Daardoor is het zo makkelijk miljarden mensen de coviddans te laten doen

Deze Nederlands ondertitelde video laat in bijna 7 minuten zien hoe eenvoudig het is voor een kleine groep mensen om miljarden te besturen. We zien dit verschijnsel zich iedere dag voltrekken. De ‘tiny few’ sturen de gemuilkorfde slaven het ravijn in van de absolute controlestaat. Met het bijgeloof afrekenen en werken aan zelfvertrouwen kunnen je een handje helpen, ook wanneer je twijfelt aan je keuze om ongevaccineerd te blijven. De druk wordt opgevoerd, maar er zijn sterke middelen om je te helpen.

Verantwoordelijkheid nemen

Zijn we werkelijk afhankelijk van een regering die voor ons in actie moet komen omdat we het niet zelf kunnen bedenken?

Hebben we niet zelf gekozen om slaaf van het systeem te zijn en regeringen onze meesters? (terwijl de meesten denken dat ‘het volk regeert’, want dat betekent immers democratie)

“Neem je verantwoordelijkheid en laat een regering niet uitvoeren wat jij zelf niet wilt doen, anders ben je net zo schuldig en medeplichtig aan moord en onderdrukking als de regeerders die je voor jou laat optreden, oorlog voeren, mensen op straat zetten, privacy schenden, martelen, afluisteren, geld innen (belastingen), herverdelen van inkomen, uitbuiten en honger lijden.”

Dat is de boodschap van Larken Rose. (Die hij toelicht in zijn uitstekende boek ‘Het meest gevaarlijke bijgeloof‘).

Hij zegt:”Wanneer je in autoriteit gelooft, geloof je ook in de leugen dat alles goed zal komen doordat de autoriteiten het wel zullen oplossen. Begin te denken als een verantwoordelijk mens en handel er naar in plaats van te gaan wachten op de overheid als een slaafs individu.”

Helaas is dat exact de toestand waarin de wereld verkeert. Door de massamedia een dodelijke ziekte aangepraat en dagelijks ingeprent, laat een groot deel van de wereldbevolking zich als lemmingen het ravijn insturen. Dit onder het motto dat ze juist hun verantwoordelijkheid nemen door zich te laten injecteren met een experimenteel vaccin.

Het punt is natuurlijk wel dat je voldoende in jezelf moet geloven en op je eigen oordeel durven te vertrouwen om tegen de stroom in te gaan van dagelijkse pro-vaccin propaganda. Handelen naar de boodschap van Rose vereist een kritische geest, niet gevangen zijn door angst en juist daarvoor is zelfvertrouwen noodzakelijk.

Zelfvertrouwen

Jaren geleden heb ik gefolderd om mensen aan te moedigen een cursus zelfvertrouwen te gaan doen via de door mij toen opgerichte School voor Zelfvertrouwen. Ik herinner me te hebben geflyerd in Rotterdam. Een van de meest gehoorde reacties op de folder was dat mensen zich niet aangesproken voelden, want zij hadden voldoende zelfvertrouwen vonden ze.

Toen wist ik al dat dit niet klopte. In deze coronatijd blijkt dit echter nog veel sterker en laten ze iedere dag zien dat ze bang zijn en zelf geen initiatief durven te nemen. Slechts een minderheid heeft wel voldoende moed en geloof in zichzelf en eigen kracht om nee te zeggen tegen een overheid die in hun ogen misdaden begaat door hen te dwingen een vaccin te nemen.

Angst is de absolute tegenhanger van zelfvertrouwen. Des te meer angst je hebt, des te minder zelfvertrouwen er is. En eigenlijk geldt dat voor alle negatieve emoties. Zo zijn bijvoorbeeld boosheid en wantrouwen juist bewijzen dat je geen zelfvertrouwen hebt. Met andere woorden door met angst te leven, lever je zelfvertrouwen in. Terwijl je juist in deze tijd aan zelfvertrouwen behoefte hebt om je te kunnen losmaken van de hysterie rond het virus.

Zeker het hebben van kennis van zaken over de vaccinatie is belangrijk, maar met kennis alleen kom je er niet en zal je niet de neiging hebben voor jezelf op te komen. Ook al lijkt dit op het eerste gezicht wel zo. De reden dat de meeste mensen zich laten vaccineren is niet dat ze dit voor zichzelf doen, nee, ze doen dit uit angst voor de gevolgen als ze het niet doen, bijvoorbeeld uit angst hun baan of andere bezittingen te verliezen.

Handelen vanuit angst is nooit een goede raadgever. Deze negatieve emotie drukt verstandig redeneren weg en laat je impulsief dingen doen, die je als je je gezonde verstand zou hebben gebruikt misschien wel nooit zou hebben gedaan. Pas achteraf kan je zeggen dat je door angst werd geleid, niet wanneer je middenin een periode van angst zit. Daarom zien de meeste mensen helemaal niet dat ze uberhaupt bang zijn.

Tegengif van afhankelijkheid

Regeringen hebben te veel ruimte gekregen. In plaats van de samenleving verbeterd hebben zij de mensheid benadeeld, waardoor een kleine elite onnoemelijk rijk en de overgrote meerderheid van de wereldbevolking ontzettend arm is geworden. Alles is heel logisch als je beseft dat het grootste deel van de mensheid weinig of zelfs geen vertrouwen heeft in zichzelf.

Mensen zonder voldoende geloof in zichzelf zijn veel meer vatbaar voor angstaanpraterij, waar de overheid een ster in is. De mens gedraagt zich in het algemeen als een van de overheid afhankelijk wezen. Wanneer het fout gaat wijzen ze direct naar de regering. Als de regering zegt dat morgen alle winkels een kwartier open mogen van 12 tot kwart over twaalf dan zullen ze dit bevel uitvoeren.

In de loop van de tijd is de mensheid afhankelijk geworden van leiders, die ze denken nodig te hebben. Door steeds op leiders te leunen, hebben ze afgeleerd te vertrouwen op zichzelf. Daarvoor betaalt de mensheid op dit moment de prijs.

In mijn Trainingsboek Zelfvertrouwen probeer ik de lezer te helpen met een methode om de negatieve emoties, inclusief angst, te overwinnen en hierdoor aan zijn of haar zelfvertrouwen te bouwen. Want zelfvertrouwen is het tegengif van de angst, die dagelijks in het eten van miljarden wordt gestrooid.

Tot op de dag van vandaag ontbreekt het het grootste deel van 7 miljard mensen aan voldoende zelfvertrouwen. En dat is nodig om van de samenleving om te turnen tot een hemel voor ons allemaal.

Rob Vellekoop, 6 maart 2017 en 4 februari 2022

7 Comments

 1. Dat iemand die weigert aan wensen van de ove4heid toe te komen, gezien wordt ls een wappie?

 2. Wat een ongelooflijk dom filmpje. het slaat helemaal nergens op.
  dat belastinggeld wordt juist aan enorm veel dingen uitgegeven die iedereen ten goede komen:
  Onderwijs, cultuur, symfonie-orkesten, opera’s, musea, balletgezelschappen, wegen, straatlantarens, infrastructuur, wegonderhoud, treinen, openbaar vervoer, havens, veiligheid op straat, onderhoud van parken, bossen, dijken, de deltawerken, kanalen, schoolmelk, bomenonderhoud in steden, subsidie voor amateur-orkesten, instrumenten, uitkeringen, AOW, ziektewet, invaliditeitswet, faciliteiten voor zieken en invaliden, ziekenhuizen, parkeerbeheer, veerdiensten, monumentenzorg, kortom, te veel om op te noemen, Zonder belastingen zou de gehele maatschappij ineenstorten en zou de wereld in barbarij en chaos vervallen. Het wilde westen en mad max en de strijd van allen tegen allen zou dan ontstaan.

 3. In de yogafilosofie (net zoals in de Chinese filosofie) wordt geen enkele emotie als negatief gezien, dus bijvoorbeeld ook boosheid niet. Er zijn momenten in het leven dat er sprake is van lafheid, als men niet zijn woede kan tonen of uiten, wanneer handelingen waar we medeverantwoordelijkheid voor dragen fout zijn, vooral wanneer de beweegredenen moreel onjuist zijn. Het gaat om de balans. Er bestaan geen positieve of negatieve emoties. Wel emoties die uit balans kunnen zijn.

 4. Remember Bill Gates’ initiative, Agenda ID2020?
  ——————————————————————–
  Agenda ID2020 aims at connecting everything with everything, eventually covering and connecting data from the planet’s 7.9 billion people, gradually building up individual, as well as societal data banks, including your highly personal data, bank account information, work information, behavioral trends, criminal records, relations with friends and family – an endless stream of everything that may be linked to an individual, or groups of individuals, and that may be watched and controlled.

  The QR Code.
  ——————–
  While Agenda ID2020 has been silently adopted by most countries as a first phase of this monster surveillance program of the vaxx survivors, the time has come to universalize Agenda ID2020 into an all-encompassing uniform worldwide digitized platform called “Quick Response”, or QR code. Google calls it a barcode on steroids.

  The PCR test.
  ——————-
  No matter how invalid the PCR tests are, they are pushed on us – you can’t enter any restaurants, any supermarket, any cinema, any closed area, and the list goes on, without a PCR test. So, the multiple PCR test results will be put on our individual QR code.

  Nobody is really interested in the PCR test, but they are perfect pretexts to expand the data base on our QR code – where and why did we take the test?

  The inventor of the polymerase chain reaction (PCR) method, Dr. Kary Mullis, Nobel Prize winning biochemist, said way before Covid appeared on the horizon, that the PCR method was not meant to test for diseases and especially for viruses. On 7 August 2019, he was mysteriously found dead in his apartment.

  Event 201.
  ————–
  This was only a few months before Event 201 (18 October 2019, in NYC) which effectively launched SARS-CoV-2, alias Covid-19.

  We Call For Investigations Into The “Bill & Melinda Gates Foundation” For Medical Malpractice & Crimes Against Humanity.

  https://petitions.trumpwhitehouse.archives.gov/petition/we-call-investigations-bill-melinda-gates-foundation-medical-malpractice-crimes-against-humanity

  The World Health Organisation
  ——————————————–
  Robert Kennedy Jr. claims Bill Gates “owns the WHO”.

  https://www.irishcentral.com/news/robert-kennedy-jr-bill-gates-owns-who.

  United Nations Agenda 2030
  —————————————
  UN agenda 2030 driving force behind COVID-19.

  https://diyetgen.com/article/un-agenda-2030-driving-force-behind-covid-19

  WEF Forum and Great Reset
  —————————————-
  Documents prove the Dutch Government is colluding with the WEF to implement The Great Reset.

  https://dailyexpose.uk/2021/12/22/dutch-government-colluding-with-wef-to-implement-great-reset/

  Koninklijk Huis en haar kabinet Rutte 4
  ——————————————————–

  Het Koninklijk Huis is instigator en facilitator van de 2030 Agenda als eigenaar van de State of the Netherlands.

  https://www.koninklijkhuis.nl/agenda/2022/01/27/ontvangst-minister-van-financien

  Is it not time to wake up and realize in what kind of world you are living in?

 5. als het zo eenvoudig was om ‘je eigen ding te doen’
  zou het leven louter bestaan uit mooie harmonische momenten
  helaas is dit inderdaad onmogelijk
  en aangezien ieder mens feilbaar is
  leiders ‘denkers en ook het gewone ‘volk
  blijft het een gok om te doen wat jij juist denkt dat goed is

  vandaar dat er een grote behoefte is aan tegenhangers
  dat is mensen die alles kritisch bekijken
  en daar is Rob Vellekoop één van
  godzijdank zou je bijna zeggen
  zelfs als je niet gelovig bent

  lieve mensen volg je eigen pad
  geholpen met onafhankelijke informatie
  zoals getoond op DLM plus

  verenig je met gelijkdenkenden in je omgeving
  en je zult verbaasd zijn wat je ondanks alle machtsvorming
  toch kunt bereiken

  zo roep ik bijvoorbeeld mensen op die net als ik
  stralingsgevoelig zijn in omgeving Amersfoort
  en die info uitwisselen hoe de straling te verminderen

  en dat dan zonder eerst een politieke beweging op te zetten
  want eigenlijk weet iedereen wel dat dit op korte termijn
  niet werkt aangezien het politieke toneel een groot ego toont

  ik roep mensen op uit omgeving Leusden om samen te komen om
  een vuist te kunnen maken mbt straling
  groetjes aan alle lieve mensen

 6. Beste Marc,
  je gaat uit van de veronderstelling dat de wereld in barbarij vervalt als er geen leiders zouden zijn die je belastinggeld aftroggelen. Met andere woorden je gelooft niet dat een mens bijdehand genoeg is om zijn eigen zaakjes te regelen zonder tussenkomst van het gezag, een autoriteit, een machthebber.
  Dat is nu net de manier waarop de leiders van deze wereld het volk eronder kunnen houden. Dat is het meest gevaarlijke bijgeloof dat Larken Rose in het naar jouw mening ‘ongelooflijk dom filmpje’ naar voren brengt.
  Daarnaast heb je blijkbaar een enorm geloof in de goede bedoelingen van de machthebbers. Het lijkt me dat uitgerekend in deze coronatijd de machthebbers er blijk van geven iets anders met het volk voor te hebben dan hun gezondheid verzorgen.
  Je haalt het Wilde Westen aan als voorbeeld van chaos, maar volgens mij heerste daar wel degelijk orde door middel van de sheriff als het hoogste gezag. Mad Max is fictie, dat vind ik geen serieuze onderbouwing van jouw standpunt.

 7. Met de aanname van het Verdrag van Lissabon heeft het Nederlandse parlement haar koningsrecht (de verdeling van het belastinggeld) overgedragen aan Brussel. Ons parlement is dus feitelijk niet langer operationeel. Als Brussel voor de zoveelste keer vraagt om 5 miljard om “de luie en corrupte Grieken” te helpen dan heeft de Nederlandse regering zich er toe verplicht om zo’n bedrag binnen 7 dagen (!) aan Brussel over te maken. In totaal is er voor 360 miljard aan hulp naar het “arme” Griekenland gegaan -dat “arme” Griekenland heeft zo veel aardgas langs de kust dat het de hele EU 10 jaar lang van gas kan voorzien)…maar het heeft allemaal niet mogen baten. Het heet dan dat het geld is “verdampt”.

  Maar geld verdampt niet, zo zit onze economie niet in elkaar. Wat de één kwijtraakt komt altijd bij een ander in de zak. We moeten dus iets verder kijken: met de in totaal 360 miljard voor de Grieken zijn voornamelijk de zeer hoge rentes op de Griekse staatsleningen betaald. Het geld is dus rechtstreeks in de zakken van bankiers terecht gekomen. Geen woord hierover uit Den Haag. Verder worden er wel degelijk goede dingen gedaan met wat ons parlement nog aan belastinggeld overhoudt. We betalen het politie-tuig en hun uitrusting om mensen die om hun vrijheid vragen het ziekenhuis in te slaan, de Bill and Melinda Gates stichting, de Clinton foundation, het WEF etc.etc. En dan nog een groot aantal torenhoge salarissen van gespuis dat mij persoonlijk heel blij zou maken als ze gisteren dood neer waren gevallen. En er gaat ook een boel geld naar de indoctrinatie-instituten die we scholen noemen. Altijd handig.

  Vanzelfsprekend worden er ook heel nuttige dingen (denk aan de vuilnis ophaaldienst) met belastinggeld gedaan want je moet de hele zooi natuurlijk wel kunnen blijven verkopen aan de stompe horde. Maar hoe dan ook: aan belastinggeld zal nooit gebrek zijn. Het wordt gegapt of bijgedrukt.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.