Armoedebeleid van #EU en NL faalt jammerlijk

Foto 123rf

Met het naderen van de verkiezingen voor het Europese Parlement staan we stil bij wat de EU voor de ‘gewone’ Europeaan brengt. Nu alle cijfers door de lidstaten zijn ingeleverd blijkt dat meer dan 22% van de inwoners van de 27 lidstaten op of onder de armoedegrens leven in 2017. Voor 2020 is het doel 20 miljoen minder armen, tot nu toe zijn er slechts 4 miljoen rijker geworden ten opzichte van 2008. Het Nederlandse armoedebeleid faalt ook ten opzichte van het gestelde doel.

De lidstaten leveren hun cijfers aan bij Eurostat die overzichten produceert die een interessant inkijkje geven in het armoede beleid van de EU.
In 2008 is afgesproken om ervoor te zorgen dat het aantal mensen dat onder of op de armoedegrens leeft in 2020 in ieder geval 20 miljoen minder is dan in 2008. (Rijksoverheid)
Tot en met 2017 is EU breed het aantal armen slechts afgenomen met 4.176.000. Het beleid heeft blijkbaar geen hoge prioriteit, amper wordt 20 procent gehaald van het 2020-doel. De EU-landen hebben nog een flinke inhaalslag te gaan. Toch is 20 miljoen armen destijds als een van de hoofddoelen geformuleerd.

Nederland slaat in dit opzicht een modderfiguur.
Zij hebben voor 2020 in EU verband afgesproken 100.000 minder arme inwoners te hebben en komen zelfs niet in de buurt van deze doelstelling.

Nederland

Volgens het overzicht van Eurostat heeft Nederland als doel gesteld om op 2020 in totaal cumulatief 100.000 inwoners minder armen te hebben dan in 2008. Voor 2017 staat het cijfer op min 432.000. Dat betekent dat per saldo gedurende 9 jaar meer mensen in de armoede beland zijn dan voorgenomen. Ons land heeft nog een inhaalslag te gaan om in 2020 haar doel te bereiken. Rutte heeft nog twee jaar de tijd om de armoede terug te brengen tot 100.000 ten opzichte van 2008. Dit zijn wrange cijfers wanneer we deze leggen tegen de overschotten die Rutte de afgelopen jaren had. Voor 2016, 2017 en 2018 was er een overschot, dat wil zeggen er kwam meer belastingopbrengst binnen dan dat er uitgaven waren. Alleen voor 2018 bedroeg dit al 11 miljard, die probleemloos aan het verlichten van de armoede in ons land hadden kunnen worden besteed.

Armoede beleid in andere EU landen

Armoedebeleid   doelstelling gerealiseerd   nog te
    Voor 2020 t.e.m. 2017   verminderen
België -380.000 +102.000 482.000
Frankrijk -1.900.000 -379.000 1.521.000
Italië -2.200.000 +2.325.000 4.525.000
Spanje -1.400.000 +1.450.000 2.850.000
Nederland -100.000 +432.000 532.000
Bron: Cijfers Eurostat

België heeft zich geëngageerd om het aantal mensen dat op of onder de armoedegrens leeft te verminderen met 380.000 ten opzichte van 2008. Zij hebben echter tot en met 2017 een plus van 100.000 ten opzichte van hun doelstelling en moeten daarom de armoede met nog 480.000 zien te verminderen.
Frankrijk is van deze landen het beste op weg, al zullen ook de Fransen nog veel moeite hebben om hun doelstelling te halen.

 

Armoedecijfers Nederland en buurlanden

Armoede   2017 2017   2016
    procentueel in miljoenen   procentueel
EU (27 landen) 22,4 112,7 23,5
Duitsland 19 15,5 19,7
België 20,3 2,2 20,7
Nederland 17 2,8 16,7
Bron: Cijfers Eurostat

In totaal leven in de Europese Unie zonder het Verenigd Koninkrijk meer dan 112 miljoen mensen op of onder de armoedegrens, dat maakt 22,4% uit van de bevolking. In dit verband iszit Nederland met 16,7% onder het gemiddelde percentage van de EU. Absoluut zijn dit nog altijd 2,8 miljoen medelanders.

Wat is armoede

Er worden door verschillende instituten diverse definities voor armoede gebruikt. In dit overzicht van de EU gebruiken alle landen dezelfde definitie en zijn daarom uitstekend vergelijkbaar, los van de definities die bijvoorbeeld het CBS en CPB in Nederland gebruiken (die daardoor op andere armoedecijfers uitkomen). In het overzicht van Eurostat gaat het erom dat de cijfers vergelijkbaar zijn om te checken of het voorafgestelde doel gerealiseerd wordt in 2020. Vaak wordt door het hanteren van verschillende definities de armoede discussie ontmoedigd.

In Europees verband is uitgegaan van de volgende definitie. Op de website van Eurostat staat de volgende tekst.

‘De Europa 2020-strategie bevordert sociale inclusie, met name door het terugdringen van armoede, door ernaar te streven minstens 20 miljoen mensen het risico van armoede en sociale uitsluiting te ontnemen. Deze indicator komt overeen met de som van personen die:

met gevaar voor armoede of ernstig materiële achterstelling leven of in huishoudens wonen met een zeer lage werkintensiteit. Personen worden slechts één keer geteld, zelfs als ze aanwezig zijn in verschillende subindicatoren.

Met een armoederisico zijn personen met een equivalent besteedbaar inkomen onder de armoederisicodrempel, die is vastgesteld op 60% van het nationaal mediaan equivalent beschikbaar inkomen (na sociale overdrachten). Materiële deprivatie omvat indicatoren met betrekking tot economische belasting en duurzame goederen.

Ernstig benadeelde personen hebben levensomstandigheden die ernstig worden beperkt door een gebrek aan middelen, zij ervaren ten minste 4 van de 9 volgende ontberingen:

– kunnen zich niet of hebben geen
i) veroorloven om huur- of nutsrekeningen te betalen,
ii) voldoende warm huis houden,
iii) onverwachte uitgaven hebben,
iv) om de dag vlees, vis of een eiwitequivalent te eten,
v) een week vakantie weg van huis,
vi) een auto,
vii) een wasmachine,
viii) een kleuren-tv, of
ix) een telefoon.
Mensen die leven in huishoudens met een zeer lage werkintensiteit zijn mensen van 0-59 jaar die in huishoudens wonen waar de volwassenen (in de leeftijd van 18-59 jaar) 20% of minder van hun totale werkpotentieel gedurende het afgelopen jaar hebben gewerkt.’

Bron van de cijfers Eurostat

 

Rob Vellekoop, 18 april 2019

7 Comments

 1. wanneer gaat de politiek zich weer in de eerste plaats om mensen bekommeren, in plaats van om regeltjes en regelingen?

 2. Dit lijkt me veeeeeeeeeeeeel belangrijker dan het milieu toch Groenrechts snotneus Klaver?

  Blijkbaar niet.

  Maar ach

  Een programma kijken met Gordon erin is leuker, toch?
  Wat een kluwen van ellende, is het nog te ontrafelen en om te keren?
  Lijkt me bijna een onmogelijke klus.

  En dat nu, is het allergrootste gevaar. Er zijn geen normale krachten meer dit dit kunnen. Alleen maar schreeuwers als PVV en FvD, die het ook echt niet gaan oplossen

 3. Er valt heel wat aan de weg te timmeren, op woonbeleid, schuldennbeleid, arbeidsparticipatie, klimaat en natuurbeheersing etc?
  En vooral niet te vergeten de uitbuiting?

 4. over het onderwerp armoede kan ik zeker meepraten
  sinds mijn inwonende dochter verleden jaar 18 is geworden
  is mijn inkomen vanuit een bijstandsuitkering
  met 400 euro naar beneden bijgesteld
  mijn dochter heeft weliswaar sinds die tijd een inkomen om haar
  eigen ziektekosten en wat boodschapjes te bekostigen
  maar de gezamenlijke kosten op gebied van wonen energiekosten
  blijven voor mij hetzelfde en deze blijven maar stijgen
  sinds deze situatie speelt kom ik 100 euro per maand te kort
  ook nadat ik al mijn reserves al in de voorafgaande
  periode heb moeten aanspreken als alleenstaande moeder
  die wegens fysieke problemen geen vast werk kan aannemen
  wat niet echt serieus werd genomen door Sociale Zaken
  die wel een lijvig rapport hebben gemaakt
  maar helaas weten zij (dat is gebleken)
  en ook ik daarom ook niet wat
  er in nu eigenlijk in dat rapport staat

  het interesseert echt niemand dat er intussen zoveel
  (dure) medische rapporten zijn opgemaakt
  misschien omdat deze rapporten elkaar zo tegenspreken?
  ook is er geen hoop op een betere situatie in de toekomst
  met de uitholling van pensioenen en de totale desinteresse
  vanuit de politiek voor het bestrijden van armoede
  helaas lieve mensen wil men van die arme luitjes liever niet horen

 5. De grandeur staat voorop, het armoedebeleid wordt achteloos weggehoond?
  De Notre Dame wordt met miljarden als nep-kadootje van de multinationals aan het volk gegeven, niet wetende dat dit een sigaar uit eigen doos betekent?

 6. Definitie van armoede van de Europese Unie :

  “Armoede is een situatie waarin sprake is van onvoldoende materiële, culturele en sociale middelen, waardoor mensen zijn uitgesloten van een levensstandaard die in de samenleving waarin men woont als minimaal wordt gezien.”

  Twee dingen vallen daarbij op:
  • het gaat niet alleen om geld, maar om meer levensgebieden
  • het gaat er om mee te kunnen doen in de eigen samenleving

 7. De armoede in Nederland wordt bewust in stand gehouden omdat Nederland een laag loonland moet worden dat kan concurreren met opkomende landen als China en India. Hiervoor is de EU in het leven geroepen. Niet voor de vrede of anderszins. De financiële armoede wordt in stand gehouden door de geestelijke armoede van de Europese en de Nederlandse politici en de Multinationals.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.