De iPad kids: verloren generaties?

Een bericht van Anastha Aurora

Een verontrustend artikel van Anastha over de toekomst van onze kinderen die een schermleven leiden met ingrijpende gevolgen voor hun geestelijke gezondheid en voor die van de hele planeet. Ook de oorlog van het Flikkerend licht gericht op de kinderziel komt aan de orde.

Glow Kids

De iPad kids is een benaming voor 2 demografische generaties kinderen en jongeren die opgroeien in een wereld vol schermen, apps en digitale technologie. Het gaat om generatie Z (geboren tussen 2001-2015) en generatie Alpha (geboren tussen 2016-2030). De iPad kids hadden en hebben (vaak onbeperkte) toegang tot schermtijd en beschikken over een eigen smartphone, tablet, laptop of tv. Het beperken of wegnemen van hun schermtijd wordt door hen ervaren als een regelrechte aanval en mishandeling.

De schermverslaving vernietigt evenwel een groot deel van hun menselijke vermogens en talenten zonder dat ze er veel erg in hebben. Nicholas Kardaras gebruikt de term ‘glow kids’ in zijn boek ‘How screen addiction is hijacking our kids’, verwijzend naar het flikkerend, stralend en hypnotiserend licht van de schermen. Hij pleit voor het beperken van de schermtijd bij kinderen en jongeren en het zo vroeg mogelijk aanleren van een gezonde relatie met technologie.

Ooit speelden kinderen elke dag buiten met vriendjes en speelgoed en ze leerden omgaan met anderen in ‘real life’ en in ‘real nature’. Bij generatie Z was dat al veel minder het geval en vanaf generatie Alpha zitten de jongeren voortdurend ingeplugd in cyberspace en virtuele omgevingen. In plaats van vele uren buiten te sporten en te ravotten (zonder toezicht/camera’s), waardoor ze noodzakelijke intermenselijke communicatievaardigheden en vele andere skills leren, zitten de iPad kids gekluisterd in de zetel zich blind te staren op een scherm.

Real life

Buiten (en binnen) spelen met anderen brengt de mogelijkheid tot vriendschap, teamwerk, creativiteit, leren onderhandelen en communiceren, en nog veel meer. Deze ‘real life’ interacties kwamen in de westerse wereld tot een einde gedurende de jaren ’90 toen internet, computers en videogames hun intrede deden en ze kregen de doodsteek vanaf 2005 toen de eerste smartphones op de markt verschenen. De speelpleinen raakten leeg en de quality time die men doorbracht met het hele gezin werd vervangen door individuele schermtijd. Sindsdien trekken de jongeren zich terug in hun virtuele techbubbel.

Auteur Richard Louv bedacht de term ‘Nature-Deficit Disorder‘ in zijn artikel: ‘Last Child in the Woods: Saving Our Children from Nature-Deficit Disorder’. Men spreekt inderdaad over een aandoening. Het schrijnend tekort aan natuur en beweging zorgt bij de westerse jongeren voor tal van psychosomatische klachten waaronder slapeloosheid, hyperactiviteit (ADD), depressie, angsten, overgewicht, stress, vitamine D tekort, gebrek aan focus en aandacht,…

De kinderen groeien op in een omgeving die hen minder levend maakt. En wanneer levende natuur en echte mensen worden vervangen door dode technologie en virtuele deepfakes dan creëert men omstandigheden waarin de ziel inderdaad zal wegkwijnen en haar oorsprong en doel zal vergeten.

Daar bovenop komt de situatie dat de ouders hun rol als primaire zorgverleners en opvoeders uit handen geven aan kindercrèches, schoolinstituten, schermen, AI algoritmen en virtuele assistenten (Siri, Alexa, Bixby,…). Vaak uit ‘noodzaak’ vanwege hun fulltime jobs en burn-out problemen waardoor tijd en energie ontbreken voor een persoonlijk toezicht op de educatie van hun kroost. De schermen zijn dan een welgekomen ‘babysit’ die de kinderen en jongeren entertainen terwijl de ouders zich kwijten van hun drukke bestaan.

Maar de schermen programmeren en modelleren de kinderen (en kleuters) tot slaven van big tech en tot de toekomstige consumenten van Amazon en Alibaba pulp. Kinderen groeien op met de overtuiging dat ze afhankelijk zijn van smartphone, tablet en AI om goed te kunnen functioneren en participeren aan de maatschappij. Niets is minder waar.

Lange termijn

Ondertussen stapelen de onderzoeken zich op die de negatieve lange termijn gevolgen van overmatig schermgebruik bij kinderen in kaart brengen. En die zijn niet min, want een mens is nu eenmaal niet gemaakt om uren op een scherm te kijken.

° Geheugenstoornissen en verkorte aandachtsspanne.
° Verminderde emotionele controle.
° Verhoogde niveaus van apathie en angst.
° Meer kans op depressie en gevoelens van eenzaamheid.
° Minder tot geen empathie (inlevingsvermogen).
° Vertragingen in de spraak en taal ontwikkeling.
° Gebrekkige communicatievaardigheden.
° Allerlei fysieke klachten (vaak gerelateerd aan EM straling).
° Tot zelfs crimineel gedrag.
° Het risico om een slachtoffer te worden van seksuele predatoren en cyberpesten.

Gezondheidscrisis

Psychologe Jean Twenge is auteur van het boek iGen (2017) waarin ze stelt dat generatie Z (geboren 2001-2015) een zware mentale en fysieke gezondheidscrisis doormaakt als gevolg van het overdadig smartphone gebruik. Het is een generatie die kampt met depressies, eenzaamheid, isolement en zelfmoordgedachten, een generatie die totaal niet voorbereid is op een leven als een goed geaarde en evenwichtige volwassene. En wat dan te denken van generatie Alpha (geboren 2016-2030) en de komende generatie Beta (geboren 2031-2045).

Op vlak van menselijke, sociale en cognitieve vermogens wordt de toekomst rampzalig. De 2 volgende generaties zullen niet enkel dommer zijn maar ook nog ongezonder en dikker door te weinig beweging en te veel junkfood, zwakker door het stilzitten en te weinig testosteron, depressiever door de verslaving aan endorfine kicks op social media, verwarder door het vele fake news en de woke agenda’s en oppervlakkiger door de invloed van de plastiek Instagram wereld op hun iPhones.

Obesitas (en gerelateerde ziekten zoals diabetes) door verkeerde voeding en langdurig schermgebruik zijn nu al een immens probleem in de VS. De vele mentale en fysieke problemen van de komende generaties zullen een vernietigende invloed hebben op de sociale weefsels en maatschappelijke structuren van de samenleving. Het vermogen om geluk, vreugde en zingeving te vinden is niet langer een innerlijke zoektocht in het eigen bewustzijn, maar wordt nu gezocht in de virtuele werelden op de schermen en later in de metaverse universa, de VR omgevingen en de augmented brein interface mogelijkheden (bij de Beta generatie).

Negatieve oppervlakkigheid

De meeste kinderen beschikken nu over een smartphone vanaf 7 jaar of jonger en zitten soms urenlang te scrollen en te gamen. Studies wijzen uit dat dit een nadelige invloed heeft op het geestelijk welzijn van het kind, waaronder problemen zoals droefheid, weinig zelfvertrouwen, allerlei angsten, zelfverminking en twijfels over het lichaam en de gender identiteit. Vooral Instagram is gekend als een stroom van negatieve oppervlakkigheid, seksueel expliciete content en gedegenereerde influencers met het IQ van een pindanoot die hun nutteloosheid verbergen achter coole filters, Lamborghini’s en fake verhalen in de hoop zoveel mogelijk views en clicks binnen te halen.

Instagram, TikTok en andere social media kanalen kunnen ook gelinkt worden aan ondergrondse netwerken van predatoren op zoek naar makkelijke slachtoffers.

Big Tech is daarvan op de hoogte en zorgt wel voor selectiecriteria, het verwijderen van gevaarlijke accounts en systemen voor beveiliging (zoals ALLE internetgebruikers verplicht laten inloggen met een digitale ID), maar de mazen van het net zijn groot en ‘sextortion’ (chantage via naaktbeelden van minderjarigen) en nog vele andere cyber misdaden tieren welig rond. Het eerste wat sneuvelt bij de iPad en iPhone kids is hun onschuld en zelfvertrouwen.

Die worden vervangen door gevoelens van onzekerheid en ‘fear of missing out’ (bang dat ze iets leuks zullen missen online en offline). En naast de voortdurende reclameboodschappen, de mentale beïnvloeding en de debiele dumbing down inhoud van veel animatiereeksen en TikTok shorts, worden de kinderen ook (veel te vroeg) geconfronteerd met seksueel getinte inhoud, alcohol, drugs, misdaad, geweld, woke indoctrinatie en op de loer liggende pedofielen. Veel ouders weten zelfs niet waar hun kinderen naar kijken en wat hun brein allemaal registreert.

TikTok-Tourette

Onderzoek stelt een toename vast van kinderen met TikTok-Tourette. Het syndroom van Gilles de la Tourette is een neurologische ontwikkelingsstoornis die wordt gekenmerkt door meerdere motorische en vocale tics. De jonge kijkers nemen vaak de tics en het gedrag over van de influencers die ze bekijken op TikTok en andere mediabronnen.

Die TikToktics verschillen wel van degene die typische Tourettepatiënten vertonen. Niettemin zijn ze een voorbeeld van massahysterie waarbij men emoties en  omstandigheden gaat na-apen. Maar het gaat nog veel verder. Het zou wel eens kunnen dat de generaties Alpha en Beta zo getransformeerd zullen worden door social media dat ze hun vermogen zullen verliezen om empathie te voelen, om menselijke emoties te tonen, om gevoelens te uiten, om sociale contacten te onderhouden, om creatieve oplossingen te vinden voor de uitdagingen van het leven, om tevreden te zijn met eenvoudige dingen, enzovoort.

In plaats daarvan worden ze asociaal, narcistisch, manipulatief, agressief, hebzuchtig en kil, de typische gedragssymptomen van een psychopaat.

Sociale skills

Uiteraard wordt niet elk kind wat 5 uur per dag op de smartphone surft of dagenlang zit te gamen een psychopaat. Maar er is wel een directe link tussen het gebruik van social media en divers antisociaal gedrag. Hoe meer schermtijd een kind krijgt tijdens de jeugd, hoe groter blijkbaar zijn disfunctionaliteit wordt als volwassene. De sociale skills zijn er niet, en het geduld ontbreekt om iets waardevols in het leven te bereiken, want men zoekt naar instant bevrediging en snel geld.

Vandaar de opmars van de ‘only fans’ websites en de AI gestuurde YouTube kanalen die de hoofden der kinderen volproppen met lege boodschappen en debiele content.

Daarnaast wordt de psyche der kinderen ook nog gevuld met een resem andere dingen, zoals gevaarlijke ideologieën, subliminale boodschappen, materialistische denkbeelden, vrouwonvriendelijke en zelfs satanische ‘muziek’video’s, pornografische beelden en gender verwarrende propaganda. En bovenop dit alles zijn er de vele nieuwe software programma’s die een AI surrogaat bieden voor de creativiteit en kunstzinnigheid van de jongeren (ChatGPT, Midjourney, Socratic, Dream, en vele andere).

Deze generatieve AI apps nemen nu de cognitieve, creatieve en intuïtieve vermogens van de mensen over (schrijven, poëzie, tekenen, animatie, video’s maken, film editing, componeren, muziek spelen,…). En vermogens die niet gebruikt worden, verkommeren. De komende generatie zal een diepe armoede kennen, niet zozeer financieel, maar qua menselijke vermogens en creativiteit.

Dwaze en domme input

Het kan alarmerend genoemd worden dat kinderen wereldwijd nu in de ban van de schermen gevangen zitten en dagelijks allerlei data, info en beeldmateriaal te verwerken krijgen waar ze nog helemaal niet aan toe zijn of die hen op een lager niveau houden. Het brein ontwikkelt zich gedurende de eerste 20 levensjaren en de hersenen worden beïnvloed door de input die iemand krijgt tijdens het opgroeien. Stimulerende, creatieve en natuurlijke input verbeteren en verhogen de breinwerking, terwijl dagelijkse porties dwaze en domme input weinig toevoegen aan een hoogwaardige educatie.
Kinderen tot 10 jaar horen zo vaak mogelijk buiten in de natuur te zijn, allerlei boeiende hobby’s uit te proberen en vol nieuwsgierigheid de wijde (en echte) wereld van mensen en natuur te verkennen. Dat betekent in wezen vrijwel geen schermen toestaan tot de puberteit begint en geen social media voor 14 jaar. Een quasi onmogelijke opdracht voor de Alpha en Beta generaties.
Vooral indien de ouders de opvoeding der kinderen steeds meer zullen overlaten aan robotten en AI assistenten (vanaf 2030). Maar de prijs voor een schermverslaving is hoog: apathie, depressie, angsten, eenzaamheid, gebrek aan sociale interacties, geen gemeenschapsgevoel, verstoorde seksuele en romantische relaties, tragere en eenzijdige hersenwerking, een lager IQ, EQ, SQ en AQ,…
Voor het eerst in de menselijke geschiedenis zullen er generaties zijn (Alpha en Beta) die een gebrek aan menselijke vermogens vertonen omdat die vermogens onderontwikkeld zijn vanwege de vele tijd die ze doorbrengen voor een scherm, op internet en luisterend naar de AI avatars, de virtuele assistenten en de handige apps van Big Tech en Big Government.
Wellicht zal generatie Beta enkel nog kunnen functioneren in virtuele omgevingen zoals het Metaverse. Ze zullen niet langer aangepast zijn aan een bestaan in de échte wereld en de skills ontberen om hun leven vorm te geven en te communiceren met natuur en medemens. Zo worden ze ingelijfd in de virtuele simulatie, ingeplugd in de cybermatrix en gestuurd door de AI algoritmen. De generaties na 2030 zijn niet langer vrij, ze bezitten niks en ze ervaren een fake geluksgevoel wat geleverd wordt door farmaproducten en technologie (you’ll be happy and own nothing).

De gevangen ziel

Er is conspiracytheorie die beweert dat er een spirituele oorlog gaande is op Aarde. En de oorlogsbuit is de ziel van de kinderen. Het is de oorlog van het kunstmatig ‘flikkerend licht’ bedoeld om het zielelicht te doven bij de komende generaties. Volgens klokkenluider David Icke wordt de alternatieve media gekaapt en is 80% van de ‘wakkermaak’ berichten ‘smoke & mirrors’ (nepnieuws en fearporn) om de échte toedracht te versluieren (namelijk de soul trap of de valstrik voor de ziel).
Deze theorie (ook bekend bij de Gnostici) stelt dat de Aardse matrixconstructie niet is ontworpen om ooit een paradijs van vrede en welzijn te worden. Het systeem kan niet ‘gefikst’ worden. Het is een gesloten systeem en niet voor ‘verbetering’ vatbaar. Aarde is geen ‘leerschool’ voor bewustwording en karmische lessen. We zitten gevangen en worden telkens gerecycleerd, leven na leven na leven, als een energetische voedselbron. Het is het rijk en het spel van de Demiurg en de Archonten waar de mensenzielen in verstrikt zijn geraakt. Parasitaire entiteiten hebben de controle, en gezien het systeem niet evolueert (de codes liggen vast), wordt het om de zoveel tijd gereset, het geheugen van iedereen gewist en gaat de ellende alsmaar verder.
Vandaar de ontelbare oorlogen, voortdurende terreur en het onvoorstelbaar lijden wat sinds mensenheugenis de Aarde teistert. Alsof we er nooit in slagen om in vrede en harmonie samen te leven, hoeveel meesters en leraren de blijde boodschap ook komen verkondigen. Simpelweg omdat het systeem daartoe niet ontworpen is. Hoewel de new age wil laten geloven dat licht en liefde ooit op Aarde zullen heersen. Helaas zit dat niet in de code van het systeem, niettegenstaande de mens in essentie wél liefde en vreugde IS.

Het flikkerende licht

De oorlog van ‘het flikkerende licht’ doelt op de schermpjes, digitale stralingsvelden en zwarte magie technologie die de menselijke vermogens simpelweg en radicaal vernietigen. Het is de volgende (en definitieve) fase in de overname van mens en planeet. Kijk maar naar wat nu gebeurt met de iPad kids van generatie Z en generatie Alpha. Ze verliezen zichzelf in de schermpjes, raken ontspoord en verbreken hun connectie met lichaam, ziel en de natuurlijke omgeving. Bij de komende generaties Beta en Gamma zal de versmelting met technologie en de digitale controle over geest en ziel compleet en onomkeerbaar zijn.

Deze traumamatrix is niet te redden, je kunt de regels van het holografisch game wat Yaldabaoth heeft bedacht niet herschrijven, aldus de Gnostici. Er is maar 1 uitweg. Digitale technologie afwijzen en terug verbinding maken met de natuur, zolang je nog in een lichaam bent. En eenmaal vrij van het lichaam (na de dood), niet meer terugkeren (incarneren). Het quarantaine systeem voorgoed overlaten aan de parasieten. En de terugkeer naar de essentie van het leven en de keuze voor een zinvol bestaan in harmonie en connectie met de natuur, kan het best via een familiedomein en een dorpsgemeenschap geïnspireerd door de Anastasia boeken.

Bonus: de menselijke vermogens

De grote technologische omwentelingen zorgen altijd voor grote veranderingen in mens en maatschappij. Denk aan de uitvinding van de boekdrukkunst, elektriciteit, de opeenvolgende industriële revoluties (machines, voertuigen en automatisering) of de digitalisering (computers, internet, informatieverspreiding, nano tech). Dat hoeft geen drama te zijn, de mens past zich aan en evolueert. Maar er is wel degelijk een groot verschil met de vorige revoluties waar de innovaties eerder passief en extern waren en zijn. Want voor het eerst wordt de mens en de geest nu daadwerkelijk aangepast, gemonitord en gecontroleerd van binnenuit (of gehackt zoals Harari zegt). De AI revolutie gaat niet over de introductie van nieuwe en handige technologische hulpmiddelen, maar draait om het veroveren van het bewustzijn en het streven naar totale controle. De (r)evolutie naar een smart world gaat gepaard met het upgraden van de mens (transhumanisme), het manipuleren van genen en DNA en het samensmelten met AI (singulariteit). De mens wordt smart gemaakt (via wearables en implantables) waardoor de organische vermogens verdwijnen en een artificieel bewustzijn in de plaats komt. Welke vermogens lopen gevaar omdat ze negatief beïnvloed of zelfs vervangen worden door AI? Hier zijn er enkele…

° Cognitieve en mentale vermogens zoals denken, analyseren, leren, onderzoeken, taalgebruik en taalkennis, communicatie vaardigheden, informatie verwerken, verstandelijke ontwikkeling, geheugen training, oriëntatie, zelfvertrouwen,….
° Emotionele vermogens zoals empathie, optimisme, inlevingsvermogen, realisme, flexibiliteit, sociale vaardigheden bij de omgang met elkaar, het begrijpen van gevoelens en emoties, zelfevaluatie, motivatie,…
° Lichamelijke vermogens waaronder zintuigelijke waarneming en fysieke capaciteiten, bijvoorbeeld het proeven van echte voeding (die vervangen wordt door geprint vlees en fake chemie), of huid-op-huid aanraking en direct oogcontact (wordt vervangen door zoom en skype calls).
° Creatieve vermogens zoals schrijven, poëzie, tekenen, animatie, ontwerpen, video productie, film editing, componeren, muziek spelen, alle uitingen van kunstzinnigheid, handwerk en ambachten,… (wordt overgenomen door de generatieve AI apps).
° Spirituele vermogens (of siddhi’s) waaronder telepathie, gedachten overdracht en zesde zintuig (vervangen door de smartphone apps), oriëntatie vermogen (vervangen door de GPS), creatieve visualisatie en wetenschap der verbeelding (vervangen door TV en internet), een 100% werkend menselijk brein (vervangen door AI en computers), connectie in real life en samenwerken (vervangen door social media), en nog veel meer…

Demografische generaties

Opgelet: soms worden ook andere tijdsfases gebruikt, en soms wordt 20 jaar per generatie geteld in plaats van 15, dus de jaartallen kunnen elkaar overlappen. Het effect op mens en maatschappij wordt pas ten volle ervaren wanneer de generaties volwassen zijn. Bijvoorbeeld: de babyboomers werden geboren tijdens en na de oorlog en zijn volwassen in de jaren 1960 tot 1975, hun effect was toen vernieuwing, vrijheid, hippie idealen, rock/pop muziek, zelfontplooiing, vrije moraal, vrouwenemancipatie,…

° 1926-1940: de stille generatie – economische recessie en depressie
° 1941-1955: de babyboomers – economische hoogconjunctuur
° 1956-1970: generatie X – start van TV uitzendingen
° 1971-1985: pragmatische generatie – start van micro-processoren
° 1986-2000: generatie Y (Millennials) – start van computers, internet en gsm
° 2001-2015: generatie Z (Zoomers) – start van iPads, smartphones en social media
° 2016-2030: generatie Alpha – start van AGI en generatieve AI
° 2031-2045: generatie Beta – start van VR smart world, transhumanisme en robotica
° 2045: singulariteit – world reset – posthumanisme

Dit bericht verscheen eveneens op Anastha aurora.blogspot

2 Comments

  1. Als echte democratie in feite maar vervelend is voor werkelijke machthebbers, terwijl 8 miljard mensen onmogelijk allemaal fysiek ingeperkt kunnen worden, dan moeten het maar allemaal beeldschermzombies worden. Dat is ook een manier om de kudde in toom te houden. Zelfs op de meest prachtige plekken uit huis lopen de beeldschermstaarders vol aanbidding nog haast constant naar hun mobiele afgod te koekeloeren alsof hun leven er vanaf hangt.

  2. Een kennis bestempelde het gros aan kinderen in de vergelijking met huisdieren: het krijgt te eten en te drinken, er is een beperkte activiteiten- en interessespanne op de dag om vervolgens in verlammende lusteloosheid te vervallen op de bank of in bed met een display voor het gezicht. Er lopen intussen 2 verloren generaties op straat die tot de minst nieuwsgierige kinderen behoren die de wereld ooit gekend heeft.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.