Artsen door Inspectie beschuldigd van knuffel-adviezen en verstrekken geen-mondkapje verklaring

Knuffelen (123rf)

Inspectie Gezondheidszorg (IGJ) dreigt artsen met het medisch tuchtcollege als zij zich niet houden aan de anti-coronamaatregelen. In een brief van de Inspectie aan huisarts Berkelaar laten zij doorschemeren dat advisering en behandeling conform de richtlijnen dient te gebeuren. Psychiater Renate Tillema-Schoon heeft een waarschuwing gekregen voor het uitschrijven van een vrijwaring van de mondkapjesplicht.

Marije Berkelaar is een medicijnvrije huisarts die zich durft uit te spreken tegen de corona maatregelen van de overheid. Tot ontsteltenis van het IGJ adviseert zij onder andere dat mensen elkaar knuffelen. Wie denkt dat ze dat vrijuit mag doen en zonder consequenties haar vrije mening mag uiten vergist zich gruwelijk. Die vrijheid hebben artsen blijkbaar niet. Lees wat gebeurt, omdat ze zegt wat ze vindt van het corona beleid.

Kijk naar de acties van twee moedige vrouwen voor liefde en gezondheid.

Vereniging der kwakzalverij

Nico Terpstra, collega-huisarts en voorzitter van de Vereniging der kwakzalverij voert een kruistocht tegen Marije Berkelaar. Dat blijkt uit de volgende mail die hij haar schreef.

Ook zijn Vereniging der Kwakzalverij maakt melding van het incident. Zij melden “de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft huisarts Marije Berkelaar en vrijgevestigd psychiater Renate Tillema uit Eindhoven op het matje geroepen“. De beruchte vereniging spreekt zelfs over “valse vrijwaringsverklaringen”. Het moge duidelijk zijn dat zij te vuur en te zwaard de anti-corona maatregelen van de overheid zullen verdedigen.

De acties van Nico Terpstra blijven niet zonder gevolgen, wanneer Marije deze brief ontvangt van het IGJ.

Brief Inspectie

Zij dreigen met het medisch tuchtcollege, maar Marije is in het geheel niet onder de indruk!

Reactie

Marijes reactie is buitengewoon krachtig. Ze zegt dat ze helemaal niet onder de indruk is van de brief van het IGJ, want verklaart ze “Ik weet zo goed wie ik ben en waarvoor ik sta. En ik weet zo goed dat het juist is.” Haar nuchtere kijk op de zaak zet alles in het juiste perspectief. “Ik blijf gewoon vanuit liefde, vanuit gezondheid verder leven.”

Ze vindt het zelfs prima om eventueel de (artsen) registratie te verliezen.

“Ik heb die opleiding gedaan om mensen vanuit liefde te helpen en als ik nu ……dingen ga doen die niet overeenkomen met mijn ware aard dan vind ik het prima om die registratie los te laten.”

Marije Berkelaar

Eerste medicijnvrije huisarts, psycholoog, sport- en yoga instructrice, dōTERRA wellness advocate
Oprichter van de stichting ‘Ik ben mezelf’ waarover ze schrijft:

“Ik heb gemerkt dat werken aan de kant van gezondheid, vrijheid en geluk mij de meeste voldoening geeft. Ik wil mensen inspireren het pad van zelfontdekking te bewandelen.  Want wie je ook bent, je mag onvoorwaardelijk jezelf zijn!

Renate Tillema-Schoon

Ook psychiater Renate Tillema is door het IGJ beschuldigd van het verstrekken medische verklaringen waarmee mensen zonder mondkapje in het Openbaar Vervoer (naar Duits voorbeeld) mogen reizen.
Om een idee te krijgen hoe de psychiater hierin staat, is haar speech veelzeggend van 1 augustus tijdens de demo op het Malieveld tegen de corona-maatregelen en voor vrijheid.

Tijdens haar speech uit ze kritiek op de 1,5 meter. Ze zegt:”Je moet 1,5 meter afstand houden en je handen desinfecteren, waarmee je je weerstand kapot wordt gemaakt. Wij zijn sociale wezens, we hebben het nodig om elkaar te knuffelen, om samen te zijn, om ons te verenigen. We moeten er voor elkaar zijn.”

Over haar collega’s is ze ook heel kritisch. “Artsen zijn bang, psychologen zijn bang, psychiaters zijn. Dat heb je altijd met slimme mensen, die zien overal beren op de weg. Zolang wij geen grenzen stellen en niet zeggen genoeg is genoeg, dan stopt het nooit.”

“De overheid die blijft verder gaan. Die nemen een pink, die nemen een vinger. En voor je het weet ben je hun bezit. En dat zijn we in feite al. We zijn al een slaaf van de overheid. En er is geen democratie meer. Dit is een dictatuur.”

“Wat er gebeurt, is dat we ontmenselijkt worden. Onze emoties worden ons afgenomen, onze liefde voor elkaar. Het wordt gevoed door wantrouwen, door machtige mensen die alleen oog hebben voor geld. Hebzucht. Zij willen de massa onder controle houden met massapsychose.”

Sterke vrouwen

Dat we hier te maken hebben met twee uitzonderlijk sterke vrouwen is duidelijk. Zij laten zich niet intimideren door een brullende overheid. Zij varen hun koers en blijven zichzelf daarin. Hun kompas is ingesteld op liefde voor de medemens en niet op overheersing en machtsmisbruik.

Het geeft ook aan hoe moeilijk de medici het hebben in deze zwarte periode van onze geschiedenis. Veel artsen zijn het oneens met dit anti-corona beleid. Je ziet hoeveel druk naast de overheid, collega-artsen uitoefenen op elkaar om in het gelid te blijven.

 

Rob Vellekoop, 27 augustus 2020

12 Comments

 1. Sterke vrouwen ? jullie bedoelen uitzonderlijk dommme vrouwen die nuks kunnen onderbouwen en grote groepen proberen te beiivloeden met desinformatie! lekker professioneel joh!

 2. Vraag me daarom ook steeds meer af is de reguliere, tav alternatieve wel goed bezig?

 3. Wat kunnen deze vrouwen niet onderbouwen? Over welke desinformatie heb je het eigenlijk? Wat is professioneel? Licht eens toe! Onderbouw jij jouw kritiek eerst eens en leg eens uit wat je kritiek precies is. Kreten daar hebben we niets aan en begrijpt niemand iets van. Als je serieus genomen wil worden, kom dan met serieus commentaar.

 4. Als 80% van de Nederlandse bevolking geestelijk beperkt is,
  waarvan 20% alles gelooft wat je ze wijsmaakt,
  60% nagenoeg niets snapt, maar toch beïnvloedbaar is en
  de overige 20% over zelfdenkend vermogen beschikt en
  nooit zal geloven wat ze je wijsmaken.

  Hoe vertel je ze dat die 3e wereldoorlog op dit moment gaande is.
  Dat Sars-Cov2 (Covid19, Corona) een wapen is dat ingezet wordt tegen
  de eigen bevolkingen.

  De “nieuwe realiteit” zoals deze regering het noemt waarbij horeca, cultuur,
  recreatie en luchtvaart kapot moet is in volle gang,
  onder leiding van Oranje, want die spoedwet voor de dictatuur Nederland gaan
  ze tekenen. Breng maar eens in beeldschema hoe deze leden allen verweven
  zijn met beslissingsposities en instituten.
  De vijanden van het volk wonen allen dichtbij.

  Hoe bereik je die 60% ?

  Nederland demonstratieland, je kan demonstreren tot je een ons weegt.
  Het is slechts voer voor de massa indoctrinatie.
  Hoe bereik je groepen die tot echte actie bereidt zijn?

  Hoe bereik je die 60% ?

 5. We hebben al verloren als we mensen niet met respect behandelen voor het uiten van hun eigen mening en hen persoonlijk aanvallen en diagnosticeren dom te zijn. zoals D. bijv. doet maar zoals heel veel kritische waarheidszoekers overkomen is als ze aan een FB draad deelnamen. Kwetsende opmerkingen die raakten tot en met het verlies van vrienden en familie. Waarom zou je je nog beschermen, want wie wil in zo’n totalitaire maatschappij leven, er als slaaf deel van uit blijven maken. Ik in ieder geval niet en ik bereid me voor op de Wereldpopulatiereductie, Eugenisme die er al jaren aan zit te komen en gepromoot werd door de Club van Rome. Ik lees vanochtend nog een verhaal hoe iemand met Covid dankzij vitamines overleefd heeft. Als ik dat afzet tegen het verhaal van een amerikaanse verpleegster dat patienten moedwillig besmet werden met Covid en stierven en allen die aan de beademing gingen ook stierven dan ben ik blij met mijn keuze om Complementaire/Alternatieve geneeswijzen gekozen te hebben. Met een 5 jaar oudere zus, die aan de statines is, met dementie sinds een week in het verpleeghuis, ben ik ook blij om de kritische artikelen w.b. Covid, mondkapjes, aanraken, biowapens, Pedogate etc. etc. nog te kunnen lezen en te kunnen begrijpen. En D. Ook ik heb schijt aan jou en jouw soort mensen, die mijn werkelijkheid, mijn wereld totaal naar de klote geholpen hebben en die volkomen onwetend zijn w.b. geschiedenis of de wetenschap rond de schade die vaccinaties toe brengen. Ik ben geen sterke vrouw, maar zal tot mijn laatste ademtocht mijn recht op mijn vrije meningsuiting opeisen. Dood is maar een transitie naar een volgend leven. En de gedwongen bekeringen tot het Judeo Christendom van de Keltische stammen in Nederland, gekoppeld aan genocide heeft vooral treurige ellende opgeleverd.

 6. Het is zo jammer dat de modus operandi van deze website ook een stem geeft aan personen die niets bijdragen aan een zinvolle discussie. Domweg schelden profileert en framed deze site slechts als niet serieus te nemen.
  Op deze manier wordt het inderdaad een zeer lange mars.

 7. Artsen hebben namelijk een eed afgelegd die klinkt als volgt:

  Nederlandse artseneed (2003)
  Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal
  zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
  Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen.
  Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.
  Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden.
  Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de
  beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn
  medische kennis, ook niet onder druk.
  Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.
  Dat beloof ik.
  of
  Zo waarlijk helpe mij God almachtig.

  Wanneer je als arts misbruikt wordt voor politieke doeleinden, pleeg je dan geen meineed?

  Iedere arts kan je vertellen dat handendesinfectie nul effect heeft op virusbesmetting.
  Dat het dragen van een masker leidt tot hypoxie.

  Hoe kijk je dan in de spiegel? Wat zegt je geweten?

 8. Geweldig al deze openbare acties en reacties, het helpt ons allemaal bewust te worden. Hoe denken wij? HOE voelen we ons als een ander iets heel anders denkt en uit? Wat willen wij zelf? Ik geloof in ons zelfhelingsvermogen, in samenwerking, en in verandering van onderaf… en ben heel dankbaar voor wat er nu aan het gebeuren is op onze mooie Aarde. Wens ons allemaal een mooie shift toe. In liefde en waarheid.

 9. Aan dhr/ mevr D.:
  Ik denk dat deze artsen juist heel goed nagedacht en vooral gevoeld hebben dat wat er in nederland en de wereld gebeurd niet klopt, dit is juist onmenselijk!
  Wie is hier nou dom…… deze artsen en de velen die nadenken/ uitzoeken of zij (en u dus)die alles maar klakkeloos aan lijken te nemen wat de overheid en RIVM enz voorschrijven?

 10. Dank je, Rob. Blij met jouw wakkere stukjes.

  Op mijn beurt zeg ik: de idiocratie is hier…

  De Idiocratie is hier. |

  Uit het niets komen belachelijke (veronder)stellingen en moet het volk zich aanpassen aan regels waarvan het het bestaan niet snapt en waarvan de oorzaak niet bestaat. Dat is zo oud als de kerk. Met regels, die:
  – niemand heeft bedacht,
  – niemand onderschrijft,
  – en ieder opgedrongen krijgt;
  – en ieder volgt braaf, uit angst voor straf.

  Zie daar SBS-Z oftewel Straf, Boete, Schuld en Zonde. Die regeren hier met harde hand en ik geloof mijn ogen en oren niet. Die doen pijn van zoveel getolereerde onheil.

  Terwijl de kerken opnieuw in brand staan (net als honderd jaar geleden toen we als volk de daken van de kerken trokken) om het ‘volk’ met een nieuw gedachtengoed te injecteren laat iedere tv-kijkende, krant-minnende, radio-verslaafde, zichzelf tot slachtoffer verheven idioot zich welgevallen dat die structureel onrecht wordt aangedaan zonder dat die DOOR WIL HEBBEN dat die voorgelogen en besodemieterd wordt door een stelletje ongenaakbare heiligen die kennelijk alles mogen en nergens voor ter verantwoording hoeven worden geroepen.

  Wát nou, ‘beschaving’?

  We zijn verworden door banaal neukvoer (kijk maar om je heen; het gonst over straat) zonder enige werkelijke interesse in elkaar of in het leven zelf en laten ons letterlijk ALLES welgevallen zolang we die terreur maar niet weerstaan maar die (terreur) blind doorgeven aan kinderen en partner.

  Zoals al eeuwen gebeurt. Zodat er niets verandert.

  We leven ons uit op elkaar en leven zo een leugen dat we beteugelen met onze onbedwingbare drift naar afleiding als roken, drinken, chocola, druks, tv, winkelen, gamen, internetten, extreem sporten, scheuren over straat, kortom: wat dan ook, om de brainwash maar in stand te houden en niet aan jezelf te werken en hooguit bij de dokter aan te kunnen kloppen voor een pilletje tegen het zeer doen. Van het geweten.

  Wat doe je dan?

  Niks.
  Ikke niet.
  Da’s zinloos gebleken.

  Ik bemoei me niet met idioten die hun kwaliteit van leven niet willen veranderen. Dat kost mij te veel. Zoals mijn eigenwaarde.

  Ik bemoei mij dus strak met mijzelf. Dan wel.

  Heb net maar een zalig dutje gedaan, niet omdat het heet is, maar omdat de wereld ook zonder mij wel blijft doen wat die doet – zichzelf vernietigen en elkaar lastigvallen op niets af – en mijn inspanningen toch niet gewaardeerd worden maar consequent en continu bevochten, tegengewerkt en gesaboteerd worden door halve gare, nooit volwassen geworden (uils)kuikens die zouden mogen beseffen dat wij allemaal aan dezelfde kant staan in plaats van als kemphanen tegenover elkaar – zoals Verdeel en Heers van hen verlangt en hen opdraagt.

  Tot bloedens toe en tegen beter weten in vecht men. Men vecht tegen alles wat NATUURlijk is. Men vecht met elkaar en… men vecht met zichzelf.
  Dàt vooral.

  En ik sta erbij en kijk ernaar. Als toeschouwer. Vol verbijstering over zoveel stupiditeit omdat ik hier op aarde ben gekomen met een (kennelijk) unieke maar véél te grote portie gezond verstand en daarom nooit trap in die vallen waarmee al dat ‘volk’ gepaaid wordt, dat net doet alsof het niet beter weet – en dus eigenlijk niets weet, niets kan, niets doet – en dat ook nog met hand en tand verdedigt. Als gezegd: tegen beter weten in en tot bloedens toe.

  Dus: ik salueer u, met de sterkste woorden die er zijn: “het zij zo.” Of: “het zal wel.”
  Zij die sterven gaan, groeten u. Morituri te salutant. Want van leven ga je dood en je hebt alleen verantwoording aan jezelf en jouw geweten af te leggen… dus doe wat jij moet doen en verder zal het wel.

  Ciao.

  rj

  https://facebook.com/story.php?story_fbid=3066567283452918&id=208890332553975

  Zie ook: “Beschaving” | https://facebook.com/story.php?story_fbid=2641620452614272&id=208890332553975

 11. Laten we naar de feiten kijken! Die vertellen ons genoeg!
  In Nederland zijn meer dan 10.000.000 mensen chronisch ziek. Deze chronisch zieke mensen moeten regelmatig chemische medicatie slikken om nog te kunnen functioneren. Velen van deze mensen zijn niet meer in staat te werken.
  Deze mensen worden dus niet genezen door hun artsen, maar in leven gehouden!
  Feit twee is dat er jaarlijks tussen de 18.000 en 20.000 mensen sterven door verkeerd medicijnvoorschrift of foute diagnose!
  Feit drie is dat vaccinatie bewijsbaar het immuunsysteem verzwakt. En juist bij jonge kinderen is dat desastreus omdat dit deels wordt doorgegeven aan hun nageslacht. Daarbij komt dat de vulstoffen in de vaccins nog tientallen jaren na het vaccineren nog ziekten kunnen veroorzaken. Dit is bevestigd in een gd in een vergadering van wetenschappers werkzaam voor de WHO. ( Hier zijn video opname van!)
  Het is niet voor niets dat er tegenwoordig zoveel ziekten als kanker, diabetes, hart en longziekten, Parkinson, Alzheimer, Dementie, allergieën en vele andere ziekten mensen tot slachtoffer maken.
  Dit is overduidelijk het bewijs dat chemische middelen NIET genezen.

 12. Ik heb mensen met Parkinson meegemaakt in de tijd dat er nog geen afdoende medicatie voor was… dusdanig afgetakeld dat ze alleen fluisterend nog enigzins konden praten. Op 70 jarige leeftijd al volkomen op en gestorven aan longontsteking.
  En ik heb mensen met Parkinson meegemaakt die wel medicijnen kregen (oei, help, chemicaliën van de grote boze farmaceutische industrie). Ze werden 80 plus en konden goed praten, ook al waren ze hulpbehoevend, ze lieten zich niet kleinkrijgen door hun ziekte. Mede mogelijk gemaakt door artsen en farmaceuten.
  Mijn schoonvader werd opgenomen in het ziekenhuis op zijn 64e, hart onderzoekje. Er was een staking in het ziekenhuis, maar de testresultaten waren zo alarmerend dat hij binnen de kortste keren een open hartoperatie kreeg plus bypasses. Hij zou anders niet eens zijn 65e hebben gehaald. Hij werd 88 jaar, mede mogelijk gemaakt door die door sommigen hier zo verfoeide artsen en chemische middelen.

  Jammer dat vele reageerders ongenuanceerd reageren in dit draadje, dat je kritisch bent ok, maar probeer het maar eens beter te doen dan de artsen… En probeer maar eens oud te worden terwijl je lichaam niet goed werkt zonder medische hulp.

  Ik heb zo al 2 familieleden die 90 plus werden met wat medische hulp. Dat zullen veel complottertjes niet halen.
  Dat er tegenwoordig zoveel alergieën zijn kan met van alles en nog wat te maken hebben, ik vermoed trouwens dat het heel goed mogelijk is dat er vroeger net zo goed kinderen met alergieën geboren werden, die mede door hun allergie, of door een smerige ziekte (diphterie, kinkhoest, tetanus, polio, tyfus etc) domweg overleden, zonder dat er ooit allergie gediagnosticeerd was, omdat men dat nog niet herkende.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.