Rivendell – terug naar de basis met de kleine gemeenschap (1)

Terug naar de basis

De overheid als idee en organisatie is failliet en toe aan afschaffing. Dat bewijst de coronacrisis, iedere uitbarsting van onvrede, de armoede in een rijk land als NL, iedere demonstratie en iedere krankzinnige oorlog. Daarvoor in de plaats suggereren allerlei denkers een wereld met duizenden vrije gemeenschappen waarin de mensen gelijke rechten hebben. Niet in de vorm van een wet of toegekend aan een gezagsdrager of ‘vertegenwoordiger’. Geen mens zal dan nog langer miljoenen medemensen krankzinnige maatregelen kunnen opleggen. Rivendell is een voorbeeld.

Hoe?

Met andere woorden we stoppen met zijn allen, zoals Larken Rose dat zo mooi noemt, ‘met het bijgeloof in gezag’. Niemand heeft meer rechten dan een ander. Als de ene persoon niet het recht heeft om een ander te doden, heeft niemand dit. Als de een de ander niet mag opsluiten, mag niemand dit. Het enige recht dat een mens heeft is de beschikking over zijn eigen leven. Met andere woorden niemand heeft meer rechten dan het beslissen over zijn eigen leven. Hij heeft dus nooit het recht om anderen onder dwang te besturen. Let op dit wil niet zeggen dat mensen niet een leider kunnen benoemen. Echter zal deze persoon nooit meer rechten hebben. Anders gezegd deze persoon zal nooit ‘gezag’ dragen.

De wereld valt dan vanzelf uiteen in duizenden kleine gemeenschappen. Grenzen en internationale machtsconcentraties verdwijnen. Hiervoor zal geen ‘agenda’ meer bestaan, de matrix houdt op, geen masterplan, geen wereldleider(s), geen wereldomvattend plan of internationale organisaties meer. Wereldoorlogen kunnen niet meer bestaan, want er bestaan geen landen meer die tegen en met elkaar kunnen vechten en honderdduizenden zo niet miljoenen mensen de dood in jagen.

Mensen zullen met elkaar gaan samenwerken om te leven en te overleven binnen duizenden kleine vredige gemeenschappen. Deze gemeenschappen zijn onafhankelijk. Ieder mens draagt volledige verantwoordelijkheid voor zichzelf en zal problemen moeten oplossen en uitdagingen aangaan in samenwerking met elkaar. Dit is geen garantie dat er geen dingen meer mis zullen lopen in de onderlinge verhouding, maar

als we niet meer geloven in de ‘Overheid’, in ‘gezag’ zullen we nooit meer accepteren dat een medemens meer rechten heeft dan elk van ons.

Zolang mensen de vrijheid van anderen respecteren en deze vrijheid niet beperken, zullen ze zelf ook automatisch de vrijheid hebben te doen wat ze willen.

Toekomst

Vergeleken bij de strikte ordening van nu, waarbij bijna iedere handeling die we op een dag verrichten wordt geregeld door onze verplichting (schuld) aan hypotheekbank, woningeigenaar of overheidsinstelling betekent dit chaos of vrijheid.

Het grondgebied van de wereld is verdeeld en toegekend aan eigenaren. In principe hoeft hieraan niets te veranderen. Eventueel zullen de nieuw gevormde gemeenschappen aandringen op een andere verdeling van de eigendom, maar dat is aan iedere gemeenschap. Er zijn geen overkoepelende organen of wereldmachten meer die dit tegen kunnen houden. Alle gemeenschappen zijn net als hun deelnemers autonoom en trekken hun eigen plan op hun eigen stuk land. Multinationals zullen zich niet meer kunnen beroepen op internationale verdragen die hun belangen behartigen, daardoor zullen zij verdwijnen.

Voor de gemeenschappen ligt een gigantische uitdaging, namelijk samenleven zonder dat opnieuw een overheidsachtige instelling wordt geïnstalleerd, die gezag zal gaan uitoefenen en spoedig de kleine gemeenschappen weer bij elkaar brengt tot landen binnen nieuwe grenzen!

Het cruciale verschil met de huidige situatie zal zijn dat de gemeenschappen met elkaar samenleven op basis van hun individuele rechten als mens. Gezag zal niet meer bestaan, omdat niemand meer macht zal kunnen hebben dan een ander en daardoor boven een ander gesteld wordt, zoals een vorst, volksvertegenwoordiger of andere overheidsdienaar.

Maar eerst zullen de oude overheden om te beginnen niet toestaan dat een gemeenschap zich buiten een grens stelt en het gezag niet meer erkent, zelfs niet binnen een soort niemandsland. (kijk bijvoorbeeld in eigen land naar de ervaringen van de vrijstaat Wonderland).

Om deze verandering tot stand te brengen is geen geweld nodig. Het bewustzijn van de mensen zal moeten groeien naar het besef dat ieder mens eigenaar is van zichzelf en niemand meer macht over zijn leven heeft dan hij zelf. Daarvoor moeten tal van illusies worden opgeruimd waaraan mensen zich vasthouden.

Het Rivendell concept

Rivendell is bijvoorbeeld het concept van een dergelijke kleine gemeenschap.

Het is een droom in een paar korte zinnen:
“Ecologisch samenleven in harmonie met de natuur en vanuit een diep respect voor alle leven.
Een ruimte van liefde creëren voor jezelf en je geliefden op een familiedomein (1 hectare permacultuur tuin).

Streven naar een zo groot mogelijke vorm van zelfvoorziening en autonomie.
Een dorpsgemeenschap uitbouwen waar gelijkgestemde mensen hun kennis, creativiteit en passies delen.

Duurzame en haalbare oplossingen aanbieden voor de vele maatschappelijke en mondiale uitdagingen.

Een nieuwe pedagogie ontwikkelen met als basis de universele waarheid die leeft in iedere ziel.
Een terugkeer naar eenvoud, essentie, vrede en solidariteit. ”

De bedoeling is kleinschalige leef-, werk- en woongemeenschap van gelijkgestemde mensen realiseren ‘waar alle ontplooide activiteiten zich harmonieus verhouden tot de omgeving zodat ze op geen enkele manier schade berokkenen en een duurzame evolutie tot vele generaties ver ondersteunen.’
Als het levende hart en centrum van het ecodorp wordt gezien een Ruimte van Liefde, een energetisch krachtveld opgebouwd door de bewoners.

Rivendell is nog niet gerealiseerd. Wel staan er allerlei verwijzingen op de website en zijn er stappenplannen opgenomen die de geïnteresseerde een stuk verder kan  helpen. Ook is informatie te vinden
over de theoretische en praktische uitbouw van een zelfredzaam familiedomein.

Herverdelingsbeweging

Verwacht niet dat morgen deze nieuwe wereld gerealiseerd zal zijn. De macht is nu gecentraliseerd.

Het kenmerk van de overheid is dat het aantal regels dat ze mensen oplegt, de neiging heeft te groeien in plaats van af te nemen.

Deze herverdelingsbeweging zal met alle macht worden tegengewerkt.

In eerste instantie zullen degenen die zich hiertoe geroepen voelen, zich gaan verenigen in kleine gemeenschappen die zullen knokken om zelfvoorzienend en onafhankelijk te mogen leven, want ook dat is door overheden verboden. Iedere inwoner van een land is automatisch ondergeschikt aan de wetten van dit land, alsof het een vanzelfsprekendheid is! Op dit ogenblik zijn er al gemeenschappen die proberen met zo min mogelijk overheidsbemoeienis te leven. Dat zijn eigenlijk de pioniers van de wereld en zijn duizenden kleine vreedzame gemeenschappen.

Ben je nog niet overtuigd van de falende overheid op elk denkbaar gebied, lees dan eerst de honderden artikelen hierover in DLM Plus.
Om te beginnen De overheid beschermt niet, maar levert ons uit aan hoogste bieder.

Coronacrisis

De geschiedenis herhaalt zich voortdurend, dat wil zeggen, de mensheid laat zich iedere keer weer leiden door het zelfde misverstand, namelijk dat een mens leiders nodig heeft die voor hem of haar moeten zorgen. Wat dat betreft zijn deze jaren van de coronacrisis, een periode van voortdurend bewijs dat leiders per definitie niet te vertrouwen zijn op het moment dat ze macht hebben. Denk aan het kabinet van Mark R.. Ondanks het feit dat dit kabinet naar huis is gestuurd aan het begin van 2021 (het is ‘demissionair’, dat wil zeggen ontslagen), regeren ze eind 2021 nog steeds.

Blijkbaar is de mensheid hardleers of anderen noemen dit ‘minder bewust’. Door een toename van ons bewustzijn zullen we meer op onszelf gaan vertrouwen en tegelijkertijd vanuit respect meer met en voor elkaar gaan doen. Op die manier zal de behoefte aan leiders op een natuurlijke manier verdwijnen, samen met de leiders.

Deze crisis, die helaas een zware wissel trekt, en vele goedgelovige mensen als slachtoffer zal hebben, samen met de kritische ongelovige mensen die voorlopig uitgesloten worden van deelname aan de maatschappij, lijkt een breekpunt te worden in onze geschiedenis. Alleen met veel pijn en trauma kunnen we wakker worden geschud en kunnen we idealen zoals Rivendell realiseren.

Bronnen

Rivendell Village
Het meest gevaarlijke bijgeloof, Larken Rose
Het einde van al het kwaad, Jeremy Locke

Rob Vellekoop, 15 augustus 2017, 5 oktober 2019 en 6 december 2021

4 Comments

 1. In Oostenrijk is dank zei de zelfbewuste bevolking het kantelpunt bereikt. Premier Sebastian Kurz is weg en wordt achtervolgd door justitie (“Basti ins Knasti”) , zijn opvolger premier Alexander Schallenberg is al weer na twee maanden vertrokken alsmede de minister van justitie…..gewoon even de steen optillen en de kakkerlakken spuiten weg!

  NIET MEEDOEN MET DE CORONA-POEP BESTE MENSEN. HOUD STAND!

 2. Bosman,
  Als je afhankelijk bent is het niet makkelijk om niet mee te doen?
  Vooral ambtenaren en semiambtenaren of bedrijven die relati
  Hebben met overheid zijn kwetsbaar?

 3. voor alles is een reden. vraag je af of je afhankeluk bent? of is de roverheid afhanke-lijk van ons? we zijn allen één. hoe creeër ik zoiets? vb. ik schreef vanmiddag naar een boekhandel dat er voor 100 euro aan boeken mag worden gegeven en ik zal de faktuur voldoen, ik doe genoeg, heb genoeg en er is hier genoeg, op weg naar éénheid. Zo kan een ieder iets bedenken in het creatieve veld dat er al is…….

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.