Stoppen met 5G (3) kan nog, de voor- en enorme nadelen

123rf

Wat voor de een een geweldig vooruitzicht lijkt is voor de ander een dreigende nachtmerrie met ongekende gevolgen. We kijken naar de voor- en nadelen van 5G of de vijfde generatie telecommunicatie netwerken. Helaas is er heel veel nog niet bekend over de vijfde generatie, desondanks heeft de telecommunicatie industrie een ongelofelijke haast om 5G uit te rollen met alle risico voor de gezondheid van de mens en onze planeet.

Eerst even een stukje recente geschiedenis.

  • In 1968 belooft de Amerikaanse President Johnson om het Amerikaanse volk te beschermen tegen de elektromagnetische straling van televisies en andere elektronische apparaten!
  • In 1971 wordt Nixon door zijn eigen commissie gewaarschuwd dat de niveaus van verschillende soorten straling (ELF – extreem lage frequentie), RF (radio frequentie) en EMF straling dan al een gevaar vormen voor de gehele bevolking.
  •  In 1995 publiceert Clinton een memorandum waarin staat dat zendmasten niet op scholen mogen worden geplaatst of in de buurt van de bebouwing.
  • In 2010 wijst president Obama’s eigen Kanker Advies Orgaan het risico van draadloze straling aan als het grootste probleem voor kinderen en jongeren.

Blijkbaar worden deze waarschuwingen niet serieus genomen, want 5G gaat nog veel verder dan de vorige generaties van 1G tot en met 4G. Naar verwachting wordt het al in 2019 in de VS uitgerold. In 2020 zullen andere landen volgen waaronder Japan.

– Het netwerk 1G zorgt voor de eerste mobieltjes (1970 – 1980 ingevoerd)
– Het 2G netwerk komt met SMS (invoering 1990 – 2004)
– 3G brengt de gebruikers online (introductie 2004 – 2010)
– 4G is het huidige niveau van onze GSM.

Voordelen

Naar verwachting kan 5G duizend keer zoveel verkeer afhandelen en is twintig keer sneller dan 4G. Maar daar blijft het niet bij. De vijfde generatie zal de basis vormen voor virtual reality, onbemande auto’s, het internet of things, het gebruik van artificial intelligence en opereren op afstand. Gebruikers zullen naar verwachting films in enkele seconden kunnen downloaden.

De 5e-generatie draadloze communicatie neemt ons mee naar een ‘smart world’, waarin alles met iedereen in draadloos contact staat via het ‘wireless worldwide web’.

4G zit aan zijn limiet, doordat steeds meer gebruikers online komen en ook nog eens meer en snellere data voor hun smartphones willen.

Daarom gaat 5G gebruik maken van nieuwe frequenties (van 30 – 300 Ghz). Dit gebied is niet eerder gebruikt, dit openen betekent meer ruimte (bandbreedte) voor iedereen. Dit is te danken aan de zogenaamde millimeter golven (MMW), deze kunnen echter niet door muren en worden geabsorbeerd door planten en regen. Vandaar dat de techniek van zogenaamde Small Cell netwerken wordt benut. Dat betekent dat je duizenden kleine doorgeefstations (basestations) nodig hebt om het signaal door te geven. Deze stations staan allemaal heel dicht bij elkaar zodat obstakels gemakkelijk kunnen worden gepasseerd.

In smart city’s komt ICT en telecommunicatie technologie zoals 5G samen. Met verschillende data verzamelsensoren wordt de data beheerd. Hierin zit data die verzameld is van burgers, apparaten, bezittingen om verkeer en transportsystemen te sturen, maar ook energiecentrales, watervoorzieningen, afvalmanagement, politie, scholen, bibiliotheken, ziekenhuizen en andere openbare diensten.  Smart city technologie biedt ambtenaren de mogelijkheid om rechtstreeks met zowel de gemeenschap als de stadsinfrastructuur te communiceren en deze te monitoren en dat zoveel mogelijk real time.

 

Nadelen

Er zijn echter veel wetenschappers die bezorgd zijn over het gebruik van

de nieuwe frequenties die nog nooit onafhankelijk op veiligheid zijn getest!

Op 1 januari 2019 dringen EMF (electro magnetische veld) wetenschappers aan bij de VN, de WHO, UNEP en alle leden op een grotere bescherming van de gezondheid tegen blootstelling aan EMF door elektrische en draadloze apparaten. Zoals  smartphones en draadloze telefoons, Wi-Fi, tv-zendmasten, smart meters, en baby monitoren, en dergelijke.

Zij schrijven dat talloze recente wetenschappelijke publicaties laten zien dat EMF levende organismen aantast ver onder de meeste nationale en internationale richtlijnen. De gevolgen zijn een verhoogd risico op kanker, toename van schadelijke vrije radicalen, genetische schade, wijzigingen van het reproductieve systeem, leer- en geheugen achterstanden, neurologische stoornissen, en negatieve invloeden op het algemene gevoel van welzijn van mensen. De schade beperkt zich niet tot het menselijk ras, maar er is steeds meer bewijs dat het ook een schadelijk effect heeft op het planten en dierenleven.

Daarnaast doen ze een aantal veelzeggende aanbevelingen. Ze willen dat het publiek volledig geïnformeerd wordt over de mogelijke gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling en dat hen manieren geleerd wordt de schade zoveel mogelijk te beperken. Dat medische professionals onderwezen worden in de biologische gevolgen van elektromagnetische straling en getraind in de behandeling van patiënten met elektromagnetische gevoeligheid en dat de media inzicht geven in de financiële verwevenheid van de experts die hun mening geven over gezondheid en veiligheidsaspecten van EMF. En tot slot willen ze de aanleg van stralingsvrije zones.

Andere critici zeggen dat 5G de wereld dramatisch zal veranderen. Zij verwachten dat de maatschappelijke veranderingen die Aldous Huxley’s ‘Brave new world (1932)’ en George Orwell’s ‘1984’ zagen aankomen, nog veel dramatischer zullen zijn. Dat komt door de supersnelle verbindingen met nog ongekende mogelijkheden, in combinatie met de grote aantallen zenders die geplaatst moeten worden. Dit leggen zij naast de datahonger van allerlei overheidsdiensten en van de commercie. Als we niet op onze tellen passen wordt ons leven – en dat van onze kinderen – beheerst door commerciële belangen van ondernemingen die het 5G netwerk aan het installeren zijn.

Daarnaast zijn er nog talloze negatieve effecten van de straling op het menselijke lichaam en de plantenwereld.

Effecten van 5G op het menselijk lichaam

De grootste zorg is de effecten op de huid. Het lichaam heeft twee tot vier miljoen zweet kanalen. Dr. Ben-Ishai of Hebrew University, Israël legt uit dat onze zweet kanalen fungeren als “een reeks spiraalvormige antennes bij blootstelling aan deze golflengten,” wat betekent dat we daardoor meer geleidend zijn. Een recent onderzoek in New York dat experimenteerde met 60GHz golven verklaart dat de analyse van de penetratiegraad laat zien dat meer dan 90% van de verzonden energie wordt opgenomen in de lagen van de huid. Volgens een onderzoek van Dr. Yael Stein aan de Hebrew University veroorzaakt het ook lichamelijke pijn omdat het lichaam dit herkent als een golf die schade veroorzaakt. Daarom moeten we ernstig rekening houden met huidziekten, kanker en pijn aan de huid.

Een onderzoek uit 1994 ontdekt dat millimeter golf straling de loogenzen van ratten aantast.

Een experiment uitgevoerd door het Medical Research Institute van Kanazawa Medical University heeft uitgewezen dat 60 GHz millimetergolf antennes thermische verwondingen van verschillende niveaus kunnen veroorzaken. De thermische effecten die door millimetergolven worden opgewekt, kunnen kennelijk tot onder het oogoppervlak doordringen.

Een Chinees onderzoek uit 2003 heeft ook schade aan de lensepiteelcellen van konijnen aangetroffen na 8 uur blootstelling aan microgolfstraling en een studie van 2009 door het College van Artsen en Chirurgen in Pakistan concludeert dat elektromagnetische velden die door een mobiele telefoon worden uitgezonden leiden tot verstoring van kippenembryo’s.

Een Russische studie uit 1992 wijst uit dat frequenties in het bereik van 53-78 GHz (dat wat 5G gebruikt) de hartslag van de ratten beïnvloedt (een indicator van stress). Een ander Russisch onderzoek met kikkers waarvan de huid werd blootgesteld aan millimeter golven krijgen hartritme stoornissen.

Een Russisch onderzoek uit 2002 onderzocht de effecten van 42HGz blootstelling aan microgolfstraling op het bloed van gezonde muizen. Er wordt geconcludeerd dat “de blootstelling een diepgaand effect heeft op de immuniteit.

Een Armeense studie suggereert ook dat de effecten van de millimeter golven hoofdzakelijk op water, celplasmamembraan en ook op het genoom zijn. Ze tonen aan dat de combinatie van millimetergolf en antibiotica kan leiden tot antibioticaresistentie in bacteriën.

Deze baanbrekende ontdekking kan een groot effect hebben op de gezondheid van mensen, aangezien de bandbreedte voor 5G landelijk zal worden uitgerold. De zorg is dat we een lagere resistentie tegen bacteriën ontwikkelen, omdat onze cellen en daardoor wij zelf kwetsbaarder worden.

Effecten op het planten- en dierenleven

Een van de kenmerken van 5G is dat de millimetergolven bijzonder gevoelig zijn voor opname door planten en regen. Zowel mensen als dieren consumeren planten als voedselbron. De effecten die de millimetergolven op planten heeft kunnen ervoor zorgen dat deze niet meer veilig zijn als voedselbron. (Bron)

Sinds het jaar 2000 zijn er berichten dat vogels hun nesten verlaten en gezondheidskwesties zoals “slijtage van het verenkleed, voortbewegingsproblemen, verminderde overlevingskansen en overlijden”, zegt onderzoeker Alfonso Balmori. Vogelsoorten die worden beïnvloed door deze lage niveaus, niet-ioniserende microgolfstraling, zijn de huismussen, rotsduiven, ooievaars, Turkse tortels en eksters.

Maar het zijn niet alleen de vogels. De afnemende bijenpopulatie zou ook verband houden met deze niet-ioniserende EMF-straling. Het vermindert de eierleggende vaardigheden van de koningin, wat leidt tot een afname van de koloniesterkte.

Een studie uitgevoerd door Chennai’s Loyola College in 2012 concludeert dat uit 919 onderzoekstudies uitgevoerd bij vogels, planten, bijen en andere dieren en mensen, 593 van hen effecten van RF-EMF-straling vertonen. 5G zal bijdragen aan de effecten van deze elektrosmog.

Het is opvallend dat de nadelen weliswaar choquerend zijn, maar dat bijvoorbeeld in Nederland daarover heel luchtig door de overheid op wordt gereageerd. De industrie pusht de overheid om de veiligheidsnormen voor 5G vast te stellen (zonder het benodigde onderzoek) en heeft blijkbaar maar een doel: zo snel mogelijk zo veel mogelijk winst maken met de ‘ongekende’ mogelijkheden van het nieuwe netwerk.  Zij bekommeren zich niet om de gezondheidseffecten en die op de planten- en dierenwereld.

Lees meer over 5G

Rob Vellekoop, 17 januari 2019