Bol verbant alle boeken van Robin de Ruiter – de schrijver reageert

“Meer dan veertig publicaties van Robin de Ruiter zijn zonder dat de uitgever hiervan op de hoogte is gesteld door Bol. com, in overleg met de overheid, uit het boekenaanbod verwijderd.” “Deze boeken werden al meer dan tien jaar door Bol verkocht.” “Er bestond geen grond om ze te verbannen”, schrijft De Ruiter op ons verzoek om commentaar.

Heb je enig idee waarom Bol de verkoop van je boeken staakt?

Over het verwijderen van boeken staat op de website van Bol dat sommige publicaties controversieel kunnen zijn en/of mensen kunnen kwetsen:We vinden het belangrijk om zorgvuldig met de vrijheid van meningsuiting om te gaan. Echter staan wij nooit achter een vorm van mogelijke misleiding, discriminatie of haatdragende informatie. Daarom hebben wij oproepen gedaan naar meerdere gespecialiseerde partijen, waaronder de overheid, om ons te helpen om deze boeken goed te beoordelen.

Bol´s besluit mijn boeken te verbannen roept vragen op. Wie zijn deze gespecialiseerde partijen? Wat is de rol hierin van de overheid?
Wereldwijd werken overheden samen met de WHO, de Europese Unie, de gezondheidsautoriteiten en technologiebedrijven teneinde de desinformatie omtrent bepaalde onderwerpen te adresseren. Daarbij krijgen ze hulp van Facebook, Google, Twitter, Youtube en Mozilla/Firefox. Al deze bedrijven hebben de ‘Praktijkcode betreffende desinformatie’ van de ‘Europese Commissie’ ondertekend.

De overheid heeft zich getransformeerd in een digitale autoriteit die de burger sinds de coronacrisis niet alleen letterlijk dirigeert in zijn bewegingsvrijheid, in zijn persoonlijke leven en de vrijheid van meningsuiting, maar ook vertelt wat hij dient te denken en te geloven.

Er is al gauw sprake van desinformatie en ‘samenzweringstheorieën’ als een mening niet strookt met het ‘nieuwe normaal’ en de veronderstelde bijbehorende denkwijze. Zelfs complotten, die wel degelijk bestaan, worden tegenwoordig weggezet als ‘complottheorie’.

Aanvankelijk was ik van mening dat mijn boeken op Bol verwijderd werden als ‘complottheorie’. Dat kan echter niet de ware beweegreden zijn. Bepaalde publicaties die duidelijk kunnen worden aangemerkt als complotverhalen zijn door Bol namelijk niet verwijderd.

Blijkbaar is er dus een ander probleem met mijn publicaties. Waarschijnlijk storen bepaalde belanghebbenden zich aan wat in mijn boeken beschreven wordt. Of misschien is het onze nieuwste uitgave COVID-19. Dit boek baseert op beleidsstukken van de Europese Unie en onze regering. Het beschrijft hoe de macht in de Europese Unie gegrepen is door een kleine groep personen en hoe deze op eigen houtje het verdrag van Maastricht hebben geregeld. Uit deze beleidsstukken blijkt dat de huidige Europese regering geen enkele rechtsgrondslag bezit. Politici zullen zich achter de oren moeten krabben.

De bronnen in dit boek bestaan uitsluitend uit officiële beleidsstukken. Desondanks is het door Bol van hun website verwijderd. Met klem wijs ik er op dat in dit boek en ook in mijn andere boeken geen sprake is van complottheorieën. Mijn boeken beschrijven gebeurtenissen en misstanden aan de hand van doordenking en bewezen feiten. In mijn buitenlandse publicaties schrijf ik vaker naar een theologisch perspectief op bepaalde gebeurtenissen. Daarbij trek ik de lijnen vanuit historische gebeurtenissen door naar de toekomst. Daardoor is het geregeld nodig van de gangbare mening af te wijken.

Meest recente boek van De Ruiter

Degene die een alternatieve mening vertolkt moet met bewijzen komen. En die vind je niet op het internet. Om in te schatten of bepaalde informatie klopt, moet je weten hoe betrouwbaar de bron is. Ik werk meer dan dertig jaar samen met integere wetenschappers, historici, betrouwbare politici, ambassadeurs en voormalige staatshoofden, waaronder de Ecuadoraanse president Rafael Correa (deels opgevoed door mijn schoonvader). Met hun adviezen en informatie hebben zij een enorme bijdrage aan mijn publicaties

In de loop van de tijd heb je meerdere keren meegemaakt dat je boeken verbannen of zelfs verboden werden. Kan je ons daarvan een paar voorbeelden geven? Om welke titel ging het en wat was de reden?

Een goed voorbeeld is de overname van mijn eerste uitgever Editorial Camino in Mexico. Dit was een Katholieke uitgever onder leiding van een bevriende priester, aanhanger van de ´bevrijdingstheologie´. Mijn vriend publiceerde samen met mijn boeken verschillende publicaties over de vrijmetselarij. Dat was dus een grote vergissing. Mexico is het enige land in de wereld waar de vrijmetselarij met een politieke partij deel uitmaakt van de regering. Ook binnen de Katholieke kerk spelen zij een belangrijke rol. Mijn vriend de priester werd door een bisschop voor twee jaar verbannen naar Afrika; de uitgeverij gesloten en alle boeken vernietigd.

Ik herinner me dat een van je boeken in Frankrijk is verboden. Welke was dat en weet je waarom dit is gebeurd?

Dat was het boek Livre Jaune No.7. Een vertaling van het boek De 13 satanische bloedlijnen. Dit boek is in het Frans vertaald en uitgegeven zonder mijn toestemming. Ik ontdekte het boek bij toeval in een boekwinkel in Noord Frankrijk. Dat gebeurt overigens wel vaker. Zo is hetzelfde boek ook in het Turks, Servisch, Hongaars en in Roemenië en Colombia uitgegeven zonder mijn toestemming.

De oorzaak dat de Franse uitgave door het ´Europese Hof´ in Straatsburg verboden werd had te maken met kritiek op de Zionistische beweging in Israël. Alle ideologieën, opinies en ideeën mag men in het openbaar toetsen, analyseren en bekritiseren. We mogen naar hartenlust kritiek hebben op het christelijke geloof of op de Islam. Maar er blijft een ultieme uitzondering. Voor één thema geldt de vrijheid van meningsuiting absoluut niet: het zionisme. Deze politieke beweging stelt zich niet graag bloot aan kritiek en treedt daarom vrijwel nooit in het openbaar. Als men al kritiek op het zionisme heeft, dan wordt daar tegenstrijdig en vijandelijk op gereageerd. Het onderwerp zionisme is bijna een taboe geworden.

Verwacht je dat de censuur zal toenemen? Zo ja, op welke manier gaan we dit verder merken? Hoe ver zal de overheid hierin gaan volgens jou?

Zoals hierboven gezegd, is er al gauw sprake van desinformatie en ‘samenzweringstheorieën’ als een mening niet strookt met het ‘nieuwe normaal’ en de veronderstelde bijbehorende denkwijze. Jean-Claude Juncker, president van de ‘Europese Commissie’ waarschuwde voor desinformatie en complottheorieën als volgt:

We hebben allemaal een rol te vervullen. De techbedrijven, de media, het maatschappelijk middenveld en de politici. Dit moeten we gezamenlijk doen.”

Dit nu is de aanpak in een alinea. Er is één mening en dat is de hunne. Dat wil zeggen ‘wat’ de regeringen met medewerking van de mainstream media vertellen (politiek correct dus).

Wij worden geacht deze personen op hun blauwe ogen te vertrouwen.

Tijdens een lezing op 18 januari 2021 zei vicepremier Kajsa Ollongren het volgende:

“De strijd tegen desinformatie is een test voor de kracht van onze democratie. Het succes hangt af van de inzet van ons allemaal. Van wetgevers en sociale mediabedrijven, van wetenschappers en journalisten en alle anderen in de samenleving.”

Desinformatie en complottheorieën worden door de overheid gezien als een bedreiging voor onze rechtsstaat. Dat zij zelf de onderliggende oorzaak zijn van het probleem schijnen ze niet te begrijpen. Complotdenken, wantrouwen en twijfel ontstaan omdat steeds vaker blijkt dat we onze politici niet zo maar op hun woord kunnen vertrouwen. De vertrouwensbasis wordt geregeld ondermijnd door politieke debacles, corruptie en doofpotten, misleidende informatie die bewust wordt verspreid voor politieke of financiële doeleinden en daarnaast misstanden, zoals de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst.

Bovendien wordt vaak geen openheid gegeven over bepaalde politieke zaken. Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke belangen zijn verstrengeld. Geheime contracten (staatsgeheimen) worden ondertekend en zijn niet openbaar (ontberen dus democratische controle). De verklaringen van de ­officiële instanties staan meer dan ooit ter discussie. Sinds de coronacrisis is het wantrouwen alleen maar toegenomen. De burger is de strategie en de misleidende berichtgeving door de ‘Wereldgezondheidsorganisatie’ en politieke autoriteiten over de zogenaamde vogel en Mexicaanse griep niet vergeten. Iedereen ziet dat thans dezelfde strategieën gevolgd worden en in een nieuw jasje gegoten voor COVID-19.

Dit alles heeft geleid tot honderden sociale media groepen. Op het internet kom je tegenwoordig terecht in een gevaarlijk cocktail van waarheid en leugens. Op allerlei dubieuze sites vindt men misleidende informatie, nepnieuws en ook complottheorieën.
Geloofwaardigheid en betrouwbaarheid zijn essentieel voor politiek leiders.
Zonder waarheid is er geen vertrouwen. Met betrouwbare politici haalt men de zuurstof weg voor desinformatie en complottheorieën, zodat zij niet langer een bedreiging vormen voor de rechtsstaat.

Helaas een dwaze gedachte, te mooi om waar te zijn. De censuur en de klopjacht op andersdenkende zullen alleen maar toenemen.
We hebben te maken met enorme transformatieprocessen die moeten leiden tot het einde van ons individueel zelfbeschikkingsrecht. De coronapandemie en de wereldwijde lockdowns spelen daarbij een belangrijke rol. Zij zijn een onderdeel van een complex stappenplan dat uiteindelijk moet leiden tot invoering van een ´technocratische werelddictatuur´.

Hoe meer angst voor het coronavirus, ziekten, politieke spanningen, economische crisis, rassendiscriminatie en oorlogen, des te sneller nadert de gezamenlijke mensheid het punt waarop zij een Nieuwe Wereldorde accepteert die met ijzeren vuist het lijden van de mensen beëindigen zal.

Bol stopt met de verkoop van jouw boeken, denk je dat meer boekhandels zullen volgen? 

Alleen als ze door de overheid gedwongen worden. Vrijwillig zullen zij dit zeker niet doen. In deze tijden van crisis zijn ze blij met ieder boek dat verkocht wordt. De boekhandels in Nederland beleven uitzonderlijk moeilijke tijden. De gevolgen van de coronamaatregelen hebben er voor gezorgd dat één op de drie boekhandels zich in de gevarenzone bevindt. Dat mijn boeken door Bol worden verbannen heeft te maken met het oogmerk – en dat is geen winstoogmerk – waarom Bol is opgericht.

Bij Bol gaat het niet om winst. Het gaat om marktverovering; afhankelijkheid van de klant en het verdwijnen van de middenstand. Dus ook meer invloed op het aanbod, wat wel en wat niet. Indirecte censuur dus.

De sponsor van DLM Plus is Academy of Happiness en verkoopt alle boeken van Robin de Ruiter, al vele jaren.

19 Comments

 1. De BildeRberg- Groep Sloper,
  De Sloper,

  Oproep aan ieder mens,
  Stop en ga niet naar een test straat om je te laten testen,dan gaan van zelf die zogenaamde duizenden besmettingen per dag radicaal naar beneden,met daar op dat dan ook de avondklok na een week weer weg kan!!
  want elke dag zijn er na de heertjes zeggen ..duizenden besmettingen..en als niemand zich meer laat testen hebben zij ook geen recht meer om die avondklok in stand te houden!!!

  Neem Uw vrijheid terug!!!

  Nog even dit naar al die ondernemers…neem geen steun aan van Mark Rutte en de zijne..waarom niet…voor niets gaat de zon op….dit moet je nooit vergeten…heb je wel die steun aanvaard bent U een aan gelijnde hond van Mark Rutte,wat altijd nog het beste is dat U zich massaal failliet laat verklaren…is een zuren appel…maar deze Rockefeller Plandemie gaat nog zeker ander half jaar duren…wilt U nog langer zo door leven met al die kopzorgen cq stres???
  Trek massaal de stekker uit u onderneming en kijk naar Uw eigen gezondheid!!!
  U slaap slecht…U een minder goed…U leeft minder goed…het is een aanslag op Uw eigen gezondheid…is dat Mark Rutte en de zijn het U dat waard???
  Wat betref het codvis-19/20 virus…kijk alleen maar naar wat er in China gebeurd…Markt Rutte en de zijne die kijken alleen maar naar—-DUITSLAND—!!!

  ik dank U!!

 2. De Bilderberg-Groep Sloper,
  De Sloper,

  Bericht gericht aan al die heertjes die het nu voor het zeggen hebben,die het volk gebruiken en misbruiken,die de bevolking letterlijk en figuurlijk commanderen en dirigeren…Heertjes..jullie maken je schuldig aan Nederlandse of anders gezegd Duitse Nazie praktijken..is een kopie van wat er in de en tijdens de wo2 ook is uitgevoerd.
  De individuele mens letterlijk en figuurlijk opsluiten,het verplichten van handelingen die een ander mens moet doen…doen die dat niet wordt er een boeten opgelegd van 95,00 euro..er zijn mensen die geen cent te mak hebben…laat staan dat die dan ook nog een boeten moet gaan betalen..afgelopen week is er weer een gezin op straat gezet vanwege die toeslagen business van jullie wan beleid.
  Vieze rikken dat het zijn!!
  Het begin van een —VOLKS OPSTAND is nog maar het begin,nu zijn het ONZE jongeren…binnen onafzienbare tijd voegen daar ook DE OUDJES er daar nog bij….OPPASSEN HEERTJES!!!…maak het NIET te bont—Maak ons NIET boos..en BLIJF VAN ONZE JONGER AF!!!!
  Wat zou het sieren als dat —TORENTJE– de vlammen uit dat punt dakje gaat komen???

  Tot slot met MIJN betoog,tot snel in het Europees HOF!

  Ik dank U!

 3. Stap voor stap neemt zo de dicta-censuur toe. Heb het boek Coronacrisis gelezen. Goed boek! ben er met dat boek als startpunt in korte tijd achter gekomen hoe de burger beduvelt wordt door Elite, banken, politiek en media. (nationaal en internationaal
  Ook een goed boek: Patronen van bedrog, niets is wat het lijkt Willem Middelkoop &Tim Dollee. Nu bezig met: Europees Verval

 4. Ik heb niet het hele verhaal gelezen maar ik weet wel dat het heel, heel, heel erg moeilijk is vandaag om kritisch politiek maatschappelijk getint werk uitgegeven te krijgen of zelf uit te geven. Vandaag loop je al heel snel tegen wel iemand met lange tenen op die een klacht indient, een klacht die dan door de politiek heel graag wordt aangegrepen om indirect werk te laten verbieden dat hen niet gunstig gezind is of kritiek uit op hun vaak regelrechte domheid, incompetentie, machtswellust, onmacht, corruptie of onkunde. Sterkte!

 5. De BildeRberg- Groep Sloper,
  De Sloper,

  Geachte mensen,

  zonder enige vorm van proces en voerordelening bent/wordt U opgesloten in Uw eigen huis/woning.
  u wordt zonder rechts wegen opgesloten in uw eigen woning waar U het voor het zeggen heeft omdat iemand anders U dat zomaar aan U oplegt..u bent dus een crimineel die in de avond en nachtelijke uren niet meer op de openbare straat mag begeven.een veroordeelde persoon die krijgt meestal een enkelband om de been en heeft dus nog de vrijheid om te gaan waar die wil gaan….maar nu is het dus al zo ver da U zonder enige voor van misdragingen en of gerechtelijke uitspraak opgesloten moet/kan worden in Uw eigen huis.
  de enige die opgesloten moeten worden dat zijn dame;s en heren die dat een ander mens zomaar opleggen,nu rijst de vraag of dat zo maar mag/kan en juridisch ook onderbouwt is?
  NEE…NEE..NEE..EN NOG EENS NEE!!!

  Ten tweede wil ik dit nog even mededelen naar al die o zo geweldige burgenmeestertjes….een ras echte Nederlander is jaren lang toe gesproken door meneer de pastoor..in opdracht van de /een burgemeester die op zijn beurt weer onder de wetsdienaren stonden…alleen gaan de mensen nu niet meer naar de kerk..dus nu zijn bij uitstek al die fake-peptok tafeltjes—op1–rtl jinikje–M–de spreek buis geworden voor het schapen kudde vee volkje waar zij dan alle naar moeten luisteren…de spreekbuis van M Rutte.
  Er is ook een hele grote groep mensen van buitelandse komaf..met namen de Marokkanen die in hun eigen land meestal veel buiten op de straat verblijven..dus hier ook…nu is het geval dat DIE mensen zich NIET gemakkelijk laten opsluiten..zoals de Nederlander dat wel laat gebeuren…het schapen kudden mens.

  ik ben ook geen schaap..en ook geen hond,wie nog meer niet??
  Als U geen schaap of hond bent kom dan massaal gewoon naar buiten waar u ten alle tijden recht op heeft om dat te doen…..dez plannet is niet van hen maar van ons alle en laat u zich niet chanteren en bang maken door M.Rutte en of zijn aller grootste vriend Ferdinand Grapperhaus met geld boete”s!!

  Woon en leeft u in een Nederlandse Nazi staat???
  Op dit moment wel..dit zijn letterlijk en figuurlijk nazi’s praktijken van uit WO2!!!

  Ik dank U voor het lezen van MIJN betoog.

 6. Meteen mijn account bij Bol verwijderd. Ik was al weg bij Amazon, nu bekijkt ook Bol het maar. Hoop dat meer mensen dit doen. Laat die grote bedrijven maar massaal stikken, ik ga in elk geval de kleinere boekhandels en de online verkooppunten bij de kanalen met het echte nieuws sponsoren. Verder wist ik niet dat Bol onder hetzelfde concern valt als Albert Heijn, onze vaste supermarkt hier om de hoek, Ahold Delhaize. Die zeggen we ook meteen gedag, als we toch bezig zijn… Dag Bol, dag Appie.

 7. De BildeRberg- Groep Sloper,
  De Sloper,

  Beste RW,
  Waarom zou je ook daar iets kopen bij die Bol…gezien die bedragen die er voor
  producten gevraagd worden is ver boven gemiddelden…ik persoonlijk vindt dat een oplichters bestel platform(mag hier ook niet alles schrijven),je kan beter bij een gewone bestel platform kopen van een BV,of winkel..dan betaal je een/de gewone prijs voor wat je an zou willen schaffen.
  ik dank U

 8. De BildeRberg- Groep Sloper,
  De Sloper,

  Beste mensen,

  Wie is M.Rutte?
  Een leider van een demissionair kabinet,niet meer en niet minder.

  Wat is uw tv?
  Een apparaat wat een beetje zorgt voor amusement door middel van het kijken naar..spelletjes/voetbal
  of andere sporten/films/muziek/pep-tok tafels of tewel de Muppet Show tafels.

  Is dit medium dan ook bedoelt om het volk iets op tegaan leggen wat zei wel en niet mogen?

  Straks gaat Meneer J de Mol nog verplichten om naar 1 bepaalde programma te gaan kijken…bizar of niet??
  Dat dacht ik al…U bepaalt het gelukkig zelf nog.

  Maar nu komt het.
  M Rutte gebruikt dus Uw tv scherm om U onder dwang iets tegaan doen….DE anderhalve meter…niet kreeg U een boeten van 95,00 euro..
  daar op is het dus nu…dat U onder zijn dwang cq chanrage binnen in Uw eigen huis moet blijven na 21.00 uur…doet U dat niet is het
  gevolg dat U een boeten van 95,00 euro MOET betalen.

  Maar WIE is M.Rutte nou eigenlijk wel niet???

  Een rechter??
  NEE!
  Heeft hij dan het recht om U via het meduim van de tv U iest op te leggen wat U wel en niet mag na 21.00 uur??

  Heeft U van M Rutte iets schriftelijk een schrijven hier van ontvangen waat het allemaal op staat vermeld??

  Niets??..ik ook niet!!
  Waarom zou U dan zomaar naar iemand luisteren en doen wat hij U opdraagt om te gaan doen en te gaan houden…u heeft helemaal niets
  op schrift ontvangen…het is dus juridisch niet onderbouwd.
  U wordt wordt zonder eninige vorm van rechts vervolging vast gehouden cq gegijzelt in uw eigen woning en daar bij komt dan ook nog
  dat U daar mee gechateerd wordt door middel van die 95.00 euro boeten…en dat dus nog steeds ZONDER juridisch redenen!
  Hier bent u nou voor beschermt bij de rechten van de mens…om dit soort praktijken te voorkomen dat die gebeuren.

  Zal een voorbeeld geven…klinkt grof maar is wel een voorbeeld…als man mag U Uw vrouw tegen haar zin ook geen hoer
  laten spelen voor geld.

  En zo mag M Rutte en de zijne U niet gijzelen en chanteren om U van af 21.00 binnen te laten blijven..er is immer geen gerechtelijke uitspraak geweest
  van een rechtbank en u heeft ook helemaal niets mogen ontvangen op schrift!

  Laat U zich nog vrijwillig op sluiten in Uw eigen woning waar U het nog altijd voor het zeggen heeft wat er gebeurt en niet
  een vreemde meneer die zich Mark Rutte noemt?

  Mark Rutte die op de stoel is gaan zitten van de rechtelijke macht!!

  Het einigste is wat U als mens zou moeten gaan is is massaal Mark Rutte aan geven bij de rechten van de mens het Europees Hof!

  ik dank U voor het lezen en doe hier Uw voordeel mee!

 9. Tot Mn verrassing had ik het boek binnen 2dagen via de Bruna in huis.
  Ben er nu in aan het lezen,en ja ik begrijp donders goed dat de ptb niet zitten te wachten op zulke boeken die de mens stimuleren, bevestigen enz. In mijn optiek bijten de ptb in het zand. Wel wat geduld en civil courage in nadenken en handelen hebben 😉

 10. Net (31-01) gecheckt op bol.com, maar de boeken staan er nog (weer?) te koop. O.a. vaccineren de grote illusie. Wel met een tekst die waarschuwt dat het een controversieel boek is.
  Maar bestellen via je locale boekhandel is natuurlijk beter.

 11. @ Jacob Wijnia. Volgende keer beter checken. Boek is nog steeds niet verkrijgbaar. Waar jij het over hebt is van een andere schrijver tw René Bickel. Wel bij de les blijven aub. Dit artikel gaat over en is geschreven door Robin de Ruiter.

 12. Hoe organiseren wij een Volksopstand ???

  Wat er nu gebeurt kan niet door de beugel.

 13. bpoc2020.nl is een aanrader. Deze mensen hebben een Buitenparlementair onderzoek gedaan. Het tussenrapport is na 1 maart verkrijgbaar. Ik heb vele verhoren gevolgd. De conclusie is w.m.t. : we zitten nu in een dictatuur.

 14. Koop zoveel mogelijk Bitcoin om je financiële toekomst veilig te stellen en help mee het fiat geld te vernietigen. Door middel van dit frauduleus gedrukte geld houden de elites hun macht in stand. Koop eventueel ook het 100% anonieme “monero” en verdiep je verder in het nieuwe crypto geld.

 15. Ik weet niet waar jullie dit op baseren. Op bol.com kun je, voor zover ik kan zien, gewoon alle titels van Robin Ruiter kopen. Ik lees graag de boeken van Robin Ruiter en ben zeer tegen censuur van wat dan ook, maar dit is in mijn ogen onjuiste informatie.

 16. Bol heeft in het verleden een spelletje gespeeld met de boeken van De Ruiter. Dan worden ze wel geleverd en daarna weer niet. De laatste stand is dat per 1 juni al zijn boeken via Bol niet meer verkrijgbaar zullen zijn.

 17. Ik heb nog nooit bij BOL gekocht omdat ik vanaf het begin wist dat ze onderdeel is van Ahold en aan dat bedrijf had ik al een schijthekel dus..

  Koop mijn boeken negen-van-de-tien keer bij boekwinkeltjes.nl en als het kan tweedehands 🙂

  Beter ook niets te kopen bij die grote rivier want zij is onderdeel Amerikaanse overheid!

 18. kunt u het pdf document opsturen naar mijn email, ik kan het via google niet openen

 19. Het is me niet duidelijk om welk pdf-document het gaat.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.