Meer bewustzijn komt niet vanzelf

Foto Daphne de Groot

Wat heb je in een tijd van dictatuur en oorlog aan een ruimer bewustzijn? Miljoenen mensen werken hier desondanks aan. Zij hebben daarvoor ruimte gecreëerd, door zich te bevrijden van de angst die universeel is. Een vergroot bewustzijn geeft je niet alleen jezelf terug, maar heeft nog meer voordelen. We kijken wat Christina von Dreien, David Icke en Jozef Rulof ons hierover willen zeggen. Hamvraag is wel, wat moet je er zelf voor doen.

Barrière

Als ik een les uit de coronatijd heb getrokken is het wel die over het bewustzijn. Gaandeweg merkte ik dat bewustzijn niets te maken heeft met intelligentie. Je kunt het jezelf dus niet aanleren zoals je een vak leert op school of een wetenschap beoefent. Het bewustzijn vertelt ons namelijk zaken die meestal niet verstandelijk te beredeneren zijn. Het doet een beroep op onze intuïtie en gevoel. Het is ook niet eenvoudig concreet te maken.

De belangrijkste barrière*) naar meer bewustzijn is angst. Geen mens durft zijn grenzen op te zoeken wanneer hij of zij bang is. Je zult dan immers blijven binnen de veiligheid die je kent.

Vandaar dat het bieden van veiligheid aan mensen ook zo aanslaat en een manier is om te voorkomen dat mensen meer bewust worden. Bange mensen zullen voor veiligheid kiezen boven vrijheid. In hun ogen betekent vrijheid een onbekende weg met dito eindbestemming. Ze weten niet wat ze ervan kunnen verwachten, terwijl veiligheid een bekende weg is.

Mensen die werk durven maken van het streven naar een ruimer bewustzijn zijn gemotiveerd om dit te doen. Zij halen bijvoorbeeld hun motivatie uit de liefde en compassie voor hun medemens. Ook hoor je dat mensen denken dat omstandigheden die buiten ons liggen ervoor kunnen zorgen dat de mens groeit in bewustzijn. Ik geloof daar niets van en ga daarom te rade bij Christina, Icke en Rulof.

*) Barrières zijn negatieve emoties die een mens stopt zich verder te ontwikkelen (angst, boosheid, verdriet, en dergelijke)

Bewustzijn schept vrede

Volgens Christina von Dreien schept bewustzijn schept vrede en dat is meteen ook de titel van haar boek. Volgens haar kan je aan een nieuwe perfecte wereld bouwen door ervoor te zorgen dat je bewustzijn toeneemt of verruimt.

‘Meer bewustzijn zorgt voor een hoger trillingsniveau.’

Dat is nu zo’n typische zin die je niet intellectueel moet proberen op te vatten. Dan loop je hopeloos vast. Je moet hem namelijk ervaren. Dat betekent voelen en doorvoelen, dwars door je lijf, recht naar je hart. Je bewustzijn is eigenlijk weten vanuit het hart. Dat op zich is innerlijk tegenstrijdig. Weten hoort immers bij je verstand, en voelen doe je vanuit het hart.

Foto Mirjam de Groot

Huidige tijd

Onder wakkere mensen woedt een discussie over de manier waarop we met het kwaad, de nieuwe wereldorde, het onrecht, het misbruik, de oorlog en het geweld moeten omgaan.

Deze negativiteit bestrijden met kwaadheid versterkt het alleen maar. Je zou ook kunnen zeggen dat je deze niet moet bestrijden met dezelfde wapens. Christina von Dreien zegt dat je dit met ‘een energie die een hogere trilling heeft dan het probleem’ moet doen.

Dus kan je het je voorstellen? Dat je vrede hebt met regeringen die verantwoordelijk zijn voor maatregelen waarmee je het oneens bent, dat je vergeeft wat zij de bevolking hebben aangedaan en dat je dit doet vanuit onvoorwaardelijke liefde?

Christina von Dreien

De Zwitserse ziet het als ons gemeenschappelijk leerproces: collectief, dus met elkaar, liefde en vergeving sturen naar de duistere machthebbers van deze tijd en hun trawanten. Ben je er nog? Dat zal dan de crisis waarin we met zijn allen zijn terecht gekomen laten smelten als sneeuw voor de zon.

Een moeilijk aspect van deze onvoorwaardelijke liefde is dat we dan ook moeten accepteren dat die anderen aan wie we liefde geven niet verplicht zijn het te accepteren. Daardoor loop je het risico, dat hoort bij de onvoorwaardelijkheid, namelijk dat er daarna (voorlopig) niets verandert. En de macht doorgaat met de vernietiging van ieders gezondheid en die van de aarde.

Dat is nu het echte leerproces: ondanks de afwijzing van jouw liefde het toch blijven geven!

Bewustzijnsverhoging

Christina von Dreien beschrijft in haar boek een heleboel manieren waardoor we ons bewustzijn kunnen verruimen. We kunnen volgens haar dus zelfstandig bouwen aan een groeiend bewustzijn. De gemakkelijkste en meest opvallende vind ik dat ze suggereert de dingen te doen die je gelukkig maken en door je te omgeven met de mensen waar je van houdt.

Om de proef op de som te nemen ben ik begonnen met iedere dag stil te staan bij iets moois, positiefs. Dat doe ik zelf door iedere dag een mooie foto te zoeken. Bewust kiezen om met positieve zaken bezig te gaan geeft me een beter gevoel. Ook focus ik me voor het slapen gaan (je zou het mediteren kunnen noemen) op iets wat ik mooi vindt, een mooie plek in de natuur bijvoorbeeld.

Ik heb bij haar geen aanwijzingen kunnen vinden dat de mens groeit in bewustzijn doordat bijvoorbeeld iets in de atmosfeer verandert of de een of andere oorzaak die buiten de mens ligt.

David Icke

Icke kijkt vanuit een andere invalshoek naar bewustzijn.

Hij schrijft in zijn boek ‘Alles wat je moet weten’ :

“Als je jezelf ziet als een mens en je jezelf identificeert met alle labels die bij het mens zijn horen inclusief alle beperkingen, dan zal je een begrensd leven leiden. Maar als je je menselijke identiteit verplaatst naar ‘Ik ben het bewustzijn, het oneindige bewustzijn, ik ben eeuwig, ik ervaar via mijn lichaam, dan verandert ALLES.”

David Icke waarschuwt al bijna 30 jaar voor een naderende orwelliaanse staat, waarin een zeer klein aantal mensen de bevolking geknecht houdt via hun controle-uitoefening over regeringen, de media en de financiële wereld, en een militaire geheime politie die 24 uur per dag toezicht houdt op een gechipte bevolking.

Hij beweert dat onze ‘fysieke’ werkelijkheid een illusie is en dat wat we beschouwen als ‘de wereld’ een holografische simulatie of ‘Matrix’ is, gecreëerd door een niet-menselijke kracht om de perceptie van de mensen verstrikt te houden in dienstbaarheid.

Icke werd ‘gek’ en ‘gestoord’ genoemd en jarenlang belachelijk gemaakt en verguisd. Maar het tij is gekeerd! Keer op keer bleek hij het namelijk bij het rechte eind te hebben. Vandaag de dag worden zijn boeken over de hele wereld gelezen.

Perceptie

De Engelsman is als geen ander in staat op een heldere manier lastige zaken uit te leggen. Zoals bijvoorbeeld hoe hij de wereldwijde samenzwering, die hij al decennia meldt, duidelijk maakt. Voor hem moet je daarvoor snappen wat perceptie betekent. Hij schrijft dat de elite ons manipuleert via onze perceptie, want zegt hij:

“Wat we geloven nemen we waar, en wat we waarnemen ervaren we.” Dus als je controle wilt uitoefenen, dan moet je controle hebben over de percepties.

Het interessante van Icke is dat hij wetenschappers het nakijken geeft doordat hij wel buiten de gebaande paden durft te gaan want juist daar ligt een schat aan inzichten op ons te wachten. David’s boek is een pil aan inzichten die een uitdaging is voor mensen die buiten de box durven denken en een nachtmerrie voor wetenschappers die vast zitten in hun aangeleerde modellen.

De Engelsman Icke schrijft zelf hierover:

“De titel van dit boek verwijst niet naar alles wat hoognodig in de bekendheid zou moeten worden gebracht, maar naar datgene wat nieuwe manieren van denken en ervaren zal openen en een nieuw en oneindig perspectief van potentieel bewustzijn.”

Hij doet voortdurend een beroep op mensen om te handelen, bijvoorbeeld door zich te informeren of niet stilzwijgend mee te gaan in dingen waarmee je het oneens bent.

Ook hier spreekt uit dat actie van ieder nodig is. Afwachten of rekenen op invloeden van buitenaf zijn geen opties.

Foto Mirjam de Groot

Rulof

Je zou kunnen zeggen dat bewustzijn het vermogen is om te beseffen wie je bent en dat dit besef evolueert. Het bewustzijn groeit: je krijgt een steeds duidelijker beeld van jezelf en het leven dat jij en alle andere zielen leiden.

In de boekenreeks van zijn ‘Kosmologie’ staat te lezen dat ‘onze ziel ons stuwt tot ruimer bewustzijn en universele liefde’. Dat is de manier waarop Jozef Rulof tegen bewustzijn aankijkt.

Volgens de boeken is het onze ziel die ons leidt en stuurt.

Volgens Rulof hebben we geen ziel, maar zijn we er een. De 27-delige reeks boeken die hij heeft doorgekregen vertelt alles over ons, zielen. Al onze gevoelens en ervaringen van onze talloze levens zijn opgeslagen door ons. De ziel, jij en ik, staan centraal. Door talloze reïncarnaties worden we ons steeds meer bewust van onszelf, met andere woorden wie we zijn als ziel.

Tijdens de geboorte verbindt de ziel zich met de bevruchte eicel in de moeder. We bezielen dus deze cel en laten hem groeien. Naarmate ons lichaam groeit, komen onze gevoelens boven die bij die fase van ons leven horen waarin we dan zitten. Tijdens het volwassen zijn zien we dan welke gevoelens ons bepalen en overheersen. Bij het sterven verlaat onze ziel het lichaam weer voor de volgende fase.

Dus onze evolutie, onze groei in bewustzijn, brengt ons duidelijkheid over ons levensdoel op aarde, waarnaar zoveel mensen op aarde op zoek zijn. Net als bij Christina en Icke is actie nodig.

Buigen

Om geestelijk te groeien en zelfkennis op te doen, is het niet voldoende om kennis uit de boeken van Jozef Rulof te vergaren. Nee, zegt Jozef:

“Doe goed en ge gaat verder, en heb lief, wat gij lief kunt hebben en de sferen van licht staan voor uw leven open.”

Anders gezegd de kennis wordt pas ons innerlijke bezit nadat we geleerd hebben onze medemens lief te hebben.

En dat is nu juist zo verduveld moeilijk. Je inzetten om het leven onvoorwaardelijk lief te hebben vergt, dat je jezelf iedere keer weer tegenkomt. Iedere keer dat dit namelijk niet lukt blijkt dat we gevoelens en karaktertrekken hebben die nog geen universele liefde accepteren. Maar op de schaal van de eeuwigheid weegt dit weinig tot niets. We blijven het ontelbare keren overdoen, iedere reïncarnatie opnieuw.

Het sleutelwoord om vooruit te komen is volgens Jozef Rulof ‘buigen’. Zeg maar accepteren of aanvaarden wat het leven ons voorschotelt. Hij geeft als voorbeelden het buigen voor lichamelijke ziekten, dodelijke ziekten, of het overlijden van een geliefde.

Wanneer we kunnen buigen voor die karaktertrek van onszelf of van anderen dan zijn we ons geestelijk aan het verruimen.Als we elkaar werkelijk willen begrijpen en aanvaarden, dan gaan we de harmonie voelen van de universele liefde. Daarvoor is het nodig dat we onze medemens als ‘leven’ gaan zien.

Conclusie

Vanuit Rulof’s benadering worden daden van machthebbers in een klap veel minder belangrijk. Voor hem zijn deze onderdeel van ieders evolutieproces, zeg maar van ieders bewustwording. Niet de omstandigheden waarin een ziel verkeert zijn belangrijk, maar zijn of haar groei.

Christina vindt dat je het beste liefde kunt sturen naar hen, onvoorwaardelijk.

David Icke is degene die situaties en omstandigheden analyseert. Op deze manier probeert hij mensen te laten zien wat er wereldwijd aan de gang is waardoor zij een ruimer bewustzijn kunnen krijgen over de wereld waarin ze leven.

Concluderend zou je kunnen zeggen dat Icke mensen bewust wil maken van de organisatie van de wereld en hun rol daarin. Terwijl Christina mensen in een hoger trillingsniveau wil krijgen van waaruit ze met liefde verder kunnen leven. Jozef Rulof bekijkt alles als evolutie, bewustzijnsontwikkeling, van de ziel die eeuwig leeft.

Bronnen

Jozef Rulof’s boeken kan je vinden op rulof.nl (je kunt ze allemaal gratis online lezen)
David Icke, Alles wat je moet weten, maar wat je nooit is verteld
Christina von Dreien, Bewustzijn schept vrede

 

Rob Vellekoop, 22 juli 2022
(dit artikel verscheen eerder in Spiegelbeeld)

2 Comments

 1. De BildeRberg-Groep Sloper,
  De Sloper,
  Wat is een koning zonder land?
  Waarom bestaat dat dan hier nog?
  Waarom krijgen de NOS/RTL/ander media goeroes GEEN boete opgelegd met het op hitsen van mensen/leugens te verkondigen over het Russisch gas pijplijn/angst aan jagen/van uit Brussel mensen op jutte dat de burger maar minder gas moeten gaan gebruiken door toe doen van de sancties die zij hebben opgelegd aan Rusland…..dit mag schijnbaar dan wel…omroep ON krijgt een boete opgelegd omdat die zogenaamd niet goed doen…ik heb erg veel uitzendingen gevolgd,wat ik denk is dat de omroep ON moet verdwijnen ivm dat die mensen een ander belichting geven wat de DAMES in mantelpakjes EN HEERTJES in commune pakjes met stropdasje niet bevallen!………DE VETTE DICTATUUR!!!!!!!!!!!!

  Beste mede mens,de Nederlandse kabinet maakt zich schuldig aan koe handel…..een ander land sanctie opleggen waardoor de eigen bevolking er keihard onder aan het lijden is/zijn!
  In de grondwet staat vermeld….U zult uw onderdanen onder geen beding gebruiken voor Uw eigen gewin….U hoort Uw volk te dienen en niet te mis/gebruiken!
  En dit is nu wel al een half jaar gaande…inclusief Brussel..met namen onze wel edele heer KLIMAAT PAUS F.TIMMERMANS!

  PS,George Soros heeft vermeld in de New York Times dat Oekraïne kosten wat kost!!!….bij de NATO EN EU MOET komen!!….kortom of er nou 100 doden vallen of 10000000 doden..dat maakt blijkbaar niets uit bij die lui!!

  Ik dank U!

 2. De site ejbron vind de houding van deze klimaatpaus ook hypocriet!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.