De achtertuin als oplossing

Een bijdrage van Anastha Aurora*

De wereldwijde voedselsystemen staan onder grote druk. Wanneer de leveringen zouden stoppen om één of andere reden dan ligt er maximaal 5 dagen voedsel in de winkels. Toch is de oplossing eenvoudig en logisch: de dacha, het familiedomein, de moestuin achter het huis of de volkstuin in de buurt.

Gazon

Er zijn vele oorzaken aan te wijzen en de algemene crisis maakt deel uit van de grote reset plannen en van Agenda 2030 en Agenda 21 van de VN en het WEF. Er zijn bedrijfssluitingen, moedwillige vernietigingen, faillissementen, tekorten aan arbeidskrachten, zelfmoorden onder de boeren, verstoringen van de toeleveringsketen, hoge brandstofprijzen, inflatie, nutteloze sancties en eeuwige oorlogen. Naast de stijgende (voedsel)prijzen, waardoor vele gezinnen in moeilijkheden komen, wordt ook gewaarschuwd voor voedseltekorten. Door virussen en andere oorzaken worden momenteel overal miljoenen dieren vernietigd. Vele andere voedselbedrijven worden hoogstwaarschijnlijk moedwillig in brand gestoken. Men wil voedseltekorten veroorzaken zodat de mensen afhankelijk worden van de staat. Want: ‘He who controls the food supply, controls the people’ (Henry Kissinger). In de komende Hunger Games maatschappij bepaalt de overheid wie te eten krijgt (degenen met een geldige pas en voldoende vaccinaties) en welk voedsel men kan kopen met het digitale geld (genetisch gemanipuleerd en CO2 neutraal). Wanneer de toeleveringen zouden stoppen om één of andere reden dan ligt er maximaal 5 dagen voedsel in de winkels. Nochtans is de oplossing eenvoudig en logisch: de dacha, het familiedomein, de moestuin achter het huis of de volkstuin in de buurt.

Er is 16 miljoen hectare gazon in de VS. Gazons zijn de meest destructieve monocultuur op de planeet, die meer middelen en pesticiden opslorpen dan welk ander gewas ook, zonder enige opbrengst te leveren. Wanneer de Amerikanen 30% van hun gazon zouden omvormen tot permacultuur voedseltuinen, dan kunnen ze zelfvoorzienend zijn op vlak van voedsel en niet langer afhankelijk van import of glyfosaat groenten.

Russische gezinnen verbouwen al eeuwenlang groenten en fruit op hun dacha’s. Dr. Leon Sharashkin: ‘Wat de Russische dacha bewoners eigenlijk doen, is aantonen dat tuiniers de wereld kunnen voeden en dat je geen GMO’s, industriële boerderijen of andere technologische foefjes nodig hebt om te garanderen dat iedereen genoeg te eten heeft. Vergeet niet dat Rusland slechts 110 dagen groeiseizoen per jaar heeft, in veel westerse landen zijn de opbrengsten veel groter. De oppervlakte van het gazon in de VS is echter twee keer zo groot als in Rusland, en het kost miljoenen dollars aan onderhoud en miljoenen liters water voor besproeiing.’

Het dacha model

Dacha’s zijn in oorsprong kleine houten huizen op een stuk grond van zo’n 600 m2 groot. In Sovjet Rusland werden ze gratis toegewezen aan de mensen (vanuit de filosofie dat het land toebehoort aan het volk). Veel ambtenaren kregen een stuk grond van de overheid. Gezinnen die geen dacha kregen, hadden toegang tot een stuk grond in een volkstuinvereniging, waar ze dan groenten konden verbouwen.

Dacha’s werden oorspronkelijk vooral gebruikt als vakantieverblijven op het platteland. Maar in de jaren negentig veranderden ze van een mooie plek om te ontspannen naar een belangrijk middel om te overleven. Dat was toen de Russische economie te lijden had onder wat journaliste Anne Williamson de ‘verkrachting van Rusland’ noemde. De economie werd verwoest en vervolgens geplunderd door financiële oligarchen, die er als de kippen bij waren om bezittingen op te kopen tegen spotprijzen.

Min of meer gedwongen door deze crisis begonnen steeds meer Russische families voedsel te verbouwen op hun dacha’s. Het aandeel van voedseltuinen in de nationale landbouw steeg van 32% in 1990 tot meer dan 50% in 2000. Reeds in 2004 vertegenwoordigden de voedseltuinen zo’n 51% van de totale landbouwproductie van de Russische Federatie. Dat is groter dan de bijdrage van de gehele elektriciteitsindustrie; groter dan de gehele bosbouw en houtverwerkende industrie, groter dan de pulp- en papierindustrie; en aanzienlijk groter dan de steenkool-, aardgas- en olieraffinage-industrie samen.

Dacha’s zijn nu een gecodificeerd recht van de Russische burgers. In 2003 ondertekende de regering de wet op de ‘private tuinpercelen’, die de burgers gratis percelen grond van 1 tot 3 hectare toekent. In 2009 produceerden 35 miljoen gezinnen (70% van de toenmalige Russische bevolking) meer dan 40% van de Russische landbouwproductie. Dit is de meest uitgebreide vorm van kleinschalige voedselproductie in een industrieel ontwikkeld land. Op 1 mei 2016 keurde het Russische parlement (Duma) de wetgeving goed rond de schenking van grond in Oost Rusland. Iedere Russische staatsburger (die dat wenst) kan een aanvraag doen om 1 hectare grond gratis te verkrijgen. Zie het bericht: Moederland Partij.

In een artikel uit 2014 met de titel ‘Dacha Gardens – Russia’s Amazing Model for Urban Agriculture’, schreef Sara Pool dat Rusland meer dan 50% landbouwproducten verkrijgt uit de dacha’s. De tuinen gebruiken slechts 3% akkerland, maar leveren wel 92% van alle Russische aardappelen, 87% van alle fruit, 77% van de groenten, en 59% van het Russische vlees (volgens de Russische Federale Staat Statistische Dienst).

Giftige en verkwistende gazons

In plaats van dacha’s hebben veel huizen in de westerse landen meestal groene gazons en grastuinen. Die produceren geen voedsel maar vragen integendeel chemisch en mechanisch onderhoud wat dan in hoge mate bijdraagt tot water- en luchtverontreiniging. Gazons in de VS zijn het grootste geïrrigeerde gewas. Uit officiële cijfers blijkt dat moestuinen 66% minder water verbruiken dan gazons. In de VS worden groenten en fruit slechts op ongeveer 4 miljoen hectare geteeld. In theorie zou het land dus vier keer zoveel groenten en fruit kunnen produceren als het nu doet, mocht de ruimte die de Amerikaanse gazons innemen (16 miljoen ha), worden omgezet in voedseltuinen.

In een NASA studie wordt geschat dat Amerikaanse gazons een oppervlakte beslaan die ongeveer even groot is als Texas en drie keer groter is dan de oppervlakte die wordt gebruikt voor enig ander geïrrigeerd gewas in de Verenigde Staten. Het onderzoek bekeek ook de impact van gazons op het milieu en de watervoorraden. Uit de studie bleek dat het onderhoud van een goed gemanicuurd gazon tot 900 liter water per persoon per dag verbruikt en de CO2 vastleggingseffectiviteit tot 35 procent vermindert door de toevoeging van emissies van bemesting en de werking van maaimachines.

Ondanks het grote belang ervan in de Amerikaanse verbeelding, zijn smetteloze groene gazons die worden onderhouden met pesticiden, onkruidverdelgers en grasmaaiers een relatief recent cultureel fenomeen in de Verenigde Staten. In de jaren 1930 werden chemicaliën niet aanbevolen. Onkruid werd bestreden door het met de hand uit te trekken of door kippen te houden. Chemisch gebruik werd pas populair na de Tweede Wereldoorlog, en is sindsdien aanzienlijk toegenomen. Volgens de EPA sproeien bijna 80 miljoen huishoudens in de VS elk jaar 90 miljoen pond pesticiden en herbiciden op hun gazon. Andere problemen zijn de luchtvervuiling en de geluidshinder die worden veroorzaakt door gazon- en tuinmachines die op benzine werken.

Voedsel in plaats van gras

In het licht van de dreigende voedseltekorten zullen steeds meer huiseigenaren hopelijk kiezen voor een moestuin in plaats van gazon. Een goed onderhouden permacultuur tuin is esthetisch aantrekkelijk zonder het gebruik van chemicaliën of de noodzaak tot maaien. Wat kan er beter zijn dan zelf geteeld voedsel uit eigen tuin: biologisch, niet genetisch gemanipuleerd, quasi gratis, bijzonder smaakvol en er zijn geen fossiele brandstoffen nodig voor transport en onderhoud van de tuin.

Landbouw in lokale tuinen behoeft geen chemische meststoffen of benzine slurpende machines om te gedijen, zoals de Russische dacha boeren aantonen. De Sovjet regering had het beleid om dacha tuinen enkel toe te staan op marginale, onproductieve of over geëxploiteerde gronden die niet konden gebruikt worden in de staatslandbouw. En het is precies op deze gronden dat de tuinders consequent grote oogsten van groenten en fruit produceerden (zonder chemicaliën) sinds privé tuinen weer werden toegestaan vanaf 1941. De meeste tuinproducten in Rusland worden niet alleen zonder agrochemische middelen geteeld, maar ook zonder genetisch gemodificeerde zaden, die in 2016 in Rusland werden verboden.

Het verbouwen van je eigen voedsel spaart aardoliebronnen, niet alleen omdat er geen tractoren of andere machines voor nodig zijn, maar ook omdat het niet over lange afstanden hoeft te worden vervoerd in vrachtwagens, treinen of schepen. Voedsel legt gemiddeld 1500 kilometer af voordat het op tafel staat, en daarbij gaan voedingsstoffen verloren. Tuinieren heeft ook psychologische voordelen. Studies tonen aan dat persoonlijke interactie met planten en met de aarde helpt om stress, angst en vermoeidheid te verminderen, en de bloeddruk kan verlagen. Tuinieren brengt ons ook weer in contact met onze buren, met de Aarde en met onszelf.

Eén van de eerste en universeel erkende voorwaarden voor geluk is leven in nauw contact met de natuur, d.w.z. leven onder de blote hemel, in het licht van de zon, in de frisse lucht; in interactie met de aarde, planten en dieren. (Leo Tolstoj)

Van crisis naar kans

Vandaag ondergaan de mensen in het Westen iets wat lijkt op de ‘verkrachting van Rusland’ door toedoen van financiële oligarchen. De wereld wordt opgekocht door economische reuzen als BlackRock en Vanguard, die samen met ‘de kliek van Davos’ (het exclusieve kartel van internationale bankiers, grote zakenlieden, media en politici) het totale monopolie willen op alles.

De oprichter van het WEF, Klaus Schwab, verklaart dat de huidige samenloop van crisissen ‘een zeldzame kans biedt om de wereld opnieuw in te richten’. Het is ook een zeldzame maar kleine kans voor ons, de ‘rechtelozen’, om onze geplunderde bezittingen terug te vorderen. Wij, de mensen samen, bezitten de macht en de kracht om een eigen vrij en renteloos geldsysteem te starten, om een lokale en kleinschalige economie te kiezen die ten dienste staat van allen en om zelf gezond voedsel te telen.

We kunnen lering trekken uit de succesvolle Russische dacha’s door onze eigen familiedomeinen en gemeenschappelijke voedseltuinen aan te leggen. Rusland beleeft nu ook de groei van ecodorpen, zelfvoorzienende gemeenschappen die bestaan uit meerdere familiedomeinen, meestal inclusief gemeenschappelijke ruimten met een school, winkel, kruidendokter, theater en festivalterrein. Het vormen van zelfvoorzienende gemeenschappen (‘going local’ en ‘back to nature’) is tegenwoordig ook in het Westen een populaire grassroots beweging.

De NWO trein dendert door

Dit soort berichten verschijnen nu quasi elke dag of elke week.

° Het nieuwe eten wordt puur synthetisch, men noemt het synbio, knutselvoedsel wat samengesteld wordt door een computer.
° Voedsel komt nu uit de 3D printer.
° GMO groenten kunnen nu ‘verrijkt’ worden met mRNA technologie.
° Wetenschappers waarschuwen dat tuinieren ‘gevaarlijk’ is en tot hartfalen kan leiden.
° CEO van Danone: ‘we killed the cycle of life’… Het voedselsysteem is kapot, de toekomst is bio, kleinschalig en lokaal.
° Waarom wil men de Nederlandse boeren onteigenen? Heeft het te maken Tristate City? Dat is het plan om een handelsdriehoek en mega smart city te maken die Vlaanderen, Brussel, Nederland Randstad en het Ruhrgebied (Noordrijn-Westfalen) omvat. Men spreekt van ‘intensieve mensenhouderij’ in de supersteden van de toekomst.

Men wil dus ten eerste de mensen artificieel voedsel opdringen afkomstig uit labo’s en glyfosaat velden, ten tweede een voedselcrisis met allerlei tekorten uitlokken, ten derde de mensen bang maken voor het voedsel uit eigen tuin en ten vierde de boeren onteigenen zodat we afhankelijk worden van de mega landbouwbedrijven van Bill Gates en Jeff Bezos voor het dagelijkse brood. En de onteigening stopt niet bij de boeren als het van het WEF afhangt, iedereen krijgt het mes op de keel want volgens de great reset plannen moet het volk afhankelijk worden van een voorwaardelijk basisinkomen en het sociaal kredietsysteem.

Je hoeft geen Nostradamus te zijn om te voorspellen dat de toekomst van het familiedomein verzekerd en zonnig is. Een familiedomein wat vol staat met lekker, voedzaam en vooral écht voedsel wat gekweekt wordt met liefde en natuurlijk gegroeid door, met en in moeder Aarde zal erg gegeerd en gezocht worden door de bewuste mens. De beste investering tegenwoordig zijn niet zilveren en gouden munten, maar zorgen voor een eigen stuk grond om jezelf en je gezin te kunnen voeden.

Het wordt steeds belangrijker om te weten wat je precies eet. Know your food, want voedsel is een wapen geworden. De voedselindustrie (zowel bio als regulier) is niet bekommerd om de gezondheid der mensen, het gaat om massaproductie, verkoop en winst. Je bent wat je eet, de kwaliteit van het voedsel bepaalt de kwaliteit van cellen, organen en het lichaam. En enkel wie zelf tuiniert, weet wat hij eet en waar het vandaan komt. Meer nog, de voeding uit eigen tuin is ‘frequentie specifiek’, de samenstelling van de fysieke en energetische bestanddelen is aangepast aan de bewoners en werkt als een persoonlijk en natuurlijk medicijn. De bonus is uiteraard dat het familiedomein van 1 hectare ook een gegarandeerde inkomstenbron is (geld en ruilmiddel) in een onzekere toekomst.

De basis om jouw kracht, welzijn en soevereiniteit terug te nemen, begint bij de voeding. Dat wist Henry Kissinger ook al: ‘Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world’. Zorgen voor een tuin vol voedsel brengt dus vrijheid en gezondheid. En een gezonde mens is beter gewapend tegen de uitdagingen van deze extreme tijdsfase.

Niets dan voordelen

Nog eens de voordelen op een rijtje van een dacha en/of een familiedomein.

# 01 – Gratis voeding het hele jaar door (spaar veel geld uit), en ruil de zaden en planten met elkaar.
# 02 – Vers voedsel binnen handbereik (vrij van stijgende marktprijzen).
# 03 – Dit voedsel is lekker, vol smaak en frequentie specifiek (aangepast aan de bewoners).
# 04 – Lokale productie in de achtertuin (korte keten zonder noodzaak voor bewaarmiddelen en bestralingen).
# 05 – Bioteelt is ecologisch verantwoord (minder gif in grond, water en lucht).
# 06 – Je weet wat je eet, je kent de hele cyclus van zaadje tot eindproduct.
# 07 – Men is zelfvoorzienend qua voedsel tijdens crisissen (geen honger).
# 08 – Keuze voor oude rassen, heirloom planten en biozaden (bewaren van de biodiversiteit).
# 09 – Dagelijks contact met de natuur werkt helend.
# 10 – Minder kans op ziekte door gezond en krachtig voedsel uit eigen tuin.
# 11 – Minder noodzaak voor vervuilend transport en giflandbouw.
# 12 – Minder verspilling van voedsel, water en energie (in vergelijking met de industriële landbouw).
# 13 – De autonomie van een regio of land vergroot, er is minder import nodig.
# 14 – Regenererend voor de grond en helend voor moeder Aarde.
# 15 – Mogelijkheid om een inkomstenbron te starten (verkoop, ruil of schenking van voedsel).
# 16 – Het (voedsel)bos op het familiedomein zuivert de lucht, herstelt de grond, brengt schaduw, verhindert erosie, houdt water vast, en levert groenten, fruit, kruiden, noten, paddenstoelen, brandhout, en nog meer.

° Dacha: is een huisje met tuin op het Russische platteland, vaak als een soort vakantiehuis en deels bedoeld voor recreatie, deels als mogelijkheid om groenten en fruit te telen.
° Familiedomein: is een permanente woon- en leefhectare bedoeld om zichzelf en het gezin in de basisbehoeften te kunnen voorzien.
° Permacultuur: is een tuinbouwtechniek die ‘gebruik maakt van de inherente kwaliteiten van planten en dieren in combinatie met de natuurlijke kenmerken van landschappen en structuren om een levensondersteunend systeem te produceren voor stad en land, met gebruikmaking van de kleinste praktische oppervlakte.’

Dit artikel verscheen ook op Anastha Aurora

Lees ook Russen voorkomen hongersnood door moestuinieren

Hier vind je meer artikelen over Zelfvoorzienend Leven.

5 Comments

 1. “Wie de voedselvoorziening controleert kan de bevolking controleren”. Daarom worden onze boeren weggepest. Met dank aan de stompe horde die hier bij de stembus om gevraagd heeft. Het is dezelfde horde die enthousiast wapperend met blauw-gele vlaggetjes de sancties tegen die slechte Putin ondersteunen die de Russen absoluut niet schaden maar waarmee men zichzelf door de kop heeft geschoten. Men is ziende blind: bijna 80% van de Nederlandse bevolking gaat nog steeds stemmen terwijl zelfs een volslagen debiel nog niet in staat is om de reeks rampen te veroorzaken die door Rutte en zijn WEF-kliek zijn geïnitieerd.

 2. Als je je tuin als moestuin wil gaan gebruiken lijkt het mij raadzaam om eerst de grond te laten bekijken om te zien of er geen gifstoffen in zitten. Er kan van alles in zitten dat schadelijk is. Rond woningen kan er van alles gedaan zijn dat de grond ongeschikt maakt.

 3. De BildeRberg-Grtoep Sloper,
  De Sloper,

  Laat het volk betalen: hoe EU-leiders hun burgers laten lijden onder de gevolgen van hun mislukte Rusland-beleid!

  Kort maar krachtig Mark Rutte!!!inclusief de Nederlandse GAS-MAFFIA,LIST LEUGENS EN BEDROG/CQ OPLICHTING!

  Ik dank U!

 4. Eerst een jaar groenbemesters er op en eventueel hennep, (of eventueel die ‘andere’).
  Dat scheelt al een hoop, ook qua humusopbouw en structuur van de grond.
  Groenbemesters brengen de zaak terug in evenwicht.
  Het is raadzaam de bodem altijd bedekt te houden rond de planten. Het geeft minder erosie, de bodem blijft warmer en vochtiger en je hebt minder onkruid te wieden.
  Wat ik wied, leg ik tussen de rijen, ik gebruik tevens houtsnippers van snoei afval om de bodem toegedekt te houden, het composteert langzaam en creërt meer bodem leven, hetgeen jouw gratis personeel is, al die wormen enzo.Een vuistvol goede aarde herbergt meer inwoners dan dat er mensen op Aarde vertoeven…
  Etcetera…

  Groet,
  Jos, Frankrijk.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.