Magus Leer & Ritueel – Magieboek voor beginners

Een bericht van Benjamin Adamah

Wij vroegen de esotericus Benjamin Adamah een toelichting te schrijven bij zijn boeken Magus Leer & Ritueel en het recent verschenen Magus Vuur en Aarde. Over het eerste boek gaat dit artikel, het tweede boek volgt in een artikel volgende week.

Ruis

MAGUS Leer & Ritueel werd in 2018 gepubliceerd om een hiaat op te vullen met betrekking tot een degelijk magieboek voor beginners. Ik gaf al jaren les in magie volgens de westerse traditie en printte iedere keer grote stapels A4-tjes uit omdat er gewoon geen Nederland/Vlaamstalig werk bestond dat stap voor stap de lezer introduceert in deze twee millennia oude traditie, met wortels die nog veel verder teruggaan. Een boek overhandigen aan cursisten leek me dus handig.

Benjamin Adamah

Maar er was ook een tweede reden voor dit boek. In de bestaande literatuur, die in mijn collectie (inmiddels 25 meter) uit vooral occulte Engelse, Duitse en kabbalistische boeken bestond, trof ik allerlei ruis aan, die daar vooral in was geslopen door de dominante invloed van het Britse occultisme van de 19de en 20ste eeuw en organisaties als de rozenkruisers, theosofen, vrijmetselaren, etc. Deze groeperingen hebben de oude magische traditie van de Levant en Europa ten onrechte vermengd met christelijke moraal, theosofische do’s en dont’s en de bizarre administratieve graadsysteemstructuren zoals die in loges werden en worden gebruikt.

Wanneer er films worden gemaakt rond magie duiken daarin vaak obscure duistere loges op met strenge geheime regels etc. (Eyes wide shut, en overige) In werkelijkheid is magie een verzameling technieken, die vooral zeer oude (volks)kennis gebruikt, naast astrolatrische concepten (geestwezens aan planeten gekoppeld) en werkelijk niets te maken heeft met de toevoegingen die er in de 19de en 20ste eeuw aan werden gekoppeld.

Binnen de social media-wereld, maar ook binnen media van allerlei “wakkere” groepen worden met “magie” allerlei extra vooroordelen en misverstanden geassocieerd, als gevolg van het feit dat steeds minder mensen de voorkeur geven aan degelijk onderzoek en testwerk boven het delen van clickbait.

Westerse magie is niet “westers”

We spreken van de westerse magische traditie, maar eigenlijk is dat een onjuiste term. De magie zoals die zich in Europa ontwikkelde heeft haar oorsprong in allerlei turbulenties binnen de geschiedenis van het Midden-Oosten, met wortels die nog millennia dieper gaan. Vanaf de middeleeuwen zie je in grimoires (magische instructieboeken) steeds min of meer dezelfde groep engelen verschijnen, die door magiërs
worden opgeroepen.

Dit zijn echter niet de fluffige wezens uit de latere christelijke en moderne voorstelling, maar planeetgeesten. Michael hoort bij de Zon, Gabriel bij de Maan, Rafael bij Mercurius, Haniel of Anael bij Venus, Samael bij Mars, etc. Deze engelen werden overgenomen uit Joodse magische geschriften, die onder de zogeheten kabbalah ma’asith (praktische kabbalah) vallen (de contemplatieve mystieke kabbalah wordt kabbalah iyunith genoemd).

Magie is officieel verboden volgens de Joodse leer, conform artikelen in de mitsvot (613 geboden en verboden), maar overleefde binnen de Joodse elitaire periferie. Veel Joodse magie heeft geen Hebreeuwse maar Kanaänitische wortels, met name de amuletmagie. De engelen zijn afkomstig uit Babylon en daarvoor waren het de Sumeriërs, een (waarschijnlijk Mongools) volk dat zich 4500-4000 jaar voor Christus in het Midden Oosten vestigde en de astrologie ontwikkelde, daarmee een belangrijk stempel drukkend.

Kanaänitische goden

Het was met name de Babylonische beschaving die astrolatrisch was en dus een spiritueel systeem onderhield dat een fusie tussen astrologie en religie vormde.
Zogenaamde “demonen” uit de middeleeuwse grimoires hebben ook een zeer oude oorsprong. Veel ervan zijn geen demonen zoals christelijke grimoires of Netflix ze portretteren, maar oorspronkelijke Kanaänitische goden of godinnen.

Nog steeds merken serieuze magie-beoefenaars, dat wanneer ze bijvoorbeeld Astaroth oproepen er geen afzichtelijke uit de mond stinkende demon verschijnt maar een zachtaardig vrouwelijk wezen dit wordt geïdentificeerd met Ashera of Astarte. In de Oudheid was het de gewoonte de goden van het overwonnen of overheerste volk tot demonen binnen de eigen religie te reduceren.

Diverse “degradaties” van god/godin tot demon in bijvoorbeeld de Goetia of Kleine Sleutel van Salomo hebben een politieke oorsprong in de overheersing door de monotheïstische, uit Mesopotamië (omgeving Ur) afkomstige Hebreeën op de polytheïstische en animistische Kanaäniten.

De Kanaänieten waren een oud Semitisch volk dat leefde in het gebied dat bekend staat als Kanaän, wat ruwweg overeenkomt met het hedendaagse Israël, de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook, Libanon en delen van Jordanië en Syrië. Een deel van deze bevolking vertrok, een deel ging op in de Hebreeuwse bevolking, en zo ook diverse van hun magische gebruiken, in vaak aangepaste vorm. De Joodse bevolking ontstond in aanvang deels uit deze vermenging, voordat de vermengingen met de Italo-Griekse Mediterrane en West, Midden en Oost-Europese bevolkingsgroepen plaatsvond.

Alexandrijnse magie

Het Egyptische Alexandrië wordt als bakermat van de westerse magie gezien. Dat is juist in die zin dat zich in de Alexandrijnse magie een soort format ontwikkelde, een zekere stabiele basis waarop de magie zich in het westen tot een (zich doorontwikkelende) systematiek kon ontwikkelen.

In Alexandrië fuseerde Griekse theurgie, magisch godencontact (henosis) via seirai (specifieke aan een god gerelateerde psychosferische symboliek) met de Joodse en Egyptische en zelfs Gnostische magie.

Deze mengelmoes is zeer duidelijk zichtbaar in de Griekse Magische Papyrusrollen uit die tijd en opgegraven loden amuletten of vloekteksten. Adonay, Sabaoth, Michaël en Gabriël (in een heel andere rol dan hun latere functies) vind je in teksten waar ook Abraxas en Griekse of Egyptische goden of geestwezens in te vinden zijn. De stijl van die papyri, gekenmerkt door magische tekeningen van antropomorfe figuren, blijft tot in de Middeleeuwen en Renaissance bestaan in Joodse grimoires.

Via de Picatrix mengde de Arabische magie zich in de “westerse”. Het Arabische origineel van dit magie-instructieboek dateert uit de 10de of 11de eeuw na Christus Daarna verscheen een Spaanse vertaling in de dertiende eeuw, gevolgd door een Latijnse, aan het eind van de Middeleeuwen. De Picatrix wordt vaak geassocieerd met islamitische esoterie en wordt soms aangeduid als de Ghāyat alḤakīm, wat zich vertaalt naar “Het Doel van de Wijze” of “De Bedoeling van de Wijze.”

Picatrix

De exacte oorsprong en auteur van de “Picatrix” zijn enigszins duister, maar het wordt algemeen geloofd dat het is beïnvloed door eerdere Arabische en Perzische bronnen. De “Picatrix” is een zeer uitgebreide grimoire, die een breed scala aan onderwerpen behandelt met betrekking tot magie, astrologie en het occulte. Het geeft instructies over het gebruik van astrologische en magische technieken om verschillende doelen te bereiken, zoals het verkrijgen van macht, rijkdom of kennis.

De tekst is georganiseerd in vier boeken en bevat gedetailleerde informatie over astrologische talismannen, oproepingen van hemellichamen en planetaire geesten, en de eigenschappen van kruiden en edelstenen voor magische doeleinden. Gedurende de eeuwen heeft de “Picatrix” een aanzienlijke invloed gehad op westerse esoterische tradities, inclusief de ontwikkeling van middeleeuwse en renaissance magie.

Bekende westerse magiërs als Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim en John Dee, maar ook de Hermetische traditie en het gebruik van astrologie in combinatie met magie en zelfs een stroming als de Rozenkruisers ondergingen invloed van dit werk.

Chaosmagie

In de twintigste eeuw, na pioniers als Austin Osman Spare en William Burroughs, ontstond in de jaren ’70 de chaosmagie. Dit is een stroming waarin Peter J. Carroll en Phil Hyne, maar ook vertegenwoordigers van de al eind 19de eeuw begonnen New Thought stroming als William Walker Atkinson en Napoleon Hill, een belangrijke rol speelden.

Chaosmagiërs verwierpen aanvankelijk alle traditionele westers-magische faculteiten als astrologie, werken met engelen, demonen, etc. en rituelen, zoals vooral de dominante Britse Golden Dawn, met kopstukken als Samuel MacGregor Mathers, Aleister Crowley en Dion Fortune, die gebruikten.

Goetia of kleine sleutel van Salomo

Chaosmagie zocht naar de meest kale essentie van magie en hoe exact het magisch proces werkte. Dit heeft enorm veel vruchtbare inzichten opgeleverd. Tegelijk kwamen veel chaosmagiërs er achter dat men in diverse aspecten ook het kind met het badwater had weggegooid en werden traditionele technieken weer gere-integreerd in de chaosmagie van de 21ste eeuw.

Praktische chaosmagie draait nog steeds in de kern om magische technieken die zonder hulp van externe geestwezens of astrologie werken. Dit zijn gedachtevorm-magische technieken, servitorschepping (het creëren van hulpgeesten) gecombineerd met wat men tegenwoordig meestal aanduidt met intentie-experimenten.

Magische technieken

In zowel MAGUS Leer en Ritueel als de 2023 opvolger MAGUS Vuur & Aarde presenteer ik een zo zorgvuldig mogelijke reconstructie van oorspronkelijke magische technieken. De boeken zijn moderne grimoires, al hebben we bij de opmaak er op gelet dat ze ook de romantische mystiek die rond de magie aanwezig is aan bod doen komen.

MAGUS Leer & Ritueel is een instructief boek voor iedereen die voor het eerst met magie aan de slag wil. Het boek geeft praktische magische training-instructies, die iedereen kan doen, engelenmagie voor allerlei situaties, het bevat een (ongecensureerde) Nederlandse vertaling van de Middeleeuwse Goetia (Kleine Sleutel van Salomo), behandeld astraal rezen, Fascinum, oftewel de oorspronkelijke hekserij, het zelf werken met gedachtevorm-magie, hulpgeesten (servitors) en geeft basale informatie met betrekking tot astrologie, kabbalah, Elementenleer en de geschiedenis van de westerse magie, met een begrippenlijst.

De oorspronkelijke Europese hekserij heette Fascinum

Het boek wordt goed gewaardeerd, dus ga ik er vanuit dat het overbrengen van de boodschap geslaagd is. De vormgeving, die zorgt voor een stimulerende psychosfeer, is het werk van mijn vrouw Sylvia.

Workshops

Workshops magie geef ik nu al tien jaar. De laatste 5 jaar is MAGUS Leer & Ritueel het begeleidende boek bij deze workshops. De workshops zijn opgehangen aan de vier Elementen Vuur, Water, Lucht en Aarde. Bij de eerste dag Vuur komt vooral de essentie van magie aan bod en hoe magie exact werkt. Bij Water behandel ik onder meer de schepping van kunstmatige hulpgeesten (servitors, familiars, en nu ook Elementaren) en de rol van de Maan.

Bij Lucht laat ik engelenmagie aan bod komen in lijn van Madeleine Montalban, David Goddard en Maxine Sanders. David Goddard, die ooit aan de Universiteit van Boston een dokterstitel behaalde in The Occult Sciences, was degene die mij ooit introduceerde in rituele engelenmagie. In de laatste les Aarde laat ik naast andere zaken financiële magie en hekserij aan bod komen. Niet de moderne wicca, maar wat lang daarvoor verbonden was met Diana en een vruchtbaarheidscultus die al voor 800 v.Christus bestond.

Mijn workshops vinden plaats in De Roos, Amsterdam, gelegen aan het Vondelpark en ik probeer altijd een sfeervolle ruimte aldaar te reserveren voor een groep van maximaal 18 deelnemers, zodat iedereen ruim aan bod kan komen met vragen en opmerkingen. Vanaf 14 oktober 2023 worden onderdelen uit MAGUS Vuur & Aarde geïntegreerd in de workshops.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de workshopserie Klassieke Westerse Magie 2023. Deze vindt plaats op zaterdag 14, 21, 28 oktober en 4 november. Informatie vind je hier: 
https://vamzzz.com/blog/workshops-magie/. Wil je meedoen, vermeld dan even dat je via DLM Plus komt, dan kun je ook na 15 september nog van de vroegboekkortingsprijs gebruik maken. 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.