Morgen kunnen we ophouden de wereld te vervuilen en de armoede volledig opheffen

We kunnen morgen ophouden met onze wereld te vervuilen en de armoede volledig opheffen. De sleutel daarvan hebben we zelf in handen. Het is de vrije energie, nulpuntsenergie of achtergrondenergie waarover iedereen vrij kan beschikken. Alle benodigde energie is niet schaars, maar in overvloed aanwezig, net als de energietechnologieën daarvoor. Het echte probleem is ‘de profiterende reuzen van de vervuilende energie’, zoals Manning & Garbon het benoemen in hun boek ‘Vrije energie’.

Alles is energie

“Wat we waarnemen als materie is feitelijk een illusie van energie en licht.”
In de kern is alles energie: atomen zijn opgebouwd uit protonen, neutronen en elektronen, die op hun beurt weer bestaan uit quarks, die in de kern niets anders zijn dan energie.
Op deze manier is de mens opgebouwd uit energie. We zien onszelf als fysieke structuren, maar zijn in feite energievortexen.

Elektronica ingenieur Graham Gunderson noemt dit “energie die we kunnen gebruiken in plaats van dodelijke kolen, in plaats van dammen die vissen doden of duren windturbines… Alles op kamertemperatuur is gevuld met deze vrije beweging, het is klaar om te gebruiken” (uit ‘Vrije energie’). Zelfs op het absolute nulpunt (-273 graden Celsius) waar atomen de minste energie hebben is er nog steeds beweging…”

Vervuiling

In de Nieuwe Wereld waarnaar de mensenfamilie onderweg is, bestaat geen vervuiling meer. Zelfs in steden is schone lucht. De vervuilende systemen die auto’s, gebouwen en industrie gebruiken zijn niet meer nodig, omdat er geen fossiele brandstoffen meer verbruikt worden. Laat staan dat de uitlaatgassen nog gefilterd moeten worden en daardoor vaak nog meer vervuilen, want ook deze zijn overbodig.

De natuur zal gedijen in schone zuurstofrijke lucht. Windmolenparken, raffinaderijen en boorplatforms zijn dan verleden tijd.

Schepen en vliegtuigen zullen geen giftige uitlaatgassen meer uitspuwen.

Wanneer waterkrachtcentrales tot het verleden behoren, mogen de stuwmeren verdwijnen en hoeven rivieren niet meer ingedamd te worden.

Lokale gemeenschappen

Dankzij een onbeperkte aanwezigheid van energie kunnen op alle plaatsen ter wereld, dus ook in de koude gebieden, groenten en fruit gekweekt worden. Het transport over grote afstanden daarvan zal niet meer nodig zijn. Dat zal de groei van lokale gemeenschappen versterken, terwijl we nu juist een beweging van leegloop van het platteland zien.

Armoede en delen

Op dit moment bevinden we ons in een heuse energiecrisis, waarbij de prijzen voor energie al maar stijgen. Steeds meer mensen komen hierdoor in financiële problemen. En dan te bedenken dat er geen tekort aan energie is, waardoor de prijzen steeds hoger worden, maar juist overvloed. Als energie geen kostenpost meer is, omdat deze vrij beschikbaar is voor iedereen, zullen miljarden mensen in een klap minder zorgen hebben.

Realiseer je dat het mogelijk is met een energieconvector, die niet groter is dan je laptop, die geen brandstof nodig heeft, je huis van voldoende stroom te voorzien, te klimatiseren en zelfs te verwarmen!

De voedselprijzen kunnen dalen in plaats van steeds duurder te worden. De kosten nemen af, doordat het niet meer over enorme afstanden getransporteerd hoeft te worden maar lokaal verbouwd kan worden. Ook zorgen de lagere energiekosten voor goedkoper voedsel. De kosten van ons levensonderhoud kunnen dalen in plaats van alleen maar stijgen.

Vernieuwing

“Nieuwe energietechnologieën vullen leiden tot een eindeloos aantal afgeleide bedrijven met verbetering voor vele sectoren: duurzame landbouw, verwarming en koeling, medische behandelingen, transport, industriële processen..De economische groei die wordt gekatalyseerd door nieuwe energie zal waarschijnlijk de groei door de computer, internet en telecomrevolutie ruimschoots overtreffen. (Vrije Energie)

Daarbij stel ik echter wel de vraag of het niet zo langzamerhand tijd wordt te bedenken waarom we economische groei nodig hebben. Graag verwijs ik hiervoor naar het dossier Geldschepping en dan met name dit artikel.

Profiterende reuzen van de vervuilende energie

De grote energieconcerns en olie-industrie zal niet blij zijn met deze ontwikkeling. De vraag is echter of zij in staat zullen zijn het tij te keren. Sinds Tesla honderd jaar geleden met zijn revolutionaire ontdekkingen kwam is bij steeds meer mensen het besef gegroeid dat er veel niet klopt in onze wereld en dat energievoorziening daarvan een grote speler is.

Tot op heden is de tegenkracht die zij hebben georganiseerd voldoende geweest. De nieuwe energie-apparaten die uitgevonden zijn om het mogelijk te maken de vrije energie af te tappen zijn nog niet gecommercialiseerd. Het blijkt dat de uitvinders van deze apparaten het leven zuur gemaakt wordt, naast intimidatie, de vernieling van hun werkplaatsen of dat ze domweg vermoord zijn.

Ook de wetenschappelijke wereld dwarsboomt hen. En dat is natuurlijk niet zo vreemd als je je realiseert dat vrije energie een ongekende revolutie zal veroorzaken voor mensen die werkzaam zijn in de kolen-, olie-, gas- en nucleaire industrie, hun toeleveranciers en hun aandeelhouders.

Onzichtbaarheid

In het al eerder genoemde boek Vrije Energie staat helder uitgelegd hoe het komt dat de meesten van ons nog niet klaar zijn om te zien dat vrije energie aanwezig is.

Toen Darwin Patagonië aandeed op zijn tocht met de Beagle, kon de bevolking het schip niet waarnemen, met uitzondering van hun sjamaan, wiens bewustzijn groter was dan de rest. Pas toen de sjamaan het schip aan de horizon had beschreven op een manier die aansloot bij het denken van de Patagoniërs konden zij de Beagle zien.

Met andere woorden, wij kunnen ons niet voorstellen dat het mogelijk is dat energie vrij beschikbaar is. Dat strookt niet met wat we geleerd hebben. Het klopt evenmin met ons beeld dat voor alles wat we willen hebben we een prestatie moeten leveren. Hoe is het dan mogelijk dat energie voor iedereen gratis aanwezig zou zijn?

Bronnen

New Energy Movement

Vrije energie, schoon, veilig en onbeperkt van Jeane Maning en Joel Garbon

 

8 Comments

 1. Omdat ons geleerd is dat de energie ver van ons verwijderd is weten we niet mi beter dat dat ook zo moet zijn. Daarom moet het ook zo zijn dat alle goede energie ver van ons verwijderd is en we het alleen maar kunnen zien door ver weg te gaan van de bron terwijl deze vlak bij is.
  Klinkt misschien wel raar maar is het niet.

 2. Een energieconvector niet groter dan een laptop die geen energie nodig heeft en waar je een huis mee kunt verwarmen….het moet toch niet gekker worden! Materie is inderdaad energie maar we kunnen op geen enkele manier materie maken of vernietigen en daarom kunnen we dus ook geen energie maken of vernietigen. Dit soort ongefundeerde fantasieën laten alleen maar een fel licht schijnen op de deplorabele staat van het onderwijs. Het is hetzelfde licht dat schijnt op al die stumpers die de mainstream nog steeds als de beste nieuwvoorziening beschouwen.

 3. Binnen de huidige regels, zoals ons is geleerd naar de natuur te kijken, heb je gelijk. Het punt is echter dat je verder dan dit punt moet gaan. Verleg je grenzen!

 4. Hoi Rob,
  Mij is nooit geleerd hoe ik naar de natuur moet kijken en ik heb dus ook nooit de bagage van systematisch onderwijs gehad. Ik ben van kindsbeen af aan zelf op onderzoek gegaan naar de fysische wereld om mij heen. Uit aangeboren nieuwsgierigheid en uit liefde voor het denken. Het heeft mij veel gekost maar ook veel opgeleverd. Vooral het moment waarop ik voor het eerst (en wat heb ik daar lang naar gezocht terwijl het achteraf zo eenvoudig bleek) een goed inzicht kreeg in de vierdimensionaliteit van onze ruimte had een grote impact op mij en was ik genoodzaakt de wereld om mij heen voorgoed anders te zien. Het heeft mij ook eenzamer gemaakt. Maar goed: na de duizeling van het denken omdat je niet anders kunt is er toch altijd een moment dat je terug moet keren naar de werkelijkheid van alledag. Dan ben je, wetenschapper of autodidact, weer gewoon afhankelijk van je eigen zintuigen. Dat kan ook een zintuig van de geest zijn, b.v. een microscoop, een deeltjesteller of wat dan ook. Dan moet je weer gewoon gaan kijken naar wat je hebt. M.a.w: zeg me waar ik zo’n energie converter kan kopen dan zal ik mijn grenzen graag verleggen.

 5. Armoede zal in ieder geval nooit worden opgelost door ontwikkelingshulp. Ontwikkelingshulp is geld afpakken van armen in rijke landen om het vervolgens uit te delen aan corrupte rijken in arme landen. Daarom wil het maar niet lukken met het bestrijden van de armoede!

 6. Hi Johan, Coen Vermeeren omschrijft het als volgt in het voorwoord van ‘Energie in overvloed’.
  Vermeeren heeft in 2010 op de TU Delft de Yildiz magneetmotor, een vrije-energiemachine, gedemonstreerd. Hij vertelt dat een meneer hem na afloop aansprak met “Wij werken hier ook aan, maar wij vertellen dat niet.” Vermeeren schrijft dat later in een openhartig gesprek met deze meneer, deze hem vertelde dat hoogleraren van de TU geloven dat vrije energie bestaat, maar dat nooit tegen elkaar, laat staan naar buiten toe zouden toegeven.

  Dit verzwijgen ze uit angst voor repercussies. Het bedrijf of de persoon die zo’n apparaat te koop aanbiedt wordt afgemaakt of het leven onmogelijk gemaakt, in ieder geval komt zijn apparaat niet op de markt. Je zult het dus zelf moeten ontwikkelen of de kans krijgen, zoals tijdens de demo op de TU Delft, om het in werking te zien.

 7. Ik heb dit destijds gezien Rob. Volkomen fake en daarom horen we er niets meer van. Ik verzeker je dat de heer Muammer Yildiz nog steeds elke maand zijn stroomrekening moet betalen.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.