Consequenties van de great reset, een vooruitblik vanaf 2030

Bijdrage van Anastha Aurora*

Ondertussen zijn veel mensen bekend met de ‘great reset’. Maar wat kan het concreet gaan betekenen? Een wereld waar gelijkheid, broederlijkheid en vrijheid het geboorterecht is voor iedereen of juist het tegenovergestelde? Eentje van controle en slavernij, waar alles eigendom is van de staat: je geld en bezittingen, je privacy en identiteit, je lichaam en gezondheid, je kinderen, je DNA, je hele leven…gewoonweg alles is dan in handen van machtige groepen die de planeet besturen, zoals het WEF, het WHO, de VN en allerlei genootschappen? In dit artikel biedt Anastha een vergezicht naar het leven vanaf 2030 als we meewerken.

Wie beslist?

The most basic question is not what is best, but who decides what is best.
(Thomas Sowell)

Het is belangrijk om te beseffen dat figuren zoals Klaus Schwab en het WEF helemaal niet democratisch gekozen worden om de toekomst van de wereld te bepalen (noch door politici, noch door de bevolking). Het zijn ordinaire economische en monetaire belangengroepen van rijke globalisten die regeringen en beleidsmensen beïnvloeden (door hen te manipuleren via lobbygroepen) en die hun pionnen op belangrijke machtsposities plaatsen (de ‘young global leaders’) om zo hun agenda te kunnen opdringen.

Het WEF wordt gesponsord door zo’n 1.000 machtige leden en organisaties waaronder Facebook, Amazon, Google, Apple, Goldman Sachs, Walmart, Nestlé, BlackRock, wapenbedrijven, oliebedrijven,… kortom alle bekende namen uit de wereld van big tech, big data, big agro, big pharma, big commerce, enz. De economische en sociale agenda van het WEF wordt ook gepusht door zowat de grootste en duurste mediacampagne ooit gezien.

Verder komt alles wat in dit bericht wordt verteld van de officiële websites, het zijn dus geen ‘conspiracy stories’, maar de daadwerkelijke plannen van de machtselite (zie bronnen). Het blijft wel de vraag of ze er uiteindelijk in zullen slagen hun agenda uit te voeren. En dit hangt uitsluitend van de bevolking zelf af. Indien we meegaan in hun narratief en de great reset plannen zonder veel morren aanvaarden, dan krijgen we een dystopische toekomst op het bord geserveerd.

Hopelijk laten we het niet zo ver komen. Nogmaals, want dit is echt cruciaal, enkel met onze medewerking kan de grote reset slagen. Indien wij afhaken en nee zeggen, dan kunnen ze weinig doen. Ja, dan gaan ze uiteraard hun bekende troefkaarten uitspelen: het zaaien van angst, ziekte, oorlog, hongersnood en dood als dwangmiddel.

Dat is trouwens wat ze nu al doen. De burgers traumatiseren en in shock brengen zodat die op automatische piloot de dagelijkse propaganda slikken. Complete chaos organiseren (een probleem creëren) zodat de burgers smeken om hulp (een reactie uitlokken) om dan de great reset en de ‘nieuwe wereld orde’ in te voeren (de vooraf bedachte en gewilde oplossing). Erg doorzichtig allemaal. Blijf dus wakker en alert, informeer anderen en doe niet mee. Uiteindelijk stuiken hun verhalen en snode plannen dan wel in elkaar.

Vierde industriële revolutie

De vierde industriële revolutie is het begin van een reeks sociale, politieke, culturele en economische omwentelingen. Voortbouwend op de ruime beschikbaarheid van digitale technologieën die het resultaat waren van de derde industriële revolutie (de digitalisering), krijgen we nu de convergentie (het samengaan) van digitale, biologische en fysische innovaties.

Net als de door stoom aangedreven fabrieken van de eerste industriële revolutie (1750), en de toepassing van de wetenschap op massaproductie en fabricage tijdens de tweede industriële revolutie (1870), en het begin van de digitalisering in de derde industriële revolutie (1950), zullen de technologieën van de vierde industriële revolutie (2020) in razendsnel tempo de manier veranderen waarop mensen samen leven en waarde creëren, uitwisselen en distribueren.

Industrie 4.0 omvat onder meer technologieën zoals kunstmatige intelligentie, het bewerken van het genoom (genetische manipulatie), augmented reality, robotica, cloud computing, 3D-printing, kwantumcomputers, Internet of Things and Bodies, virtuele realiteiten zoals het Metaverse en het Omniverse, blockchain en cryptogeld, A.I. gestuurde smart cities, cyberfysieke systemen, transhumane mensen, cyborgs, robotten en virtuele assistenten, nanotechnologie, nieuwe materialen, …

De wereld en de samenleving zullen er over 10 jaar compleet anders uitzien, zoveel is zeker. Deze nieuwe revolutie is niet te stoppen en volop bezig, maar we hebben wel een keuze. Ofwel de beslissingen overlaten aan de machtsgroepen en globalisten die de great reset voorstaan en die de revolutionaire hightech innovaties zullen misbruiken om een controlestaat te installeren. Ofwel inspraak eisen en mee beslissen over onze gezamenlijke toekomst en over het ethisch en juist gebruik van technologie.

UBI

De vierde industriële revolutie zal een nooit geziene omwenteling veroorzaken op de arbeidsmarkt. Robotica, A.I. systemen, machines en internethandel zorgen voor veel nieuwe werklozen. Tal van beroepen verdwijnen, veel jobs worden geautomatiseerd, de kleinhandel zal de deuren moeten sluiten vanwege de moordende concurrentie door honderden online bedrijven zoals Amazon, eBay, Etsy, Alibaba en de e-commerce platformen zoals Shopify en BigCommerce.

Men verwacht dat 20% van de jobs tegen 2030 geautomatiseerd zal zijn. Rond 2050 zal de helft van de werkende bevolking (in het westen) op straat staan. Deze wijdverspreide werkloosheid vraagt een oplossing, want ontevreden en hongerige werklozen die niets te verliezen hebben, vormen een bedreiging voor het systeem.

Die oplossing is het UBI, een Universeel Basis Inkomen of een maandelijkse uitkering voor iedereen, uitbetaald door de overheid, gesponsord door de grote bedrijven en voldoende hoog om de basisbehoeften te bekostigen. Het basisinkomen mag gecombineerd worden met een betaalde job (wat wel een weerslag op de jaarlijkse belastingbijdrage zal betekenen).

Het UBI krijgt de steun van bekende namen waaronder Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg; Klaus Schwab en zelfs de paus. Dit klinkt allemaal erg mooi natuurlijk. Te mooi om waar te zijn wellicht. Wat is het addertje onder het gras?

Altijd hetzelfde natuurlijk: controle! Wie afhankelijk is van de overheid voor een maandelijkse uitkering om te kunnen overleven, is niet langer vrij. Niets is gratis in het systeem, alles heeft een prijs. De prijs die je betaalt om maandelijks 1.000 of 1.500 € te ontvangen, is jouw vrijheid. De overheid kan op ieder moment de geldkraan dichtdraaien of allerlei voorwaarden koppelen aan het UBI, zoals een sociaal kredietsysteem of jaarlijkse vaccinaties en groene QR codes of bepalen wat je mag kopen en waarheen je mag reizen.

Wie weigert te gehoorzamen, verliest zijn uitkering. Denk maar terug aan de Canadese truckers konvooien in 2022 waar de bankrekeningen van de protestanten werden geblokkeerd door de overheid. Je wordt een ‘puppet on a string’, een speelpoppetje in handen van de overheid. Het beste wat je kunt doen, is het UBI gebruiken om zo snel mogelijk zelfvoorzienend te worden en een eigen inkomstenstroom op te starten, en daarna de aalmoezen (en bemoeienissen) van de overheid weigeren.

Drie pijlers van de grote reset

Dit is de bedoeling in 1 zin (zie uitspraak van Harari onderaan dit bericht): het uitfaseren van de organische, soevereine en vrije mens (Homo spiritus) en het introduceren van het posthumane, zielloze ras (Homo technicus) die ingeplugd zit in de A.I. controlesystemen. 

Er zijn verschillende redenen waarom de globalisten een great reset willen, sommige gekend, andere verborgen. Dit zijn er enkele.

Het ‘oude normaal’ kan nooit meer terugkeren want de vierde industriële revolutie zal alles volledig veranderen op Aarde. Men wil anticiperen op die ingrijpende digitale en technologische omwenteling door een complete agenda uit te rollen die samengevat staat in de drie boeken van Klaus Schwab: ‘The Fourth Industrial Revolution’ (2013) – ‘COVID-19: The Great Reset’ (2020) – ‘The Great Narrative’ (2021).

Die agenda neemt alle soevereiniteit en bezit weg uit handen van de bevolking en sluist die door naar een kleine groep globalisten. Het is in wezen een (communistische) machtsovername, een soort globale staatsgreep. Het is ook de grootste overdracht van geld en vermogen uit de geschiedenis.

Dit begon al tijdens de lockdowns toen big tech, big data en big pharma miljarden dollars winst boekten en de lokale kleinhandel zware klappen kreeg.
Deze trend zal zich verder zetten, de gecontroleerde instorting van het systeem is bezig.

Met de nieuwe oorlog in Oekraïne is het nu aan de wapenfabrikanten om rijker te worden. De bedoeling is om ook de huizen van de mensen op te kopen, de pensioenfondsen in handen te krijgen, de kleinhandel over te nemen, overal landbouwgebied en grond te verwerven, enz. Het is dus ook de grootste diefstal in de geschiedenis.

Een derde reden is het feit dat het oude economisch/monetaire systeem al lang over tijd is. Men kan niet blijven fiat geld bijdrukken, de zeepbel moet vroeg of laat barsten. De schuldenberg is te hoog en de petrodollar heeft afgedaan. Het is dus hoog tijd voor een nieuwe start, die van een digitale munt, een basisinkomen, een sociaal kredietsysteem, en een deeleconomie zonder bezit, allemaal onderdelen van de great reset.

Ten vierde is deze reset een onderdeel van transhumane agenda die anticipeert op een toekomst waarbij mens en machine samensmelten, en waarbij de ziel vervangen wordt door A.I. en de singulariteit (rond 2045) de mensheid zal vastzetten in een virtuele realiteit (waarvan het Metaverse een eerste voorloper is). En tenslotte en als vijfde reden is het duidelijk dat men de mogelijkheid zal benutten om een systeem van totale controle in te voeren dankzij de digitalisering en A.I. systemen.

Er zijn drie belangrijke thema’s waarop de great reset of de grote heropstart steunt.

1. Controle, bewaking en toezicht

Men wil totale controle over alles en iedereen. Ten eerste de controle over de hulpbronnen op Aarde, met name de controle over alle geld, energie, water, grondstoffen, voeding, land, dieren en natuur. Daartoe dienen de 17 duurzame doelen van de VN. Ten tweede de controle over de mensen via perceptie management (staatsscholen, media, TV, vervalste geschiedenis,…), via chemische ingrepen (vaccins, medicijnen, chemtrails) en via een (verplichte) digitale identiteit die gekoppeld wordt aan de A.I. systemen (Internet of Things, Internet of Bodies en het Sociaal Kredietsysteem).

De voorbereiding van de digitale identiteit is volop bezig. De Covid hoax bracht reeds een eerste kennismaking met QR codes en track & trace apps op de smartphone. Dit is nog maar het begin. Men promoot de digitale identiteit door de vele voordelen te benadrukken. Jouw digitale identiteit zal alles eenvoudig en snel centraliseren.

Wat wordt er allemaal verbonden met het digi ID?

Gezondheidszorg: controle op ziekteverzekering, en op jouw medische toestand, vaccinatiestatus, medicijngebruik, behandelingen, ziektegeschiedenis, operaties, tandartsbezoek, verslavingen, eetpatronen,…
Financiële diensten: toegang tot bankrekeningen, spaarrekeningen, on line transacties, overzicht van gedane uitgaven en betalingen, controle op je kredietkaart (het geven/weigeren van toestemming om bepaalde aankopen te doen gebaseerd op je gedrag),…
E-commerce: beveiligde on line betalingen, controle op zaken doen via internet, het reguleren van on line aankopen en verkopen,…
Consumptie en ecologie: controle op aankopen on line en in supermarkten, op je voedingswijze en levensstijl en haar invloed op het milieu, op je persoonlijke gezondheid en aankoopgedrag,…
Reizen en mobiliteit: er is 24/7 tracking via gps en camera’s, alle verplaatsingen en bewegingen worden gevolgd, controle op vlieg- en autoreizen en het monitoren van de persoonlijke CO2 uitstoot, grenscontroles, het boeken van reizen en hotels, elektrische wagens die kunnen uitgezet worden,…
Sociale platformen: controle op social media, op wat je post, op je internet surfgedrag, toegang tot internet enkel nog met een gevalideerde digi ID,…
Telecommunicatie: activatie en gebruik van apps en toestellen (wearables en inplantchips), datatransmissie controle, monitoren van apparaten (smartphone, tablet, laptop), connectie met het smart home of domotica (verlichting, verwarming, airco, koelkast, TV, wagen,…) en met de functies van de smart city (parkeerplaatsen, openbaar vervoer, openbare diensten, controle op uitstoot, tracking van je verblijf en activiteiten in de stad via de gezichtscamera’s, toegang tot internet en het Metaverse),…
E-government: inloggen op de sociale diensten van de overheid (uitkeringen, stemmen, belastingdiensten, vergunningen aanvragen, solliciteren,…),…

Internet of bodies

Die centralisatie van data en connectiemogelijkheden op een digitale ID kan misschien handig en nuttig lijken. Men kan dan namelijk via de smartphone makkelijk navigeren en verbinden in de smart cities die nu overal opduiken. Maar dit systeem biedt ook de mogelijkheid biedt voor totale controle door de machthebbers en de grote investeringsmaatschappijen (BlackRock en Vanguard). En het is ook duidelijk dat alle privacy en anonimiteit (wat een mensenrecht is), volledig worden verwijderd uit de samenleving.

Wie het digi ID weigert, wordt gestraft zoals de 73 miljoen Nigerianen met geblokkeerde smartphone omdat ze zich weigeren te registreren en hun privacy willen behouden.

Onthoud ook dat de smartphone als drager slechts een tussenstap is. Klaus Schwab wil het digi ID op een RFID chip plaatsen die ingeplant zit in het lichaam.

Velen zullen deze optie trouwens uit vrije wil kiezen. Dit is waar de vierde industriële revolutie en het transhumanisme om draait. De fusie of samensmelting van de fysieke, digitale en biologische identiteit van een mens om die daarna aan te sluiten op de A.I. systemen. Men spreekt dan van het Internet of Bodies waarbij jouw persoonlijke fysieke, emotionele en mentale data worden verzameld via nano-apparaten die ingespoten, ingeplant of op het lichaam mee gedragen worden. In de transhumane toekomst worden ingeplante elektronica en ingebouwde bio-computertechnologie heel normale en algemeen aanvaarde dingen.

Het digi ID bevat verder vingerafdrukken van alle vingers en eventueel een irisscan en is noodzakelijk om te kunnen participeren aan de maatschappij. Zonder geldig ID (met voldoende goede punten) kun je geen aankopen meer doen (cash geld bestaat niet meer), geen reizen boeken (je kredietkaart wordt geblokkeerd), geen auto rijden (de elektrische wagen wordt uitgezet), geen cultuur en horeca bezoeken, noch jouw smart home verlaten (de automatische deuren worden vergrendeld).

Wie controleert?

Wie controleert dan al die data die het digi ID centraliseert? Dat doet de overheid, net zoals dat in China al jaren gebeurt. Daar krijgt de bevolking goede en slechte punten naargelang de data op hun ID (dus volgens hun gedrag).

Wie teveel slechte punten verzamelt wordt een paria, een uitgestotene en kan zelfs terechtkomen in een ‘heropvoedingskamp’ (gevangenis). Men noemt dit het Sociaal Kredietsysteem, je wordt beoordeeld volgens de normen en regels van de (communistische) staat en gestraft/beloond naargelang je gehoorzaamheid aan het systeem.

Met andere woorden: elke actie en iedere handeling die je doet, elk woord wat je spreekt en iedere letter die je deelt on line, elke zucht die je slaakt en iedere gedachte die je denkt, worden gemonitord en geëvalueerd volgens de normen van het systeem. De bewaking is compleet, vrijheid is verleden tijd.

Een verzuchting van iemand in 2030 kan dan ongeveer zo klinken: ‘Af en toe erger ik me aan het feit dat ik geen echte privacy heb. Ik kan nergens heen zonder geregistreerd en gemonitord te worden. Ik weet dat alles wat ik doe, denk en droom wordt geregistreerd. Ik hoop alleen dat niemand het tegen me zal gebruiken.’

2. Financiën, eigendom en een digitale munt

De tweede pijler draait rond geld, valuta, activa, vermogen, bezittingen,… en alles wat te maken heeft met monetaire systemen en eigendomsrechten. Het is de achtergrond van hun spreuk: ‘Je zult niets bezitten en gelukkig zijn’. In 2030 is er geen persoonlijk bezit meer (als het van het WEF afhangt), alles is collectief. Alles wat je nu bezit, wordt eigendom van de overheid. Er is een deeleconomie, niet op vrijwillige basis maar verplicht.

Denk bijvoorbeeld aan de mensen die nu worden verzocht om hun eigen huis of hun tweede verblijf open te stellen voor de Oekraïense vluchtelingen. Nu nog een vrije keuze, in 2030 niet meer. Dan behoort alles toe aan de overheid (en de investeringsmaatschappijen). Je ‘huurt’ of ‘leent’  dan een huis, een auto, een fiets, keukengerief, kledij, werkmateriaal, een grasmachine, meubels, enz. en het wordt geleverd wanneer je het nodig hebt.

2030 : Shoppen? Ik herinner me niet wat dat is. In plaats van dingen te kopen en te bezitten, kies ik wat ik nodig heb op het moment dat ik er gebruik wil van maken. Soms is het leuk om te kiezen en soms laat ik het algoritme kiezen. Die kent ondertussen mijn smaak beter dan ikzelf en die weet wat ik nodig heb. In onze stad betalen we geen huur, want iemand anders gebruikt onze vrije ruimte wanneer we die niet nodig hebben. Mijn woonkamer wordt bijvoorbeeld gebruikt voor zakenbesprekingen wanneer ik er niet ben.

Men wil ook af van het cash geld, zogezegd om de fraude, de witwaspraktijken, het zwart geld, de maffia transacties en de financiering van terreurgroepen tegen te gaan. Cash is te riskant. Ook beweert men dat het afschaffen van cash geld de (financiële) ongelijkheid zal gladstrijken. Dit zijn allemaal makkelijk te ontkrachten drogredenen, de echte reden is uiteraard om controle te verwerven over de handel en wandel der mensen via elektronisch bankieren en digitale transacties.

CBDC

Men wil alles digitaal en transparant, althans transparant voor Jan modaal en de ‘gewone’ burger. Voor de elite gelden andere regels, die mogen nog steeds eigendom bezitten en betalen in goud, zilver en anonieme cryptomunten.
Er komt dus een digitale munt, de CBDC (Central Bank Digital Currency), die gecontroleerd wordt door de overheid en de centrale bank en die 100% traceerbaar is en draait op blockchain technologie. Momenteel zijn 87 landen voorbereidingen aan het treffen en 9 landen hebben reeds een CBDC ingevoerd. Alle geldtransacties verlopen dan via het centraal bestuur en worden belast, getaxeerd en beoordeeld.
De banken als tussenpersoon verdwijnen, de overheid is nu jouw bankier en betaalt ook een UBI uit (Universeel Basis Inkomen), tenminste indien je gehoorzaamt en een groen vinkje op je ID hebt.
Want een CBDC is programmeerbaar, de overheid kan allerlei regeltjes, wetten, maatregelen en verplichtingen koppelen aan de digitale munt en aan je loon. Zo kan de overheid bepalen waar en aan wat je geld mag uitgeven en aan wat niet. Of simpelweg je inkomsten, loon of uitkering bevriezen indien het A.I. systeem beslist dat je ongehoorzaam en ‘gevaarlijk’ bent of geen jaarlijks vaccin neemt.
Wat een krachtig middel om iedereen onder de knoet te houden! Een krop sla kopen bij de lokale boer of een vaas op de vlooienmarkt en 2 € cash betalen, kan niet meer. Ook al omdat de kleine zelfstandigen, de artisanale ambachten en de middenstand moeten verdwijnen.
Er zijn nog 2 klassen in 2030: de superrijke elite die eigenaar is van de wereld en… de burgers zonder bezit. Uiteraard zal er een tegenbeweging op gang komen waarbij alternatieve munten en ruilhandel gebruikt worden om de lokale economie te laten verder draaien. De vraag is hoe lang dit getolereerd zal worden.

3. Verdeel en heers, (ver)oordelen, sociaal kredietsysteem

Mensen worden tegen elkaar opgezet en in verdeeldheid gebracht omdat een versnipperde bevolking makkelijk te controleren is. De elite is waanzinnig bang van een soevereine, vrije, onafhankelijke en creatieve bevolking die samenwerkt met elkaar aan oplossingen en weerbaarheid.

Hun grootste angst is dat we onze kracht en macht terugnemen en hun agenda weigeren. Het sociaal kredietsysteem kwam hierboven reeds aan bod en in China bestaat het dus al jaren. Er zijn in China ontelbare regels te volgen en wetten te gehoorzamen, en wie weigert of tegendraads is of wie kritiek verkondigt op het beleid, die verliest punten, algemeen respect en zijn of haar mensenrechten. Te weinig punten betekent uitsluiting, verbanning en strafmaatregelen. Men behandelt de bevolking als kleine kinderen en domme slaven.

Klaus Schwab, Justin Trudeau, Mark Rutte en vele andere ‘young global leaders’ zijn fan van het Chinese systeem en willen het wereldwijd implementeren. Het betekent concreet de reset naar een communistische, transhumane technocratie. Verschillende landen (Italië, Duitsland, Frankrijk, Oekraïne, Letland, Australië,…) zijn reeds bezig met de eerste, voorzichtige stappen richting een beoordelend kredietsysteem.

Het werkt in nauw verband met het digitale ID en het A.I. controlesysteem (uit pijler 1). Via het digi ID is een score geven aan elke burger heel makkelijk, het werkt zelfs automatisch. Men wordt niet gescreend en beoordeeld door mensen, nee hoor, het is A.I. technologie die bepaalt of jouw gedrag voldoet aan de algoritmen en parameters. Uiteindelijk willen ze een wereld waar iedereen simpelweg doet wat de overheid beslist en blindelings en zonder protest gehoorzaamt aan de grillen van machtsbeluste tirannen en pedofiele psychopaten.

Voorbereiding

Al vele decennia is de elite bezig om de great reset agenda voor te bereiden. Het is het perfecte systeem om de wereldbevolking via technologie, angst en diefstal onder absolute controle en sluitende surveillance te houden. Op lange termijn wil men de organische en vrije mens vervangen door een synthetische, digitale versie. Het enige wat ze nog nodig hebben, is onze (vrijwillige) medewerking.

Die proberen ze te verkrijgen door het bestaande systeem te laten crashen (via virussen, oorlogen, voedseltekorten en eugenetica) om de bevolking in massahypnose en shocktoestand te houden. De oplossingen zijn ondertussen bekend:

  • Word autonoom en zelfvoorzienend,
  • start een familiedomein of ecodorp,
  • start een voedselbos en moestuin,
  • haal je geld van de bank,
  • betaal zoveel mogelijk en overal met cash,
  • stap over op alternatieve munten en schenkeconomie
  • geef thuisonderwijs,
  • verlaat de matrix,
  • stop met blind te gehoorzamen aan dwaze wetten,
  • zoek gelijkgestemden en werk samen,
  • bestudeer permacultuur,
  • word producent in plaats van consument,
  • doe je smartphone weg,
  • word zoveel mogelijk onafhankelijk van de overheid,
  • vereenvoudig je leven.
  • Maar bovenal, werk aan jezelf, ga een spiritueel pad op, doe schaduwwerk, verhoog je inzicht, wijsheid, bewustzijn en frequentie, breng jezelf naar een niveau waar je immuun bent voor de angstpropaganda en de leugens van de controllers, kies voor ‘full spectrum’ ontwaking. Word een bewuste creator van een nieuwe wereld.

Our species is on the verge of a radical redesign. Thanks to advances in computing, cyborg engineering, and biological engineering, we may be fast approaching a new singularity, when all the concepts that give meaning to our world – me, you, men, women, love and hate – will become irrelevant. In two hundred years, I can pretty much assure you that there will not be any more Homo sapiens – there will be something else.
(Yuval Noah Harari, adviseur bij het WEF)

Er is de great reset en er is ook de great awakening die het gevolg is van de schokkende onderdrukking sinds de Covid hoax die vele mensen heeft wakker geschud. Maar er is nog een derde en belangrijker aspect: de grote keuze.

Zoals Harari zegt: er komt een nieuwe mens, er komt een evolutiesprong. Als het van de globalisten en transhumanisten afhangt, wordt het een Homo technicus, een soort cyborg zonder vrijheid noch ziel. De andere optie is de Homo spiritus ludens, de spiritueel spelende, ontdekkende en creërende mens. Het zijn de twee tijdlijnen waarover reeds geschreven werd op de blog en iedereen staat nu voor deze keuze.

De technologische ontwikkelingen van de laatste 50 jaar laten een evolutie zien waarin de mens stap voor stap meegezogen wordt in een virtuele wereld. Het begon met de TV, en dan computer, internet, smartphone, Metaverse, inplant apps, smart cities, internet of things and bodies, genderverwarring, transhumanisering, A.I., en tenslotte de singulariteit. Op dat moment verdwijnt de échte, organische mens voorgoed. Deze tijdlijn leidt naar Homo technicus. De andere tijdlijn vraagt het loslaten van de technologische verslaving en digitale onderdrukking en de activatie van de spirituele ‘technologie’ en latente menselijke vermogens. Dit kan enkel door de schermpjes neer te leggen en de apps uit te schakelen en te kiezen voor een re-connectie met de natuur en met de innerlijke Godkracht.    

Bronnen

WEF – Cashless Society
° WEF – Cashless Economy
° WEF – Digital Payments
° WEF – The Fourth Industrial Revolution
° WEF – Klaus Schwab & The Fourth Industrial Revolution
° WEF – Digital Identity
° WEF – Strategic Intelligence
° WEF – Internet of Bodies
° WEF – Davos Agenda 2022 

° Young Global Leaders
° CBDC – Central Bank Digital Currency
° The Ugly Side of CBDC

° Het Sociaal Kredietsysteem
° The Internet of Things
° Transhumanisme
° De Grote Diefstal

Dit bericht verscheen eerder op Anastha Aurora.

1 Comment

 1. De NWO komt uit China. Dus even goed rondneuzen daar. Overal hangen camera’s en op elke hoek van de straat hangt een luidspreker. Van alle kanten komt staatspropaganda van de meest leugenachtige en onnozele soort op je af. Is je vinkje groen…niets aan de hand. Is je vinkje geel dan ben je een verdachte. Kleurt je vinkje rood dan ben je dood. Je verdwijnt en je beul is de arts die nog even wat organen uit je lichaam haalt. Want zaken zijn zaken en Chinezen zijn gek op zaken doen. Regelmatig verdwijnen mensen. Je wordt ineens van de straat geplukt en in een busje gesleurd en hoewel overal camera’s hangen “komt de Chinese regering er maar niet achter wie de daders zijn”. Kijk naar de lockdown in Shanghai. Kijk hoe mensen die hun laatste schamele restje aan vrijheid niet willen verliezen geslagen, geschopt en gearresteerd worden en hoe hun huisdieren worden doodgeknuppeld. Het gejank van de stumpers gaat door merg en been. Vragen “waarom” is verboden want de staat heeft het beste met iedereen voor.

  Nu maar hopen dat de 100 miljoen Europeanen die nog niet gevaccineerd zijn het been strak houden en dat veel Nederlandse meelopers dit artikel en ook mijn comment lezen, er is geen woord van gelogen. Vraag je af of je dit wilt.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.