Stakingsgolf tegen Macron overspoelt Frankrijk

Stakingskaart 19 april 2018

Op 19 april is in heel Frankrijk op meer dan 130 plaatsen door naar schatting 300.000 mensen geprotesteerd tegen de bezuinigingspolitiek van Macron. Het spoorwegpersoneel is al drie weken met een estafette staking bezig, daarnaast bezetten studenten hun universiteiten en roeren de gepensioneerden zich. De rest van Europa kijkt de andere kant op. Niemand wil dat de groeiende Franse onrust overslaat.

Het spoorwegpersoneel staakt al vanaf 3 april en gaat door tot 28 juni omdat Macron de spoorwegen wil ‘hervormen’. In deze periode staken ze afwisselend met intervallen van drie dagen niet en twee dagen wel. Op 19 april was het voor de spoorweg mensen weer zo’n stakingsdag. Echter nu sluiten scholieren, studenten en overheidspersoneel er zich ook bij aan. Frankrijk breed ligt het treinverkeer stil en zijn er in meer dan 130 steden manifestaties.

De Franse spoorwegen SNCF zijn ooit genationaliseerd en de werknemers hebben een speciaal sociaal contract met werkzekerheid en een vroege pensionering. Het is een van de beste spoorwegen ter wereld met een toegankelijk, betaalbaar en snel net.

Het spel dat Macron speelt is niet zonder gevaar.

In Frankrijk kunnen stakingen regeringen breken, dat bewijst de geschiedenis. Macron zou weleens zijn hand kunnen hebben overspeeld, ook al doet hij het met een fluwelen handschoen. Hij tekent met veel show een decreet, en daarna hopt hij dat het parlement na drie maanden het decreet bekrachtigt tot wet.

In 1995 leidt het spoorwegpersoneel een massa beweging van stakingen om de aangekondigde pensioenhervormingen ongedaan te maken. In november en december van dat jaar is Frankrijk in de greep van een van de grootste stakingen die het land ooit heeft gekend. Na drie stakingsweken valt de regering Juppé over de pensioenkwestie. De stakingsbeweging geniet een grote populariteit en honderdduizenden zijn erbij betrokken. Het verkeer in Frankrijk komt grotendeels tot stilstand.

Het is anno 2018 nog te vroeg om te kunnen zeggen hoe het dit keer gaat uitpakken. Feit is dat het spoorwegpersoneel onverminderd hun dreigement van de stakingsestafette nakomt. Daarnaast krijgen ze ook groeiende steun van andere groepen zoals overheidspersoneel en studenten.

— Global NuitDebout (@GlobalDebout) 19 april 2018

De overheidsbonden zijn tegen het bevriezen van hun lonen en tegen het wegbezuinigen van 120.000 banen. Studenten krijgen te maken met beperkende toelatingsprocedures tot bepaalde studies. Gepensioneerden zijn dit jaar al eerder de straat op gegaan tegen bezuinigingen op hun pensioenen.

Frankrijks grote publieke sector, met 5,4 miljoen werknemers, is boos op Macrons bezuinigingsplannen en zij beschuldigen hem ervan de overheidssector te willen ontmantelen.

Rob Vellekoop, 20 april 2018