De mensheid is gehackt, deel 2

Een bijdrage van Anastha Aurora*

Planeet Aarde en de mensheid worden gehackt, geïnfiltreerd en omgevormd tot een A.I. woonplaats en energievoedselbron voor alien high tech veroveraars. Is de Aarde een soort energieboerderij vol lijden en pijn, vraagt Anastha Aurora zich af. Toch is er op het ogenblik een niet eerder geziene ontwaking aan de gang. De gevangenschap van de zielen is voorbij…toch is er nog een lange mars te gaan. Dit is het tweede en laatste deel onder de titel ‘De mensheid is gehackt’.

Oorspronkelijke Realiteit

Bewustzijn is geen ding, ook geen gedachte of energie. Bewustzijn is ook niet menselijk, het beleeft op dit moment enkel een tijdelijke menselijke ervaring. Onbegrensde Aanwezigheid (Awareness) is wie jij werkelijk bent, de kenner van alle ervaringen. Het ‘Ik Ben’, zonder attributen noch voorkeur, afkeer en weerstand. Het is net het oordelen en de weerstand die de 3D matrix in stand houden en beletten dat de illusie oplost in vergetelheid en de Realiteit zichtbaar wordt.
De hele agenda op 3D is gericht op het voortbestaan van die illusiewereld en de voedselketen, op manipulatie en controle zodat de mens niet terugkeert naar de Oorspronkelijke Realiteit. Onbegrensde Aanwezigheid wordt beperkt en begrensd door het lichaam, door de mind, door een gedachte, die op haar beurt respectievelijk licht, geluid, energie, vorm en materie wordt en voortbrengt. Zo worden de illusie werelden en virtuele hemelen gemaakt.

De belangrijkste ontdekking is wellicht inzien dat alles deel uitmaakt van de illusie en misleiding, inclusief deze hele 3D wereld en de andere dimensies, alle religies, goden, hemelen en hellen, archonten, cabal, guru’s, opgestegen meesters, engelen, lichtwezens, Jezus, Boeddha, Lucifer, aliens, materie, energie, wetenschap,…ALLES.  Alle informatie (energie), leringen en boodschappen afkomstig uit die bronnen zijn tweedehands, (gedeeltelijk) corrupt en komen uit het hologram.

Wie die informatie en energie aanvaardt, bevestigt en gebruikt, houdt de matrix mee in stand en blijft erin gevangen. Het is allemaal ‘smoke and mirrors’. Filmscenario’s die de matrix schrijven. Het enige verschil is de intentie. Namelijk de richting waar jouw energie naartoe stroomt en die de matrix wel beïnvloedt en verandert, maar nooit kan leiden tot bevrijding uit de illusie.

Speelbord

Het speelbord blijft, er worden enkel wat pionnen verschoven en atomen opnieuw gerangschikt. En in het beste geval creëer je een leven in harmonie met de natuur, met jezelf, de medemens, de omgeving,…een leven waar liefde en respect aanwezig zijn, zoals bij vele natuurstammen. Een nieuw leven, een nieuw lichaam, een nieuwe rol, een nieuwe situatie, een nieuwe omgeving, een nieuwe Aarde,…het kan allemaal, maar het blijft binnen dezelfde overkoepelende universele, holografische matrix. Er is geen ontsnapping mogelijk binnen de matrixlevels van het synthetische universum wat de Demiurg creëert.

De matrix van beperking verlaten (via Zelfrealisatie) is jouw ‘contract’ definitief en voorgoed verbreken met deze illusiewereld, dit toneelspel wat al vele eonen aan de gang is. De gnostici wisten dit al. Het is een moeilijk, eenzaam, individueel en heel drastisch pad. Slechts weinigen willen het lopen. Slechts weinigen zijn klaar. En er is geen hulp, alle zelfverklaarde helpers, guru’s en heiligen zitten ook nog in de matrix. Maar dat hoeft ook niet, want alle kracht om de illusie te eindigen, draag je mee in jezelf. Het is het pad van Stilte en het weten dat je reeds Thuis bent. Je bent nooit écht weggeweest. Geniet ondertussen van de reis vol intense en magische ervaringen.

In een Star Trek aflevering (en andere Hollywood films) komt de Soul Trap aan bod.

De valstrik en het valse licht

We zien op 3D Aarde een heel pak corruptie, misleiding, lijden en deceptie. Indien deze realiteit hier een afspiegeling is van een hoger bewustzijnsveld (4D of de astrale sferen) dan zou het logisch zijn dat ook daar misleiding en deceptie aanwezig zijn. In de Smaragden Tafel tekst die toegeschreven wordt aan Hermes Trismegistus staat de bekende zin: Wat lager is, is zoals wat hoger is en wat hoger is, is zoals wat lager is’.

Er zijn oorlogen op Aarde omdat er ook oorlogen in de ‘hemel’ zijn. Het duistere is in alle lagen van het hologram doorgedrongen. Zou het kunnen dat ook het astrale gebied alertheid en inzicht vereist om in te navigeren. Tenslotte vinden we reeds in het Tibetaanse en Egyptische Dodenboek een complete stervensbegeleiding om de ziel veilig en wel doorheen de bardo’s (overgangsgebieden) te helpen. Of zijn ook deze teksten bedoeld om de ziel in de val te lokken?

Want waarom helpen de Tibetaanse boeddhisten de stervenden met het reïncarnatieproces? En waarom spreekt het Egyptische boek over oordeel, zonde en negatief karma? Wil men de ziel overtuigen om terug te keren en dingen goed te maken? Het thema is in ieder geval al eeuwen bekend. De gnostici hadden het lang geleden al over een lagere materiële wereld, archonten en een Demiurg die zich voeden met de angst van mensen en de controle behouden via verschillende systemen waaronder religie, overheden, media, geld en wellicht de reïncarnatie val. Maar hoe werkt het eigenlijk?

Bij de dood laat het bewustzijn/zielsfragment het fysieke lichaam los en ervaart een andere realiteit die tot dan toe niet-zintuigelijk waarneembaar was. In principe is het bewustzijn na de dood niet langer gebonden aan een fysieke avatar en een materiële omgeving. Deze avatar (het body/mind complex) werkt als een soort zintuigelijke filter die een bepaalde realiteit decodeert.

De (beperkingen van de) 12 zintuigen plus de mind bepalen de realiteit die men kan waarnemen en die is heel klein (we nemen slechts een fractie van het totale licht- en klankspectrum waar). Wanneer het bewustzijn vrij komt van die filters (bij de dood, een OBE (Out of Body), een BDE (Bijna Dood Ervaring) of tijdens het dromen) ervaart men ruimere en andere realiteiten die men dan kan exploreren (astraal reizen).

De Soul Trap theorie stelt evenwel dat het zielsfragment bij het definitief vrijkomen van de body/mind beperkingen (bij de dood dus) verhinderd wordt om de Aardse en astrale sferen te verlaten. Deze Soul Trap (zielen vanger) is een artificieel mechanisme wat door technologisch vergevorderde buitenaardse en/of interdimensionale entiteiten is geplaatst als een soort energetisch grid rond de Aarde, een spiritueel net om de zielen te vangen. De platte Aarde aanhangers spreken van een dome boven de planeet, een soort koepel die belet dat je vrij komt van het 3D Aarde spel (zie ook de film ‘The Truman Show’).

 

Het mechanisme is ingenieus en bevat verschillende sequenties. De ziel wordt geleid naar een (vals) licht doorheen een tunnel en ontmoet vaak overleden familie (dit zijn echter projecties en hallucinaties) en spirituele meesters (in werkelijkheid archonten). Daarna volgt een ‘life review’, een herziening van het afgelopen leven. Na een kort of lang verblijf in de astrale sferen (4D) wordt de ziel dan overtuigd en misleid om een nieuw leven op Aarde te kiezen (uit vrije wil), zogezegd om ‘karma uit te werken’ of om nieuwe lessen te leren of een taak te volbrengen of wat dan ook.
De astrale sferen zijn hologrammen om de ziel in vast te houden totdat het moment komt om te incarneren. Het geheugen wordt dan gewist en de ziel verbindt zich met een foetus in een baarmoeder voor een volgende incarnatie in het wiel van Samsara. Op die manier wordt de ziel terug naar de 3D Aarde matrix gelokt en begint een nieuwe levensronde in het recyclageproces voor zielen. Bij elke dood/wedergeboorte verliest het zielsfragment wat levenskracht, een stukje van zichzelf als het ware, en sommige zielen zitten al zolang vast in de reïncarnatieloop dat ze de kracht om te ontsnappen verloren zijn.

Loosh energie

Het systeem werd opgezet als een middel om energetisch voedsel te kunnen oogsten van de mensenzielen. Het klinkt voor sommigen wellicht wat gek, maar de mens produceert energie in de vorm emoties en gedachtebeelden. Robert Monroe gebruikt de term ‘loosh’ om de energie te benoemen die Aardse organische wezens genereren en produceren. Deze vitale energie kan verschillende kwaliteiten en krachten bezitten afhankelijk van het wezen (plant, dier, mens) en de bron (emotie, gevoel, gedachte).

De hogere en zuivere vormen van loosh energie worden (al dan niet bewust) als voedselbron gebruikt door soortgenoten, parasieten of andere wezens. Krachtige loosh energie wordt opgewekt door intense en sterke emoties (zoals pijn, haat, angst, verdriet, aanbidding, lust,…) afkomstig van dieren en mensen, waarbij de sterkste loosh energie vrijkomt gedurende bloedige kinderoffers, satanische rituelen en (pedo)seksueel misbruik.

De entiteiten die het reïncarnatiesysteem in stand houden, parasiteren op die zielenenergie van mensen. Ze hebben er baat bij om zoveel mogelijk ellende, oorlog, geweld, angst en verdriet te veroorzaken en de wedergeboorte cycli te bestendigen.

De Aarde was ooit een prachtig paradijs waar zielen vrij konden komen en gaan, maar werd lang geleden gekaapt en gehackt en verandert in een soort energieboerderij vol lijden en pijn. Een buitenaards/interdimensionaal ras, bekend bij oude culturen en gnostici als archonten (letterlijk heersers), was ‘jaloers’ op de schoonheid van de Aarde en begon (erg lang geleden) een kosmische oorlog en nam daarna bezit van deze planetaire sfeer en het zonnestelsel.

    Oorlog in de Hemel (Pieter Bruegel)

De piramide van de dood

Wat is het mogelijke verband met de globalistische technocratische agenda die nu uitgerold wordt en de high tech smart world terravorming die bezig is? Het toverwoord van die agenda is controle, men wil de hele wereld met alles erop, eraan en erin continu bewaken, sturen, keuren, inventariseren, digitaliseren en surveilleren. En men wil zelfs het DNA, de ziel en het bewustzijn van elke mens manipuleren en controleren.

Niet enkel tijdens het Aardse leven, maar zelfs tot na de dood. Wanneer men de bekende machtspiramide schema’s bekijkt dan is het vaak onduidelijk wie bovenaan de top zit. Wie zijn de zogenaamde controllers/architecten (zie de 2 vorige delen)? In de Egyptische tijd zat de farao op de troon, daaronder had je in afdalende lijn de priesters, de overheden, de soldaten, de handelaars, de ambachtslui, de boeren en de slaven.

In de feodale middeleeuwen waren de koningen en de pausen baas, daaronder zaten vazallen, edelen en kardinalen, dan de ridders en soldaten, de priesters en monniken en tenslotte als laagste stand de boeren, horigen en lijfeigenen.

In onze tijd is de piramide heel wat complexer. Presidenten, koningen en overheden zijn al lang niet meer de beleidsmakers. Boven hen vinden we grootbanken, investeringsmaatschappijen, geheime genootschappen, thinktanks en superrijke families. Maar wie bestuurt hen?

Volgens onderstaand schema zijn de controllers negatieve buitenaardsen (uit de Orion constellatie) die andere alien groepen controleren waaronder archonten en annunaki. Deze groepen zijn (onder meer) uit op de energie die mensen en dieren genereren en bouwen een A.I. gestuurde 3D/4D gevangenis, een multidimensionale simulatie realiteit om zielen in vast te houden.

De fysieke avatars (lichamen) worden van binnenuit aangepast (via vaccins, straling, gmo voedsel en geo-engineering) om te kunnen functioneren in de smart digital world én om een voertuig te worden voor alien entiteiten. Ja, het klinkt allemaal als horror sci-fi. Planeet Aarde en de mensheid worden gehackt, geïnfiltreerd en omgevormd tot een A.I. woonplaats en energie voedselbron voor alien high tech veroveraars. Hollywood zou hier een blockbuster film over kunnen maken (wat ze trouwens ook regelmatig doen).

Baat bij eeuwige strijd

Hier is een vraag om eens over na te denken: wie heeft er eigenlijk baat bij die eeuwige strijd tussen licht en duister, wie profiteert van die tegenstelling tussen het goede en het kwade welke al eonenlang wordt uitgespeeld? De spanningsboog tussen goed/licht en kwaad/duister zorgt naast bewustzijnsgroei en ontwaking ook altijd voor conflict.

Deze conflicten komen in vele vormen en zijn te vinden in alle geledingen van de maatschappij. Van ruzie tussen partners en wrede oorlogen tussen landen tot de vernietiging van de planeet en zelfs innerlijke conflicten en persoonlijke trauma’s. Conflicten zijn een goede voedingsbodem voor pijn, angst, geweld, verdriet en lijden, en dat is (niet toevallig) precies het voedsel voor archonten en andere parasieten. De Gnostici spreken over de Demiurg, een ‘gevallen god’ die het materiële universum creëerde. De Demiurg is een demonische tiran die via negativiteit, verdeeldheid, beperking en onderdrukking het universum zijn eigen egorichting uitstuurt en de zielen hier wil houden.

De christenen noemen hem de tegenstander of Satan. Andere namen zijn Jahweh, Jehova (Oude Testament), Jaldaboath, Ahriman.

Maar… er zijn uiteraard ook vele andere invalshoeken, die wat minder bedreigend zijn. Wie goed oplet, merkt dat het Aardse leven steevast een aantal terugkerende elementen bevat. Er is bijvoorbeeld een duidelijk reiselement, het zielsfragment of bewustzijn maakt een evolutie door hoewel de Waarnemer onbewogen blijft.

De ziel ervaart ruimte en tijd en het body/mind complex volgt een levenspad doorheen geboorte, opgroeien, aftakelen en de dood. We maken een reis in bewustzijn, er zijn opeenvolgende groeifases te herkennen. Daarnaast vinden we een duidelijk spelelement. Dat zie je nog goed bij kinderen, en spelen betekent creëren. Mensen vinden spelletjes leuk, de videogame industrie draait niet voor niets een megagrote omzet.

Het derde element is zingeving of het verlangen om een taak/doel/opdracht te completeren. Iedereen komt op Aarde met een drang om iets te doen, al is het overleven, er is een drive, een verlangen om te creëren of om iets te bereiken, al is het streven naar spirituele verlichting door een heel leven in stilte in een klooster door te brengen.

Ook het typisch menselijke gevoel voor humor is een weggever. We houden van lachen, plezier maken en vreugde beleven. Ook hier zijn kinderen duidelijk de grote leermeesters die belangrijke inzichten brengen. Relax and enjoy, it’s just a ride. Een peuter onder de 2 jaar heeft nog geen ego en die maakt zich dan ook geen zorgen en leeft hier en nu en zonder de vele beslommeringen, vragen en theorieën die de volwassenen op hun rug meesleuren door het leven.

Aardse spel

Dit alles zou er op kunnen wijzen dat we niet echt in de val zijn gelokt als onderdeel van een valstrik, maar dat we opzettelijk beslissen en kiezen om het moeilijke Aardse spel te ervaren, een ervaring die zich afspeelt op meerdere levels (alvast 3D en 4D). En eenmaal hier in het spel dan zijn bedrog en misleiding wél een deel van de regels.

De zielscontracten, karmawetten, zintuigelijke beperkingen en natuurwetten functioneren dan als het spelframe, als de softwarecode van het goddelijk script, naast de vele tegenstanders, hindernissen en obstakels die overwonnen kunnen worden. Wanneer de zielen te vastraken in het spel en de uitweg niet vinden dan komen wereldleraren de waarheid verkondigen.

De Aardse spelomgeving (fysiek en astraal) lijkt zo echt maar kan evengoed een hologram zijn, een virtuele simulatie waarin je kunt verdwalen als in een doolhof. Misschien bouwde de Demiurg een schitterend universum waar zielen even kwamen rondkijken, ervaren en spelen. Net zoals videogame ontwikkelaars een boeiend spel ontwerpen waar de gamers via hun avatars enthousiast aan deelnemen.

Een game dat zo echt lijkt en boeiend is dat de spelers zichzelf er compleet in verliezen en de échte wereld vergeten. Maar toen de Demiurg corrupt werd, installeerde hij een mechanisme om de zielen te misleiden en in zijn universum vast te houden. Alsof  de videogame ontwikkelaars malware en virussen in het game bouwden om de spelers ‘aan de haak te slaan’ waardoor ze niet meer kunnen stoppen met het spel.

Hoe boeiend het universum van de Demiurg ook is, met de vele mogelijkheden om te reizen, te spelen en dingen te ervaren, toch dienen de zielen vrij te zijn om hun weg te gaan en andere universa te verkennen (na de avatar dood). En indien je weet dat er een Soul Trap is die jou mogelijks belemmert dit universum te verlaten dan kun je zelf beslissen. Kies je nog een rondje op 3D/4D Aarde?  Of wil je op weg gaan naar nieuwe horizonten? Je bent een soeverein wezen en een krachtig en bewust NEE uit vrije wil zou voldoende moeten zijn om aan de Soul Trap te ontsnappen. Good luck and stay free.

 

 

Epiloog

Lijden en pijn zijn onvermijdelijk op deze planeet, dood en vernietiging zijn overal aanwezig, en reeds eeuwenlang zwoegt en kreunt de mensheid onder een controlerende matrix van geweld en onrecht. Is dit onderdrukkend mechanisme bedoeld om meer slavernij en afhankelijkheid te brengen of is het net een middel tot groei en evolutie?

Brengt iedere incarnatie een nieuwe mogelijkheid om oude dingen uit vorige levens in evenwicht te brengen of wordt met elk leven telkens nieuw karma veroorzaakt waardoor bevrijding onbereikbaar blijft? Wordt de fysieke Aarde bedreigd vanuit de astrale sferen en is het mentaal/emotionele veld gehackt en geïnfiltreerd door parasitaire wezens? Wie zal het zeggen…

Maar het is duidelijk dat er momenteel een nooit geziene collectieve ontwaking bezig is. De mensheid wordt ‘wakker’ en (hopelijk) ook volwassen. De vele misleidingen, leugens en corrupte toestanden worden ontmaskerd en verlicht. Niet enkel op 3D Aarde maar wellicht ook in de 4D astrale sferen. Zo boven, zo beneden. En omgekeerd.

De gevangenschap van de zielen is voorbij. Er is nog een lange weg te gaan. Laten we elkaar informeren, helen, helpen en liefhebben. Laten we de controlesystemen weigeren en afschaffen. Laten we de Aarde tot paradijs maken en het gouden tijdperk verwelkomen. Hier zijn 5 tips.

1. Breek de betovering – Namelijk de massahypnose en psychose waar velen onder lijden en hoofdzakelijk afkomstig is van mediabronnen (tv, social media, krant, enz.). Dus, tv uit en social media op pauze.
2. Vind jouw essentie – De mensheid is op drift omdat mensen hun verbinding met zichzelf, met elkaar, met de natuur en met Bron verloren zijn. Ontdek jouw goddelijke oorsprong (HZ), dit vraagt stilte en meditatie.
3. Verander jouw denken en perceptie – Het universum is mentaal. Manifesteer een nieuwe wereld door anders te denken (positief en oplossingen zien), dit vraagt veel focus en oefening (herprogrammering).
4. Schiet in actie – Ecodorpen, familiedomeinen en healing centra komen er niet vanzelf, er is veel werk aan de winkel.
5. No fear – It’s just a ride…

Lees ook Deel 1….

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.