Grootste misleidingen van de mensheid (2) – vervolg – geldstelsel

123rf

Met het gebruik van geld in het betalingsverkeer wordt de mensheid al eeuwenlang bij de neus genomen. Het is een geldschepping- en rentespel dat echter wordt gepresenteerd als een ingewikkeld financieel spel dat alleen deskundigen kunnen begrijpen en dat gewone mensen afschrikt zich er in te verdiepen. Toch blinkt het uit in eenvoud en kunnen we weten hoe het echt werkt.

Hoe lukt banken eeuwenlang om geld te mogen scheppen?

Er zijn een paar factoren. In de eerste plaats vormen zij een machtsfactor waar je niet omheen kunt. Daarnaast zijn er een aantal mythen die door banken in stand gehouden worden. En tenslotte wordt bankieren ‘ingewikkeld’ voorgesteld alsof het een vorm van hogere wiskunde is.

De mythe van het spaarvarken. Hele generaties is geleerd dat je geld moet sparen. Ik herinner me vroeger iedere maandagmorgen klassikaal naar de Nutsbank te wandelen waar wij in ons spaardoosje een kwartje konden sparen (of meer) want dan werden je spaarcentjes op je rekening gezet en kreeg je deze vermeerderd met rente na een aantal jaar uitgekeerd. Jongeren wordt geleerd spaarzaam te zijn en het geld bij de bank te brengen. Veilig en betrouwbaar.

En dan is er ook het sprookje van de bank als intermediair.

Banken lenen geld van mensen die het als spaargeld bij de bank hebben gebracht. Zij verdienen hun geld dankzij een gering renteverschil tussen het geleende en uitgeleende geld. Dit is een keurig imago. De bank is een dienstverlener, een intermediair tussen de spaarder en de geldlener. Dit is tevens een hele slimme mythe. Sparen is niet alleen goed voor de spaarder, maar ook voor de samenleving want daardoor kunnen bedrijven geld lenen en groeit de economie van het land.

En tot slot de mythe van de geldvermenigvuldiger.

Dit sprookje is algemeen ingevoerd in het onderwijs tot aan universiteiten toe. Dankzij deze mythe worden hele generaties zand in de ogen gestrooid waardoor zij ze niet kritisch naar het functioneren van banken gaan kijken. Er wordt gesuggereerd dat banken uit ervaring weten dat van het geld dat bij hen is ondergebracht slechts per dag mondjesmaat wordt opgenomen. Hierdoor hoeven zij slechts 10% in reserve te houden. Dit verschaft de bank de mogelijkheid van de 1000 euro 900 uit te lenen.

De lener koopt hier van een auto bij de autohandelaar en hij brengt de 900 euro bij en andere bank. Ook deze bank past hetzelfde principe toe waardoor 810 euro wordt uitgeleend. Op deze manier zou de bank de economie aanjagen. De suggestie die van deze mythe uitgaat is dat cash de basis is van elke lening. Dus zonder de inbreng van een klant kan er niets worden uitgeleend!

Daarnaast houdt het de suggestie in leven dat de centrale bank de in omloop gebrachte geldhoeveelheid onder controle heeft, doordat de hoeveelheid cash geld gestuurd kan worden en daarmee de uitgeleende geldhoeveelheid.

Deze mythes houden tot op de dag van vandaag de massa in bedwang. De gestudeerde elite gelooft het verhaal dat ze geleerd hebben en de rest gelooft in het sprookje van het spaarvarken.

Belastinggeld naar de bank

De Nederlandse staat betaalt ieder jaar meer miljarden euro aan rente. Dit geld heeft de overheid afgesproken te betalen voor het geld dat de staat heeft geleend. Maar waarom zou de overheid geld lenen terwijl zij het zelf kunnen scheppen zoals banken dat doen? En waarom zouden zij hierover nog rente betalen ook?

Zoals we hiervoor gezien hebben is iedere euro die in omloop gebracht wordt (op 5% na) schuld. Met andere woorden ook de overheid is schuldenaar van de banken. Dit is wel het sterkste bewijs dat banken geld creëren. Het krankzinnige is dat de overheid aan de ene kant aan banken het geldscheppingsprivilege heeft geschonken en daar bovenop over dat gecreëerde geld ook nog bereid is rente te betalen.

Met andere woorden de overheid leent geld tegen hetzelfde principe als een willekeurige klant van de bank. Er wordt geld gecreëerd op het moment dat er geld uitgeleend wordt. De overheid moet dus en het gecreëerde geld plus de jaar op jaar daarover berekende rente betalen.

Verklarende woordenlijst

Bank
Een financiële dienstverlener die vergunning heeft gekregen van DNB en het privilege van geldschepping mag uitoefenen.

Bank run
Actie van heel veel rekeninghouders die tegelijkertijd hun tegoeden bij hun bank komen opnemen.

Betalingsverkeer
Organisatie van betalingsmogelijkheden

Bruto Binnenlands Product (BBP)
De totale waarde van alle geproduceerde goederen en geleverde diensten meestal in een jaar

DNB of De Nederlandsche Bank
Toezichthouder van in Nederland werkzame banken, ook centrale bank genoemd en vergunninggever van nieuw op te richten bankondernemingen

Eigen vermogen
Het verschil tussen de bezittingen en de schulden van een onderneming

Geld
Een hulpmiddel dat geaccepteerd (vertrouwd) wordt als betaling voor goederen en diensten en als terugbetaling van schulden

Geldschepping of geldcreatie
Het slaan van munten en het drukken van bankbiljetten door de overheid en het bijboeken door banken van saldi op zowel hun eigen rekening als die van de klant

Geld in omloop
Dit bevat zowel de uitgegeven munten en bankbiljetten als het geld dat op bankrekeningen staat

Liquiditeit
De mate waarin de onderneming in staat is om aan haar verplichtingen (schulden) te voldoen

Rente
Dit is de vergoeding die wordt betaald voor het lenen van geld

Solvabiliteit
De mate waarin de onderneming in staat is om aan haar verplichtingen (schulden) te voldoen

Staatsschuld
De schuld van de rijksoverheid, in tegenstelling tot de overheidsschuld waaronder ook de schulden van niet-centrale overheden zoals de provincies vallen.

Lees ook:
Waar blijft revolutie nu iedereen weet dat banken geld maken
Historische hoorzitting Tweede Kamer banken maken gratis geld
Debat over geldschepping in Tweede Kamer onschadelijk gemaakt

Dit is het tweede deel uit de serie ‘grootste misleidingen van de mensheid.
Het eerste deel ging over de maanlandingen.

Rob Vellekoop, 8 mei 2022

6 Comments

 1. Over misleiding en “desinformatie” gesproken, ook wikipedia liegt er tegenwoordig flink op los.

  “Het Europees Parlement of kortweg EP (soms ook Europarlement) is de rechtstreeks verkozen volksvertegenwoordiging van de Europese Unie.
  Het is de enige instelling van de Europese Unie die direct door de burgers wordt gekozen.”

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Parlement

  Herinnert u zich deze nog?

  “Neen”-stem Nederlands referendum is klap voor EU en regering

  https://nl.metrotime.be/nieuws/neen-stem-nederlands-referendum-klap-voor-eu-en-regering

  Laatste woord aan het volk? Dit is waarom de politiek het referendum niet aandurft.

  https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5301529/krijgen-referendum-tweede-kamer-nederland-eindelijk-een-correctief

 2. Hallo Rob, leuk dit thema ‘geld’ en ‘overheid’ en ‘banken’, ik ben benieuwd waar je naar toe gaat met deel 3 en verder. Wat ik in mijn ‘Herzengruppe’ van de klokkeluiders leer is dat de banken (en ook de overheden) als trustees grip hebben op het niet-vervreemdbare (erf en creatie)vermogen en kapitaal van de bevolking in hun land. Middels de ‘geboorteaangifte’ wordt dit voor en door hen in kaart gebracht, en op basis van onze incompetentie en onwetendheid voeren zij als trustee de zeggenschap over ons te genieten nut van ons erfgoed uit. Geld wordt nimmer uit het niets geschapen, dat is inderdaad ook een misleiding. Ook de bankiers kunnen en doen dat niet. Geld wordt geschapen door mijn en jouw opdracht die wij aan onze trustee geven. Het wordt uit ons eigen vermogen (collateraal fonds) door de trustees vrij gemnaakt, verzekerd, en tijdelijk verrekend (bijvoorbeeld met geld, structuurkredieten, of anderzins). Onze eigen handtekening of duimafdruk of instemming doet geld scheppen, niets anders!
  Je weet mij te vinden als je meer uitleg of informatie nodig hebt hierover Rob. Super interessant wat je schrijft weer 😉

 3. “Als een klant bij een bank aanklopt om geld te lenen, creëert de bank dit geld door met een boeking geld op de rekening van de klant te plaatsen.”
  Wat hier werkelijk gebeurt is dat de klant, die reeds eigenaar van het geërfd en gecreëerd vermogen en kapitaal (en rendement) is van alle waarde die er in diens familielijn al verzameld is en wat in het collateraal fonds zit, nu als de begunstigde van dat niet-vervreemdbare (allodiale) eigen vermogen naar de trustee (de bankier)toe gaat en hem een opdracht geeft om ‘waarde’ uit diens trustfonds (collateraal) te halen.
  “Zo eenvoudig gebeurt dit. Met andere woorden tegenover iedere euro die een bank op deze manier uitgeeft staat een schuld van de klant.” De trustee-bankier maakt van die waarde -tijdelijk- een geldmiddel, dat de trustee ook goed verzekerd omdat de trust nooit in waarde vermindert mag worden.
  Dat ‘geld’ is geen schuld voor de klant, het is een krediet dat de klant zelf geeft aan de trustee bankier met diens opdracht-aanvraag-handtekening.
  Het verhaal dat de klant een schuld heeft bij de trustee-bankier is niet juist. De klant is wel zo onwetend dat hij of zij vaak totaal onnodig een lening ondertekend waarin hij zich zomaar verplicht om die bankier ergens voor ‘terug te betalen’. Ook dan schept de klant zelf dat geld met diens werk en arbeid, de trustee-bankier verzamelt dat geld (dat niet-vervreemdbaar eigendom van de klant is en blijft). De bankier wacht tot de klant sterft en omdat diens nakomelingen ook geen weet hebben van dit tegoed vervalt de niet-geclaimde erfenis aan de trustee=bankier.

 4. Als je geld op je rekening wilt storten dan zien ze je liever gaan dan komen? Draaien naar lieve lust geld bij?

 5. Er bestaat geen ander geld in de wereld dan goud. Er zit geen rente op en je kunt het niet bijdrukken. Heel de rest is troep.

 6. ja, bedrog is het zeker. ik wil nog een kleinigheidje aanhalen dat hierboven een beetje ontbreekt.

  het centrale punt in dit systeem is, dat de banken het geld scheppen, maar de rente scheppen ze niet. om die rente te kunnen betalen moet je dus het geld daarvoor bij andere gelukkigen met een lening halen.

  als er een vast bedrag zou zijn voor leningen zou dus na een tijdje het hele bedrag op zijn aan afgeloste rente en zouden velen failliet zijn gegaan.

  de oplossing van de bankiers: steeds meer leningen om ruimte voor de te betalen rente te maken. het uitgeleende bedrag moet dan evenredig met zichzelf steeds groter worden. dit geeft dus een exponentiele ontwikkeling van het bedrag te zien en exponentiele groei loopt altijd vast tegen een of andere natuurlijke grens. als het begint te dringen noemen ze dat ‘de schuldencrisis’.

  de banken grijpen dus ‘tijdig’ in door simpelweg te stoppen met nieuwe leningen. dan beleeft de wereld een zogenaamde ‘financiele crisis’ of om het wat waziger voor te stellen een ‘economische crisis’.

  waar het om draait, en dat is opzettelijk zo gemaakt, is dat de rente niet meer betaald kan worden en de geldleners massaal failliet gaan.

  en dan komen de gieren tevoorschijn om al die onderpanden te confisqueren. daar ging het uiteindelijk om. het omzetten van zelfgemaakt waardeloos virtueel geld in waardevol reeel bezit. het is een soort periodieke pompbeweging.

  het hele systeem is simpelweg slavernij. de bankiers zitten op hun luie reet te wachten tot ze de stop eruit zullen trekken en de rest werkt zich uit de naad om wat moois te creeeren. er komt geen zweep meer aan te pas, maar de stress en het resultaat zijn hetzelfde, burned-out en straatarm.

  dit hele ding wordt voorgesteld als een natuurlijk proces. die crisissen zijn er eenmaal. er is geen corrupter wetenschap dan de zogenaamde economie. hoewel, als je het zou meten in hoeveelheid lijken zou de medische wetenschap het glansrijk winnen.

  daarom nog een kanttekening bij de serie op zich. we zijn begonnen met de maanlanding, dat is een leuk verhaal maar met weinig consequenties voor de wereldbevolking. het geldsysteem is nogal wat zwaarder, zodat ik aanneem dat het laatste artikel de meest zwaarwegende corruptie zal onthullen?

  ik verwacht niet anders dan dat daar de gulo mutatie tevoorschijn komt. zoals ik vaker heb opgemerkt heeft deze mutatie de natuurlijke vitamine-c productie in de mens gestopt, waardoor ons immuunsysteem nog slechts gebrekkig werkt, tenzij we zelf ieder voor zich dagelijks een aantal grammen vitamine-c tot ons nemen en bij ziekte, vegiftiging of stress aanzienlijk meer.

  kort gezegd: alle zogenaamde ziektes zijn helemaal geen ziektes, maar symptomen van een en dezelfde genetische ziekte, namelijk de gulo mutatie.

  dit wordt al meer dan 80 jaar verborgen gehouden en heeft in die tijd zeker een miljard volkomen onnodige sterfgevallen opgeleverd.

  een tweede gruweleffect van de gulomutatie ligt in het feit dat de menselijke hersens voor een goed functionneren veel vitamine-c nodig hebben. maar ook stress vreet vitamine-c. met een beetje teveel stress werken je hersens daarom niet meer.

  stress kan heel simpel worden gecreeerd door bangmakerij. in feite is dat de grote truc waarmee wij ons al sinds mensenheugnis door een klein clubje psychopaten laten regeren. we laten ze gewoon ons verstand uitzetten en doen dan braaf wat ons wordt opgedragen.

  deze situatie wordt nu op de spits gedreven door de ontwikkelingen binnen mijn eigen vakgebied, de electronica. het is niet dat ik mij ergens schuldig voel, maar het had allemaal zoveel mooier kunnen zijn.

  de tijd dringt geweldig, want de technische middelen ter totale onderdrukking van alles wat wij als menselijk ervaren staan voor de deur. ok, het internet is een daarvan en kan ook als remedie gebruikt worden. maar hoe dan? als wat ik naar voren breng tot niemand schijnt te willen doordringen heeft het geen enkel effect. dus als dit verhaal obscuur overkomt, neem dan eens 10 gram vitamine-c verdeeld over de dag en lees het nog eens rustig over.

  als genoeg mensen dit begrijpen kan er wat gedaan worden. op allerlei zogenaamde alternatieve sites lees ik steeds weer, dat wij gaan winnen, want wij zijn met velen en zij maar met een paar. dat is wel zo, maar met vele wat zijn wij dan?? meer dan 70% heeft zich vrijwillig een ongedocumenteerd vergif laten inspuiten. wat zijn dit voor idioten?

  ja dat is erg kort door de bocht, het zijn helemaal geen idioten en daar schuilt de grote angst van onze misleiders. met voldoende vitamine-c keert de mensheid terug tot zijn natuurlijke staat van denkende gezonde sociale wezens. en als er al idioten bestaan zou ik die eerder zoeken onder het tuig dat bezig is de mensheid en daarmee ook zichzelf te gronde te richten.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.