100 demo’s in Den Haag op 30 mei

Voor zaterdag 30 mei staan tientallen demonstraties gepland in Den Haag. Lees het bizarre verhaal achter het wonderlijkste protest tegen de lockdown dat ons land ooit gekend heeft. Met dank aan een onverzettelijk man die zich niet laat intimideren of overbluffen door politiek Nederland. Lees ook zijn kant van het verhaal over de arrestaties in Den Haag op bevrijdingsdag 5 mei.

5 mei

Eerst gaan we even terug naar de demonstratie in Den Haag op Bevrijdingsdag. Een vreedzame demonstratie wordt dan gewelddadig uitsluitend door toedoen van de politie, die vanaf het begin dreigend en alom aanwezig is. De demonstranten gebruiken geen geweld, de politie dreigt en slaat een meisje tegen de grond en stikt bijna een man van middelbare leeftijd die met vier politiemensen undercover tegen de grond wordt gewerkt. Uiteindelijk worden meer dan 80 mensen die geen kant meer op kunnen gearresteerd en in twee bussen afgevoerd.

Hier kan je het verslag van 5 mei lezen.

Onder hen bevindt zich Tinus Koops, de initiatiefnemer van de demo van 30 mei in Den Haag.

Hij doet nog even een boekje open over deze dag. Hij vertelt wat er niet klopte.

Koops over 5 mei

“Het boeteverhaal dat naar buiten is gekomen klopt volgens Tinus niet. We zouden zijn gearresteerd op grond van artikel 5, dat wil zeggen aangehouden vanwege overtreding van de coronaregels. De arrestanten van 5 mei hebben echter een strafbeschikking gekregen op basis van artikel 11 (eerste lid). Dit houdt in dat wij de opdracht hebben gekregen ons te verwijderen van de Koekamp. Dat hebben we ook gedaan. Toch hebben ze ons het station opgeslagen en vastgezet. Dat klopt dus niet.

Daarnaast zijn mensen die naast elkaar stonden anders behandeld. De een heeft een boete gekregen en de ander een seponering. De locatie waarop ik ben aangehouden is ‘de weg’. Dat is wel een heel breed begrip. We worden geholpen door een advocatenkantoor, die voor elke arrestant keurig voor 125 euro in verzet gaat. Volgens advocaat Dekker hebben we een grote kans van slagen, omdat de politie veel fouten heeft gemaakt.

Als je straks veroordeeld wordt krijg je een aantekening in het strafregister (“een strafblad”). De arrestanten hebben echter een beschikking gekregen vanwege niet meewerken aan politieorders. Dat is geen misdrijf, waardoor je in principe geen strafblad kunt krijgen.”

Videoverslag van Tinus van 5 mei

Gesprek met politie Haaglanden namens de burgemeester

Tinus heeft het gesprek opgenomen. Je kunt hier beluisteren op welke manier een demonstratie voorbesproken kan worden. Iedere demo in ons land moet namelijk eerst met de burgemeester van de plaats doorgenomen worden. Volgens de grondwet heeft iedere burger recht op vergadering en vrijheid van meningsuiting, de praktijk laat echter iets heel anders zien. De burgemeester kan namelijk een demo verbieden omdat deze zogenaamd de openbare orde in gevaar kan brengen.  Feitelijk betekent dit dat burgers helemaal geen vrijheid van vergadering en demonstratie hebben.

Tinus Koops heeft daarom een gesprek met de politie van Den Haag die namens de burgemeester de demo voorbespreekt met de initiatiefnemer.
Tijdens het gesprek blijkt dat burgemeester Remkes alleen toestemming geeft voor een demo van maximaal 30 personen vanwege corona.

Koops geeft later in een gesprek met DLM Plus aan dat hij daarom officieel een aanmelding van 100 demo’s in Den Haag heeft lopen. Dat zijn 100 keer 30 mensen. Op deze manier verplicht de politiek burgers zich in allerlei bochten te wringen om toch hun recht te kunnen halen. De honderd demo’s zijn daar het krankzinnige voorbeeld van.

Doel van demo’s Den Haag van 30 mei

Plaats en tijdstip

Lokatie; Koekamp, Den Haag
Start: 11.00 uur

 

Rob Vellekoop, 21 mei 2020

19 Comments

 1. Ok, kijk echter uit voor al die burgers die nu overtuigd zijn dat zulk een samenkomst van mensen uiterst egoistisch is omdat je daarmee het corona virus verspreiden zal. Totaal geen benul hebben van simple biologie viert feest, maar ALS de media hier aandacht aan zal geven zal het in een UITERST negatief licht worden gezet. Wees voorbereid, wees wijs en wees heel erg intelligent naar de media toe. Wees duidelijk en zeg geen onbewezen dingen die zekers tegen de demo zal worden gebruikt en toekomstige demo’s via nieuwe regelgeving zullen verbieden (Zoals China nu heeft geregeld). De mensen die je tegen je krijgt zie je in de reacties op het volgende stukje ‘Gedwongen quarantaine’.. nu.nl/coronavirus/6052728/de-jonge-gedwongen-quarantaine-in-nieuw-testbeleid-niet-uitgesloten.html#coral_talk_wrapper

 2. Heel positief dat dit wordt georganiseerd!! Hulde! Was van plan mee te doen tot ik de doelstelling las. Dat leest als een partijprogramma en is mijns inziens te specifiek: ‘Grenzen dicht’, ‘woonwagenbeleid aanpassen’, ‘meer investeren in scholen’ (Nederlandse scholen zijn m.i. slechts indoctrinatie-instellingen, vandaar de politiek correcte onzin die onze ‘deskundigen’ steeds in de mainstream media uitkramen)et cetera.

  Het toont nog steeds vertrouwen in de politiek terwijl toch op alle fronten bewezen is dat politici slechts buikspreekpoppen zijn van de macht in dienst van het Grote Geld, cq de psychopathische heersende elite. Een gevestigde orde die louter kwaadaardig is en waarvan de kwaadaardigheid voor ieder kraakhelder zichtbaar moet worden gemaakt.

  Laten we zélf onze verantwoordelijkheid nemen en onze eigen autoriteit zijn op basis van intuïtie, gevoel en gezond verstand. Ieder goedwillend & liefdevol mens hééft dat kompas! Ze noemen dat ‘bewustzijn’. Laten we deze verantwoordelijkheid en autoriteit toch niet steeds bij de ander leggen.

  Waarom het doel niet algemener houden en ons richten op het feit dat ieder als vrij en soeverein mens is geboren en dat wij simpelweg onze basale burgerrechten en vrijheid wensen te nemen die elk van ons nu eenmaal rechtmatig toekomen.

  Laten we ons niet als slachtoffers van dit psychopathische systeem presenteren maar laten we gaan staan in onze kracht als liefdevolle en vrij geboren mensen die samen een éénheid vormen tegen het kwaad. Een eenheid, ondanks geslacht, religie, huidskleur, seksuele voorkeur, inkomen, opleidingsniveau, nationaliteit enz. Wij zijn een eenheid en deze energie is voelbaar.

  De enige daadwerkelijke tweedeling die er bestaat tussen mensen is kwaadaardig (= psychophatisch/ onbewust/ gewetenloos) en liefdevol oftewel ‘human'(= emphatisch, bewust, gewetensvol). Het kwaad heeft een naam en heet ‘psychopathie’. Het is naar mijn overtuiging de oorzaak van alle wereldproblematiek. (Maar ook psychopaten verdienen uiteindelijk compassie. Zonder kwaad geen goed. Jin & Jang).

 3. Zoals ik aan de 9 hoofdpunten zie op het affiche, kan ik niet concluderen dat dit een pure anti lockdown demonstratie is..
  Ik zou graag willen komen demonstreren als dit wel het geval zou zijn.
  En vele met mij denk ik.
  Is het misschien niet beter om deze demonstratie anti-lockdown demonstratie te noemen ?
  Waar kan men zich dan aanmelden? of kan men gewoon naar de Koekamp komen om 1100h ?

 4. Ik kom graag, maar wel alleen om te protesteren tegen de lockdown, tegen de inperking van onze vrijheid.

 5. Ik wilde eigenlijk graag naar de demo gaan, maar lees nu bij de uitgangspunten van de demo’s een heel ander programma staat dan het beëindigen van de 1,5 meter maatregelen en de lockdown. Jammer, maar dat is niet waar ik voor wil demonstreren. Dus zal ik niet gaan. Ik vrees ook dat de uitgangspunten mensen aantrekt die minder ruimte hebben voor nuance en meer het conflict met bijbehorende negativiteit opzoeken. En daar zit wat mij betreft niet de oplossing. Ik wens een ieder die naar de demo’s gaat veel wijsheid en vrede toe tijdens het gebeuren.

 6. Hou je bij het onderwerp vrijheid. Dat is genoeg.Ik ben het wel roerend eens met ”vrij mens”

 7. Vrij mens, dankjewel voor je heldere woorden.
  Ik sluit me hier volledig bij aan.
  Wat jammer dat de doelstelling van de demonstratie zo vertroebelt is door ideeën, die uit de rechter flank komen.
  Het zou veel passender zijn als we ons als mensen kunnen verbinden en rechts of links kunnen overstijgen.

 8. Dit is niet de demo die ik ben tegengekomen en ik heb geen idee wie deze Tinus is. Laten we er dan 1 aan toevoegen, vrijheid. Vrijheid van meningsuiting, zelfbeschikkingsrecht over lichaam en leven, aanpakken van de msm, aftreden met celstraf voor t kabinet en de wetenschappers en artsen die hier aan meegewerkt hebben, uit de eu, un en who en gates achter de tralies.

 9. Ministerie van verzet staat op het Mailieveld en loopt dan naar het binnenhof. Heeft maar 1 doel, vrijheid. Ik kan me niet zo vinden in de lange lijst van demonstraties die hier op het lijstje staan. Wat hebben die met nu te maken? Behalve dat het kabinet op moet stappen. Als er geen vrijheid meer is of zelfbeschikkingsrecht op eigen lichaam en leven, dan kun je de rest ook overboord gooien.

 10. Het maakt niet uit waarvoor je staat op 30 mei…want 1 ding hebben wij hierin gemeen, wij zullen daar staan voor alle onrecht…sterker nog ook jou vrijheid.

 11. Waar kun je je aanmelden voor deze demo?
  Of kun je gewoon komen?

 12. Op 30 mei zijn er demonstraties op verschillende plekken. Malieveld, Koekamp, eigenlijk moet gewoon de hele stad volstaan met mensen die vooral tegen de lockdown, anderhalve meter nonsens en mondkapjes zijn. Geen van deze zaken heeft virologisch of epidemiologisch gezien effect. Neem een voorbeeld aan de Duitsers, die staan met duizenden op voor hun vrijheid. Kom, wees vreedzaam en loop weg voor de politie, maar blijf in de stad.

 13. Gewoon allemaal komen,de één heb die reden de ander weer een andere reden maar het gaat erom dat wij onze stem laten horen dat we tegen het plaatsen van de.5G zijn en TEGEN dit KABINET.die ons land kapot maken dus komen allemaal.Malieveld,en het plein

 14. Schijnveiligheid in Europa en zijn Corona + de financiële crisis. 2020

  Transferunie. Een unie tussen landen die gebruik maken van dezelfde munt waarbij bepaalde afspraken en regelingen bestaan die ervoor zorgen dat de sterke landen de zwakke landen overeind houden met behulp van geldstromen van sterkere naar de zwakkere landen.
  Dus dat wil zeggen zo lang zuid Europa de zaakjes niet op orde heeft blijven wij altijd geldstromen richting zuid Europa sturen.
  Wat veel mensen ook niet weten dat de Duitse banken ook failliet zijn.
  Met andere woorden van de euro munt zullen wij niet rijk worden.

  En niet Corona is het probleem. Het is wel een heel vervelende griep, maar onze regering maak er goed gebruik van om corona de schuld te geven voor de crisis maar dat is alleen niet zo. Er gaan ieder jaar plusminus 10 000 mensen dood aan de griep. (Die cijfers staan gewoon op de site van het RIVM)
  Jaren voorheen hoorde je weinig of niets van de griep kijk maar naar bijvoorbeeld 2018.
  Die griep duurde wel meer als 16 weken en daarna begon het wat af te nemen.
  En etterde in het noorden van het land nog wat door. Deze griep was wel vrij heftig de meeste patiënten werden getroffen door influenza B-virus dat behoorlijk op de luchtwegen sloeg.
  Je bleef maar hoesten. Daardoor liepen ook veel mensen een longontsteking op.
  De mensen die er toen aan zijn overleden was tegen de 10 000 veelal ouderen net zoals nu met de Corona.
  Dus ik ziet het zo dat corona alleen maar als afleiding wordt gebruikt, en de economie is grotendeels toch al naar de kloten.
  Mildere regels veel beter dit is toch eigenlijk alleen maar schijnveiligheid.
  Plus wat ga je krijgen in de maatschappij, veel bedrijven failliet zelfmoord scheidingen
  En de middenklasse moet grotendeels worden uitgeschakeld.
  Alles weer naar nul. Rutte ga je zogenaamd helpen dat is allemaal al ingecalculeerd.
  Je gaat er allemaal aan tekortkomen. Wij gaan met z’n allen straks heel veel betalen
  Hogere belastingen gekorte pensioenen en het werkvolk, de makke schapen gaan het goed voelen straks.
  En daar komt nog bij dat Zuid-Europa ook nog betaald moet worden. En het maakt de mensen in de Den haag toch allemaal niets uit want die krijgen toch wel een baantje in Brussel.

  Heel veel sociale onrust en niemand wordt hier wijzer van.
  En Rutte hoog in de peiling op dit moment maar ik kan je zeggen dit is maar tijdelijk.

  Ze hebben hiermee alles uitgeschakeld even gauw wat wetjes er door geduwd pfas, Co2
  5G, achter de schermen gaan ze gewoon door de globalisten Europa, dus ze maken gewoon de dienst uit hier in Nederland.
  Dus de boeren gewoon uitgeschakeld.
  En ze zijn nog veel meer van plan als we niet op passen hebben we strak helemaal geen vrijheden meer in Europa een nieuwe DDR.
  Nexit is volgens mij de oplossing, we waren altijd een sterk land.
  En het RIVM wordt misbruikt door Rutte.

 15. Zelf zal ik niet aanwezig zijn, maar een bord zoals “dood door schuld, door deze regering/RIVM/WHO” zou ik graag terug willen zien.
  Succes mensen, sterkte en hou vol!

 16. En dan ook nog netjes aan de politie vragen om te mogen demonstreren? Zaken doen met misdadigers? Belachelijk. De besten onder ons kunnen beter zo stiekem mogelijk en in het holst van de nacht alle overheidsgebouwen te beginnen in Den Haag in de fik steken. Anders komt de boodschap bij het zwaar criminele schorem dat ons regeert echt niet over. Kijk naar Minneapolis waar de mensen het politiebureau hebben afgefakkeld, daar doen ze tenminste nog iets. Met vreedzaam demonstreren bereiken we helemaal NIETS, dat heeft de geschiedenis al lang duidelijk gemaakt. Denk maar eens terug aan die enorme demonstraties tegen de plaatsing van kernwapens in ons land. Ze zijn er toch gekomen! Ons kabinet is een dictatoriale bezettingsmacht van criminele bankiers die het Nederlandse volk de oorlog heeft verklaard. GEEF ZE DIE OORLOG!!!

 17. Je moet enkel een kennisgeving doen als demonstrant; ofwel dat je de politie laat weten dat je gaat demonstreren. Dat is de kennisgeving.

  Je kunt een uitnodiging krijgen van de politie om te komen praten, maar daar mag je voor bedanken, dat kan ook telefonisch en je kan hen vragen of zij zorgen hebben.

  Ga je er toch heen, dan zullen je na het gesprek een formulier voorleggen dat de politie kennisgeving noemt; dat is onjuist!!! Dat is de bevestiging van kennisgeving en direct een contract dat je aangaat met de politie met daarin extra ‘gemaakte afspraken’,
  Dat is meestal enkel beperkend. Maar je kan ook goede afspraken maken. Bijv. geen honden, paarden of ME in zicht. Wil de politie die afspraken niet maken; teken dan vooral niet. Je bent dan enkel je demonstratievrijheid aan het inperken.

  Mocht iemand in Den Haag willen demonstreren en van mijn ervaring gebruik willen maken om niet door de politie genaaid te worden; xdenhaag op xs4all.nl

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.