Verrassende winst in strijd tegen de #pensioenroof – tussenstand

foto 123rf

Dankzij een toelichting op de bevoegdheid van de ECB ziet het er voor pensioengerechtigden ineens een stuk rooskleuriger uit. De pensioenbesturen moeten hun verantwoording nemen en hoeven helemaal niet te luisteren naar Den Haag voor de rekenrente. Dat en meer blijkt wanneer wij de ontwikkelingen op een rijtje zetten, met dank aan Ad Broere.

23 september 2019
Dagvaarding: Staat is onbevoegd

Een aantal seniorenorganisaties dagvaarden de Nederlandse Staat op 23 september 2019 omdat deze op basis van de Europese Richtlijn kiest voor extreem lage rekenrente voor de pensioenfondsen. De organisaties gaan ervan uit dat de Staat helemaal geen bevoegdheid heeft om dit te doen.

In de rechtszaak stellen de organisaties dat de Europese richtlijn, waardoor de Staat voor de extreem lage rekenrente heeft gekozen, alleen geldt voor fondsen die een gegarandeerd pensioen uitkeren. De meeste pensioenen zijn echter niet gegarandeerd: indexatie blijft al jaren uit, er is gekort en nieuwe kortingen dreigen.

Wanneer de rechter dit standpunt volgt, vervalt de wettelijke basis om pensioenen te bevriezen en te korten.
(Lees het persbericht)

Hierover is nog geen uitspraak gedaan, maar komt er binnenkort aan.

29 oktober 2019
Aangifte tegen pensioenfondsen voor valsheid in geschrifte

De pensioenfondsen in Nederland overtreden de Pensioenwet, omdat ze zich gedwongen voelen de rekenregels van De Nederlandsche Bank uit te voeren. Ze houden zich niet aan de wet om de marktwaarde van de technische voorzieningen (het bedrag dat ze nu opzij moeten zetten om later de pensioenaanspraken te kunnen betalen) te berekenen. W.B. Verwoerd heeft aangifte gedaan bij het Functioneel Parket in Amsterdam.
(Lees verder Ad Broeres Blog)

21 november 2019
Klacht tegen ECB wegens wanbeleid pensioenfondsen

De Nederlandse bevolking denkt volgens berichtgeving dat Draghi en de ECB schuldig zijn aan het opleggen van de marktrente als rekenrente aan pensioenfondsen. Minister Koolmees en DNB-president Knot spreken dit niet tegen.
Frits Schuurman dient bij de Europese Ombudsman een klacht in tegen de Europese Centrale Bank, omdat deze bank de oorzaak is van het wanbeheer van de Nederlandse pensioenfondsen.
(Lees verder Ad Broeres Blog)

29 november 2019 / 6 december 2019
Brief aan ECB om toelichting rol wanbeleid pensioenfondsen
Antwoord ECB

Het antwoord van de Europese Centrale Bank op de brief van Schuurman is dat de ECB de rekenrente voor pensioenfondsen niet vaststelt, maar de nationale wetgeving!

Deze wetgeving stelt dat de rekenrente met de marktwaarde moet rekening houden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de pensioenfondsen.

(Lees toelichting op Ad Broeres Blog)

Conclusie

Pensioenfondsen ontvangen pensioenpremies en beleggen deze. Na hun pensionering ontvangen werknemers het ingelegde geld plus de opbrengsten van de beleggingen als pensioen. Een rendement op die beleggingen van 2,5 á 3% per jaar is ruim voldoende om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Al jaren behalen de pensioenfondsen een rendement van meer dan 5%, waardoor het totale vermogen van alle fondsen in Nederland de afgelopen tien jaar tot 1.600 miljard euro.

Door de duidelijkheid die de ECB gegeven heeft, blijkt dat de pensioenfondsbesturen hun werk niet goed gedaan hebben. Zij hebben de overheid en De Nederlandsche Bank slaafs gevolgd. De pensioengerechtigden zijn daardoor in de voorbije jaren ernstig tekort gedaan. Braaf luisterden zij naar een overheid die helemaal niet bevoegd is om de rekenrente vast te stellen. De belangen van de pensioengerechtigden – hun klanten –  hebben zij slecht behartigd!

Doorpakken

Dit is niet de eerste keer dat burgers uit goedgelovigheid zich door de overheid het kaas van het brood laten eten. Dat zelfde geldt voor de pensioengerechtigden die de behartiging van hun belangen overlieten aan de besturen van de pensioenfondsen.

Met een kritischer houding hadden ze de premie-achteruitgang van de afgelopen jaren kunnen tegenhouden. Dit is een goed moment om de manier waarop deze besturen worden gevormd kritisch tegen het licht te houden en er voor te zorgen dat de pensioenbesturen zich niet meer zo gemakkelijk laten ringeloren. Daarvoor is enig inzicht in de organisatie nodig.

Pensioenbestuur en raad

Een deel van de pensioenverzekerden is lid van een vakbond die hen vertegenwoordigen in de verschillende besturen. Voor werknemers die niet zijn aangesloten is er geen enkele mogelijkheid om de besturen ter verantwoording te roepen.

De pensioendeelnemers moeten een oneindig vertrouwen hebben in het pensioenbestuur en de pensioenraad. Het probleem is echter dat zij hen nooit ter verantwoording kunnen roepen.

Het bestuur bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, vijf leden namens werknemersorganisaties, een voor de gepensioneerden en zes leden als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties.

De pensioenraad heeft 36 leden (bijvoorbeeld van Zorg en Welzijn). Het adviseert het bestuur vooraf over het pensioenbeleid en beoordeelt jaarlijks (achteraf) of het goed gehandeld heeft. Het bestaat uit:

 • 12 vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties
 • 18 vertegenwoordigers van werknemersorganisaties
 • 6 vertegenwoordigers van gepensioneerden
 • met een onafhankelijke voorzitter

Omdat ik niet te spreken was over de rekenrente heb ik mijn pensioenfonds gevraagd mij inzicht te geven in hun besluitvorming en de vergaderstukken van het bestuur. Zij weigeren mij die openheid te geven. Ik snap nu waarom.
(Lees Pensioenfonds weigert openheid aan deelnemer)

Kortom, pensioengerechtigden hebben de komende tijd veel te doen, want zij moeten hun pensioenbesturen aanspreken op de blunder van de afgelopen periode en deze laten corrigeren.

Rob Vellekoop, 8 december 2019

29 Comments

 1. Denk je nu echt dat de pensioen fondsen te vertrouwen zijn? Ze zijn net zo corrupt als alle andere instanties ,sommige banken,regering, belasting . Eigengewin speelt daarbij een grote rol.
  Met de politiek als slecht voorbeeld. Als zij het mogen,waarom wij dan niet? En,’zolang de bevolking stil is,kunnen wij onze gang gaan”

 2. Ik heb lang moeten zoeken, naar een realistische veslaggeving rond de pensioenen ! De mainstream/media namen de gekleurde info van de elite klakkeloos over. Chapeau , ik ben blij,dat er nog onderzoekjournalistiek bestaat in dit land. Nogmaals HULDE.

 3. Heel mooie en fijne informatie. Ik ben dan ook hard bezig om ABP, DNB, het kabinet én Koolmees hoofdelijk verantwoordelijk te stellen voor de schade die ik de afgelopen jaren heb geleden. Ook eis ik stopzetting van alle acties voor de nieuwe Pensioenwet omdat er nog steeds niet is aangegeven en duidelijk gemaakt waarom dat nodig is de huidige niet (meer) voldoet. De nieuwe wet is in het geheel niet in het belang van de deelnemers en gepensioneerden, maar enkel in het belang van de werkgevers, w.o. ook de overheid als grootste. Bovendien blijkt de wet zo slecht te zijn voor de 40+ deelnemers die nog opbouwen. Zij gaan er hard op achteruit en moeten daarvoor gecompenseerd worden. Dat kost ongeveer maar liefst € 60 miljard. En de vraag is…..wie gaat dit betalen? Ik mag er als gepensioneerde van uit gaan dat degene die de wijziging wil dat betaalt oftewel dus de overheid/wetgever. Of denkt Koolmees dat hij daarvoor de buffers kan gaan gebruiken, want die bestaan in dd nieuwe wet straks niet meer…… Maar dan ONTEIGENT hij dus een deel van mijn vermogen dus mooi niet!!!!!

 4. Ik hoop dat uw analyse klopt, ondanks dat het bijzonder triest is dat de besturen dan min of meer hebben zitten slapen op dit rekenrente en juridisch dossier.

 5. Kijk op de site van pensioenverlies.nl, hebben nu 3600 leden maar is niet genoeg om tegen de staat te procederen. Kunt u meehelpen deze vereniging bekend te maken?

 6. Dit is goed nieuws, geeft de gepensioneerden weer moed. Is dit ook naar alle fracties van de politieke partijen gemaild? En naar de pensioenfondsen? En zeker naar de heer Koolmees!
  Die rekenrente moet omhoog, een deel van de achterstallige indexeringen moeten worden uitbetaald met terugwerkende kracht en per 1 januari 2020 de nieuwe indexering uitbetalen.
  In de financiële crisis waren de ouderen solidair! Nu zijn WIJ aan de beurt. Bejaarden die naar een voedselbank moeten, het is te treurig voor woorden. Het is geen gratis geld, het is uitgesteld loon!

 7. Ze kunnen de pot op maar van ons pensioen blijven ze af. KOOMEES treed af, en de staat en de fonsen aanklagen, het is gewoon al jaren diefstal. En dit moet stoppen.

 8. Welke iq loze wil het beste pensioenstelsel ter wereld veranderen ?

 9. Hoe kan ik via mijn vakbond een protest indienen naar mijn verschillende pensioenverstrekkers?

 10. En dat terwijl er toch echt kritiek is geuit richting de besturen. Deze werden afgedaan als niet ter zake kundig en we doen ons uiterste best. Tja, als je niet bekwaam bent is het niet voldoende om je uiterste best te doen! Als werknemer is dat reden voor ontslag, dus….

 11. Dat gaat zeker niet gebeuren wanneer er naar ons wordt geluisterd. En is het niet zo wie bepaald betaald en is in dit geval niet anders. Anders wel makkelijk van alles te bedenken en beter van te worden over decruggen van jn dit geval de bejaarden.

 12. Fijn dat er mensen zijn die en er verstand van hebben en de moeite nemen om het uit te zoeken.
  Dank U wel daarvoor.

 13. Eindelijk een berichtje wat je een klein beetje lucht geeft, wanneer het ook ze ver komt. Kan het op korte termijn verwezenlijkt worden recht is recht en met terugwerkende kracht plus indicatie. Eerder niet te vreden.

 14. De ECB heeft als doel de stabiliteit van de Euro te garanderen. Ook dat gaat niet helemaal goed. De opkoop van schuldtitels door de ECB en het verstrekken van extra liquiditeit aan bijna niet solvabele banken veroorzaakt het probleem in Nederland omdat de rente negatief is geworden. Juist deze negatieve rente raakt spaargeld en pensioenen. Toch heeft de ECB onlangs laten zien de politiek te willen helpen omdat het zelf inflatie nodig heeft. Het motief is de CO-2 geworden. Voor mij doorgestoken kaart. Want de extra liquiditeit betekent weer extra inflatie en daarmee een vermindering van koopkracht. Dan worden nu wellicht de pensioenen wel geïndexeerd omdat de rekenrente een individueel fonds verplichting is, maar wordt de koopkracht aangetast.
  De ECB is hiermee niet meer onafhankelijk maar zoekt juist de politiek. Een doodzonde. De EU is een muntunie en geen POLITIEKE unie.

 15. Koolmees moet gewoon het werk gaan doen waar hij voor is ingehuurd en zich NIET bemoeien met de pensioenen daar gaat hij volgens mij niet over!!!

 16. Klaas Knot maakt uit wie er in het bestuur van een pensioenfonds zitting neemt. Zij moeten voldoen aan de eisen van de DNB. Ja om je baantje veilig te stellen doe je precies wat Klaas wil

 17. Kan dat aanspreken van de pensioenfondsen zoals vermeld niet op één of andere wijze collectief gebeuren? Kunnen de vakbonden en organen van werkgevers en werknemers hier niet het voortouw in nemen?

 18. Ben blij dat er nu eindelijk duidelijkheid komt, waarom de heren Koolmees, Knot, Dijsselbloem, Wiebes ( de laatste 2 werkten met mevr. Klijnsma al aan dit dossier) en Rutte de pensioenwet zonodig willen veranderen. Heel duidelijk is al wel de individuele potjes, waar ze de mensen gek mee willen maken, dat die bij verzekeringsmaatschappijen ondergebracht (zouden moeten) worden. Waar alleen de verz.mij er beter van wordt. Er is goed gelobbyed in de loop der jaren. Het gekke is dat je een Pensioenwet gaat veranderen terwijl de oude het zo goed doet dat het het grootste fonds is ter wereld per inlegger. Alle ogen gericht op Kwatta…… Heb mijn fonds al laten weten dat ik daar niet akkoord zou mee gaan en dat het bestuur nu iets aan de rekenrente gaat doen nu we weten hoe de ECB en DNB hierin staan..

 19. Dit maakt een hoop duidelijk. Is er een format beschikbaar om je pensioenfonds aan te spreken op onbehoorlijk bestuur?

 20. Eindelijk eens goed nieuws ik had me al opgegeven bij pensioenverliies bv hopelijk komen door dit artikel nog meer leden bij dat lidmaatschap heb je je gelijk terug wanneer ze winnen dan kunnen ze aan het werk als het niet te laat is. Want nu dit bekend gaat worden hebben ze in den Haag nog meer haast om hun zin door te drijven. Ik hoop en vele met mij dat aan deze tirannie gauw een einde komt en dat we misschien volgend jaar weer geïndexeerd worden zodat er minder bejaarden naar de voedselbank hoeven te gaan

 21. In de politiek wordt al veel zwart gelakt en wat onder het zwarte tapijt staat moeten wij ze maar op hun woord geloven. En zijn onze pensioen beheerders ook al nu niet meer betrouwbaar zijn, of dat zat ook onder het tapijt. Het antwoord komt hopelijk. En dan maar roepen het gaat goed met Nederland.De overheid – banken en pensioenfondsen werken met het verdiende geld van de werkende arbeider Zij die ons verdiende geld beheren zorgen goed voor zich zelf.

 22. Deze kruistocht hier, van met name babyboomers gaat even voorbij aan het betaalbaar en werkend houden van het stelsel. Aan iedere generatie worden offers gevraagd.. Mijn generatie (50) moet 60 pensioenmaanden inleveren. De generatie na mij is nog erger aan de beurt. En dan hebben we hier te maken met een generatie van babyboomers en hippies die zo ik begrepen heb een maandje per jaar offeren. Die komen nooit aan de 60 en meer maanden die de generaties na hen offeren. Dit dus over pensioenen , laat staan de AOW die ook 60 maanden opschuift. Ik vind dus dat de babyboomers hier bezig zijn met verwerpelijk gedrag, mede ook doordat deze generatie zelf gewoon te weinig heeft ingelegd en zich ook t.a.v andere voorzieningen buitensporig heeft gedragen (WAO misbruik, VUT regelingen etc.). Dat nu de overheid zich blijkbaar niet mag bemoeien met het pensioenstelsel doet hier niets aan af. De babyboom generatie komt er nl nogal genadig vanaf en toch laat deze generatie zich weer zien als egoïstisch en niet solidair. Kortom deze site bestaat uit een groepje schreeuwende en met zichzelf in de knoop liggende hippies die alleen bezig zijn om het probleem wederom naar de jeugd te verschuiven. Komop mensen laat duidelijk zijn dat jullie potverterende generatie ook aan de beurt is.

 23. Kortom, je veegt alles en iedereen gewoon binnen 1 generatie op een hoop en dan heb jij je gelijk. Merkwaardige denkkronkel.

 24. Blij dat wat positiviteit naar.buiten komt. Mag toch verwachten dat die plaat voor de kop bij diverse bestuursleden eindelijk zakt, zodat er nu ook echt wat ten gunste gebeur. Krol van 50 plus heeft bij pauw ook zijn gal gespuwd en hoopt dat dit wordt opgepakt door diverse journalisten. Afwachten maar. Daarentegen die. Momenteel bewind voeren doen dat niet heel anders dan 70 /80 jaren terug zijn er voor de rijken en niet voor het voetvolk. Daarentegen kun je het toch niet verkroppen dat wij moeten minderen van ons eigen geld en de bewindvoerders meer willen omdat niet genoeg hebben. .

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.