Code Rood voor Groningen: protestmars op 19/1

Voor vrijdag 19 januari roept de Groninger Bodem Beweging mensen op uit Groningen en daarbuiten om te protesteren tegen het beleid van Den Haag. Groningers laten zich niet verstikken in de ‘bestuurlijke spaghetti’. De regering neemt onvoldoende verantwoordelijkheid voor de gevolgen van de aardgaswinning, ondanks dringende oproepen uit het binnenland en van de mensenrechten commissie van de Verenigde Naties. Vandaag is het vier jaar geleden dat het Gronings gasverzet begon.

Vier jaar geleden begon op zondag 12 januari het Groningse verzet tegen de gaswinning met de bezetting van een NAM locatie in ‘t Zandt.

Een actievoerder van Schokkend Groningen ging het terrein op via een door hem gemaakt gat in de afrastering. Na korte tijd werd hij door de politie aangehouden en overgebracht naar het bureau. De overige actievoerders versperden enige tijd de toegangsweg, zodat de politieauto met de actievoerder er niet langs kon.

2017 recordaantal bevingen
Volgens de aardbevingenkaart was 2017 het heftigste jaar met de meeste aardbevingen in Groningen (124). Vanaf 2013 wordt Groningen door steeds meer bevingen geteisterd, terwijl tegelijkertijd de hoeveelheid gewonnen gas afneemt.

Bekijk hier de bevingen.

Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties in juli 2017
Het gasdrama dat zich afspeelt in de noordelijke provincie is niet onopgemerkt gebleven in het buitenland.
Zo vindt de mensenrechtencommissie van de VN dat de Nederlandse regering maatregelen moet nemen om de fysieke veiligheid en de mentale gezondheid te waarborgen van de Groningers in gaswinningsgebied, de veiligheid van hun woningen garanderen, zorgen voor gepaste compensatie van gedupeerden en toekomstige schade door winning voorkomen.

Gronings perspectief
Er is niet alleen enorme materiële schade voor de Groningers.
Uit het derde wetenschappelijk rapport van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat schade de oorzaak is van veel psychische klachten en stress en dat schade mensen belemmert in hun dagelijks functioneren op het werk en tijdens andere activiteiten. Lees ook over PTSS bij Schokkend Groningen.

Nationale ombudsman
In niet mis te verstane woorden heeft de Nationale ombudsman zich uiterst kritisch uitgelaten.
De Nationale ombudsman maakt zich al langere tijd grote zorgen over de Groninger aardgasproblematiek. In april 2017 deed hij een dringend beroep op het kabinet om verantwoordelijkheid te nemen. Het afgelopen jaar voerde de ombudsman gesprekken met bewoners en bestuurders. Veel Groningers hebben het vertrouwen in de overheid verloren. Hij benadrukt nogmaals dat de problematiek per definitie bij de eerstverantwoordelijke, de rijksoverheid thuishoort. Hij ziet dat een aantal Groningers in het aardgasgebied inmiddels de moed verliest en wanhopig wordt. Het is voor de Groningers van uiterst belang dat zij in rechtsbescherming en klachtafhandeling nu echt snel helderheid krijgen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat moet zich inspannen om dit op korte termijn en zorgvuldig te organiseren. Mensen moeten weten waar zij aan toe zijn als hun huizen bevingsschade hebben en de schade moet coulant en voortvarend worden afgehandeld.

Reinier van Zutphen: “Ik verwacht van minister Wiebes dat hij de inmiddels onontwarbare kluwen bestuurlijke spaghetti onmiddellijk van tafel haalt.

Hoe lang moeten zij nog wachten op oplossingen?
Bij de overheid ligt de verantwoordelijkheid

dit voortvarend op te pakken, en daarmee wordt ook de rol van de Nationale ombudsman groter. Iedere Groninger kan bij mij terecht als hij een probleem heeft in verband met de gaswinning. Wij gaan hem of haar vervolgens helpen om bij het juiste loket terecht te komen, dat kan ook behandeling van de klacht door de Nationale ombudsman betekenen. De Groningers moeten weer zicht krijgen op een toekomst in hun provincie”.

Nog meer info:
Gasberaad
Het zogenaamde ‘Gasgebouw’

Rob Vellekoop, 12 januari 2018