Wat kunnen bijna 5 miljoen ongevaccineerden doen?

Nederland telt volgens het RIVM ongeveer 5 miljoen ongevaccineerden. Deze groep zal naar verwachting de komende periode groter worden. Hoe is het gelukt een dergelijke grote groep mensen buiten te sluiten van de samenleving? We zoeken naar antwoorden in de psychologie, economie en de geschiedenis. Dat leert ook meteen wat deze miljoenen bannelingen kunnen ondernemen tegen hun pariabestaan.

RIVM

Volgens de laatste cijfers van het RIVM zijn bijna 75 procent van de medelanders een keer geprikt en hebben bijna 68% twee prikken gekregen. Als we dus 70 procent als ondergrens nemen, nu de overheid wil dat mensen de derde prik nemen, dan zullen zeker niet meer mensen zich laten inenten, eerder minder. Dat is ons uitgangspunt: 30% is niet gevaccineerd, dat wil zeggen 5 miljoen mensen.

Laat je overigens niet wijs maken dat dit een overtrokken cijfer is. Immers minister Hugo de J. wil dat ook kinderen ingeënt worden, met andere woorden de gehele bevolking.

Dankzij de eis om ‘een booster’, een derde prik, verplicht te stellen, omdat anders de twee vorige prikken niet meer gelden, dreigen minder mensen mee te doen met de ziekenkaravaan. Het zal de overheid veel meer moeit gaan kosten om meer mensen binnen het covid19 vaccinatieprogramma te houden.

Psychologie

De regering Mark R. haalt verschillende technieken uit de psychologenkast om de bevolking naar de inentingsbank te (mis)leiden.

Via de massamedia speelt de overheid allerlei spelletjes. In dit artikel (Vijf keer propaganda waarmee regimes iedere dag het publiek bewerken) nemen we vijf manieren onder de loep.

Van vereenvoudiging van de boodschap: iedereen die tegen vaccinatie is, kan niet anders dan niet gestoord zijn, een wappie, dus slecht;
vervorming, door opposanten van de demissionaire regering R. voortdurend in diskrediet te brengen met verdachtmakingen;
unanimiteit, doordat massamedia en censuur op de sociale media slechts 1 gezichtspunt laten zien, kan het publiek al snel gaan denken dat iedereen die mening heeft; en
orkestreren, dat wil zeggen opdracht aan de massamedia en overheidsberichtgevers: herhaal eindeloos dezelfde berichten in verschillende variaties en combinaties.
bijvoorbeeld “Vaccinaties zijn de enige manier om uit de crisis te raken.”

Daarnaast gebruikt de overheid via de massamedia ook deze methoden: Vier manieren hoe massamedia ons manipuleren.

Maar daar blijft het niet bij. Wat te denken van het gebruik van de massapsychose? (uit artikel Op welke manier wordt NL mentaal steeds zieker gemaakt?)

Ook het grote uitsluiten, een vorm van pest-gedrag, hoort hierbij. Ongevaccineerden belemmeren of onmogelijk maken deel te nemen aan de maatschappij. Denk aan het ontzeggen van de toegang tot culturele evenementen, kerstmarkten, sinterklaasintochten, en dergelijke.

Economie

Het bewind van Rutte speelt ook voortdurend met een ander krachtig wapen tegen onwilligen, zeg maar degenen die zich niet willen laten vaccineren. Met aan de ene kant zijn er de economische sancties, die dreigen. Bijvoorbeeld de verplichte vaccinatie die vereist is om op het werk te mogen verschijnen en aan de andere kant dat ondernemers die niet meedoen met de QR-maatschappij boetes krijgen waardoor ze het loodje leggen.

Tegelijkertijd is er de financiële overheidssteun aan degenen die juist meedoen.

Deze dreiging op zich is al voldoende om de meeste ondernemers of mensen die iedere maand hun huur of hypotheek moeten ophoesten, gewillig het systeem te laten volgen

Geschiedenis

Onze geschiedenis is zodanig in elkaar gestoken dat steeds de overwinnaars het gelijk aan hun kant hebben. De gevolgen van de gedwongen massavaccinaties bijvoorbeeld na de Eerste Wereldoorlog tegen de zogenaamde ‘Spaanse griep‘ waren desastreus met tientallen miljoenen slachtoffers tot gevolg. Doordat de geschiedenis door de verantwoordelijken van destijds geschreven zijn, is deze zwarte bladzijde uit de historie onder het tapijt geschoven.

De complete historie van het gebruik van vaccins is opgezet als provax campagne. Lees bijvoorbeeld deze scriptie erop na.

Proefschrift

In haar proefschrift over vaccinatieprogramma’s concludeert Judy Wilyman dat de risico’s van massale inentingen vaak niet opwegen tegen de risico’s die hieraan zijn verbonden en dat farmaceutische bedrijven enorme winsten maken met de vaccins en een hele grote vinger in de pap hebben bij de vaststelling van een pandemie die de aangesloten landen verplicht deel te nemen aan vaccinatie programma’s.

De eerste vaccinatie is gebruikt aan het einde van de 18e eeuw om pokken te bestrijden, maar de effectiviteit is nooit getest en werd nooit gecontroleerd via klinisch onderzoek. Massavaccinatieprogramma’s zijn pas de laatste 60 jaar toegepast. Ondanks dat ontwikkelingslanden tientallen jaren vaccinatieprogramma’s hebben gehad, komen infectieziektes daar nog steeds voor.
Wilyman:”Het feit dat ontwikkelingslanden nog steeds worstelen met infectieziekten suggereert dat de afhankelijkheid van vaccins in landen met slechte leefomstandigheden twijfelachtig is, dit is te wijten aan de invloed van slechte voeding op het ontstaan van ziektes.”

Zo stelt ze dat voordat met massale inentingscampagnes werden begonnen, in de 50-er jaren het aantal overlijdens- en ziektegevallen door infectieziekten al enorm was afgenomen doordat het milieu schoner was en onze levensstijl verbeterd (meer hygiëne, RV) Massale vaccinatie programma’s werden pas na deze periode ingevoerd om infectieziekten te voorkomen.

Tegelijkertijd met de invoering van massa vaccinaties signaleert Wilyman het ontstaan van de samenwerking tussen academische instellingen en het bedrijfsleven. Aan alle leden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) worden vaccinatieprogramma’ s aanbevolen door de Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI). Dit is een samenwerkingsverband tussen WHO en UNICEF met de Wereldbank, het Internationale Monetaire Fonds (IMF), International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA), Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF), Rockefeller Foundation, United Nations Development Fund (UNDF) en andere particuliere onderzoeksinstellingen. Alle leden van deze samenwerkingsclub beïnvloeden het beleid van de WHO.

Wilyman:
“Alle partners in deze samenwerking hebben invloed op beleidsbeslissingen met wereldwijde gevolgen….De betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de ontwikkeling van openbaar gezondheidsbeleid is strijdig met de WHO doelstellingen en brengt de gezondheid in gevaar.”

Mexicaanse griep

Aan de hand van haar onderzoek naar het Mexicaanse griepvaccin en het vaccin tegen baarmoederhalskanker constateert zij dat er tekortkomingen zijn in veiligheid, effectiviteit en noodzaak van de vaccinaties en dat de voordelen van de vaccinaties niet opwegen tegen de risico’s van de inentingen.

Wilyman komt ook met opmerkelijke cijfers over de resultaten van de inentingscampagnes, die laten zien welke enorme financiële belangen met vaccinaties zijn gemoeid. In mei 2009 heeft de definitie van pandemie een belangrijke verandering ondergaan doordat de eis om aan te tonen hoe ernstig de impact van het virus zou zijn op de bevolking is geschrapt. De zin van voor 2009 waarin de pandemie ‘enorme aantallen doden en ziekte’ tot gevolg zou hebben werd verwijderd.

Dankzij deze verandering kunnen farmaceutische bedrijven enorme winsten maken. Investeringsbank JP Morgan schat dat de verkoop van het griepvaccin in 2009 een winst opleverde van ongeveer 7-10 miljard dollar voor farmaceutische laboratoria. De vaccins werden verkocht aan nationale regeringen voor veel hogere prijzen dan die van de gebruikelijke griepvaccins.

De Mexicaanse griep pandemie van 2009 werd uitgeroepen door een geheime WHO commissie die banden had met farmaceutische bedrijven waardoor enorme winsten behaald werden. Wetenschappers gebruiken door het bedrijfsleven gefinancierd onderzoek om de uitbraak van griep pandemieën te voorspellen. Deze onderzoeken zijn gebaseerd op twijfelachtige veronderstellingen gekoppeld aan de winsten die gemaakt kunnen worden als er een pandemie wordt uitgeroepen. Het WHO spendeerde 10 jaar aan de ontwikkeling van Pandemic Preparedness Plans (PPP) met alle aangesloten landen zodat als er een wereldwijde pandemie wordt uitgeroepen de landen verplicht zijn vaccins te kopen tegen prijzen die in ‘stille contracten’ zijn vastgelegd.

Het zal niemand verbazen dat Judy Wilyman en haar onderzoek al verschillende jaren onder vuur gelegen heeft. Toch heeft zij eind 2015 haar graad aan de Australische Universiteit van Wollongong behaald. Volgens professor sociale wetenschappen Brian Martin moeten de aanvallen op Wilyman en haar onderzoek gezien worden als onderdeel van een campagne om iedereen te denigreren en te ontmoedigen die publiekelijk kritiek durft te hebben op het standaard vaccinatie beleid.

Kortom ook in de geschiedenisboeken is weinig steun te vinden voor de niet-gevaccineerden.

Wat kunnen ongevaccineerden doen?

De dokwerkers kwamen begin november met de optie voor een economische blokkade.

Of luister naar David Icke’s raad: (Hoe stoppen we de monsters?)

Vanaf het moment, spreekt Icke vurig, dat we ons verbinden met ons hogere zelf, dan kunnen ze ons niet meer manipuleren!

Dan kunnen zij niet meer hun wil opleggen en hun perceptie. Want zegt hij heel kernachtig:”Wat je gelooft dat neem je waar en wat je waarneemt dat ervaar je!”

“Als je jezelf ziet als een mens en je jezelf identificeert met alle labels die bij het mens zijn horen inclusief alle beperkingen, dan zal je een begrensd leven leiden. Maar als je je menselijke identiteit verplaatst naar ‘Ik ben het bewustzijn, het oneindige bewustzijn, ik ben eeuwig, ik ervaar via mijn lichaam, dan verandert ALLES.”

Moed

Of put moed uit de woorden van Christina von Dreien: (“Het zal hen nooit lukken ons te stoppen”)

De mensen die werkelijk de macht hebben en aan de touwtjes trekken zijn slechts met enkelen vergeleken met de miljarden mensen op aarde. Vandaar dat deze mensen afhankelijk zijn van het meedoen van de bevolking. “Bij ons mensen ligt de macht.”, zegt Christina zacht maar beslist.

“Als wij mensen een andere toekomst beslissen in te slaan en hiernaar handelen dan kan de toekomst alleen zo worden.”

Daarmee komen we aan bij het uitgangspunt.

Pariastatus

Vijf miljoen mensen hebben van demissionair minister Mark R. de pariastatus gekregen. Is het dan werkelijk mogelijk dat een man vijf miljoen mensen met een paar woorden kan duperen?

Hoe waar is dan het uitgangspunt van Larken Rose? (Is Rutte het voorbeeld van een succesvolle moderne tiran? Bepaal het zelf)

“Bijna alle onderdrukkingspropaganda is gebaseerd op het bang maken van mensen en het aanbieden van een valse keuze, waarbij mensen kunnen kiezen tussen wat de tiran wil dat hij/zij doet of het meemaken van een onbekend fictief horror scenario.”

Zou het dan werkelijk waar zijn dat de ongevaccineerden uit angst zich in een hoek laten drijven en hun rechten laten afnemen?

 

Rob Vellekoop, 11 december 2021

6 Comments

 1. Nee, het is niet Rutte alleen. Het is ons hele parlement, de complete mainstream media, het justitieapparaat en de politie. Alleen de mensen van het FvD knokken nog voor democratie en recht…en laten die nu de idioten zijn waar je nooit op moet stemmen. De machtsgreep van het WEF die wordt uitgewalst over méér dan 190 landen is een complot dat al minstens twintig jaar geleden zorgvuldig is voorbereid. Alleen een dwaas gelooft dat het puur toeval is dat het vermeende “killervirus” in alle 190 landen op precies dezelfde manier wordt bestreden. Met lockdowns, mondkapjes, anderhalve meter en vaccinaties.

  Dit complot, onder hen het individu dat de kroon draagt, heeft ons land al diep gespleten. Aan de ene kant zien we de angstige deugmensen met hun lullige mondkapjes die al lang niet meer in de werkelijke wereld leven maar in de wereld van de leugen, van de perceptie van de schijnbare werkelijkheid. In feite zijn ze al bijna dood. Metafysisch denken -de waarheid achter de schijnbare werkelijkheid zoeken- zit er niet meer in. En het zijn deze bijna-doden die automatisch de trekker overhalen van het gore fascisme van de huidige politiek. Over tien jaar is het weer “wir haben es nicht gewusst” en weer tien jaar later -hoe is het toch mogelijk- heeft iedereen ineens in het verzet gezeten. Ik heb me voor alle zekerheid toch maar zover als mij mogelijk was uit de voeten gemaakt. Want Nederland is kapot…het is 1933 in de herhaling. Onder het knettergek gemaakte falderappes dat destijds enthousiast de rechter arm hief voor de man met het snorretje en de spuuglok waren ook mensen die er het hunne van dachten en de armen liever over elkaar deden. Het waren de wappies van 1933. En het is niet goed met hen afgelopen. Maar onze kartel-politici en Wimlex hebben wel een probleempje. Dit keer zijn er wel èrg veel wappies!

 2. Ik heb mij niet laten ompraten, dus ben ook niet gevaccineerd! De rijke Gekken in de wereld proberen ons ook Gek te maken, maar dat zal ze NOOIT Lukken, dan worden wij maar WAPPIES genoemd! Ben het eens met de Voorlichting van de Site “VACCIN-VRIJ !

 3. Ook ik zal me niet laten vaccineren zolang ik zelf kan denken wil ik zelf beslissen wat ik nodig heb en dat is geen vaccin.
  Ook al hoor ik bij de zogenaamde risico groep .

 4. we zullen ons moeten verenigen
  om een plaats te in de samenleving te krijgen
  er zullen gescheiden toegangstijden van winkels musea
  filmhuizen ed moeten komen
  ook scholen moeten apart toegang bieden
  voor wel- en niet gevaccineerden
  de tweedeling die nu allang gaande is zal
  wat mij betreft tot in het uiterste moeten
  worden doorgezet om verdere discriminatie
  en uitsluiting te voorkomen

  kom op mensen laten we goed en degelijk tegengeluid geven
  opstaan en onze rechten opeisen
  zoals het geschreven staat in de wetboeken
  die zijn er niet voor niets
  Nelleke
  we zijn toch geen stelletje melkkoeien

 5. Beste Nelleke,
  Je schrijft;”we zullen ons moeten verenigen
  om een plaats te in de samenleving te krijgen”
  Verenigen; jazeker, maar niet om een plaats in de samenleving te krijgen. Die plaats hebben wij immers al
  Men wil de niet gevaccineerden verplaatsen naar de zijlijn van de maatschappij.

  Je schrijft verder; “er zullen gescheiden toegangstijden van winkels musea
  filmhuizen ed moeten komen
  ook scholen moeten apart toegang bieden
  voor wel- en niet gevaccineerden
  de tweedeling die nu allang gaande is zal
  wat mij betreft tot in het uiterste moeten
  worden doorgezet om verdere discriminatie
  en uitsluiting te voorkomen”
  Met wat jij schrijft ga je juist discriminatie en uitsluiting stimuleren en accepteren.
  Je schrijft;
  “de tweedeling die nu allang gaande is zal
  wat mij betreft tot in het uiterste moeten
  worden doorgezet om verdere discriminatie
  en uitsluiting te voorkomen”.
  Heb je enig besef hoezeer jij jezelf tegen spreekt?

 6. beste Tigron,
  ik las jouw reactie nu pas
  en natuurlijk heb je gelijk in jouw betoog over discrimineren
  en wat dit inhoudt
  maar belangrijk lijkt mij dat volgens mij
  dat de gevaccineerden doorgaans het idee hebben
  dat zij goed bezig zijn
  en worden geaccepteerd door de gemeenschap
  gebaseerd op hun bron van informatie

  terwijl de mensen die niet geloven in vaccineren
  en die natuurlijk net zoveel spreekrecht hebben
  niet gehoord worden
  dus de discriminatie vind in eerste instantie plaats
  in weerzin tegen de ongevaccineerden

  die moeten zich daar natuurlijk tegen kunnen verzetten
  groetjes en bedankt voor je reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.