Grove onregelmatigheden tijdens Provinciale Statenverkiezingen

Het team controle verkiezingen heeft meer dan 100 meldingen gekregen van onregelmatigheden. Met een groot aantal waarnemers hebben zij met name het telproces van de Provinciale Statenverkiezingen gecontroleerd. De bevindingen zijn schokkend, en eerder te verwachten bij een dictatoriaal geregeerd land dan bij een ‘vermeende’ democratie als NL!

Politie

Bij het team controle-verkiezingen zijn meer dan 100 meldingen binnengekomen van grove onregelmatigheden. Waarnemers werden beperkt in hun rechten. Zo kwamen meldingen binnen, dat controleurs geen foto’s mochten maken, weigerden voorzitters onrechtmatigheden op te nemen in het proces-verbaal en één waarnemer heeft onder dwang foto’s van het proces-verbaal van haar telefoon moeten verwijderen.

Drie controleurs van 59, 65 en 70 in Rotterdam zijn zelfs door de politie verwijderd.

Daarnaast zijn in verschillende bureaus niet-vergrendelde stembussen geconstateerd.

Controle

Het controle-initiatief heeft tijdens het telproces van de Provinciale Staten verkiezingen bijna 1.500 mensen bij elkaar gekregen, die op het correct verloop van het telproces hebben toegezien. In ongeveer 15% van de stembureaus waren controleurs aanwezig.

Veel waarnemers werden ernstig gehinderd bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Volgens de Kieswet en publicaties van de Rijksoverheid staan de controleurs echter volledig in hun recht.

Interview

Interview met één van de drie dames die woensdag 15 maart bij stemlokaal 105 te Rotterdam bijna werden aangehouden. Ze kwamen observeren, zoals het is omschreven in de Kieswet. Maar de gemeente Rotterdam liet de dames door 6 man politie en 3 boa’s verwijderen uit het lokaal. Hierdoor hebben zij niet het proces-verbaal kunnen vastleggen. In het interview zijn een aantal geluidsopnamen verwerkt van het incident.

Initiatief

De initiatiefnemers zeggen zich ervan bewust te zijn dat ze met iets volstrekt nieuws bezig zijn. ‘Iets, waar geen handboek voor is geschreven. De behoefte aan onafhankelijke controle is duidelijk bevestigd…’

Ik vind het opmerkelijk dat we al vele decennia onze stem uitbrengen en ons er eigenlijk nooit echt over hebben druk gemaakt of zelfs maar getwijfeld of de verkiezingen op een eerlijke manier verlopen. De laatste jaren zijn daarover twijfels gerezen, deze zijn echter niet omgezet in bewijs.

Blijkbaar moet de burger de overheid veel meer gaan controleren. Dit initiatief zet hopelijk de trend daarvoor.

Controle-verkiezingen.nl is een initiatief van Police for FreedomVoorWaarheidSamen voor Nederland en Ik, de Burger.

Rob Vellekoop, 19 maart 2023

3 Comments

  1. Ik hoor het Mark Rutte nog zeggen: “De oorlog tegen de Russen is ook onze oorlog”. Waarmee de toch al misdadige Nederlandse politiek ook in de infantiele fase terecht is gekomen. Want dommer kan het niet. Rutte en al die andere westerse gluipers in de EU, in de VS en in de NATO…het hele zootje gaat een klinkende oorvijg krijgen van de Russen. Dit is de oorlog van de waarheid tegen de leugen. De oorlog van moedige Russen tegen gluiperige lafaards.

    En er is nog iets. Wetboek van strafrecht art. 97a: “Hij die met een in het buitenland gevestigd persoon of lichaam in verbinding treedt met het oogmerk om een zodanig persoon of lichaam tot het verschaffen van steun aan het voorbereiden, bevorderen of teweeg brengen van omwenteling te bewegen, om een zodanig persoon of lichaam in het daartoe opgevatte voornemen te versterken of aan een zodanig persoon of lichaam daarbij hulp toe te zeggen of te verlenen, of om omwenteling voor te bereiden, te bevorderen of teweeg te brengen, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie”.

    Steeds meer mensen weten het: Mark Rutte heeft de Nederlandse soevereiniteit heimelijk (er zijn juridisch bindende afspraken tussen de regering en het WEF boven water gekomen die alleen inzichtelijk zijn voor kabinetsleden!) overgedragen aan een in het buitenland gevestigd machtsblok. Aan het in Davos gevestigde WEF. WAAR BLIJFT DE STRAFRECHTELIJKE VERVOLGING WEGENS LANDVERRAAD?

  2. Ik wou alleen zeggen dat er moet niet onderschat worden hoeveel burgers er zijn al decennia bewust betrokken zijn bij deze doelbewust operaties zowel vrijwillig als betaald. De zelfde burgers die deelnemen in “gang stalking” operaties tegen TI’S (kwetsbare burgers zonder sterke familie networking bv vooral als ze eenmaal onrecht doorzien en pogen te signaleren). Ik denk dat men zich zou doodschrikken van de omvang vd netwerken en de Co ordinatie van overheid, gemeenten, politie, woningbouw, zorgverzekeringen, vrijmetselaars, jehova getuigen, en vigilante netwerken, pedophilie netwerken in buurten, enz., enz. tegen deze doelwitten en hoe lang ze spelen. Het zijn deze zelfde netwerken waar jullie nu tegenaan lopen. In de hoop dat deze informatie enigszins helpt.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.