Internetconsultatie – laatste strohalm voor burger om zich te verzetten tegen installatie #5G

Foto 123rf

Via een internetconsultatie kan iedereen tot 9 september reageren op een concept wetsvoorstel dat gemeenten verplicht mee te werken aan de uitrol van 5G. Dit is de enige mogelijkheid die de burger heeft om zich juridisch te verzetten tegen de installatie van 5G door heel Nederland. Voor de rest staat de burger volledig buiten spel. De beslissing voor 5G is al gevallen in de EU en nu moet Nederland gewoon volgen.

Invoering 5G

Eind 2018 heeft het EU parlement en de Raad een Richtlijn (EU) 2018/1972  goedgekeurd tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie. De Nederlandse burger heeft geen enkele inbreng.

 • Op 3 juli 2018 heeft de overheid het Actieplan Digitale Connectiviteit gepubliceerd, waarin staat dat de overheid koploper wil worden in de installatie van 5G
 • Daarop heeft de overheid op 16 juli een concept wetsvoorstel gepubliceerd waarin staat dat gemeenten verplicht zijn mee te werken aan de uitrol van 5G, met andere woorden ook de gemeenteraad wordt volledig gepasseerd.
 • Als voorbereiding op de bespreking van het wetsvoorstel in de Kamer is er een zogenaamde internetconsultatie. Klik daar op de knop ‘Geef uw reactie op deze consultatie’ en type je bericht in het tekstvak ‘Uw reactie’.  De al geplaatste openbare reacties kan je hier nalezen. Reageren kan nog tot 9 september. Na sluiting van de consultatie wordt het voorstel een wet.
 • Uitrol zal in eerste instantie plaatsvinden via de aanwezige 4G zenders. Gestart wordt met een relatief lage frequentie tot 2600 Megaherz.
 • De veilingen van de frequenties zal plaatsvinden eind 2019 en begin 2020 en eind 2021/ begin 2022.

Gezondheid

Met andere woorden er is geen aandacht besteed aan de gezondheid. De uitrol van 5G is een technische aangelegenheid en de politici verdiepen zich niet in de gezondheidsconsequenties die de 5G straling met zich mee zal brengen. Kortzichtigheid viert hoogtij, zij maken zich absoluut niet druk over de effecten op de lange termijn, die buiten hun ambtsperiode zal vallen.

De overheid wil de uitrol van 5G makkelijker gaan maken, maar neemt de volksgezondheid niet serieus. Er is geen enkel onderzoek waaruit blijkt dat 5G veilig is voor onze gezondheid. Terwijl er al heel veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar straling van 2G, 3G en 4G, waaruit wel degelijk gezondheids­risico’s zijn gebleken.

In het Actieplan Digitale Connectiviteit staat dat de overheid 98%-dekkingsgraad wil. Dan blijft er nog maar weinig plek over voor mensen die gezondheidshinder ervaren door straling. Daardoor hebben mensen dus evenmin nog keuzevrijheid om in een stralingsarme omgeving te gaan leven.

Verplichte uitrol van 5G

In het wetsvoorstel staat onder andere dat overheidsinstanties (rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen) de verplichting hebben om:

 • Redelijke verzoeken tot plaatsing van draadloze toegangspunten op billijke, redelijke, transparante en niet-discriminerende voorwaarden in te willigen.
 • Toegang te verlenen tot publieke infrastructuur, inclusief straatmeubilair (zoals bushokje en verkeerslichten) voor de plaatsing van small cells (5G kastjes van 20x20x5 cm).
  De gemeenteraad heeft dan geen zeggenschap meer over wat er in de gemeente gebeurt.

Ook op dit gebied is voor de burger geen eer meer te behalen. Iedere mogelijkheid op tegenstand is volledig dichtgetimmerd.

Landelijke demo 9 september

Op maandag 9 september m 12.00 uur start de landelijke demonstratie in Den Haag tegen de uitrol van 5G.

 

Rob Vellekoop, 12 augustus 2019

65 Comments

 1. Het is vreselijk dat de overheid zo met de gezondheid van haar inwoners speelt! Ik ben stralingsgevoelig en moet er niet aan denken dat ik door de uitrol van 5G de rest van mijn leven pijn moet lijden en waarvoor? Omdat mensen sneller films en video’s van internet kunnen downloaden? Als straks de ziektekosten nog verder de pan uitrijzen wordt de invloed van 5g ontkent, en hebben de overheid en de ziekenfondsen weer een rede om de premies nog verder op te jagen. Welk misdadig brein heeft dit plan bedacht? En de burger is zoals altijd de machteloze toeschouwer die voor alle misstanden die de overheid veroorzaakt,toelaat en in stand houdt, moet betalen maar niets in te brengen heeft, behalve tijdens de verkiezingen als politici zich als wolven in schaapskleren vermommen. DE overheid die zich veilig weet met een dik inkomen. Ze hebben een vooruitziende blik dus kunnen tijdig maatregelen nemen om zich in te dekken voor hun eigen besluiten. Waar hebben zij hun geld allemaalin belegd?

 2. Ik zeg NEE!!! In t belang van onze gezondheid en gezondheid van onze aarde

 3. Er is te weinig onderzoek gedaan naar 5 G , de gevolgen zijn onduidelijk. Die kunnen wel eens heel negatief uitpakken,voor mens en dier,

 4. Tegen !!! Falikant tegen !! Schadelijk voor mens en dier.
  En wachten op een vaccinatie tegen 5G??? Dank aan NWO/vrijmetselarij.

 5. Ook ik verzet me tegen de uitrol van de 5G zolang er nog niet duidelijk is wat de kwalijke invloeden zijn van de 3G en 4G dient men zeker de 5G te vermijden, ons leven word opgeofferd door de grootverdieners, de mensen die er honderd biljoen in gepompt hebben om ons te kunnen overheersen. Dat overheersen is al erg, altijd maar weten wat je doet waar je bent en met wie je bent, maar ook nog de schadelijke gevolgen die er gaan komen, mensen bestaan uit energie, er zijn niet voor niks duizenden “ONAFHANKELIJKE WETENSCHAPPERS” tegen dit besluit, dit zelfde geld voor de voedingsmaatschappij, verzekeraars/banken en de farma. 1 grote kliek die bezig is de aarde naar de knoppen te helpen.

 6. 5 g is een magneetron zelfde Als je fone of deze rechthoekige blokken op daken

  Je ziet ze ook op de a 4 in de goot het nieuwe stuk

  5 g is een golflengte die kanker veroorzaakt
  En of tumoren

  De straling laat langzaam je cellen koken waardoor je eigenlijk van binnenuit geroosterd word

  Kunnen we ook gelijk een petitie doen tegen dit apsurde sun blocking met alleminium poeder alvast bedankt

 7. De voordelen van 5G wegen niet op tegen de gezondheid van burgers. Er moet een uitgebreid neutraal uitgevoerd onderzoek komen naar 5 G. Ik werk zelf met straling als professional. Deze frequenties geven flinke verstoringen in lichamen. Ik ben dus tegen. Luister naar de burgers. Het zou zoiezo eens fijn zijn als er gekeken werd naar een oplossing die voor iedereen goed is en werkt ipv dat er allerlei belangen mee spelen. De overheid is er niet voor het volk. Dat moet anders! Absoluut dus tegen.

 8. Ik wil geen 5g vanwege het te grote risico voor de gezondheid, ook grote wetenschappers geven toe dat het enorme risico’s met zich mee gaat brengen.
  Het is te schadelijk en zal alles verwoesten. Mens en dier.

 9. Alles hangt samen. 5G, chemtrails, GMO, glyfosaat, fluoride, vaccinaties, etc etc..
  De komende generaties moeten worden afgevlakt en uitgedund zoals nooit tevoren.
  Een genocide waar de gaskamers niks bij was.
  Min heel veel voor mensen die nu nog niet door hebben dat de politiek een grote afleiding is voor de macht die er achter schuilt.
  Deze elite heeft een agenda zonder enig belang of empathie voor het volk.
  Maar wel netjes blijven stemmen mensen, want anders gaat je stem naar de grootste partij haha. Stop daar eens mee en doe eens afstand van je smartphone dan. Anders niet zeuren. Deze laatste is cruciaal voor het uitrollen van de agenda. Er massaal afstand van doen zou geniaal zijn. Het is een verademing kan ik je zeggen. Geen smartphone, geen wifi en lekker op de kabel thuis.
  You can’t have your cake and eat it too.

 10. Ik vind het erg zorgwekkend dat alle negatieve gezondheidseffecten worden genegeerd.
  5G is wel degelijk schadelijk voor de gezondheid van mens, dier en milieu.
  Het is onacceptabel dat de overheid dit laat gebeuren.
  Ik hoop dat er nog beweging en verandering komt rondom het besluit.

  Dit kan écht niet, het gaat veel te ver en alleen maar voor sneller internet…

 11. De overheid zit er al lang niet meer om de mening van haar bevolking uit te dragen. Alle mannen en vrouwen in Den Haag zitten daar zijn zo vol van zichzelf en hebben alleen maar oog voor eigen macht ego en eigen carrière. (Geld is het enige wat telt. Korte termijn politiek)

 12. Stop 5G in het belang van de huidige en toekomstige inwoners.
  Het is absoluut onveilig.

 13. Bij deze maak ik bezwaar tegen de uitrol van 5G. Want zolang onze overheid of Brussel mij niet kan garanderen dat de uitrol van 5G geen gevaar oplevert voor:
  – mijn gezondheid,
  – de gezondheid van mijn familie en/of mijn dieren,
  – de gezondheid van mens en dier in het algemeen,
  – en/of het milieu,
  heb ik geen reden om aan te nemen dat 5G veilig is. Inmiddels zijn er onnoemelijk veel wetenschappelijke rapporten, onderzoeken en (praktijk)ervaringen die het tegendeel bewijzen. Mijn ongerustheid wordt hierdoor versterkt.

  Mocht ik of mijn familie of mijn dieren in welke vorm dan ook last krijgen of ziek worden van de elektromagnetische velden agv de 5G, ik denk hierbij aan een of meerdere auto-immuunziekte(n), mijn vruchtbaarheid, die van mijn echtgenoot of mijn dieren aantasten en/of mijn leer- en/of geheugenvaardigheden vermindert dan acht ik onze overheid hiervoor verantwoordelijk. Ook als 5G over het algemeen een negatieve invloed op mijn welzijn of dat van mijn familie en/of van mijn dieren heeft, acht ik onze overheid hiervoor verantwoordelijk. Als ik of mijn echtgenoot als gevolg van bovenstaande mijn/zijn werk niet meer kan uitvoeren hou ik de overheid verantwoordelijk.

  Ik zeg nee tegen de komst van 5G!

 14. Als dit een voorbeeld is van een democratische land, dan is het niet best gesteld met Nederland.
  5G eerst verder onderzoek en dan pas uitrollen als gebleken is dat het veilig is.
  Maar waarom zouden wij een koelkast en/of een vriezer willen koppelen met het internet???

 15. Absoluut tegen 5G.
  Ik ken iemand die NU al ziek is door straling van 4G.
  Is zij een voorbode van wat ons allemaal te wachten staat?
  We laten ons niet mangelen door de Deep State!
  Overheid: neem je verantwoording.

 16. Hierbij maak ik bezwaar tegen het uitrollen van het 5G netwerk in Nederland en de wereld. de reden Daarvoor is dat het onvoldoende is onderzocht wat de gevolgen zijn voor de gezondheid van mens en dier. wereldwijd zijn er vermoedens en is er ook onderzoek naar gedaan waaruit blijkt dat 5G invloed heeft op de gezondheid van levende wezens. voor eventuele gevolgen van het uitrol van 5G netwerk zoals schade aan gezondheid en daardoor financiele kosten moeten maken en of arbeidsongeschikt raken stel ik de overheid verantwoordelijk. daarnaast dien ik bezwaar in tegen het waar nodig kappen van bomen en ander natuur om de uitrol van het 5G netwerk te bewerkstelligen. Het is mijn inziens deze tijden niet slim om nog meer natuur te kappen terwijl er een link ligt tussen kappen van natuur en verwarming van de aarde. het een en ander moet naar mijn idee eerst uitgezocht worden voordat ze het kunnen uitrollen.

 17. Stop 5G.
  Er is geen onderzoek gedaan naar de risico’s van 5G.
  Ga eerst onderzoek doen naar de risico’s voor mens, dier en milieu.

 18. Ik maak bezwaar tegen 5G omdat de bijzonder schadelijke gevolgen genegeerd worden door de overheid en betrokken instanties

 19. De regering neemt nu dus onbewust of helaas toch BEWUST deel aan een misdaad tegen de menselijkheid en de mensheid. Door ondeskundigheid, omkoperij, misleiding of weten wij veel argumenten.. Walgelijk ! Moeten wij nu persé aangesloten worden aan “The internet
  of things” . Wie hebben hier belang bij. Wat doen de verplichte “Reichs”vaccinatieprogramma’s in samenwerking met 5G. Wat zit er in ?de”goedbedoelde”vaccinaties van onze sluwe Bill Gates in combinatie met de zenders van de heer Musk ? Het is afwachten ? Dat denk ik toch niet !!!

 20. in het geval dat er uiteindelijk binnenkort een besluit
  bekend wordt gemaakt (iets wat nog geen uitgemaakte zaak is,
  gezien de nu al te constateren tegenstand en in de wetenschap
  dat er wel meer voor de burger onwelgevallige zaken
  zo lang mogelijk onder de pet worden gehouden)
  over de datum van de daadwerkelijke installatie

  zodat voor een ieder duidelijk is dat deze nachtmerrie
  werkelijkheid gaat worden
  is het noodzakelijk voor de tegenstanders zich te verenigen

  een handtekening is een wassen neus
  we moeten tijdig optreden om dit te voorkomen
  dus NU

  anders zijn we gewoon allemaal weer het haasje
  oprichten van werkgroepen is noodzakelijk
  wie wil meedoen in omgeving Amersfoort?

  meld je hier aan en ik neem contact met je op
  om tezamen een vuist te kunnen maken
  tot hier en niet verder
  groet
  petronella

 21. Ik heb alleen een hoop geneuzel gezien over een box die door de aanbieder gratis geleverd en terug te geven zou moeten zijn.
  Geen woord over 5G in de tekst.
  Geen mogelijkheid dus om daartegen bewaar aan te tekenen.

 22. Saskia is dr. In de Medische Biologie…
  Ik had een chat met haar…. *****Zij geeft ****Natuur workshops…..overal in het land..
  Sas…ben jij erg bezorgd om 5G voor gezondheid en natuur ????
  Jazeker! Het is schadelijk wat ze uit willen rollen.
  En tegelijk weet ik dat 5G een farce wordt. Het raakt makkelijk oververhit en verbruikt veel te veel stroom. Dat loopt in de soep, natuurlijk.
  Het Internet of things, waar al je huisapparaten, je computer en mobiel op aangesloten zullen worden, zal deels op 5G en deels op het oude 2G draaien. Het is echter gemakkelijk hackbaar; je computer kan gehackt worden via de koelkast om de beveiligingsprogramma’s op de computer te omzeilen.
  Boeven kunnen in de winter op je scherm zetten “we zetten je verwarming weer aan als je ons €…. overmaakt” en dat soort dingen. Het gaat een totale soepzooi worden.
  Uit een spiertest samen met een collega bleek dat de grootste boosdoener voor onze gezondheid 2G straling is, al heeeeeeel lang. 900 en 1800 MHz.
  En onze mobieltjes werken al op 4G.

 23. slapeloosheid
  nu een nieuwsitem
  morgen vergeten
  waar komt dit vandaan?
  en wat betekent het
  voor de mensheid
  ik denk dat straling
  de boosdoener is

 24. Tegen! Onderzoek eerst maar eens wat de gevolgen zijn voor de volksgezondheid!

 25. Ben tegen 5G.
  Gezondheid gaat voor.
  Internet is nu al snel genoeg.
  Dit is een politiekspel, het gaat hier niet om de burgers en hun welzijn.

 26. Ik teken bezwaar aan tegen 5 g , en ik begrijp ook niet waarom onze overheid de Nederlandse bevolking, ons dus, in een ongezonde situatie wil zetten. Het is een gevaar voor de volksgezondheid .

 27. Hoogspanningskabels zouden ook geen gezondheidsklachten veroorzaken, toch worden er geen huizen meer gebouwd onder deze draden. 5G ook niet schadelijk? Kom nou!

 28. 5G Ik ben radicaal TEGEN !!!!
  Waarom 5G ,laten we 4g gebruiken en optimaliseren ,misschien is dat wat ??
  verder geen commentaar !
  IK maak bezwaar tegen schadelijke straling voor alles wat leeft !

 29. Ik teken bezwaar op tegen de komst van 5G. 5G hebben we echt niet nodig we worden nu al ziek genoeg en het internet is toch al snel genoeg.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.