Meer dan 300.000 doen mee met massa-pensioenclaim tegen Staat

Er zijn al meer dan 300.000 mensen die via de Stichting PensioenVoldoen.NL 137 miljard euro claimen van de Nederlandse Staat. De stichting denkt op een succesvolle manier pensioenindexatie voor miljoenen Nederlanders af te kunnen dwingen in een bodemprocedure. Zij zijn in mei van dit jaar gestart. In principe kunnen nog 9,7 miljoen Nederlanders meedoen met het indienen van de claim om hun te weinig betaalde of opgebouwde pensioen alsnog te ontvangen.

Voor wie?

Pensioen bestaat uit drie onderdelen, namelijk AOW, pensioen via de werkgever en geld dat je zelf opzijzet. Het gaat hier om het pensioen dat je hebt opgebouwd via de werkgever, dat ontvang je wanneer je stopt met werken. Dan ontvang je iedere maand pensioen van je pensioenfonds.

Iedereen die in Nederland woont of werkt, krijgt vanaf een afgesproken leeftijd AOW: de basispensioenuitkering van de overheid. Daarbovenop bouwen veel werknemers via de werkgever een pensioenpotje op. Elke maand zetten de werknemer en de werkgever hiervoor geld opzij. Een pensioenfonds of verzekeraar belegt dit geld, waardoor het op termijn meer waard wordt. Als dit tenminste op de juiste manier berekend wordt en daar is een kostbare fout gemaakt.

De 5,9 miljoen mensen die van 2008 tot 2021 werkten hebben door een fout van de overheid voor 80,5 miljard euro te weinig pensioen opgebouwd.

Gepensioneerden in dezelfde periode visten voor 56,5 miljard euro achter het net. Zij hebben recht op een verhoging van hun maandelijkse pensioen. Ook erfgenamen hebben recht op een schade-uitkering.

Er zit ca. €1.600 miljard vermogen vast en opgepot in de gezamenlijke pensioenfondsen. Als de stichting wint wordt het opgebouwde pensioen van werkenden met ongeveer €80,5 miljard verhoogd. Daarbij wordt er €56,5 miljard aan de gepensioneerden uitgekeerd. Deze uitkering is belast en levert zo’n €20 miljard aan inkomstenbelasting op.

Dus los van het feit dat hier 10 miljoen Nederlanders van profiteren is het ook heel goed nieuws voor de Nederlandse schatkist.

Hoe?

PensioenVoldoen.NL en haar financier hebben zich ingesteld op een lange procedure die tot op het hoogste niveau met de Nederlandse Staat in de Rechtszaal zal worden beslecht.

Zij melden in hun laatste Nieuwsbrief dat het voorbereiden van de bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat een omvangrijk project is waarbij veel juridische invalshoeken aan de orde moeten komen. Ze verwachten dat ze zich moeten voorbereiden op een lange en zware strijd met de landsadvocaat.

De stichting meldt ook dat de strijd niet eenvoudig zal zijn omdat veel Nederlandse advocaten en pensioenspecialisten niet voor de stichting kunnen werken omdat ze, op één of andere manier, ook werken voor de Nederlandse overheid of pensioenfondsen. PensioenVoldoen.NL bereidt daarom ook buiten Nederland de zaak voor.

De stichting eist een schadevergoeding voor de geleden schade bij de overheid voor alle deelnemers. Zij werken 100% no-cure-no-pay. Uitsluitend in het geval dat de deelnemer schadevergoeding uitgekeerd krijgt, draagt deze 4,5% aan de stichting af. De deelnemers lopen dus geen enkel risico.

Vervolgens zullen zij deze 4,5% voor de deelnemers verhalen op de Nederlandse Staat.

Rekenrente

De fout die de overheid heeft gemaakt is het aanwijzen van de risicovrije rente als discontovoet voor het contantmaken van de pensioenverplichting. Het aanwijzen van deze risicorente is echter in strijd met IORP I (Europese richtlijn). De Nederlandsche Bank (DNB) is helemaal niet bevoegd om deze rekenrente aan de pensioenfondsen voor te schrijven. Op deze manier is de schuld die pensioenfondsen aan de pensioengerechtigden in hun boeken hebben staan veel minder verhoogd dan waarop pensioendeelnemers met een hogere rente recht hebben.

Verschillende initiatieven zijn er al geweest om deze fout te herstellen. In deze procedure, waarbij aan iedereen gevraagd wordt deel te nemen, wordt echter de Staat als schuldige en daardoor aansprakelijke aangesproken. Het lijkt erop dat dit een grotere kans van slagen heeft dan de pensioenfondsen rechtstreeks aan te spreken. Zij kregen immers de opdracht van DNB om met een lage rente te rekenen en daar konden ze niet onderuit, anders zou DNB hun jaarrekeningen niet goedkeuren als toezichthouder.

Blunder

Pieter Lakemann spreekt van een ‘blunder’ als het gaat over de rekenrente. (Worden gepensioneerden beroofd door De Nederlandsche Bank?)
De rekenrente wordt namelijk niet vastgesteld volgens de Europese richtlijn, maar volgens maatstaven die DNB bepaalt. Hierdoor moeten de fondsen rekenen met een veel lagere rekenrente dan reëel is.

Hij geeft aan dat voor 2020 de rekenrente op die manier 0,2 % was, terwijl het werkelijke gemiddelde beleggingsresultaat 5 tot 6 procent bedroeg. Hetzelfde scheve beeld gold voor 2021, met een rekenrente door DNB vastgesteld van 0,6 %.

Het gevolg is dat vanaf 2008 de pensioenuitkeringen niet zijn geïndexeerd, dus ze zijn niet meegegaan met het stijgende prijspeil. Evenmin zijn de pensioenrechten opgetrokken. Op deze manier zijn vele miljarden te weinig uitgekeerd.

Volgens Lakeman hebben de fondsen een veel groter vermogen in werkelijkheid dan dat ze nu moeten berekenen en laten zien, door toedoen van DNB.

> Klik hier om deel te nemen en je claim te berekenen

> Lees hier DLM’s Pensioendossier

 

Rob Vellekoop, 16 november 2023

 

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.