Kies voor vrijheid – uitnodiging tot geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid

Gandhi (foto 123rf)

Bijdrage van Prahimsa (bewegend naar vrede)

Juist in deze zwarte periode van de mensheid hebben we behoefte aan geestelijke opkikkers. Deze van Prahimsa is er zo eentje.

Lieve mensen,

we staan in Nederland aan de vooravond van een triest ijkpunt van onze moderne geschiedenis. De staat gaat per 1 december namelijk artikel 11 van de Grondwet beperken, het artikel dat onze lichamelijke onaantastbaarheid veiligstelt (en datzelfde zit er op termijn wellicht aan te komen voor een indirecte vaccinatieplicht).

Door de invoering van de mondkapjesplicht per 1 december aanstaande maakt zij ons bezoek aan supermarkten, ziekenhuizen, bibliotheken, politiebureaus en andere openbare ruimtes zonder mondkapje strafbaar.

De staat ontzegt ons hierdoor de legale toegang tot het leven zelf (en dat kan dus op dezelfde manier gaan gelden voor de komende vaccinaties). Want jij kunt per 1 december pas legaal jouw eten kopen in een supermarkt, en pas legaal zorg krijgen, als jij je onderwerpt aan de staat. Doe jij dat niet, dan ben jij strafbaar… en wellicht dat jij dan (op termijn) zelfs niet eens meer de supermarkt of het ziekenhuis mag betreden.

We zijn met deze maatregel écht op een hellend vlak terecht gekomen. Er wordt hiermee aan een van de poten van onze democratische vrijheid gezaagd.

In China is het nu al zo dat miljoenen burgers niet meer (volledig) deel kunnen nemen aan het openbare leven, omdat zij onvoldoende sociale punten hebt behaald. En die “sociale punten” kan je enkel verdienen door braaf alle wetten van de machthebbers te volgen. De technologie die daarbij in China wordt toegepast, is ook al lang en breed in Europa (en dus in ons land) voorhanden.

Willen wij hier net als het dictatoriale China worden?

Artikel 11

Artikel 11 van onze Grondwet luidt als volgt: Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

De staat kan de grondwet met een beperkende wet opzij zetten, en dat is door middel van de Spoedwet bij artikel 11 ook gebeurd. Niks aan de hand, zou je zeggen. Alles is toch democratisch verlopen?

Maar nou heeft diezelfde staat, onder andere in de persoon van minister Hugo de Jonge, afgelopen voorjaar juist verkondigd dat mondkapjes schijnveiligheid bieden. Ook Jaap van Dissel verklaart op 18 november nog dat de invoering van een plicht tot het dragen van de mondkapjes een politieke keuze is, waarvoor geen eenduidige medische noodzaak bestaat.

En steeds meer artsen komen in opstand tegen alle beperkende maatregelen, omdat die in hun ogen elke gedegen wetenschappelijke onderbouwing missen, en zij de nadelen zelfs veel groter achten dan de potentiële voordelen.

Onze “heilige” Grondwet, de juridische hoeder van onze democratische vrijheid, wordt nu opzij gezet door een discutabele spoedwet die zelfs door de woorden van onze eigen minister De Jonge en andere machthebbers (w.o. Jaap van Dissel) onderuit is gehaald. De spoedwet mist hierdoor het morele gezag dat nodig is voor het opzij schuiven van onze lichamelijke onaantastbaarheid in zoiets cruciaals als onze Grondwet.

Onze koning en koningin lapten afgelopen zomer de toen geldende regels in Griekenland aan hun laars, zo ook minister Grapperhaus bij zijn huwelijk. En zij kwamen er zonder sanctie mee weg. Op de dag dat Grapperhaus zijn eigen regel overtrad, werd het kinderfeest van een 3-jarig meisje ruw verstoord door hardhandig politie optreden.

Gandhi

Door al deze voorbeelden heeft de staat haar hand overspeeld, waardoor zij de facto haar wetgevende gezag in moreel opzicht is kwijtgeraakt.

Dan iets anders… een vergelijking: … Toen India een eeuw geleden nog een kolonie van Engeland was, was de zoutwinning in India een monopolie van de Engelsen. Daardoor hadden de Engelsen de Indiërs in een wurggreep en werden de Indiërs door de Engelsen de toegang tot het leven zelf ontzegd. Indiërs kregen straf als zij zelf zout wonnen.

Ook zij waren onderworpen aan immorele wetten en regels van de staat, net zoals wij dat per 1 december zijn.

Mahathma Gandhi wilde de Engelsen door massale geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid weg krijgen als koloniale heersers over India, en hij begon dan ook zijn fameuze zoutmars van 10 dagen wandelen naar de Indiase kust. Daar aangekomen begon hij eigenhandig met het winnen van zout.

Direct daarna volgden miljoenen Indiërs zijn moedige voorbeeld, en de Engelsen keken machteloos toe omdat hun straffen slechts een druppel op een gloeiende plaat waren.

De Engelse machthebbers werden wanhopig, het zoutmonopolie werd spoedig afgeschaft, en een tijd later was India niet langer een kolonie van Engeland.

Citaten

Gandhi zei over burgerlijke ongehoorzaamheid en aanpalende thema’s het volgende:

“… Burgerlijke ongehoorzaamheid is het onvervreemdbare recht van een burger. Geeft hij dit prijs, dan houdt hij op mens te zijn. Burgerlijke ongehoorzaamheid wordt nooit gevolgd door anarchie. Wie burgerlijke ongehoorzaamheid onderdrukt, tracht het geweten gevangen te zetten …”

“… De waarheid zetelt in ieders mensenhart; men moet haar dáár zoeken en zich door die waarheid laten leiden, zoals men haar opvat. Maar niemand heeft het recht anderen te dwingen om te handelen volgens zijn eigen opvatting van de waarheid …”

“… Waarheid is niet iets wat alleen op een bepaalde tijd en plaats en onder bepaalde omstandigheden van kracht is, maar is datgene wat nooit verandert. Kwaad en onrecht bestaan slechts voor zover wij ze steunen; zij hebben geen eigen bestaan. Zonder onze medewerking kan het onrecht niet voortbestaan …”

Deze 3 citaten zijn afkomstig uit het boek “Gandhi”, geschreven door Eknath Easwaran, een persoonlijk assistent van Gandhi.

Lichamelijke onaantastbaarheid

Over ruim een week wordt de mondkapjesplicht hoogstwaarschijnlijk ingevoerd. Onze lichamelijke onaantastbaarheid is daarmee dus verleden tijd.

De staat krijgt hiermee zeggenschap over jouw lichaam, over jouw vrije ademhaling, en over jouw gezondheid (en van een vrije artsenkeuze was bij veel zorgverzekeraars ook al lang geen sprake meer, maar dat terzijde).

Binnen niet al te lange tijd zal de staat op jouw deur bonzen en zeggen dat jij het Covid vaccin braaf moet innemen, omdat jij anders niet meer (volledig) mag deelnemen aan het openbare leven. Wat doe jij dan?

Het is haast niet te geloven dat deze ontwikkeling in ons brave en tolerante land gaande is. Twee jaar geleden was dit ondenkbaar, al werden de duimschroeven bij privacy en vrijheid al sinds de aanslagen van 9/11 in 2001 behoorlijk aangedraaid.

De staat rukt sindsdien, en op allerlei manieren en fronten, steeds verder op in ons persoonlijke leven (o.a. via ontelbare camera’s … en sinds maart van dit jaar ook via de beïnvloeding / regie / censuur van de grote “sociale media”).

Wellicht dat we met elkaar door de weelde van de vrije democratie in slaap gesukkeld zijn, en dat wij dachten:
“.. oh, onze grondrechten zullen echt niet met voeten worden getreden”…

Misschien zijn wij inmiddels de kikkers in de pan met steeds warmer wordend water, die niet door hebben dat ze al half aan de kook zijn gebracht. En blijven we daarom braaf zitten wachten, enkel denkend dat het een beetje warm is, net zolang tot ons kookpunt is bereikt, en we ons dus als makke schapen naar de immorele slachtbank hebben laten voeren, en leven we tegen de tijd dat we wél wakker zijn geworden niet meer in een vrije samenleving met een eigen verantwoordelijkheid en een vrije keuze.

Failliete morele gezag

Het ondenkbare is nu echt gaande: onze overheid heeft door haar zwalkende beleid met uiterst dubieuze / discutabele uitgangspunten, die zonder een gedegen inhoudelijk en wetenschappelijk fundament in spoedtempo tot wet zijn verheven, ook de Grondwet tot een wassen neus gemaakt. En het slechte voorbeeldgedrag van diverse beleidsbepalers onderstreept hierbij nog enkel het failliete morele gezag van onze staat, hoewel zij de wetten aan haar zijde heeft.

De 225 volksvertegenwoordigers van ons land (75 in de 1e kamer, en 150 in de 2e kamer) dienen niet langer ons belang, al doen velen hun best. Het zwalkende beleid van de regeringspartijen, en hun meerderheid in de 1e en 2e kamer, heeft dat nu glashelder duidelijk gemaakt.

Dan een ander aspect; …wat in deze tijd als recht wordt weggegeven, zal echt niet zomaar worden terug gegeven… echt niet… weet je nog “Het kwartje van Kok”? Dat werd in 1991 ingevoerd, als extra (tijdelijke) accijns op benzine… dat tijdelijke is nu dus al 29 jaar gaande.

Tot slot

Wat is jouw hoogste waarheid in deze?
Wat zegt jouw geweten jou?
Hoe moedig ben jij?

Durf jij in te gaan tegen de staat?
Ben jij bereid om de boete van € 95,- te betalen?
(Tip: en deze misschien via crowd funding weer terug te krijgen?)

En hoe kijk jij aan tegen de eventuele (indirecte) vaccinatieplicht? Die zou dus kunnen inhouden dat jij op termijn pas toegang tot het (openbare) leven krijgt als jij het zeer discutabele Covid-19 vaccin (aangekocht, en tot staatsgeheim verklaard) door de staat in jouw (onaantastbare) lichaam hebt laten spuiten.

Het verplichte mondkapje is stap 1…
de indirect verplichte vaccinatie is stap 2 …
die twee stappen hangen onlosmakelijk met elkaar samen.

Wat kies jij? Welke samenleving wil jij voor jouw (eventuele) kinderen en kleinkinderen?

Ik nodig jou uit om te voelen of jij klaar bent voor jouw geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid, zowel per 1 december als ook bij de eventuele invoering van de indirecte verplichte vaccinatie.

Aho
Aum
Inshallah
Namasté
Amen

Prahimsa, 24 november 2020

NB: oh ja, ik wens jou alvast zalige kerstdagen, vol vrede en liefde, ook in jouw hart, in jouw geweten en in jouw morele kompas.

20 Comments

 1. Niks verplichten alleen hooguit oudjes beschermen?
  Virus is lang zo agressief niet meer dan voorheen, mutaties?

 2. Dacht dat verdragen en besluiten voor wetgeving gaan, een wet kan dan toch niet het UVRM komen te staan of de Neurenberg principes of codes negeren?
  Daarbij is het een corporate wet (mocht ik dat goed hebben?) en zolang jij je niet kenbaar maakt als persoon dus indentificeert als persoon, kan men toch volgens de strikte naleving van de wet van het land (law of the land) niet wettig handhaven richting een mens van vlees en bloed?
  Please correct me if i’m wrong, aub corrigeer me maar als ik hier mis zit.

 3. Excuus moest het woord – boven – eigenlijk nog bijvoegen..Mijn energie is wat uit balans…

 4. HET KOMT STEEDS MEER “IN THE OPEN”:

  Rutte en De Jonge hebben volkomen schijt aan het Nederlandse volk en voeren al langere tijd het plan uit van hun opdrachtgever Klaus Schwab van het World Economic Forum. Schwab is een uiterst gevaarlijke misdadiger, een bejaarde psychopaat die de hele wereld wil onderwerpen aan een financiële dictatuur en daar ook al ver mee gevorderd is. “The great reset”: massale werkloosheid, totale controle en een digitaal geldsysteem worden onze duistere toekomst als deze vieze plannetjes doorgaan. Na WO-2 is de landverrader Mussert ter dood veroordeeld maar Rutte en De Jonge zijn véél schadelijker en gevaarlijker voor de Nederlandse samenleving dan Mussert ooit was. Braaf demonstreren werkt echt niet. Rutte en De Jonge moeten zo spoedig mogelijk gearresteerd en berecht worden. Google maar eens op Klaus Schwab, dan weet je meteen waar deze hele fake-pandemie vandaan komt en met welke ongekozen misdadiger we in werkelijkheid te maken hebben. De situatie waarin we door Rutte en consorten worden gedwongen is veel kwalijker en gevaarlijker dan je zou denken.

  RUTTE EN DE JONGE MOETEN WORDEN AANGEHOUDEN EN BERECHT WEGENS LANDVERRAAD!

 5. De film “1984” is geen film maar een documentaire. We gaan met z’n allen een pikzwarte toekomst tegemoet als Rutte en De Jonge niet ter verantwoording worden geroepen en berecht worden voor hun gore verraad aan het Nederlandse volk. Bewapen jezelf en zorg goed voor jezelf en voor de mensen die je lief zijn.

 6. Een massale ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ is inderdaad de enige vorm van protest wat ons nog rest, want het vroegere recht om te demonstreren is ook al vakkundig de nek omgedraaid.
  Iedere stad of dorp moeten de mensen tegelijkertijd de staat op gaan en demonstratief de muilkorf afzetten. De politie kan nooit zoveel bonnen ineens uitschrijven, als men massaal optreed, natuurlijk geweldloos, wat dat is iets waar ze op zitten te wachten om het leger in te kunnen zetten als ultiem machtsvertoon, het enige grote wapen wat overal ter wereld door een dictatuur gebruikt wordt. En Nederland is nu niets minder dan een dictatuur.

  https://t.jwwb.nl/-Vm5sQmyftRv-Gnw8KXBjbJIznc=/1200×0/filters:quality(95)/f.jwwb.nl%2Fpublic%2Fu%2Fa%2Fw%2Ftemp-vsxsecbolfaualxmckal%2Furphli%2Fcoronabreakthechainoffear.jpg

  https://t.jwwb.nl/5TC1joGJmpuZB2ZfAL8GvIssVYQ=/1200×0/filters:quality(95)/f.jwwb.nl%2Fpublic%2Fu%2Fa%2Fw%2Ftemp-vsxsecbolfaualxmckal%2Ft8xnfg%2Fcoronabreakthechain.jpg

  Hopelijk helpen deze cartoons om de mensen wakker te maken, want het is 2 seconden voor 12. 1 december IS het 12 uur en dan is het te laat.

 7. De BildeRberg-Groep Sloper,
  De Sloper,

  Er liggen internationale verdragen vast daar in staat dat je beschermt bent tegen zulke rare wetjes die men in gaat voeren….

  Ik heb altijd begrepen…De Rechten van de Mens…Het Europees hof van de Rechte van de mens.
  Dat het daar vast ligt dat je voor deze rare wetjes beschermt bent….even extreem misschien maar….je moet straks je eigen stront op eten anders mag je dit of dat niet of je wordt daar uit gesloten….het zijn verdragen waarin staat dat je ook een ander mens niet mag martelen…zomaar opsluiten….geen drink water mag hebben.
  Hier zou eens een meneer van de advocatuur openlijk in het publiekelijk over moet uiten….en dan ook nog eens onpartijdig!!

  Mij maakt het niets uit….ik ben en zal ook nooit een schaap zijn….wat dat betreft ben ik ook een STAATS GEVAARLIJKE…een zo gezegde 1 ling…of anders een terrorist zoals het DE HEERTJES HET BENOEMEN.

  Ik heb al diverse mens gesproken die aan het werken waren hoe die zich voelde met dat kapje op de mond….het is niet om uit te houden—–ik neem zo om de 15min.. even pauze—het is verschrikkelijk om zo te moeten werken heel de dag(wat heel de dag—man die is gek!!!)…het is gewoon dieren mishandeling….het is namelijk verboden om een hond te muilkorven en dat uren aan de stuk….DAT mag voor de wet niet….MAAR de mens MOET het om dat Mark Rutten en Grappigehausje dat zeggen????

  Nogmaals WAAR is het—-of waar zijn de mensen van het RECHTELIJKE macht????

  Ik dank U!

 8. Ik heb geen geld om al die boetes te betalen als ik geen mondkapje zou dragen. Bovendien wil ik andere mensen niet besmetten. Niet mijn moeder en ook niet het internaat waar onze zoon woont. Voor de rest leven wij al jarenlang geïsoleerd. Dus voor ons is er niet zoveel veranderd. Het enige wat ik jammer vind dat je tot nu toe nergens meer een kop koffie kunt drinken of bij een snackbar een patatje kunt eten met ons kleine gezin.

 9. Bovenstaand artikel toont ook aan dat we de eeuw van het imperialistische Amerika verlaten en in de eeuw van communistisch China binnengeloodst worden. Totale gehoorzaamheid en onderwerping want totale controle. Dus niet langer gereduceerd tot belastingbetaler en consument maar tot maden die steeds groter worden tot ze dood gaan. Met dank aan het electoraat dat twintig jaar geleden al met weinig moeite had kunnen weten waar het naar toe ging maar liever gemakzuchtig op de sofa naar het NOS-journaal bleef kijken. Succes ermee!

 10. De BildeRberg-Groep Sloper,
  De Sloper,

  Ik weet niet of ik dit mag op deze site!!!???

  Als het niet geplaatst wordt ..helaas jammer…

  Maar ik vraag hier mensen om lid te worden op …

  https://www.ongehoordnederland.nl/#home….

  dat doe ik na aanleiding van vorig jaar,omdat deze overheid wan beleid hadden gevoerd omtrent het toe kennen van deze omroep…wil namelijk niet dat nu een zwarte pieten omroep wel de licentie gaat krijgen en deze omroep niet!!
  ik heb er geen baad bij..ik krijg helemaal niets….ik heb deze meneer alleen 1 jaar gevolgd op hun site…en na mijn mening verdient deze omroep de licentie!!

  Kies voor het vrije woord.zonder dictatuur.

  Ik dank U!!!

 11. u moet de spuit nemen, u kunt niets verhalen, wat er in zit is geheim. Genocide heet dat, maar iedereen wil het zo graag, veel plezier. Dat gebeurt nu.

 12. VirusTHEORIE vs terrain theory:

  Antoine Béchamp conclusies (Louis Pasteur baseerde zich op Bechamps werk, maar trok foute conclusies. Het is niet omdat je bij elke brand brandweermannen ziet, dat je daarom mag besluiten dat brandweermannen brand veroorzaken. Het is natuurlijk andersom, zij bestrijden de brand)

  Ziektes komen niet van virussen maar van ophopen van gifstoffen uit voeding en omgeving. We worden allemaal geboren met “Virussen”, ze zijn een essentieel onderdeel van je immuunsysteem. Het zijn de vuilnisophalers van je lichaam. De griep is een symptoom van een ontgiftingscyclus ingezet door je lichaam waarbij wat wij “virussen” noemen het gif insluiten en trachten te verwijderen. Om het proces te versnellen maken wij “koorts” waardoor de afvoer sneller kan gebeuren. Koorts bij infectie heeft een ondersteunende functie bij het genezingsproces. Dit is Bechamp in een notedop.

  Virussen bestaan niet buiten het lichaam. Virussen leven niet, het zijn slechts bolletjes oplosmiddel die je lichaam zelf aanmaakt om afval op te ruimen NADAT je ziek bent geworden. De enige manier om virussen over te dragen is door ze te injecteren(vaccins). Aldus diverse onafhankelijke wetenschappers, maar voor het Rockefeller farmakartel is deze foute virustheorie een moneymaker. Les 1 van Big Farma: een gezonde klant is een klant minder!

  Het woord virus komt uit het latijn, het betekent “vergif”.

  Meer andere geluiden op youtube, bitchute Duckduckgo:

  Dr. Leonard Coldwell, Dr. Lorraine Day, Amandha vollmer, Dr. Andrew Kaufmann, Dr. Patty Lager, Dr. Shiva Ayyadurai, Dr. Nancy Turner Banks, Duitse Viroloog omgekeerd gespeld(askimet censuur) aknaL nafetS: 100.000€ uitgeloofd voor bewijs van bestaan virus en zijn proces gewonnen in hoger beroep(2017): rechter oordeelt: bestaan mazelenvirus is nooit bewezen!

  Dokter Lorraine Day over de foute virustheorie: www(punt)youtube(punt)com/watch?v=LioUqir0z3Q
  Corona and the Terrain Theory – www(punt)youtube(punt)com/watch?v=xU9Dc2FqjHY
  De waarheid over virussen: www(punt)youtube(punt)com/watch?v=SaclYxjmsxo

  Amandha Volmmer over hoe de medische industrie gekaapt vroeger gekaapt is en de “virusTHEORIE” begon te promoten om ook gezonde mensen klant te maken via vaccins. www(punt)bitchute(punt)com/video/v4uQmRLMhZ59/

  De zoekterm “virusses do not exist” of “bechamp” of “terrain theorie” levert nog meer alternatieve zienswijzes. Vooral op duckduckgo.

 13. @Bosman
  Zo zie je maar weer wat een bende schapen mensen zijn, miljarden mensen lopen met mondkapjes voor virussen die niet bestaan. De keizer heeft geen kleren. En dat puur omdat ze altijd alles voor zoete koek slikken wat ze wordt ingelepeld in indoctrinatiecentra (scholen) en via media, beide in de greep van ‘s werelds miljardairs. Nooit eens iets zelf onderzoeken.. Altijd de grote kudde volgen..

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.