Eindelijk komt NL volk in actie tegen pensioenroof van 137 miljard

En hoe! Doe gratis mee aan de actie van de Stichting Pensioen Voldoen en claim je achterstallige betaling van pensioen. Er is al veel geageerd tegen de manier waarop de pensioenen berekend worden, met steeds vettere pensioenpotten en armere pensioengerechtigden die 20 procent verloren doordat de pensioenuitkeringen veel te laag zijn. Nu is er een nieuwe actie, met dat verschil dat alle betrokkenen gratis kunnen meedoen en hun claim indienen bij de Staat.

Collectieve actie

Volgens de Stichting Pensioen Voldoen gaat het om een collectieve actie tegen de Staat voor de schade die miljoenen Nederlanders hebben opgelopen. Sinds 2008 zijn namelijk zowel de pensioenen als de pensioenuitkeringen niet of nauwelijks meer geïndexeerd. De pensioengerechtigden stellen de Staat nu verantwoordelijk voor de geleden schade.

De stichting gaat ervan uit dat de Nederlandse Staat deze fout te goeder trouw heeft gemaakt.

De Staat heeft in 2007 een cruciale fout gemaakt bij de invoering van de Nieuwe Pensioenwet. Hierdoor mochten de meeste pensioenfondsen in Nederland in de periode van 2008 tot en met 2021 nauwelijks indexeren. Dit heeft er toe geleid dat werkenden veel minder pensioen hebben opgebouwd dan waar zij recht op hebben en dat ouderen meer dan 20% koopkracht verlies leden. Ondertussen zijn de pensioenreserves in Nederland in deze periode wel opgelopen van ongeveer €700 miljard tot plus/minus €1.700 miljard.

Rekenrente

De fout die de overheid heeft gemaakt is het aanwijzen van de risicovrije rente als discontovoet voor het contantmaken van de pensioenverplichting. Het aanwijzen van deze risicorente is echter in strijd met IORP I (Europese richtlijn). DNB is helemaal niet bevoegd om deze rekenrente aan de pensioenfondsen voor te schrijven. Op deze manier is de schuld die pensioenfondsen aan de pensioengerechtigden in hun boeken hebben staan veel minder verhoogd dan waarop pensioendeelnemers met een hogere rente recht hebben.

Verschillende initiatieven zijn er al geweest om deze fout te herstellen. In deze procedure, waarbij aan iedereen gevraagd wordt deel te nemen, wordt echter de Staat als schuldige en daardoor aansprakelijke aangesproken. Het lijkt erop dat dit een grotere kans van slagen heeft dan de pensioenfondsen rechtstreeks aan te spreken. Zij kregen immers de opdracht van De Nederlandsche Bank om met een lage rente te rekenen en daar konden ze niet onderuit, anders zou DNB hun jaarrekeningen niet goedkeuren als toezichthouder.

Blunder

Pieter Lakemann spreekt van een ‘blunder’ als het gaat over de rekenrente. (Worden gepensioneerden beroofd door De Nederlandsche Bank?)
De rekenrente wordt namelijk niet vastgesteld volgens de Europese richtlijn, maar volgens maatstaven die DNB bepaalt. Hierdoor moeten de fondsen rekenen met een veel lagere rekenrente dan reëel is.

Hij geeft aan dat voor 2020 de rekenrente op die manier 0,2 % was, terwijl het werkelijke gemiddelde beleggingsresultaat 5 tot 6 procent bedroeg. Hetzelfde scheve beeld gold voor 2021, met een rekenrente door DNB vastgesteld van 0,6 %.

Het gevolg is dat vanaf 2008 de pensioenuitkeringen niet zijn geïndexeerd, dus ze zijn niet meegegaan met het stijgende prijspeil. Evenmin zijn de pensioenrechten opgetrokken. Op deze manier zijn vele miljarden te weinig uitgekeerd.

Volgens Lakeman hebben de fondsen een veel groter vermogen in werkelijkheid dan dat ze nu moeten berekenen en laten zien, door toedoen van De Nederlandsche Bank.

Procedure tegen de Staat

PensioenVoldoen.NL spant een procedure aan tegen de Nederlandse Staat met als inzet de compensatie van alle schade van de deelnemers. Deelname is gratis en zonder enig risico, op het moment dat de schade wordt uitgekeerd, houdt Stichting PensioenVoldoen.NL 4,5% van de schadevergoeding in, als vergoeding voor de geleverde diensten. Vervolgens zullen zij deze 4,5% voor de deelnemers verhalen op de Nederlandse Staat.

De stichting houdt rekening met een gezamenlijke claim van 10 miljoen mensen op de Nederlandse Staat van 137 miljard:

 • €80 miljard van de claim voor werkenden die op dit moment een pensioen opbouwen.
 • €57 miljard voor de gepensioneerden die maandelijks hun pensioen ontvangen.

> Klik hier om deel te nemen en je claim te berekenen

> Lees hier DLM’s Pensioendossier

 

Rob Vellekoop, 16 mei 2023

14 Comments

 1. misschien een beetje domme vraag: geldt dit verhaal ook voor de aow?

 2. Nee, Ad, dit geldt voor pensioenen opgebouwd bij pensioenfondsen.

 3. Heb het idee dat de uitkering dient verdisconteerd te worden in de pensioenen aagezien er bij een eenmalige uitkering 50 procent belasting wordt afgedragen

 4. Ik ben 4 jaar voor mijn pensioen. Als deze zaak positief uipakt.
  Hoe gaat dan de No pure no pay, 4,5%, want bij een aanzienlijk bedrag zou ik dit jaren van te voren moeten betalen. En een maximum bedrag zie ik niet staan.
  Dus ik wil meedoen maar ik zie een beer op de weg ( in €)

 5. Gaat dit ook gelden voor mensen die de komende maanden met pensioen / vervroegd pensioen gaan?

 6. Feitelijk hebben de pensioenfondsen dus vanaf 2008 een te lage schuld aan de pensioengerechtigden berekend, dat wil zeggen dat nadat dit rechtgetrokken is, de pensioenaanspraken van alle deelnemers veel hoger moeten zijn.

 7. Dag Fred, volgens mij gaat het zo dat deze 4,5 procent pas betaald worden nadat de pensioenfondsen hun achterstallige betalingen hebben uitgekeerd. Dus je hoeft vooraf niets te betalen.

 8. Ik begrijp niet dat het helemaal vergeten is dat ouderen die in de jaren 2007 massaal hun kinderen geholpen hebben,de kinderen die massaal ontslagen werden en vaak uit liefde ingelegen zodat kinderen ook konden wonnen,en de overheid maar denken dat er nog veel geld onder de ouderen is ook toen hebben de ouderen de overheid geholpen,maar nu laat de overheid de ouderen in de kouw staan en worden we weer bestolen.

 9. Ik snap de calculator niet. Ook in de opbouw- en prepensioen-fase zal indexatie moeten worden toegepast.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.