

  Mijn vrouw en kinderen heb ik sinds eind 1997 nauwelijks weer gezien.

  Het gaat iedereen in mijn directe omgeving schijnbaar onopgemerkt voorbij en men houd tegen beter weten in vol mij niet te geloven .
  Om die reden kunnen ze bij mij dan ook geen aanspraken maken op de voordelen van de door mij afgeleverde bewijsvoeringen in de vorm van Tsunami’s, aardbevingen en donderbuien.
  Dat zou immers geheel tegen hun handelen dus hun wil indruisen.
  Het zou hun diagnose ontzenuwen, dus hun hieruit voortvloeiende gerechtelijke uitspraken illegitiem .
  Hierbij wijs ik nogmaals op Sumatra Kerst tsunami 2004 en L’Aquila aardbeving half April 2009 .
  Eind vorig millennium waren Tsunami’s en Pausen in onze kringen nog vrij onbekende fenomeentjes.

  Vandaar het volgende . Ter verdediging en-of ter ondersteuning.

  De gegeven datums en data zijn ter indicatie .
  Let hierbij s.v.p. niet op een paar uurtjes, een paar dagen of een paar kilometer.
  De gegeven feiten ter verificatie en staan verder niet ter discussie.

  7 plus 2 x 7 jaar na mijn veroordeling Sumatra tsunami.
  Ongeveer 7 jaar na vertrek Japan tsunami en weer 7 jaar daarna onweer in Nederland .
  Idem ca. 25 jaar na dato op de walpurgisnachten 22 en 30 April.
  Het venijn zat ´m uiteindelijk eind 2018 gedeeltelijk in die Kerst aardbevingen en vulkanen in Zuid Italië .

  Met het venijn bedoel ik kortweg gezegd de satan en zijn personeel.
  Met onder andere , De Rothschilds , De bohemian grove club , vrij metselaars en inrichtingen diensten* , 9e cirkel , ndrangetta en RK Kerk.
  Ruwweg gezegd; fascisten en satanisten .
  Mensen die het , om hun talenten , intelligentie en capaciteiten te compenseren op een akkoordje met de satan hadden gegooid .
  Iets waar ze hier in Nederland zonder schroom overal openlijk vooruitkomen .
  Zodanig zijn zij verworden tot duivelse zielen en satanische geesten, die met geen mogelijkheid voor rede vatbaar zijn .
  Met visuele excessen zoals de satanskerk, hellraizer feesten en de vele onzichtbare geheime genootschappen.
  De duistere machten achter de schermen en de (zodoende door de oververtegenwoordigde Roomse kerk en satanische geheime genootschappen gedomineerde) overheden
  Zowel psychiaters als de juristen kunnen geen of maar schaarse bewijzen leveren van hun door satanisten gemanipuleerde veroordelingen .(zie hiervoor: gaslightning)
  Belangrijk hierbij zijn de datums van de geleverde feiten .
  Zodat van reactie geen actie en van actie geen reactie kan worden gemaakt.

  De duistere machten achter de schermen en de overheden .

  Ze kunnen hun eigen diagnoses niet bewijzen, doen de door mij geleverde bewijsvormingen als de duivel teniet of trachtten die als de satan ten eigen bate te gebruiken .
  Beletten mij het spreken en trachtten mij het zeggen te doen .
  Schijnen over mijn hebben en willen te kunnen beschikken en worden om die redenen door mij voor religieus en spiritueel zwakzinnig verklaard .
  Blijkbaar niet in staat om hun eigen geloofszaken naar behoren te kunnen behartigen .
  Zo zijn ze hier in al hun ijver voorbij gegaan aan een groot aantal fundamentele geloofsprincipes .
  Kunnen zodoende bij mij geen beroep doen op de voordelen van de door mij geleverde bewijsvoeringen.
  Het zijn niet hun argumentaties of bewijzen tegen mij .
  Hebben zo hun eigen kliek op voorhand uitgeprocedeerd en dood gezwegen .
  Ze zijn tegen beter weten in niet tot inkeer gekomen en hebben zo hun leven niet kunnen beteren.
  Omdat het niet veel meer zijn dan domme lafbekken en leugenaars.
  Ik heb het hier nogmaals over ,ruwweg gezegd, fascisten, satanisten en hun poortwachters bij de overheid.

  De meeste datums en data waren ver vooraf door mij te kenen gegeven en probeer hiermee al Hindoe Babba onder andere het bewijs te leveren dat God bestaat .
  Dit is inmiddels door veroordelingen en andere omstandigheden onlosmakelijk aan mijn persoon verbonden.
  Zoals je dat al duidelijk kon opmaken uit het hieraan voorafgaande stukje tekst.

  ! Wel wil ik voorop stellen dat God natuurlijk zelf op zo’n manier van zijn bestaan laat weten !
  Nog nooit eerder vertoond in Nederland.

  Van kleinere orde maar van groot belang en ter verificatie;

  Soms op speciaal verzoek aan en van de allerhoogste Goddelijke macht op maat afgeleverd, op verjaardagen ter ondersteuning of ter verdediging .
  Sommige uitspraken zijn hierbij tweeledig.
  Die donderbui van 8 maart 2018 op iemand zijn verjaardag en 14 jaar na vertrek …
  Die donderbuien ca. 25 jaar na dato op de walpurgisnachten 22 en 30 april waren ook recentelijk bedoeld tegen die groepsstalkers van de inlichtingen diensten*.
  Mensen die 50 jaar aaneengesloten overladen met verontschuldigingen en vol beloftes ”even” komen kijken en nog wel ”even” zullen zien.
  Zodat ze er wel even ” iets over kunnen zeggen ”, van alles dachten maar nooit iets hebben geweten.
  Mensen die in de praktijk uitsluitend en alleen maar vragen stellen.
  Vol verontschuldigingen en beloftes met hun tekortkomingen, onwetendheid en incompetentie argumenteren.
  Domme vragen tot in den treuren herhalen. (zie : N.T.T.)
  Hun argumentaties betreffen hierbij vaak niet veel meer dan een paar lettertjes of een paar loze woorden .
  Ja maar .. ik dacht
  Ik ben..
  Ik heb …
  Ik wil ..
  En het nog even vlug veranderen van 4 lettertjes niet in 3 lettertjes wel t.a.v mijn persoon als het over het al dan niet geloven van bewijs gaat.
  Een verschil van welgeteld 1 lettertje .
  Bijna altijd gaat hier het onontkoombare, geërodeerde en inmiddels onacceptabele ”sorry” aan vooraf.
  In al hun arrogantie om in ruil voor hun praktijken, veroordelingen en valse ongeloof nog een enkeltje naar de Hemel of het Paradijs gegarandeerd te kunnen krijgen van mij.

  Personen die op zo’n manier mijn ideeën te gelde hebben gemaakt zonder mijn toestemming vallen dan ook onder de DSM5 gebruikers.
  Hun praktijken kennende geloof ik niet wat ze zeggen.

  23 Juni onweer Nederland en een half jaar na dato ,waar het allemaal ooit eens begonnen was, aardbeving Zuidlaren 23 december 2016 .
  St.Maarten en St.Maarten met Kerst .
  Als de zee er rijp voor is i.v.m. die aardbevingen in en nabij Zeerijp 8 januari en 13 April 2018 .
  De onweersbuien zoals 8 maart 2018 (14 jaar na vertrek ),
  13 November 2015 plus 22 en 30 April 2018 zijn gemakkelijk te verifiëren.
  De aardbevingen die ik ver vooraf te kennen had gegeven zijn o.a. nogmaals Sumatra Tsunami 2x , L’Aquila Italië April 2009 , Christchurch 2x , Nepal en vele andere .

  Zoals beloofd op o.a. 9 for news is er met Pasen inderdaad een Hemelpaleis op aarde neergedaald !

  Dit bovenstaande is officieel gedeeltelijk te verifiëren in observatie rapporten en gerechtelijke stukken opgemaakt tussen 1967 – 1995 – 1997 en na 2008 te Groningen en Zuidlaren .

  Voor de regio ,
  Zomer 2015 Noordlaren 2018 Noordenveld .

  Moge mijn vrienden naar de Hemel gaan en mijn vijanden naar de hel …
  Ik gooi ze een donderbui op hun kop vooraf en een aardbeving op hun kop achterna !

  13 november 2015 Onweer in Nederland [aansluitend op 2014] . 1 jaar na dato (2016)aardbeving in Nieuw Zeeland. 1 jaar daarna Costa Rica en Iran Irak border en tot slot 25 november 13 november retour dit jaar .

  Wetende dat ik die aardbevingen en donderbuien niet uit mijn binnenzak haal beschouw ik hiermee, hoe je het ook wend of keert , het bestaan van God als bewezen .

  Daarom lijkt mij het logische gevolg hiervan dat, zoals in de praktijk is gebleken, zowel uw grondwet als wel uw roomse kerk bijbel vervangen worden door de DSM5 bijbel.
  Daar hadden ze tot nog toe het meeste aan gerefereerd .
  In de openbaringen van de DSM5 bijbel is middels opgenomen dat alle DSM5 bijbel gebruikers en-of iedereen die daarmee zijn voordeel heeft gedaan voor religieus en spiritueel zwakzinnig worden verklaard.
  Omdat zij zo massaal de satan hadden verkozen en tegen beter weten in halsstarrig volhouden mij niet te geloven.
  Dit is inmiddels met gerechtelijke uitspraken op de schaal van richter onderstreept bekrachtigd .
  Ter bescherming van hun omgeving en van zichzelf wordt ze daarom een dwangopname in de hel aangeboden voor de duur van 1000 jaar .
  Zij zijn hiermee dan ook mooi gezegend .
  Diverse personen zijn dan ook met een donderbui en-of aardbeving op hun geboortedag mooi gefeliciteerd.
  Ik kan ze wel als getuigen voordragen maar het probleem hierbij is dat we elkaar blijkbaar niet op ons woord kunnen geloven.
  Zij zeggen mij niet te geloven en vanuit mijn positie bekeken heb ik geen enkele reden om hun wel te geloven.
  Hun praktijken kennende geloof ik niet wat ze zeggen.

  Ondanks herhaaldelijk verzoek heb ik nog steeds geen correspondentie of andere schriftelijk stukken mogen ontvangen .

  Bedankt voor je aandacht.
  Met vriendelijk groet.
  Bernhard Schat
  Sri sri Magnitude / Tsunami Giri Babba
  AardbevingsGroninger
  Donder en bliksem predikant

  * Note :
  Onder de code naam `Operatie paperclip` , zijn vlak voor het eind van de 2e wereldoorlog via het Vaticaan een groot aantal hoge nazi´s naar Amerika weggemoffeld .
  Daaronder kampbeulen als Mengele (dr.Green), Gothlib en geleerden als Werner von Braun ( Rocketeers ) en meer van dat soort engerds .
  In het geheim hebben zij hun experimenten voortgezet resulterend in projecten als MK Ultra, Project Monarch, Gaslightning en Operatie Mockingbird.
  De delta programmering van MKUltra is dan ook uiteindelijk mijn eigen diagnose onder de noemer van trauma based mind controle .

  Conclusie:

  Terwijl er door minstens 100 verschillende ambtenaren bijna 50 jaar is gewerkt aan mijn dossier en zij hierbij minstens een halve kilometer aan rapportages hebben aangelegd, is hier bij navraag niet veel meer van over dan een halve pagina .
  De helft hiervan beslaat dan weer, en nog steeds , die stigmatiserende, maar niet te bewijzen diagnose .
  Er van uitgaande dat ik die resterende kwart pagina dan zelf ook wel had kunnen schrijven, zeggen ze hiermee dan ook meer over zichzelf dan over mij .
  Ik wens dan ook onder andere om die redenen verder niet zo stigmatiseren te worden weggezet als gepland door telkens weer een nieuwe ambtenaar die van niets schijnt te weten .
  Omdat mij inmiddels aan alle kanten vakkundig de mond is gesnoerd.

 2. Ohm namo narai !

  Over macht en onmacht.

  Bij deze een Update sinds Sumatra tsunami de 2e voor Kerst 2018 en die aardbevingen en vulkanen in Zuid Italië met Kerst 2018.

  De meeste van de nu volgende feitelijke gebeurtenissen had ik mondeling al [ver] vooraf gemeld.

  Na Westerwijtwerd 22/ 23 mei j.l . …..

  Ter verdediging..

  Om de arrestatie van Jeffrey Epstein te vieren was ik 13 juli j.l. voor het eerst sinds lange tijd weer eens op een feestje in Groningen.
  Binnen korte tijd werd ik door een student psychologie met complottheorieën in het beklaagdenbankje gezet.
  Binnen 12 uur was het dan ook goed raak met die aardbeving bij Ternate [ bij Ambon ].
  Gevolgd door een bliksemse donderbui [met hagel] precies een maand later 13 Augustus j.l…
  Inmiddels routinematig had ik daarmee mijn zegje als aardbevingsGroninger en donder en bliksempredikant wel weer gedaan .

  2 weken later…

  28 augustus Groningen ontzet ! [op speciale feestdagen enzo..]

  Voorafgegaan door het bliksemse gedonder in het Zuiden van het land [met hagel].
  Met die aardbeving in Zeerijp en Stromboli vulkaan was menigeen ontzet . . .
  Gevolgd door die Aardbevingen ongeveer 1 maand later 26 sept. in Ambon [ bij Ternate ], heb ik mijn aardbevings en donder en bliksem verhaal weer rond voor dit jaar .

  Bedankt voor je aandacht…

  De satan is een echte looser volgens mij, hij en zijn personeel leven dan ook nog lang en ongelukkig. . .
  De problemen waar fascisten en satanisten nog mee te kampen krijgen lijken mij nu voor hen onoverkomelijk tot in de eeuwigheid.

  Ter ondersteuning

  Over Hemelpaleizen, Luchtkastelen en Gouden bergen enzo…

  Klaarblijkelijk leeft de rest van de Mensheid dan nog lang en gelukkig ! !

  Bedankt !
  Sri sri Magnitude / Tsunami Giri Babba
  AardbevingsGroninger
  Donder en bliksem predikant

  Oh ja !

  De ‘ heer ‘ Epstein heb ik in Groningen in het begin van de jaren 90 gesignaleerd.
  Hij was hij het gezelschap van of op en om en nabij Jimmy Saville , Beatrix, Mabel en George Soros, Friso, van Korlaar, een oude de Rothschild, Dick Berlijn, Demmink, de Bisschop en nog een paar van die griezels…

  Advocaat van Binsbergen wil ik nog noemen als mogelijk slachtoffer van deze moloch kliek.

  Dit nogmaals in reactie op hun 9e cirkel moloch diensten in Groningen destijds ..
  Tot noch toe heb ik, ondanks uitdrukkelijk verzoek, geen correspondentie en/of andere schriftelijke stukken mogen ontvangen of ter inzage gekregen..

  Sri.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.