Het kiezersdilemma: ‘Als je stemt ben je een vijand van de mensheid’

Foto R. Vellekoop

Bewogen en goed onderbouwd legt Larken Rose uit waarom je een vijand bent van de mensheid als je gaat stemmen. Bewijzen de omstandigheden waarin we wereldwijd steeds meer vast komen te zitten zijn gelijk? Voor de stemmer betekent dit een groot dilemma. Hoe kan je een regering stoppen, zonder te stemmen?

Hoe komt het toch dat een volk, zoals het Nederlandse, zoveel leugens en halve waarheden accepteert van de overheid? Hoe kan het dat een deel van het MKB zich zonder verzet naar de financiële afgrond laat leiden door de regering? Laat je uitdagen door de ideeën van een man die zegt dat als je stemt dit ten koste gaat van de vrijheid, het eigendom en de vrije keuze van een ander.

“Ik ben anti-regering.”

De Amerikaan Larken Rose vindt een regering inherent dwingend, gewelddadig en immoreel. Het is van nature een dwingende autoritaire leidende klasse. Volgens hem commanderen ze, nemen ze je geld af en besteden het aan zaken waaraan je het niet zou spenderen als je de keuze had.

Hij vindt regeringen de grootste schenders van individuele rechten en van eigendomsrechten. De grootste dieven van de wereld.

Een demonstratie tegen een zittende regering ten gunste van een nieuwe groepering of partij zoals er aan de komende verkiezingen meedoen is niet anti-regering.

Wat Larken bedoelt is dat ze verder gaan met het bestaande systeem, alleen zitten er na de verkiezingen andere poppetjes.

Ik ben een vijand van de democratie.”

Larken Rose is hier mordicus op tegen, omdat een democratie stemt om de rechten van een minderheid te schenden, van welke minderheid dan ook.

Als de meerderheid geweld gebruikt wordt het daardoor niet beter. Het is namelijk niet meer in overeenstemming met de moraal. Ieder individu bezit zichzelf en het is niet in orde dat de meerderheid agressie begaat tegen welke minderheid dan ook.

Democratie is geen vrijheid. Het is niet goed en niet ethisch. Het is volgens Rose het beste excuus waarmee tirannen ooit zijn gekomen om gewelddadige dwang en overheersing te kunnen toepassen. De tirannen beweren steeds dat ze het geweld dat ze gebruiken, ten dienste staat van het volk, van het collectief, het algemene belang, van de meerderheid.

Rose ziet de democratie als een vijand van de moraal en een vijand van de vrijheid.

Ik ben ook een vijand van de Staat.”

De staat is op zichzelf een vijand van de mensheid, want het commandeert mensen, steelt hun geld en stuurt hun keuzes. Omdat ik daar tegen ben, word ik een ‘vijand van de staat’ genoemd?

Ik ben een extremist.”

Larken vindt dit begrip ‘extremist’ nogal beladen en dom, want zegt hij als er een reeks mogelijkheden zijn, heb je altijd een uiterste aan elke kant van de reesk.

Het idee dat extremen fout zijn en men in het midden goed zou zitten, noemt hij diep dom. Hij vervolgt, in politieke termen ben ik absoluut een ‘extremist’ omdat ik geen enkele gewelddadige dwang wil. Geen enkele gelegaliseerde afpersing en overheersing. Ik wil evenmin dat mensen opgehitst worden om oorlog te gaan voeren.

Dus binnen het spectrum van stomme politieke ideeën ben ik ‘extreem’, want ik sta aan het einde van het spectrum en zeg dat ik geen autoritaire leidende wil, die ieders rechten schendt.En dat maakt me een ‘extremist’ want het grootste deel van de bevolking maakt zich druk over door wie zij willen worden overheerst en bestolen en in welke mate.

De progressieven, de gematigden, zij blijven redelijkerwijs binnen de grenzen van een krankzinnig idee. Terwijl ik aan het uiteinde zit omdat ik wil dat niemand mij overheerst.

Stemmen

Als je stemt zegt Rose kies je mensen die wetten zullen uitvaardigen die jouw keuzes zullen inperken. Dat weet je van tevoren.
Larken Rose windt er geen doekjes om, als je stemt probeer je iemand of een partij de macht te geven die geweld zal gebruiken van de Staat, de macht van de wet, op een manier waarvan jij vindt dat je er voordeel van zult hebben. Dit gaat dan ten koste van iemand anders zijn vrijheid, eigendom en keuzevrijheid van leven. Dat maakt jou een vijand van de mensheid.

Hij is tegen het idee wat een regering maakt tot wat het is. Namelijk het idee dat bepaalde mensen meer rechten hebben of zelfs zijn vrijgesteld van ethiek.

Zij mogen je bestelen, als zij het ‘belasting’ noemen. Of met geweld je vreedzame keuzes beperken (dat heten dan ‘wetten’).

De mensheid is de aartsvijand van de regering, daarom zal ik altijd anti-regering zijn.

Waar gelooft hij dan wel in?

De Amerikaan gelooft wel in werkelijke vrijheid, zelfeigenaarschap en geweldloosheid. “Een samenleving zonder naties, waar we allemaal elkaars gelijken zijn en niemand stemt voor een parasiet die anderen hun wil opleggen.”

Hij zegt hier verder over dat zolang je niet fraudeert of geweld gebruikt tegen een ander je volkomen vrij bent. Doe je dat toch dan heeft iedereen het recht, wat Rose betreft, om deze persoon of zichzelf te verdedigen. Daarvoor heb je geen speciale badge nodig, wetgeving of andere ‘onzin’. Het is inherent om jezelf te verdedigen, maar immoreel om een aanvaller te zijn.

En aangezien een regering altijd een aanvaller is, zijn zij altijd de grootste dief en crimineel.

Dilemma

De Amerikaanse denker zadelt ons op met een lelijk dilemma. Stel dat je een einde wilt maken aan het regime Rutte. Dan kan je twee dingen doen of deelnemen aan de verkiezingen of op een partij stemmen die nooit met de VVD-er zou willen samenwerken. Eigenlijk zijn er geen andere geweldloze opties, want je afzijdig houden zoals Rose suggereert, maakt de kans groot dat Rutte terugkeert als premier.

Terwijl deelnemen/stemmen betekent het systeem in stand houden, dus blijven doorgaan met een samenleving waar de meerderheid de minderheid onderdrukt. Ook mogen machthebbers geweld inzetten tegen hun eigen burgers.

Dus hoe kan je Rutte anders stoppen dan door te stemmen?

Larken Rose

Larken Rose is een anarchist en schrijver van het boek The Most Dangerous Superstition (in het Nederlands verschenen onder de titel Het meest gevaarlijke bijgeloof). Hij rekent in zijn explosieve boek af met gezag inclusief elk geloof in ‘regering’. Hij vindt dat het geloof in ‘gezag’ de aartsvijand van het mensdom is en legt dit met eenvoudige voorbeelden uit. Zijn conclusies zijn zo schokkend van eenvoud dat de lezer zich afvraagt hoe het kan dit niet eerder te hebben ingezien.

Hij werd veroordeeld voor 15 maanden vanwege een opzettelijke fout in zijn aangifte Inkomstenbelasting over vijf jaar. Hij werd vrijgelaten in december 2006. Larken schreef een 79 pagina tellende discussie over zijn inzichten en verkocht een video met de titel ‘Diefstal door bedrog’.

Bekijk zijn website

 

Rob Vellekoop, 25 februari 2021

14 Comments

 1. Gelukkig stem ik al een tijd niet meer. Larken heeft gelijk. Je houdt het systeem intact door te stemmen. Partijen die niet met de VVD willen samenwerken zijn er niet eigenlijk. Voor de rest heb je al genoeg positieve ideeën aangedragen om het anders te doen in de samenleving. Top.

 2. Ik vraag me af wat beter is: niet stemmen of je stem in het stemhokje ongeldig verklaren. Iemand ideeen?

 3. De BildeRberg-Groep Sloper
  De Sloper,

  Als mensen bij hun werkgever fout op fout op foute dingen doen vliegen zij de laan uit…hou doe en bedankt!..of te wel –die zien wij nooit meer terug.

  Daarin tegen kijkend naar de overheid/regering/bewindslieden die al jaren aan de stuk bezig zijn geweest om de jeugd hun kindertijd te verwoesten en systematisch in de armoede te houden,heb je geen recht om als regeringsleider te zijn,of als bewindsvoeder te kunnen zijn.

  De afgelopen jaren heeft de VVD systematisch alles kapot geprivatiseerd,vermarketingt…het enigste wat telt is bij hun dat ver-rotte kapitalistische geld.
  Net als wat Ad Melkert heeft gedaan.
  Mensen die op komen voor het gepeupel worden om zeep geholpen..Van tra/Pim.
  Meneer Wilders mag ook niet de grootste worden want dat schaad het aan zien van het koningshuis,even bedenken…Wilders naast Willempie en Maximaat’tje op staats bezoek bij de Emiraten??
  Die willen daar niet mee geconfronteerd worden…slecht voor hun imago.

  Maar goed,wat valt er nog te kiezen als de concurrent al te horen heeft gekregen dat zei uit gesloten worden om me te regeren….ben je in mijn ogen een vuile vieze dictator van de bovenste plank,en daar bij belemmer je ook nog eens de eerlijkheid van het stemmen en de uitslag daar van!!
  dat is nou M.Rutte De VVD mens!!
  Dat mensje is ziek en is ook niet meer capabel om dit land te regeren!
  Heeft de mede mens gebruikt en misbruikt–voorgelogen en gemanipuleerd.

  Als M.Rutte cq de VVD de komende jaren voor het zeggen blijft,blijft er van de gehele politiek geen ene moer meer over,dan maakt hij letterlijk en figuurlijk de politiek kapot!

  Ik dank U!

 4. Het systeem moet gewoon anders: politieke partijen of andersoortige belangengroepen vormen de regering en onafhankelijke burgers vormen de controle (de Kamers ) op die regering, dus ophouden met dat eigen vlees keuren door politieke slagerijen zoals wat nu gebeurt. Dat stel ik al jaren. Hiernaast referenda, raadgevend en corrigerend.

 5. Kennis door onderzoek en de praktijk van alledag hebben mij dertig jaar geleden a-politiek gemaakt. Als ik ook nog maar iets met politiek te maken zou willen hebben (dat wil ik absoluut niet) zou ik met mijn stembiljet mijn achterste afvegen en het opsturen naar Den Haag. Dan komt de boodschap wel over.

 6. Niet stemmen , je weet dat VVD stemmers altijd komen opdraven! Door niet te stemmen laat je bewust de macht bij hen, dat is ook een keuze. Er zijn meer partijen die haaks op de ideeen van de VVD staan, ik noem een PvdD, een BIJ1, er zijn genoeg mogelijkheden.

 7. De moderator neemt weleens vrij om andere dingen te doen dan 24/24 online te zijn.

 8. Dit is een heel interessant dilemma. Gezien de tijdsgeest een onderwerp dat op het scherpst van de snede zowel links als rechts snijdt.

  Het systeem kan alleen maar anders, wanneer er daartoe voldoende draagvlak is ontstaan (in bewustzijn). Alhoewel ik dit liever vandaag dan morgen zou willen ervaren, laat staan over enkele jaren (pas), ligt het initiatief bij het collectief bewustzijn.

  Mijn persoonlijke kijk en ervaring is dat het daarom én zo lang duurt voordat er verandering optreedt op collectief systemische schaal én dat er heel wat voor nodig is voordat er een kritiek kantelpunt is ontstaan, welke de verandering in gang zet.

  Ik weet niet of dat punt al is bereikt. Misschien wel, maar dat zou mij positief verrassen. Ik denk dat het nog steeds ‘erger’ moet worden, voordat het ‘beter’ wordt. Bedoelende dat er nog meer onheil, leugens, corruptie etc. in het licht (c.q. het publieke domein) dient te worden geopenbaard; om collectief bewust van te worden.

  Dit laatste zie je duidelijk in Amerika gaande. Zo is het exact met de ‘spirituele detox’ waar we collectief doorheen gaan. In mijn bescheiden ervaring kan je dit niet vertellen aan mensen; er is ‘niemand thuis’ om die boodschap te ontvangen. Alleen door het ervaren, doorgaan en met de eigen ogen zien leert men onder ogen te komen (letterlijk!) hoe ver en diep de corruptie van onze menselijke wereld reikt. Eenmaal aanschouwen daagt de keuze: wil ik als individu hier nog wel aan deelnemen, laat staan (onbewust) meewerken? DAT is de werkelijke collectieve keuze die ons rest, mijn inziens. Tot die tijd… leef met hart, moed en wijsheid. Kies die keuzes die vóór het leven zijn, de levenskracht, de wijsheid van de natuur. 🙂

 9. Als je wilt uiten dat je tegen bent, moet je maar een “partij” worden zodat mensen op jou (dwz tegen elke regering) kunnen stemmen. In Frankrijk had je daar ooit de “parti blanc” voor. Met 12 mille en 20 keer 30 ondersteuners kun je in NL met landelijke verkiezingen meedoen.
  Het zogenaamde “bewust niet-stemmen” ken ik al sinds de jaren ’70, en de ervaring leert dat zelfs als DRIE MILJOEN mensen dat doen, het helemaal niks uithaalt.

  Blanco/ongeldig stemmen is beter dan wegblijven, maar dan moet het wel wat groter worden dan de gebruikelijke 0,4 (?) %

  Als je van de VVD af wil moet je geen PVV, FvD, Ja21, D66 en misschien zelfs geen PvdA stemmen

 10. Het maakt niet uit waar je op stemt, ik vertrouw de tellingen niet, en het zijn ook maar marionetjes van klaus swab en consorte…….als je niet gaat stemmen, word je stem in procenten toch verdeeld naar de partijen, dus je blijft op de bank zitten, maar er word toch ge-int….klopt al niet.
  Ik stem al jaren BLANCO krijgt niemand wat, en zeg ik; weg met dit systeem.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.