De verzwegen oorzaak van klimaatverandering (deel 1)

Bijdrage van Dick van Nieuwkoop*

In drie delen legt Dick van Nieuwkoop uit welke desastreuze werking fijnstof en ultrafijnstof op onze gezondheid en die van de aarde heeft en komt hij met een oplossing voor een van de grootste rampen van de mensheid die zich aan het voltrekken is. Het eerste deel gaat over het meten van ultrafijnstof en de trucs die gebruikt worden om de waarheid te verhullen. In deel twee worden de gevolgen van nano luchtvervuiling uit de doeken gedaan. In het derde deel presenteert hij mogelijke oplossingen.

Wat hebben benzine-autokatalysatoren, vuilverbranding, energiecentrales en de nieuwste generatie houtkachels met elkaar gemeen?

HET ZIJN NABRANDERS

Naverbranders verbranden rookdeeltjes voor een tweede keer op een veel hogere temperatuur in deeltjes, bijna zo klein als moleculen. Alleen met de allerduurste meetapparatuur kunnen die deeltjes worden waargenomen. En wat de meeste mensen met het blote oog niet kunnen zien, dat is er natuurlijk niet. Al het leven op aarde wordt onophoudelijk gebombardeerd met deze deeltjes, waarvan er zo’n tienduizend tot een miljoen in een kubieke centimeter lucht kunnen zitten.

Let op: Het meetapparaat in de volgende video kan geen nanofijnstof van benzineauto’s meten, want die zijn nog een factor 10 tot 100 kleiner en daarmee de aantallen dus 10 tot 100x hoger.


De Monitor, gepubliceerd op 25 mei 2018

In het filmpje van De Monitor worden met een ultra fijnstof meter metingen gedaan. Op de snelweg rond Amsterdam, waar bij rustig verkeer 19.000 tot 20.000 en als het druk is zijn dat 26.000 deeltjes per kubieke centimeter. Onder de opstijgend vliegtuig op Schiphol 23.000 deeltjes en achter een wegrijdende bus 45.000 deeltjes per cm3. Terwijl thuis het kan oplopen tot 40.000 en wanneer een roker zijn rook uitblaast 110.000 tot 160.000 UFP ultrafijnstof deeltjes per kubieke centimeter.

Deze deeltjes tasten door ontstekingen heel langzaam onze hersenen en ons zenuwgestel aan. Vergelijk het zenuwgestel met elektrische bedrading die op die manier langzaam beschadigd raakt. Daardoor ontstaat er miscommunicatie tussen de centrale computer (hersenen) en onze organen, zeg maar de werkvloer. De bevelen van de hersenen worden niet meer goed uitgevoerd door de organen en de informatie van wat er mis gaat op de werkvloer (de organen) komt niet meer goed aan in de hersenen. Het gevolg is dat we chronisch ziek worden. (Volgens de WHO is 95% van de wereldbevolking nu chronisch ziek)

Voorbeeld: Het is voor de hersenen heel belangrijk om te weten welke afvalstoffen er in de darmen zitten, met deze informatie worden de organen  bijgestuurd voor de juiste voorverwerking. Doordat de uitstootdeeltjes zo klein zijn en dus onopgemerkt kunnen blijven, kunnen oliemaatschappijen zich permitteren om allerlei giftige stoffen bij te mengen zonder dat dit direct wordt opgemerkt. En op deze manier kan men ongemerkt van het giftig afval afkomen. Realiseer je dat op deze manier ook de bijen uitsterven en onze voedselvoorziening in gevaar brengt.

Bekijk ook mijn video met wat vooraf ging aan dit artikel om alles beter te begrijpen:

Loading video

Uitstoot van deeltjes kleiner dan 23 nanometer (sub 23 nm emissions)

Benzine-autokatalysatoren zijn nabranders. Zichtbare schadelijke roetdeeltjes die uit de motor komen, worden door de katalysator op een temperatuur van 425 graden opnieuw verbrand tot deeltjes 1000x kleiner (1 tot 3 nanometer), dat is 10 000x kleiner dan een menselijk haar. Deze deeltjes zijn alleen zichtbaar met meetapparatuur van 10 duizenden euro’s. Op deze manier doet de olie / auto industrie voorkomen dat het om schonere verbranding gaat.

Superclean = Supergiftig.

superclean euro 95.jpg

Daarnaast worden er veel chemicaliën aan de benzine toegevoegd om te zorgen dat de motor en de katalysator niet beschadigen. Deze toevoegingen bestaan voor een deel uit onverkoopbaar giftig afval van andere industriële processen.

Om zichzelf te beschermen tegen rechtszaken heeft de olie-industrie, onder leiding van Shell en BP, in 2008 EU-wetgeving weten te realiseren waarbij de uitstoot van deeltjes kleiner dan 23 nanometer legaal is geworden.

Loading video

Op deze manier kunnen ze dus onverkoopbaar giftig afval legaal in de atmosfeer lozen. En…..telt de uitstoot van benzine (meer dan de helft van alle opgepompte olie) NIET mee als luchtvervuiling.

Waar komen nanodeeltjes vrij?

Als het niet uit vliegtuigen komt, dan komt het wel uit benzine-auto’s en anders  van vuilverbranding, of van kolencentrales en anders van pesticiden in de landbouw. Maar realiseer je dat meer dan 60% van alle opgepompte olie omgezet wordt in benzine. De andere 40% zijn alle andere olieproducten inclusief diesel, vliegtuigbrandstof, smeermiddelen, plastics, et cetera.

Hier zie je een meting waarbij 300.000 nanodeeltjes per kubieke centimeter vrijkomen uit een LPG motor:

Loading video

Nanodeeltje blokkeren zuurstof op celniveau

Benzine-autokatalysatoren verbranden roetdeeltjes op 425 graden tot ultrafijnroet kleiner dan 23 nanometer. Luchtkwaliteitsmetingen met ultrafijne-deeltjesmonitoren tonen aan dat je het dan hebt over 100.000 deeltjes per kubieke centimeter lucht. (plaatje meting) Onderzoek laat zien dat dit echter zomaar tot miljoenen deeltjes per kubieke centimeter lucht kan oplopen. Het gif dat vrijkomt werkt zo dat jongere gezonde mensen het niet voelen.

Doordat de deeltjes zo enorm klein en licht van gewicht zijn blijft het zweven en verspreidt het zich over grote gebieden en houdt het zich daarom ook niet aan milieuzones. Deze nanodeeltjes dringen door hun kleine afmetingen gemakkelijk ons lichaam binnen. Ze zijn van hetzelfde formaat als de bouwstoffen die via de receptoren onze cellen worden binnengebracht.

Image result for receptoren

Door de enorme aantallen en geringe afmetingen kunnen ze zuurstof opname op celniveau blokkeren. Cellen die zonder zuurstof functioneren, noemen wij kankercellen.

Nanofijnstof is daarmee de belangrijkste oorzaak van kanker.

1 op 3 mensen wordt op een dag wakker en heeft kanker, omdat ze die troep nooit in hun lichaam hebben voelen aankomen.

Wel een dieselschandaal maar geen benzineschandaal

Er zijn diverse redenen waardoor men heeft besloten tot het dieselschandaal:

1. Zondebok luchtvervuiling
2. Winstoogmerk
3. Vergiftigingsagenda
4. Verdiensten farmaceuten
4. Auto verkoop
5. Diesel is nodig voor het leger
6. Dieseluitstoot is wettelijk illegaal.
7. Benzine-uitstoot is legaal en telt daardoor op papier zelfs niet mee als luchtvervuiling!

De officiële stelling van onze overheid is:

De lucht is schoner dan vroeger.

Dat kan natuurlijk helemaal niet. Met toenemende aantallen mensen wereldwijd, verkeer en industrie is dat natuurlijk onmogelijk. De vervuiling is alleen maar onzichtbaar en reukloos geworden. Wat de atmosfeer in gaat, nu bijna 100 miljoen vaten olie per dag, moet er ook weer uit komen. We zien dat aan de toenemende aantallen chronisch zieken. Dus er moest een zondebok worden aangewezen. Aangezien je de zwarte uitlaatgassen van diesel goed kunt zien en ruiken, zijn diesels en andere voertuigen met zichtbare luchtvervuiling tot zondebok voor de toenemende luchtvervuiling verkozen.

Uit een vat ruwe olie haalt de olie-industrie tegenwoordig twee keer zoveel benzine als diesel. Bij eenzelfde prijs voor diesel en benzine wordt er dus twee keer zoveel aan benzine verdiend. Daarbij komt nog dat diesels veel minder gebruiken per kilometer, dus door diesels te laten vervangen door benzine auto’s gaat er een enorm financieel voordeel voor de automobilist verloren.

Van dieseluitstoot word je overigens ook ziek, maar daaraan ga je niet zo snel dood. Afmetingen van dieseluitstootdeeltjes zijn gemiddeld zo’n 100 nanometer. Benzinedeeltjes zijn 10 nanometer en kleiner. De uitstoot van diesel is daardoor wettelijk gezien illegaal omdat alleen deeltjes kleiner dan 23 nanometer legaal mogen worden uitgestoten.

Benzine-uitstoot is door de kleinere deeltjes en hogere aantallen een stuk dodelijker dan diesel deeltjes en is een veel belangrijker oorzaak van kanker omdat het de zuurstofopname op celniveau blokkeert. Een reden om deze informatie te verzwijgen is omdat  kankerpatiënten de grootste cashcow van de farmaceuten zijn dankzij de peperdure chemokuren.

Elektrische auto’s worden zwart gemaakt met indianenverhalen door de media. Bijvoorbeeld bij het remmen zou er enorm veel fijnstof vrijkomen, dit terwijl een elektrische auto gewoon op de motor remt. Door dit soort leugens zullen de meeste mensen die diesel rijden toch weer sneller overstappen op een benzine-auto. De echte oplossing is natuurlijk waterstof en waterstof poeder, maar dat kan de olie-industrie natuurlijk helemaal buiten spel zetten en wordt daarom nog meer tegengewerkt.

Door het dieselschandaal kunnen er weer meer auto’s worden verkocht.

We zien dat er toegewerkt wordt naar een oorlog met Rusland en wellicht ook met China. Alle legervoertuigen gebruiken diesel. Er worden blijkbaar diesel voorraden aangelegd voor een komende oorlog.

Protocollen voor de filter industrie om de waarheid over nano te verbergen

Hepa filters zijn de filters die gebruikt worden om stofdeeltjes in de lucht tegen te houden.Image result for hepa filters

Als je kijkt naar de specificaties van Hepa filters dan kom je altijd dit soort getallen tegen.

99.99%,
99.9999%,
99.999999%

Die getallen zien er heel indrukwekkend uit en vertellen je hoe efficiënt een filter werkt. Maar dit soort efficiëntie geldt alleen maar voor deeltjes groter dan 0,3 micrometer (300 nanometer). De mazen van zo’n filter zijn niet kleiner dan 0,3 micrometer. De kleinere nanodeeljes gaan hier veelal gewoon doorheen. Over de efficiëntie voor die kleinere deeltjes zul je bij filterfabrikanten weinig informatie vinden. Kortom wil je nanodeeltjes tot bijvoorbeeld 10 nanometer kunnen filteren dan zul je daar weinig filtergegevens voor vinden.

Naast hepa filters zijn er ook nog ulpa filters. Dit zijn duurdere filters die veelal in cleanrooms gebruikt worden. Die werken dan voor deeltjes groter dan 0,1 micrometer (100 nanometer). Je snapt dat ook die filters nog steeds open ramen zijn voor deeltjes van 10 nanometer en kleiner.

Tot nu toe zijn de enige filters waarmee nanodeeltjes redelijk goed tegengehouden kunnen worden elektrostatisch geladen filters. De filterdraden (fibers) waar het filter uit bestaat zijn dan magnetisch voor kleinere deeltjes. Ze worden onder meer aangeduid met F7 – F9 en zijn voor luchtreinigers en luchtbehandelsystemen.

Auto interieurfilters zijn daarom altijd elektrostatisch geladen filters omdat ze de nanodeeltjes uit de uitlaat van de auto die voor je rijdt moeten tegenhouden. Ze noemen het echter pollenfilters, omdat ze weigeren de waarheid te vertellen over de nanouitstoot van katalysatoren. Pollen zijn ongeveer 20 nanometer. Deze filters houden ook aardig effectief de veel kleinere, gevaarlijkere nanodeeltjes tegen die uit de auto’s komen die voor je rijden, met name in de recirculatie stand van de luchttoevoer bij maximale ventilator snelheid.

De nieuwste ontwikkeling op filtergebied zijn nanofibers en die zullen als eerste toegepast worden in auto interieurfilters. Daarmee zal de lucht in een autocabine sneller schoner worden van nanodeeltjes.

Onwetenschappelijk meetsysteem PM 10, PM 2.5 om nano te verbergen.

De protocollen voor meetsystemen voor fijnstof zijn opgezet om ultrafijn en moleculair nanofijnstof buiten de meetresultaten te kunnen houden. Met een systeem van PM 10 en PM 2.5, (10 micrometer en kleiner en 2,5 micrometer en kleiner) zal nooit duidelijk worden wat de aantallen kleinere deeltjes zijn. Daarmee zal de aandacht altijd gericht blijven op de grote deeltjes.

Dit systeem zal daarom moeten veranderen in groepen, bijvoorbeeld 100 nanometer tot 1 micrometer, 10 nanometer tot 100 nanometer, 1 nanometer tot 10 nanometer, en zo verder. Dan weet je tenminste waar je het over hebt.
Op deze meter kun je zien wat ik bedoel met de groepenverdeling aan de rechterkant van de lijn. Helaas heb je een veel duurdere meter nodig om de deeltjes te zien van benzine-auto’s. Maar het geeft een goeie indicatie van de oplopende aantallen bij kleinere deeltjes,

Wat je verder moet weten is dat het meten van gewicht (microgrammen per kubieke meter) minder belangrijk is, maar dat het uiteindelijk om het gezamenlijke oppervlak gaat van de deeltjes. Stel je voor dat je 1 deeltje van 1 microgram ophakt in 1 miljoen deeltjes. Die miljoen deeltjes wegen dan tezamen nog steeds 1 microgram. Als je daarna het oppervlak van dat ene deeltje vergelijkt met het oppervlak van die miljoen deeltjes, zul je zien dat het oppervlak van die miljoen deeltjes exponentieel groter is. En het enorme contact oppervlak van die deeltjes die diep het menselijk lichaam binnen kunnen dringen daar zit het werkelijke probleem.

Weight vs Surface area.001
Op Schiphol hebben ze afgelopen jaar nanofijnstof gemeten, maar toen de getallen naar een recordhoogte van 130.000 deeltjes per kubieke centimeter gingen hebben ze het project stilletjes afgeblazen onder het motto: Ultrafijnstof: Geen acuut gevaar voor de gezondheid

Dick van Nieuwkoop, 6 januari 2019

5 Comments

  1. Interessant verhaal en tegelijk ook beangstigend. Wat maak je trouwens van de uitstoot van klimaatengineering / weermanipulatie technieken? Dan gaat het ook over nanodeeltjes aluminium, barium, strontium etc. wat uit veldwerk en meetresultaten voortkomt. Ben je bekend met geoengineeringwatch.org? Op die website hebben ze het daarover.

  2. Vaak zie je mensen trimmen zo vlak naast een flinke weg of in de binnenstad. Waarom juist daar weet ik niet? Om gezien te worden of vanuit het gevoel van veiligheid misschien. Maar deze mensen zijn de beste filters. Zij nemen dubbel zoveel op als iemand die op een bankje zit.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.