Waar haalt de overheid het recht vandaan om te regeren?

Foto R. Vellekoop ingang Binnenhof

Het antwoord op de vraag waaraan de overheid zijn recht ontleent om te heersen (liefkozend ‘regeren’ genoemd) is niet zo vanzelfsprekend als het misschien op het eerste gezicht lijkt. Ik plaats daarom twee verklaringen van dit zogenaamde recht naast elkaar. Namelijk de uitleg van David Icke en die van Larken Rose, voor de een is het simpel bedrog en voor de ander bijgeloof.

Bedrog

Volgens David Icke zijn wetten een bedrog die aan het menselijk ras zijn opgelegd. Hij zegt dat de mensen ervan uitgaan dat er wetten zijn die voor iedereen gelden, maar dat klopt niet. Er is zoiets als het gewoonterecht, dit is een eenvoudig systeem wat er in de basis op neer komt: ‘Doe elkaar geen kwaad’.

Daarnaast is er het geschreven recht. Icke vertelt dat de basis hiervan ligt in het zeerecht. Dit komt doordat van oorsprong er handel is tussen landen, met name via de scheepvaart. Hier ontwikkelden zich wetten en regels die alleen van toepassing waren op bedrijven.

Toen, gaat Icke verder, kwam er een tijd waarin de cabal of zoals hij het noemt ‘global cult’ het gewoonterecht opzij wilde zetten en vervangen met het geschreven recht. Dit recht werkt tussen bedrijven en heeft twee of meer bedrijfsentiteiten nodig voordat er een overeenkomst kan worden gesloten. De overeenkomst is nodig zodat de ene bedrijfsentiteit zeggenschap over de ander kan hebben.

“Dus ze namen het zeerecht, brachten het aan land en legden het op aan de bevolking.”

Crux

Ze maakten van regeringen, departementen, politie, lokale overheid en sociale diensten in feite bedrijven. Net zoals de rechterlijke macht door Icke gezien wordt als een bedrijf. Hij voegt er aan toe dat dit alles zo goed verborgen si dat veel rechters het zelfs niet weten.

En nu komt de crux van het bedrog boven water. Een man of vrouw is geen bedrijfsentiteit. Hierdoor kan het geschreven recht niet op hen van toepassing zijn.

Met een truc hebben ze dit opgelost. Bij de geboorteaangifte creëert de overheid een fictieve bedrijfsentiteit. Zij zetten eenvoudig mijnheer of mevrouw voor de naam en noemen de mens daarna een persoon.

Door als mens nu te bevestigen dat je die persoon bent, bevestig je deze fictieve bedrijfsentiteit. Feitelijk gaat de man of vrouw met de overheid als fictieve entiteit een contract aan. Dit contract verschaft hen de mogelijkheid jou hun wil op te leggen.

De mensen denken, aldus Icke, dat de ‘persoon’ dezelfde is als zijzelf.

Geboorteaangifte

Een aantal jaar geleden deed zich in dit verband een voorbeeld voor van mensen die persé hun kind hiervoor wilden behoeden.

In juli 2017 vindt een unieke gebeurtenis plaats. Voor het eerst in ons land doet een vader een geboorteaangifte onder voorwaarden. Hiermee willen de ouders hun pasgeboren kind beschermen tegen claims van de overheid die direct bij de aangifte het kind normaal gesproken krijgt opgelegd.

Hoe voorkom jij als ouder dat jouw nakomeling een soldaat, een belastingplichtige of een speculatie object wordt van machthebbers?

Bijgaande video doet verslag van deze historische gebeurtenis, hoe Elyah door haar ouders op een legale wijze ontsnapt aan de grip van de Staat.

Vader Schillemans doet aangifte van de geboorte van zijn dochter Elyah op het gemeentehuis van Goes. Hij wil echter slechts onder voorwaarden aangifte doen van de geboorte van zijn dochter, hij wil haar niet ‘verkopen’. De vader wil haar rechten niet verkwanselen die zij heeft als mens, maar veiligstellen. Het toevoegen van voorwaarden aan de geboorteaangifte is een poging om te voorkomen dat voor het kind verplichtingen aangegaan worden waar het kind niet achter staat.

Reden

De actie van de ouders is niet zonder reden, want per 1 januari 2018 wordt naar verwachting de dienstplicht voor vrouwen ingevoerd. Ook is iedere inwoner van Nederland belastingplichtig en wordt geacht de belastingwet te kennen. Daarnaast wordt het kind geboren met een schuld, namelijk een aandeel in de overheidsschuld. In feite zijn de universele rechten van de mens haar al bij voorbaat ontnomen, zonder dat zij daartegen bezwaar kan maken.

De ouders van Elyah realiseren zich dit en bepalen (onder andere) in de voorwaarden dat

“Vanwege de verplichte aangifte van de geboorte van een vrije mens geboren op het land, wordt deze nieuwe mens gedwongen zich te conformeren aan het anti christelijke sociaal economische Babylonische systeem, beginnende met de enorme schuld die op naam van deze mens aan zijn gecreëerde juridische entiteit met bijbehorend Burger Service Nummer gekoppeld wordt….

Om haar in waarheid en openheid de gelegenheid te geven haar eigen rechten in handen te kunnen nemen heb ik geen andere keuze te tekenen onder voorwaarden en onder dwang om verdere represailles te voorkomen…”

Geboorteaangifte onder voorwaarden, Elyah 2017 bij stadskantoor Goes

Bescherm je kind tegen overheidsmisbruik: unieke geboorteaangifte

Geloof

Larken Rose zegt het nog eenvoudiger. Hij stelt dat het feitelijk onmogelijk is om het recht te verwerven een ander te regeren (tenzij geweld ingezet wordt). Dat schrijft hij in zijn boek ‘Het meest gevaarlijke bijgeloof’:

“Het oude bijgeloof verklaart dat bepaalde mensen specifiek gewijd werden door een god of een groep van goden, om over anderen te heersen. Gelukkig is de mensheid voor het grootste deel dit dwaze bijgeloof ontgroeid. Helaas is het vervangen door een nieuw bijgeloof…”

Rose vervolgt dat je iemand niet kunt geven wat je zelf niet hebt. Hij maakt dus op een heel eenvoudige manier de kachel aan met het ‘recht van de regering’ om mensen te kunnen overheersen (regeren).

Wel heeft iedere persoon het recht om zichzelf te regeren en kan hij in theorie iemand anders machtigen hem te regeren. “Maar een recht dat hij niet bezit en daarom niet kan delegeren aan iemand anders is het recht om iemand anders te regeren.”

Met andere woorden Rutte kan na iedere verkiezing wel beweren dat hij het ‘mandaat’ heeft van de kiezer, maar deze kiezer kan geen recht weggeven (aan politici) dat hij zelf niet heeft.

Om alles nog duidelijker voor te stellen is de regering tegenover de mens te zetten: De regering is een ‘verstandige onbevooroordeelde alwetende beslisser die de gebrekkige kortzichtige egoistische grillen van de mensheid overstijgt en overtreft en feilloos rechtvaardigheid en eerlijkheid uitdeelt.

 

Rob Vellekoop, 30 april 2022

6 Comments

 1. Het lijkt mensen ook helemaal niet te interesseren, afgezien nog van het gigantische gebrek aan algemene kennis omtrent de realiteit waarin ze dagelijks vertoeven. Gaat het hen er dan alleen maar om dat ze hun brood en spelen ter beschikking hebben? Wat is eigenlijk überhaupt nog de betekenis van de mooi klinkende woorden “democratische rechtsstaat”? Het gemak waarmee regels onnadenkend volgzaam worden nageleefd, is verbijsterend absurd.

 2. De grote massa is diep onnozel. Anders valt het niet te verklaren dat bijna 80% van de Nederlanders bij de stembus zaken doet met misdadigers van de ergste soort. Neem nou die wonderlijke belasting op de voor de natuur noodzakelijke CO-2 uitstoot. Ik kan Mark Rutte, premier en zakkenwasser van Klaus Schwab in één individu verenigd, ook wel een rekening sturen als er net iets minder zuurstof in mijn lucht zit omdat hij mijn kostbare zuurstof heeft verbruikt. Van wie is de lucht eigenlijk?

  Iedere keer nadat het falderappes naar de stembus is geweest zakt Nederland verder in de stront. En de mensen leren er niets van.

 3. Intellect is ook: ijver. Onnozelheid is ook: gemakzucht.

  ALLÉÉN SAMEN TRAPPEN WE ER IN.

 4. Het is helaas allemaal al te laat. Die spuit zit er bij het overgrote deel al in, waardoor die mensen al onderweg zijn om gemodificeerd te zijn of te worden en een deel van hun hersencapaciteit verliezen. Hetgeen betekend, dat je geen eigenaar meer bent van je eigen lichaam. En waarschijnlijk dit jaar nog, zullen ze de modificatie injecties er bij iedereen gedwongen in gaan spuiten.

 5. Hallo Rob, leuk om het filmpje van Elyah weer terug te zien komen. Sinds dien is het niemand nog gelukt om een geboorteaangifte onder voorwaarden te doen. Het beste is sindsdien de vermelding v.c. (vi coactus) bij de handtekening te plaatsen, zoals Cornelis de Wit ooit ook deed m.b.t. dast Oranjehuis. Maar nu is er zelfs geen fysieke man/vrouw aangever meer nodig die een handtekening op een geboorteaangifte papier achter laat. Het gaat digitaal en volstrekt anoniem. Dit alles om de bevoplking haar rechten en logische verklaringen te doen vergeten.
  Daar tegenover staat een unieke andere beweging hier ter lande, en wereldwijd: De de jure Assemblees.
  In Nl hebben we de nationale Holland de jure assembly (www.hollandassembly.nl).
  Met dit dienstverlenend orgaan wordt de beweging van de NWO ongedaan gemaakt. Door kennis van zaken over het onvervreemdbare (bestaans en erf)recht van de bevolking, en door die kennis te gaan leven en delen. Een ander woord voor onvervreemdbaar recht is allodiaal recht. Van Dale Groot Woordenboek geeft het Nederlandse woord ervoor: Zonneleen. Tussen jou en de Schepper staat alleen de zon die het leven mogelijk maakt.
  Wij mannen en vrouwen zijn verleerd dat er niemand boven ons staat of kan staan. Zodra jij en ik leren dat wij zelf het hoogste recht (= de jure) zijn, dan brengt dat volstrekte zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid met zich mee. Hoe ziet dat er uit, is dat niet doodeng?
  Wereldwijd wordt dit gedachtengoed toch naar voren gebracht nu om een mooie toekomst voor iedereen op aarde mogelijk te maken. De aanmoediging komt van de wereldtrustee Kimberly Ann Goguen. Zij heeft daartoe een onafhankelijk Nieuws Netwerk geinitieerd en het lifeforce global orgaan opgezet (www.unitednetwork.news).
  Op verzoek vertel ik er meer over. Hartegroeten vanuit Creil, Peter van Holland.

 6. Ik heb daar al eens vaker over nagedacht. want mijn naam is overgenomen door de regering en als bedrijf gemaakt. Dat klopt dus niet. Ik ben geen bedrijf maar een mens van vlees en bloed. De wet is een overeenkomst tussen een bedrijf en de regering. (ook een bedrijf) Ik zelf ben niet een bedrijf, dus ben ik niet eigendom vaan de staat. Ze hebben niets over mij te vertellen.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.